ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

couple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *couple*, -couple-

couple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
couple (n.) คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple (n.) คู่สามีภรรยา
couple (vt.) ทำให้เชื่อมต่อ Syn. unite, join, link
couple (vi.) มีเพศสัมพันธ์
couple (n.) สองสิ่งที่คล้ายกัน Syn. pair, twosome
couple (n.) สิ่งที่เชื่อมติดกัน Syn. bond, link
couple on (phrv.) ผูกติดกับ See also: เชื่อมต่อกับ Syn. join on
couple together (phrv.) เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง) See also: รวมกัน
couple up (phrv.) เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง) See also: รวมกัน
couple with (phrv.) มีเพศสัมพันธ์กับ (คำเก่า) See also: มีเซ็กส์กับ, นอนกับ Syn. lie with, sleep together, sleep with
couple with (phrv.) เชื่อมโยง (บางสิ่ง) เข้ากับ (บางสิ่ง) Syn. associate with
coupled (adj.) ที่รวมเป็นคู่ Syn. twin
coupled (adj.) เป็นคู่ See also: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน Syn. paired, binary, duplex
coupler (n.) สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ
couplet (n.) คู่เหมือน See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน Syn. couple, pair, twosome
English-Thai: HOPE Dictionary
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
English-Thai: Nontri Dictionary
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coupleควบคู่ [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ทุกข์คู่ยาก (n.) married couple in adversity See also: husband and wife Syn. คู่บุญคู่กรรม
คู่บุญคู่กรรม (n.) married couple in adversity See also: husband and wife
คู่ (n.) couple See also: spouse, mate, partner
คู่ผัวตัวเมีย (n.) couple See also: spouse, husband and wife Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย
คู่บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
คู่บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
บ่าวสาว (n.) wedding couple Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, คู่บ่าวสาว
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
เจ้าบ่าวเจ้าสาว (n.) wedding couple Syn. คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน
เรือนหอ (n.) home for newly wedding couple See also: bridal house
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a couple of questions about… for youฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
Just pretend to be my girlfriend for a couple of monthsแค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
Can we stay a couple more minutes?เราจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยได้ไหม?
I read a couple of your short stories when I was in collegeผมเคยอ่านเรื่องสั้นสองสามเรื่องของคุณเมื่อตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัย
It's just a couple of weeksมันก็แค่สองสามสัปดาห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ"
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
Maybe if we each took a couple of minutes just to...ว่าเขาผิดและเราขวา บางทีถ้าเราแต่ละคนใช้เวลาไม่กี่นาทีเพียงเพื่อ ...
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception.
They will be all right in a couple of days.มันจะได้รับสิทธิทั้งหมดใน สองสามวัน
I've only a couple of days left in this assignment, Grainger.{\cHFFFFFF}ฉันได้เพียงไม่กี่วันที่เหลือ ในงานนี้เกรนเจอร์
If the Senate confirms him tomorrow, he'll be here in a couple of weeks.{\cHFFFFFF}หากวุฒิสภายืนยันเขาในวันพรุ่งนี้ เขาจะอยู่ที่นี่ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
I don't think we can quit just because we have a couple of casualties.{\cHFFFFFF}I don't think we can quit just because we have a couple of casualties.
A couple of political cartoons, shouting slogans at each other, hating, not even trying to understand.{\cHFFFFFF}A couple of political cartoons, {\cHFFFFFF}shouting slogans at each other, hating, not even trying to understand.
A couple of hours ago, Senator Brenner called your tenure here a total failure.{\cHFFFFFF}A couple of hours ago, Senator Brenner called your tenure here a total failure.
I'm going to have a couple of our people come over to the house.ฉันจะมีสองสามคนของเรามาที่บ้าน
I'll only be a couple of days.I'll only be a couple of days.

couple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 两下子 / 兩下子] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, 一对 / 一對] couple; pair
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, 挂钩 / 掛鉤] couple; link together
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, 恩仇] debt of gratitude coupled with duty to avenge
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, 对联 / 對聯] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, 对偶 / 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse
挽联[wǎn lián, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, 挽联 / 挽聯] elegiac couplet
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, 鸳鸯 / 鴛鴦] mandarin ducks; affectionate couple
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 夫妇 / 夫婦] a (married) couple; husband and wife
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, 相配人] match (couple); persons well suited for each other
新婚夫妇[xīn hūn fū fù, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 新婚夫妇 / 新婚夫婦] newly married couple; newly-weds
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list

couple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
カポー[, kapo-] (n) (sl) (See カップル) couple
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P)
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning
鋳掛け;鋳掛[いかけ, ikake] (n) (1) tinkering; mending pots, pans, kettles; (2) (arch) man and woman walking together; couple walking together
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic
カップル[, kappuru] (n) couple; (P)
カプラー(P);カプラ;カップラ;カップラー[, kapura-(P); kapura ; kappura ; kappura-] (n) coupler; (P)
サーモカップル[, sa-mokappuru] (n) thermocouple
デカップラ[, dekappura] (n) decoupler
フォトカプラー;フォトカップラ;フォトカップラー[, fotokapura-; fotokappura ; fotokappura-] (n) photocoupler
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace
喧嘩別れ[けんかわかれ, kenkawakare] (n) (of a couple) fighting and splitting up
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
対句[ついく, tsuiku] (n) couplet; antithesis
対聯[たいれん, tairen] (n) couplet; distich
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
熟年夫婦[じゅくねんふうふ, jukunenfuufu] (n) middle-aged couple; middle-aged husband & wife
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
疎結合[そけつごう, soketsugou] (n,adj-no) {comp} loosely-coupled
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] (n) {comp} loosely coupled system
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] (n) {comp} Loosely-Coupled MultiProcessor
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] (n) {comp} coupled system
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir
自動連結機[じどうれんけつき, jidourenketsuki] (n) automatic coupler
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples
連動[れんどう, rendou] (n,vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no)
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no)
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler

couple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าวสาว[n. exp.] (bāo sāo) EN: wedding couple FR:
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
ชีวิตคู่[n. exp.] (chīwit khū) EN: FR: vie de couple [f]
เข้าคู่[v.] (khaokhū) EN: pair ; couple ; match ; team up FR:
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set FR: paire [f] ; couple [m]
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
คู่บ่าวสาว[n. exp.] (khū bāo sāo) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
คู่เกย์[n. exp.] (khū kē) EN: gay male couple FR: couple gay [m]
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; engaged couple ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR: fiancés [mpl]
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweethearts ; lovers ; soul mate ; couple in love ; couple FR: amants [mpl] ; partenaires [mpl] ; couple [m]
คู่รักคู่แค้น[n. exp.] (khūrak khū ) EN: a couple whose love has turned to hate ; friendly rivals FR:
คู่รักเล็สเบียน[n. exp.] (khūrak letb) EN: FR: couple de lesbiennes [m]
คู่สามีภรรยา[n. exp.] (khū sāmī ph) EN: couple FR: couple [m]
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
คู่แต่งงาน[n. exp.] (khū taeng-n) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
คู่แต่งงานใหม่[n. exp.] (khū taeng-n) EN: FR: couple de jeunes mariés [m]
ควบ[v.] (khwop) EN: combine ; couple FR: combiner
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
เรือนหอ[n.] (reūoenhō) EN: home for newly wedding couple ; bridal house FR: maison des jeunes mariés [f]
รูปคู่[n. exp.] (rūp khū) EN: picture taken together ; couple photo FR:
สามีและภรรยา[n. exp.] (sāmī lae ph) EN: couple FR: couple [m]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
สามีภรรยาคู่หนึ่ง[n. exp.] (sāmī phanra) EN: a couple FR: un couple [m]
สินบริคณห์[n.] (sinbørikhon) EN: common property ; common property owned by the husband and the wife ; community property FR: biens du couple [mpl]
สมจร[v.] (somjøn) EN: couple (with) FR: s'accoupler
ยมะ[n.] (yama) EN: pair ; couple FR: paire [f]
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination FR: paire [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: pair ; couple FR:
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza FR: strophe [f] ; couplet [m]
บท[n.] (bot) EN: [classif.: lessons, songs, poems, verses, stanzas, chapters] FR: [classif. : leçons, chapitres, versets, chansons, couplets]
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler
คำซ้อน[n. exp.] (kham søn) EN: doublet ; couplet FR:
คู่[n.] (khū) EN: [classif.: pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)] FR: [classif. : couples de personnes ou d'animaux, paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
ควบ[adj.] (khūap) EN: coupled ; double FR: couplé
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
นนทรี[n.] (nonsī) EN: FR: [couple de géants]

couple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautleute {pl}engaged couple
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple
Hochzeitspaar {n}happy couple
Ehepaar {n}married couple
Traumpaar {n}perfect couple
Akustikkoppler {m}acoustic coupler
Ladungsträgergekoppelte Schaltung {f}charge coupled device (CCD)
Ladungstransport-Speicher {m}charge coupled device
Kurzkupplung {f}close coupler
Kupferverbinder {m}copper coupler
Richtungskoppler {m}directional coupler
Eheleute {pl}married-couple
Optokoppler {m}optical coupler; optocoupler
Entkuppler {m}uncoupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า couple
Back to top