ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confront

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confront*, -confront-

confront ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confront (vt.) เผชิญหน้า Syn. face, stand up to
confront with (phrv.) เผชิญกับ See also: พบกับ
confrontal (n.) การเผชิญหน้า Syn. confrontation
confrontation (n.) การเผชิญหน้า Syn. confrontal
English-Thai: HOPE Dictionary
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun
English-Thai: Nontri Dictionary
confront(vt) เผชิญหน้า,พบกับ,นำมายัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนกัน (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ประเชิญ, ปะทะกัน, ต่อกัน
ประจัญ (v.) confront See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter Syn. ผจญ, เผชิญ, ปะทะต่อสู้, ต่อสู้
ประจัน (v.) confront See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose Syn. ประชัน, เผชิญ
ประจันหน้า (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน
ประเชิญ (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน
ปะทะกัน (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ต่อกัน
ปะทะต่อสู้ (v.) confront See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter Syn. ผจญ, เผชิญ, ต่อสู้
รอหน้า (v.) confront See also: wait to meet, face
รับหน้า (v.) confront See also: come face to face, face encounter Syn. สู้หน้า Ops. หลบหน้า
อยู่ต่อหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน
เผชิญ (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน
เผชิญหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. อยู่ต่อหน้ากัน
สู้กับความจริง (v.) confront the truth See also: face reality
เผชิญความจริง (v.) confront the truth See also: face reality Syn. สู้กับความจริง
ทวนทาง (adj.) confronting Syn. สวนทาง, ย้อนทาง Ops. ตามทาง
ปฏิบถ (adj.) confronting Syn. สวนทาง, ย้อนทาง, ทวนทาง Ops. ตามทาง
ย้อนทาง (adj.) confronting Syn. สวนทาง, ทวนทาง Ops. ตามทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seemed to me the best way to do it and to free all of you from the same burden of blackmail was to get everyone face to face, confront Mr. Boddy with his crimes, and then turn him over to the police.แล้วมันเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด และมันปลดปล่อยทุกคน ออกจากการแบล็กเมล์ โดยให้พวกคุณมาร่วมกัน
We had to confront the chief prison officer, Barker.เราต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้า เจ้าหน้าที่เรือนจำ Barker
Later, I drove to his house to confront them.ต่อมาผมขับรถไปที่บ้านของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา
If we confront them directly we don't stand a chanceถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรง พวกเราจะไม่มีโอกาส
Hey, Carly, I think this would be good time for you to confront your fear of...Hey, คาร์ลีผมคิดว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณ ...
'But throughout the land, men and women of integrity 'rise up to confront the unseen enemy.เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธ”เน‰เธงเธขเธซเธดเธ™เธ›เธนเธ™ เธญเธตเธเธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธซเธดเธ™เธชเธšเธนเนˆ เนเธเธˆเธฐเธงเนˆเธฒเน„เธ‡เธฅเนˆเธฐ
Ms. Norbury had us confront each other directly about the things that were bothering us.Ms. Norbury ให้พวกเราพูด กับเพื่อนแบบเปิดอก เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ พวกเราผิดใจกัน.
You've got to confront her.เธอต้องเผชิญหน้ากับแม่เธอ
Dexter, if these guys are behind bars, You need to confront them.ถ้าพวกนั้นติดคุก คุณต้องไปเผชิญหน้ากับเขา
You're asking a little girl to confront her worst nightmare!นายขอให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ เผชิญหน้ากับฝันร้าย ที่ร้ายที่สุด !
Just bite the bullet and confront your parents.แค่ยอมรับมันซะ แล้วถามพ่อแม่เธอตรง ๆ
So obviously you had to confront me.ซึ่งเห็นได้ชัดว่า คุณต้องมาจัดการผม

confront ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大敌当前[dà dí dāng qián, ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, 大敌当前 / 大敵當前] confront a powerful enemy
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
对证[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对证 / 對證] confrontation
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 对证命名 / 對證命名] confrontation naming
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
面对[miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, 面对 / 面對] confront; face
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对质 / 對質] direct confrontation
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 对峙 / 對峙] mutual confrontation
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)

confront ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation
向かい合わせる;向い合わせる;向い合せる;向かい合せる[むかいあわせる, mukaiawaseru] (v1) to face; to confront; to be opposite to
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
対審[たいしん, taishin] (n,vs) confrontation
対決[たいけつ, taiketsu] (n,vs) confrontation; showdown; (P)
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture)
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P)
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation
対質[たいしつ, taishitsu] (n,vs) confrontation; cross-examination
対陣[たいじん, taijin] (n,vs) confrontation of armies
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n,vs,adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P)
正対[せいたい, seitai] (n,vs) confronting directly; meeting face-to-face
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P)
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife)
軍事対決[ぐんじたいけつ, gunjitaiketsu] (n) military confrontation
際会[さいかい, saikai] (n,vs) meeting; facing; confronting; (P)

confront ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān m) EN: confront the witnesses FR:
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
จญ[v.] (jon) EN: confront ; fight FR:
เข้าหน้า[v. exp.] (khao nā) EN: face ; confront ; have a meeting (with) FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
ปะทะกัน[v. exp.] (patha kan) EN: confront FR: entrer en collision ; s'entrechoquer ; s'affronter
ปะทะต่อสู้[v.] (pathatøsū) EN: confront FR:
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
เผชิญความจริง[v. exp.] (phachoēn kh) EN: confront the truth FR:
เผชิญหน้า[v.] (phachoēnnā) EN: face ; face up to ; confront FR: affronter
เผชิญหน้ากัน[v. exp.] (phachoēnnā ) EN: confront FR:
พ้องพาน[v.] (phøngphān) EN: encounter ; meet ; confront FR:
ประเชิญ[v.] (prachoēn) EN: collide ; clash ; confront ; encounter FR:
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre
ประจัญ[v.] (prajan) EN: confront FR: affronter
ประจัน[v.] (prajan) EN: confront FR:
ประจันหน้า[v.] (prajannā) EN: confront FR: faire face à ; s'affronter
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against ; suffer ; undergo FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: confront ; come face to face ; face encounter FR: confronter
รอหน้า[v.] (rønā) EN: confront FR:
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister
สู้กับความจริง[v. exp.] (sū kap khwā) EN: confront the truth FR:
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against FR:
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การประทะ[n.] (kān pratha) EN: confrontation FR:
เผชิญปัญหาหนัก[v. exp.] (phachoēn pa) EN: FR: être confronté à de graves difficultés
ประจัญบาน [v.] (prajanbān) EN: fight ; battle ; confrontengage in a hand-to-hand fight ; join battle FR: combattre
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison ; contrast ; liken ; check FR: comparer (avec/à) ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
สวนทาง[adv.] (sūanthāng) EN: at cross-purposes ; by in opposite directions ; confronting FR: en sens contraire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confront
Back to top