ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cream*, -cream-

cream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cream (n.) ครีม
cream (n.) ครีมทาผิว See also: โลชั่นทาผิว Syn. lotion
cream (vt.) ชนะอย่างสิ้นเชิง
cream (vt.) ทำให้เป็นครีม
cream (adj.) เป็นสีนวล
cream (n.) ส่วนที่ดีที่สุด Syn. pick, finest, best
cream (n.) สีครีม See also: สีนวล
cream (n.) อาหารที่ประกอบหรือมีลักษณะเป็นครีม
cream cheese (n.) ครีมชีส See also: ชีสที่นุ่มและมันมาก
cream off (phrv.) ตักส่วนข้นหรือครีมออกจากนม
cream off (phrv.) เลือกส่วนที่ดีที่สุดออกดไป Syn. skim off
cream puff (n.) เค้กชิ้นเล็กกลมๆ
creamed (adj.) ที่เป็นครีม
creamery (n.) โรงงานทำเนยหรือเนยแข็ง Syn. dairy
creamy (adj.) ที่เป็นครีม Syn. creamed
English-Thai: HOPE Dictionary
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
creamer(ครีม'เมอะ) n. ภาชนะที่ใส่ครีม,ตู้เย็นที่ช่วยเร่งการเกิดครีม
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
creamy(ครีม'มี) adj. คล้ายครีม,สีครีม., See also: creaminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
creamery(n) ร้านขายนม
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creamสีครีม,ครีม,ยาครีม [การแพทย์]
Cream Sodaครีมโซดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครีม (n.) cream
ครีม (n.) cream Syn. สีครีม
นวล (adj.) cream See also: light-colored, ivory
สีครีม (n.) cream
กรี๊ด (v.) scream Syn. หวีดร้อง
กรีด (v.) scream See also: screech, shriek Syn. หวีด, กรีดร้อง
กรีดร้อง (v.) scream See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry Syn. กรีด
กรี๊ดสลบ (v.) scream See also: shriek, squall
ขนมลอดช่อง (n.) rice noodles made of rice eaten with coconut cream See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk Syn. ลองช่องน้ำกะทิ
ครีมโกนหนวด (n.) shaving cream
ยาทา (n.) vanishing cream See also: unguent, warpaint, rouge Syn. ยาใช้ภายนอก Ops. ยากิน
ร้องวี้ดว้าย (adv.) screamingly
ลองช่องน้ำกะทิ (n.) rice noodles made of rice eaten with coconut cream See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk Syn. ขนมลอดช่อง
ลอดช่อง (n.) rice noodles made of rice eaten with coconut cream See also: sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk Syn. ขนมลอดช่อง, ลองช่องน้ำกะทิ
วี๊ดว้าย (adv.) screamingly Syn. ร้องวี้ดว้าย
วี้ดว้ายกระตู้วู้ (int.) scream See also: shriek
หวีด (v.) scream Syn. กรีดร้อง, หวีดร้อง
หวีดร้อง (v.) scream See also: screech Syn. กรีดร้อง
ไอติม (n.) ice cream Syn. ไอศกรีม, ไอศกรีม
ไอศกรีม (n.) ice cream Syn. ไอติม, ไอศกรีม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี ๆ
You mean like what sort of cream I put on my face at night, what position I like to sleep in?คุณหมายถึงเช่นสิ่งที่จัดเรียงของครีมฉันใส่บนใบหน้าของฉันในเวลากลางคืน สิ่งที่ตำแหน่งที่ผมชอบที่จะนอนใน?
Wasn't that a great lunch? the tuna and cream casserole was beautiful.กับข้าวอร่อยดี ครีมปลาทูก็ไม่เลว
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป
The cream of Philadelphia society is going to be here.สมาคมระดับสูงของฟิลาเดลเฟีย จะไปกันที่นั่น
An Italian ice cream maker.เครื่องทำไอศครีมอิตาลี
My mother and the ice cream maker?มารดาและผู้ผลิตไอศครีมของฉัน
Ice cream you don't share.ไอศกรีมลูกไม่ต้องแชร์
I've hated ice cream all my life.ฉันเกลียดไอศกรีมมาตลอดชีวิต
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป
[ Ice Cream Truck Bells ][ไอศครีมรถบรรทุกระฆัง]

cream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, 尖子] best of its kind; cream of the crop
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, 乳白] milky white; cream color
百里挑一[bǎi lǐ tiāo yī, ㄅㄞˇ ㄌㄧˇ ㄊㄧㄠ ㄧ, 百里挑一] one in a hundred; cream of the crop
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
隔离霜[gé lí shuāng, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ㄕㄨㄤ, 隔离霜 / 隔離霜] sunscreen; sun protection cream or powder
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, 香脂] balsam; face cream
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, 卡门柏乳酪 / 卡門柏乳酪] Camembert (soft, creamy French cheese)
乳脂[rǔ zhī, ㄖㄨˇ ㄓ, 乳脂] cream; milk fat
奶油[nǎi yóu, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ, 奶油] cream
奶油菜花[nǎi yóu cài huā, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 奶油菜花] creamed cauliflower
牙白[yá bái, ㄧㄚˊ ㄅㄞˊ, 牙白] creamy white; ivory color
精英[jīng yīng, ㄐㄧㄥ , 精英] cream; elite; essence; quintessence
[hū, ㄏㄨ, 虖] exhale; scream of tiger; to call
哈跟达斯[hā gēn dá sī, ㄏㄚ ㄍㄣ ㄉㄚˊ ㄙ, 哈跟达斯 / 哈根達斯] Haagen-Dasz (ice cream)
冰淇淋[bīng qí lín, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, 冰淇淋] ice cream
冰激凌[bīng jī líng, ㄅㄧㄥ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 冰激凌] ice cream
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, 雪糕] ice cream
润肤膏[rùn fū gāo, ㄖㄨㄣˋ ㄈㄨ ㄍㄠ, 润肤膏 / 潤膚膏] moisturizing cream
[hù, ㄏㄨˋ, 糊] paste; cream
防晒霜[fáng shài shuāng, ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ ㄕㄨㄤ, 防晒霜 / 防曬霜] suntan lotion; sunscreen cream
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
呼啸[hū xiào, ㄏㄨ ㄒㄧㄠˋ, 呼啸 / 呼嘯] whistle; scream; whiz

cream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクリームコーン[, aisukuri-muko-n] (n) ice cream cone
アイスクリームサンデー[, aisukuri-musande-] (n) ice cream sundae; icecream sundae
アイスクリームソーダ[, aisukuri-muso-da] (n) ice cream soda; icecream soda
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
カスタードクリーム[, kasuta-dokuri-mu] (n) custard cream
キューティクルクリーム[, kyu-teikurukuri-mu] (n) cuticle cream
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クリームスキミング[, kuri-musukimingu] (n) cream skimming
クリームソーダ[, kuri-muso-da] (n) (See アイスクリームソーダ) ice cream soda; icecream soda
クリームチーズ[, kuri-muchi-zu] (n) cream cheese
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
クロテッドクリーム[, kuroteddokuri-mu] (n) clotted cream
コールドクリーム[, ko-rudokuri-mu] (n) cold cream
サワークリーム[, sawa-kuri-mu] (n) sour cream
シェービングクリーム[, shie-bingukuri-mu] (n) shaving cream
スキンクリーム[, sukinkuri-mu] (n) skin cream
ハイゼニッククリーム[, haizenikkukuri-mu] (n) hygenic cream
バニシングクリーム[, banishingukuri-mu] (n) vanishing cream
ホイップクリーム[, hoippukuri-mu] (n) whipped cream
モンブラン[, monburan] (n) Mont Blanc (chestnut and cream dessert) (fre
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
小倉アイス[おぐらアイス, ogura aisu] (n) ice cream mixed with adzuki bean paste
旨い汁[うまいしる, umaishiru] (n) the lion's share; the cream
生菓子[なまがし, namagashi] (n) (1) fresh Japanese sweets (usu. containing red bean paste); (2) fresh Western sweets (usu. containing cream or fruit, e.g. sponge cake, pie)
膣内射精[ちつないしゃせい, chitsunaishasei] (n,vs) (1) intravaginal ejaculation; (2) (sl) cream pie; depth charge
酒石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate
髪油[かみあぶら, kamiabura] (n) hair oil; hair cream
アイスクリーム[, aisukuri-mu] (n) ice cream; icecream; (P)
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream)
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal
きゃっ;キャッ[, kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream
クリーミー[, kuri-mi-] (adj-na) creamy (in flavor or texture)
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll
スクリーマー[, sukuri-ma-] (n) screamer
バタークリーム[, bata-kuri-mu] (n) buttercream
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)

cream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอศกรีม[n.] (aisakrīm) EN: ice cream FR: glace [f]
ไอศกรีมโยเกิร์ต[n. exp.] (aisakrīm yō) EN: yogurt ice cream FR:
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream FR: glace [f]
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi ; rice flour balls ; Thai sweet rice dumplings (in coconut cream syrup) FR: bualoi [m]
บัวลอยมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (būaløi maph) EN: dumplings in coconut cream FR:
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām ) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream FR:
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
แกงบวด[n.] (kaēngbūat) EN: boiled coconut cream dessert FR:
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat FR: extraire le lait de coco
ขนมบัวลอย[n. exp.] (khanom būal) EN: dumplings in coconut cream ; khanom bua loi FR:
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanomjīn s) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream FR:
ขนมครองแครงกะทิ[n. exp.] (khanom khrø) EN: caramelized crisps in coconut cream FR:
ขนมลอดช่อง[n. exp.] (khanom løtc) EN: rice noodles made of rice eaten with coconut cream FR:
ข้าวเหนียวแดง[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sticky rice with coconut cream FR: riz gluant à la crème de coco [m]
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
ข้าวเหนียวหน้านวล[n. exp.] (khāonīo nān) EN: steamed sticky rice with coconut cream topping with black beans FR:
ข้าวเหนียวตัด[n. exp.] (khāonīo tat) EN: sweet sticky rice with coconut cream and black beans FR:
คัสตาร์ทครีม = คัสตาร์ทครีม[n. exp.] (khastāt khr) EN: custard cream FR:
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (khōm fai jā) EN: popsicle stick lamp ; ice cream stick lamp FR:
ครีม[n.] (khrīm) EN: cream FR: crème [f]
ครีมบรรเทาอาการปอดกล้ามเนื้อ[n. exp.] (khrīm banth) EN: analgesic cream FR: pommade analgésique [f]
ครีมชีส[n. exp.] (khrīm chīt ) EN: cream cheese FR:
ครีมโกนหนวด[n. exp.] (khrīm kōn n) EN: shaving cream FR: crème à raser [f]
ครีมนวดผม[n. exp.] (khrīm nūat ) EN: conditioner ; hair conditioner ; hair lotion ; hair cream FR: shampoing conditionneur [m]
ครีมไพล[n. exp.] (khrīm phlai) EN: plai cream FR:
ครีมโสมยูริ[TM] (khrīm sōm Y) EN: Yuri White Cream FR:
ครีมเทียม[n. exp.] (khrīm thīem) EN: non-dairy cream = non dairy cream FR:
ครีมเทียมข้นหวาน[n. exp.] (khrīm thīem) EN: sweetened artificial cream FR:
ลืมกลืน[n. exp.] (leūm kleūn) EN: bean flour pudding topped with coconut cream FR:
ลอดช่อง[n.] (løtchǿng) EN: rice noodles with coconut cream FR: vermicelle au coco [m]
โคมไฟจากไม้ไอติม[n. exp.] (māi aitim) EN: popsicle ; ice cream stick FR: bâtonnet de glace [m]
น้ำกะทิ[n.] (nāmkathi) EN: coconut cream FR: crème de coco [f]
เนื้อเค็มต้มกะทิ[n. exp.] (neūa khem t) EN: salted beef simmered in coconut cream FR:
ผู้ผลิตไอศกรีม[n. exp.] (phūphalit a) EN: ice cream manufacturer FR:
สาคูบัวลอยมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (sākhū būalø) EN: sago dumplings in coconut cream FR:
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (sākhū pīek ) EN: coconut sago grain with coconut milk ; sago and young coconut meat boiled in syrup and topped with thick coconut cream FR:
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut cream ; Thai jelly with coconut cream FR: gelée à la crème de coco [f]

cream ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit
Eisbombe {f}ice cream bomb
Eisdiele {f}ice cream parlour
Fruchteis {n}fruit ice cream
Feuchtigkeitscreme {f}moisturizing cream
Nusssahne {f} [cook.]nut cream
Salatcreme {f} [cook.]salad cream
Rasiercreme {f}shaving cream
Hautcreme {f}skin cream
Softeis {n}soft ice cream
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream
Eclair {n} [cook.]cream bun; eclair
Nachmittagstee {m}cream tea
Sahnequark {m} [cook.]cream curd cheese
Rauch-Engelfisch {m} (Apolemichthys xanthurus) [zool.]cream angel
Windbeutel {m} (Gebäck)creamy puff
sahnig {adj} | sahniger | am sahnigstencreamy | creamier | creamiest
Hornwehrvogel {m} [ornith.]Horned Screamer
Isabellerdhacker {m} [ornith.]Creamy-rumped Miner
Molkereibesitzer {m}creamer
Weißwangen-Wehrvogel {m} [ornith.]Northern Screamer
Urschrei {f}primal scream
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen
sämig {adj}thick; viscid; creamy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cream
Back to top