ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

costume

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *costume*, -costume-

costume ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
costume (n.) เครื่องแต่งกาย See also: เครื่องแต่งตัว Syn. dress, attire, clothes
costume (vt.) จัดเสื้อผ้าให้กับ
costume (vt.) แต่งตัว See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ Syn. dress up
costumer (n.) ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costumer(n) ช่างตัดเสื้อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าเครื่อง (v.) costume See also: dress Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง
That's very funny. Is there a costume party at the hotel?ตลกจังเลย เขามีแต่งแฟนซีที่โรงแรมด้วยหรือ
You probably wouldn't want to come. I love costume parties.เธออาจจะไม่อยากไปหรอก
Well, I carried the costume like it was gonna break.ฉันถือเสื้อชุดนั้น เหมือนกับว่ามันจะแตก
It's a costume party. People get pretty into it.มันเป็น ปาร์ตี้แฟนซีน่ะ ทุกคนก็จะดูน่ารักขึ้น
Sorry to bother you about the costume and allขอโทษที่ให้หาชุดซานต้านะ
My costume for my next part!ชุดของฉันสำหรับคราวต่อไปไง!
I trust you won't have to let your costume out again this year, sister.ฉันว่าปีนี้ คุณคงไม่ต้องขยายชุดอีกซิสเตอร์

costume ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
戏说剧[xì shuō jù, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ ㄐㄩˋ, 戏说剧 / 戲說劇] period costume drama (on TV)
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes

costume ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay
コスプレショー[, kosupuresho-] (n) costume party (wasei
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
ナショナルコスチューム[, nashonarukosuchu-mu] (n) national costume
仮装行列[かそうぎょうれつ, kasougyouretsu] (n) costume parade
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
コスチューム[, kosuchu-mu] (n) costume; (P)
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P)
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
花嫁衣裳;花嫁衣装[はなよめいしょう, hanayomeishou] (n) bridal costume; wedding dress
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P)
装束[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture

costume ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดพื้นเมือง[n. exp.] (chut pheūnm) EN: FR: costume traditionnel [m]
ชุดพระราชทาน[n. exp.] (chut phrarā) EN: traditional costume FR: costume traditionnel [m]
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
ชุดประจำชาติเขมร[n. exp.] (chut prajam) EN: Khmer traditional dress FR: costume traditionnel khmer [m]
ชุดประจำชาติไทย[n. exp.] (chut prajam) EN: FR: costume traditionnel thaï [m] ; costume traditionnel thaïlandais [m]
ชุดสากล[n. exp.] (chut sākon) EN: FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-) EN: Santa Claus costume FR:
ชุดสูท[n. exp.] (chut sūt) EN: suit FR: costume [m] ; complet [m]
ชุดไทยพระราชนิยม[n. exp.] (chut Thai P) EN: Thai national costume FR:
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear FR: maillot de bain [m]
เข้าเครื่อง[v.] (khaokhreūan) EN: dress up ; put on a costume FR:
คอสเพลย์[n.] (khøsphlē) EN: cosplay ; costume play FR:
เครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[n. exp.] (khreūangbaē) EN: air hostess outfit ; stewardess costume FR: uniforme d'hôtesse de l'air [m]
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaē) EN: full dress uniform FR: costume d'apparat [m]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
ราชประแตน[n.] (rātchaprata) EN: royal pattern national costume FR:
เสื้อผ้าชุด[n. exp.] (seūa phā ch) EN: FR: tenue [f] ; costume [m]
สูท[n.] (sūt) EN: suit FR: costume [m] ; complet [m]
สูทผู้ชาย[n. exp.] (sūt phūchāi) EN: FR: costume homme [m] ; costard [m] (fam.)
ช่างอาภรณ์[n. exp.] (chang āphøn) EN: costumer FR: costumier [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
งานแฟนซี[n. exp.] (ngān faēnsī) EN: FR: fête costumée [f] ; soirée costumée [f]
สะอิ้ง[n.] (sa-ing) EN: costume-jeweled belt FR:

costume ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeanzug {m}bathing costume
Landestracht {f}national costume
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume
Tracht {f}traditional costume; national costume
Kostümverleih {m}costume rental
Modeschmuck {m}costume jewellery
Tracht {f}traditional costume; dress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า costume
Back to top