ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cry*, -cry-

cry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cry (n.) การเรียกร้องของมวลชน See also: ความต้องการของมวลชน
cry (n.) ช่วงเวลาการร้องไห้
cry (vi.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง
cry (vt.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง Syn. shout, yell, cry out
cry (vi.) ร้องไห้ See also: ร่ำไห้
cry (vt.) ร้องไห้ See also: หลั่งน้ำตา Syn. weep
cry (n.) เสียงร้อง See also: เสียงครวญคราง
cry before one is hurt (idm.) โอดครวญไปก่อน See also: ร้องครวญครางไปก่อน
cry down (phrv.) ตะโกนให้(คนพูด)เงียบ
cry down (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ
cry down (phrv.) วิพากษ์วิจารณ์ Syn. do down, run down
cry for (phrv.) ร้องไห้เนื่องจาก
cry for (phrv.) ร้องไห้เพื่อต้องการ Syn. cry over
cry for (phrv.) กระหาย See also: ร้องขอ, ต้องการอย่างยิ่ง Syn. cry out, cry out for
cry for the moon (idm.) ขอมากเกินไป
cry for the moon (idm.) ต้องการหรือขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Syn. beg for
cry off (phrv.) ทำไม่สำเร็จ Syn. beg off
cry oneself to sleep (idm.) ร้องไห้จนหลับ
cry out (vt.) ร้องตะโกน Syn. shout, yell, cry
cry out (vi.) ร้องตะโกน
cry out (phrv.) ร้องเสียงดัง (เพราะเจ็บปวด, ประหลาดใจฯลฯ) Syn. call out, roar out, shout out
cry out (phrv.) ต้องการอย่างมาก
cry out against (phrv.) ไม่ยอมรับ
cry out for (phrv.) กระหาย See also: โหยหา, ต้องการอย่างมาก Syn. cry for, cry out
cry over (phrv.) ร้องไห้เพราะ Syn. cry for
cry over spilt milk (idm.) ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือทำไปแล้ว
cry to (phrv.) อ้อนวอน
cry up (phrv.) ยกย่องมากเกินไป Syn. crack up Ops. cry down
cry wolf (idm.) ร้องขอความช่วยเหลือแบบเด็กเลี้ยงแกะ See also: ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ต้องการจริง และเมื่อต้องการจริงกลับไม่มีใครเชื่อ
crybaby (n.) คนขี้แย
crying (adj.) ที่ควรให้ความสนใจ See also: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน Syn. urgent, pressing
cryout (vt.) ตะโกนหรืออุทานออกมา Syn. exclaim, yell
crypt (n.) ห้องใต้ดิน
cryptic (adj.) กำกวม See also: ไม่ชัดเจน Syn. hidden, obscure
cryptic (adj.) ที่เป็นความลับ
cryptically (adv.) อย่างกำกวม See also: อย่างไม่ชัดเจน Syn. obscurely
cryptically (adv.) อย่างเป็นความลับ
cryptogram (n.) รหัสลับ Syn. cryptograph
cryptograph (n.) เครื่องใส่หรือถอดรหัส
cryptograph (n.) รหัสลับ Syn. cryptogram
English-Thai: HOPE Dictionary
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
cryotron(ไคร'โอทรอน) n. ท่อทำให้เย็น
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb,vault,catacomb
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptogram(คริพ'ทะแกรม) n. รหัส,คำลับ,อักษรลับ,อักษรปริศนา,คำใบ้, See also: cryptogamic adj. ดูcryptogram cryptogamous adj. ดูcryptogram
cryptograph(คริพ'ทะกราฟ) n. = cryptogram,ระบบการเขียนอักษรลับหรือรหัสลับ,เครื่องเขียนรหัสหรืออักษรลับ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
cry(n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้
crypt(n) ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crypticซ่อนเร้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crystalผลึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystalline๑. -ผลึก๒. สารผลึก๓. เนื้อผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystalline lensแก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crystallizationการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryการร้อง [การแพทย์]
Cryingส่งเสียงร้อง [การแพทย์]
Cryotherapyการรักษาด้วยความเย็น [TU Subject Heading]
Cryptซอกผนัง,ซอกเล็กๆในต่อมน้ำลาย [การแพทย์]
Crypticถูกปิดบังหลบซ่อน [การแพทย์]
Cryptographyการเข้ารหัส [TU Subject Heading]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
crystalline lensเลนส์ตา, ดู eye lens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crystallizationการตกผลึก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร้อง (n.) cry See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน
การร้องไห้ (n.) cry See also: weep Syn. การร้องไห้ฟูมฟาย, การร่ำไห้
การร้องไห้ฟูมฟาย (n.) cry See also: weep Syn. การร่ำไห้
การร่ำไห้ (n.) cry See also: weep Syn. การร้องไห้ฟูมฟาย
การส่งเสียงร้อง (n.) cry See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout Syn. การตะโกน
กำสรวล (v.) cry See also: mourn, weep, sadden, bemoan, moan, bewail, lament Syn. คร่ำครวญ, ร้องไห้, สะอื้น, โหยไห้, ครวญ, กันแสง, รำพัน, ร่ำไห้ Ops. หัวเราะ, สนุกสนาน
ยม (v.) cry See also: weep, snivel, blubber, bewail, moan, sob Syn. ร้องไห้
ร้อง (v.) cry See also: weep, blubber, sob, snivel Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้ Ops. หัวเราะ
ร้อง (v.) cry See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar
ร้องไห้ (v.) cry See also: weep, blubber, sob, snivel Syn. เป่าปี่, ไห้ Ops. หัวเราะ
ร้องไห้ (v.) cry See also: blubber, weep Syn. ร่ำไห้
ร้องไห้ (v.) cry See also: blubber Syn. ร่ำไห้
ร้องไห้ (v.) cry See also: wail, weep
ร้องไห้ (v.) cry See also: weep, snivel, blubber, bewail, moan, sob
ร้องไห้ (v.) cry See also: mourn, weep, sadden, bemoan, moan, bewail, lament Syn. คร่ำครวญ, สะอื้น, โหยไห้, ครวญ, กันแสง, รำพัน, ร่ำไห้ Ops. หัวเราะ, สนุกสนาน
รำพัน (v.) cry See also: mourn, weep, sadden, bemoan, moan, bewail, lament Syn. คร่ำครวญ, ร้องไห้, สะอื้น, โหยไห้, ครวญ, กันแสง, ร่ำไห้ Ops. หัวเราะ, สนุกสนาน
ร่ำไห้ (v.) cry See also: weep and wail incessantly
อุแว้ (v.) cry Syn. แว้
เป่าปี่ (v.) cry See also: blubber, weep Syn. ร้องไห้, ร่ำไห้
เป่าปี่ (v.) cry See also: blubber Syn. ร้องไห้, ร่ำไห้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used toเมื่อฉันเห็นเธอร้องไห้อย่างนั้น ฉันก็ไม่สามารถจะเกลียดเธออย่างที่เคยเกลียดได้อีกต่อไป
You're crying over something like that?เธอกำลังร้องไห้เอากับเรื่องอย่างนี้นะเหรอ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม
I cry for joy and sadness.ฉันร้องไห้ด้วยค- วามสุขและความเศร้า
Dan, you can cry as much as you want... but, don't ever let your sister cry.แดน เธอจะร้องไห้ก็ได้ แต่อย่าทำให้ พี่สาวเธอต้องร้องไห้
I didn't cry at Denny's funeral.ฉันไม่ได้ร้องไห้ในงานศพพี่เดนนี่
You cry so easily, I don't like itนายร้องไห้ง่าย ผมไม่ชอบอ่ะ
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก
To cry my troubles awayที่จะร้องไห้ปัญหาของฉันไป
Some of them people began to cry and that's why they call it the Trail of hears.บางคน ก็เริ่มร้องไห้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไม พวกเขาเรียกว่า เส้นทางแห่งน้ำตา
How did she look in that final moment? Did she cry out?ตอนมันกำลังจะตายมันมีสภาพยังไง?
So if you wanna cry on somebody´s shoulder, why don´t you cry on Superdick?"อยากสำออยเชิญไปอ้อนซูเปอร์ดิ๊ก"
OK, you cry now. No. wait.เครื่องใช้สำนักงานยี่ห้อ "คลิปส์"

cry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫唤[jiào huan, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄢ˙, 叫唤 / 叫喚] to cry out; to bark out a sound
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 嘹] clear sound; cry (of cranes etc)
[lì, ㄌㄧˋ, 唳] cry of a crane or wild goose
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, 喊叫] cry out; shout
嗷嗷待哺[áo áo dài bǔ, ㄠˊ ㄠˊ ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ, 嗷嗷待哺] cry piteously for food
抱头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, 抱头痛哭 / 抱頭痛哭] cry on each other's shoulder
[duō, ㄉㄨㄛ, 咄] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4
哀号[āi háo, ㄞ ㄏㄠˊ, 哀号 / 哀號] to cry piteously; anguished wailing; same as 哀嚎
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 哓 / 嘵] a cry of alarm; querulous
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice
丙烯腈[bǐng xī jīng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄥ, 丙烯腈] acrylo-nitrile
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, 丙烯酸] acrylic acid C3H4O2
丙烯酸酯[bǐng xī suān zhǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ ㄓˇ, 丙烯酸酯] acrylic ester
[jīng, ㄐㄧㄥ, 腈] acrylic
腈纶[jīng lún, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄣˊ, 腈纶 / 腈綸] acrylic fibre
结晶学[jié jīng xué, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 结晶学 / 結晶學] crystallography
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, 紫晶] amethyst (purple crystalline silicon dioxide)
外典写作[wài diǎn xiě zuò, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, 外典写作 / 外典寫作] apocryphal writings
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
[nà, ㄋㄚˋ, 呐 / 吶] battle cry
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism
[hǎn, ㄏㄢˇ, 喊] call; cry; to shout
[liē, ㄌㄧㄝ, 咧] child's cry
[gū, ㄍㄨ, 呱] crying sound of child
[wā, ㄨㄚ, 哇] sound of child's crying
冰凝器[bīng níng qì, ㄅㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 冰凝器] cryophorus
冰晶石[bīng jīng shí, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄕˊ, 冰晶石] cryolite
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, 冰糖] crystal sugar; rock candy
密码学[mì mǎ xué, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, 密码学 / 密碼學] cryptography
[jīng, ㄐㄧㄥ, 晶] crystal
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
[ní, ㄋㄧˊ, 鲵 / 鯢] Cryptobranchus japonicus; salamander
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
晶状[jīng zhuàng, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ, 晶状 / 晶狀] crystalline
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, 晶莹 / 晶瑩] crystal clear sparkle
晶体[jīng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ, 晶体 / 晶體] crystal
晶体结构[jīng tǐ jié gòu, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 晶体结构 / 晶體結構] crystal structure
水晶[shuǐ jīng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 水晶] crystal
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)

cry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークライ[, uo-kurai] (n) war cry
ウオークライ[, uo-kurai] (n) war cry
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten)
売り声[うりごえ, urigoe] (n) hawker's or vendor's cry
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough
改革を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp,v5b) to cry loudly for a reform
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears
泣き叫ぶ;泣叫ぶ[なきさけぶ, nakisakebu] (v5b,vi) to cry and shout; to scream
泣き悲しむ;泣悲しむ[なきかなしむ, nakikanashimu] (v5m) to wail; to cry over; to bewail
泣き潰す;泣潰す[なきつぶす, nakitsubusu] (v5s) to cry one's eyes out; to weep oneself blind
泰山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing
裂帛[れっぱく, reppaku] (n) (1) cutting through cloth; sound of cutting through cloth; (2) shrieking sound; woman's scream; loud scream; (3) (See ホトトギス) cry of the lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
随喜の涙を流す[ずいきのなみだをながす, zuikinonamidawonagasu] (exp,v5s) to cry tears of joy; to weep for joy
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly
鬨;鯨波[とき, toki] (n) (also written as 時) (See 鬨の声) battle cry; war cry
鬨の声;ときの声[ときのこえ, tokinokoe] (n) war cry; battle cry
鯨波;鯢波[げいは, geiha] (n) (1) raging waves; (2) battle cry; war cry
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P)
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
アクリリックレジンセメント[, akuririkkurejinsemento] (n) acrylic resin cement
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P)
アクリルアミド[, akuriruamido] (n) acrylamide
アクリルアルデヒド[, akuriruarudehido] (n) acrylic aldehyde
アクリルゴム[, akurirugomu] (n) acrylic rubber
アクリルシロップ[, akurirushiroppu] (n) acrylic syrup
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement
アクリルプラスチック[, akurirupurasuchikku] (n) acrylic plastic
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting
アクリルレンズ[, akurirurenzu] (n) acrylic lens
アクリル板[アクリルばん, akuriru ban] (n) acrylic plate
アクリル絵の具;アクリル絵具[アクリルえのぐ, akuriru enogu] (n) acrylic paint
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre
アクリル酸[アクリルさん, akuriru san] (n) acrylic acid
アクリロイド[, akuriroido] (n) acryloid
アクリロイルモルホリン[, akuriroirumoruhorin] (n) acryloyl morpholine
アクリログアナミン[, akuriroguanamin] (n) acryloguanamine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption)
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption)
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES)
デクリプト[でくりぷと, dekuriputo] decrypt
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology
暗号同期[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice
極低温記憶装置[ごくていおんきおくそうち, gokuteionkiokusouchi] cryogenic storage
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD
解読キー[かいどくキー, kaidoku ki-] decryption key
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ร้องไห้โฮ English: to cry

cry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรุต[n.] (aphirut) EN: voice ; cry FR:
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
เจี๊ยบ[onomat.] (jīep) EN: cry of a chick ; chirp FR:
จ๊อก[X] (jǿk) EN: cry of a fighting cock when defeated FR:
กำแสง[v.] (kamsaēng) EN: cry ; weep FR:
กำสรวล[v.] (kamsūan) EN: lament ; grieve ; cry ; weep (for) FR:
กรรแสง[v.] (kansaēng) EN: cry FR:
กรรแสง[v.] (kansaēng) EN: cry FR:
กันแสง[v.] (kansaēng) EN: weep ; cry FR:
เครงครำ ; เครงคร่[v.] (khrēngkhram) EN: cry ; weep FR:
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain FR: s'épancher ; s'abandonner
ครวญคร่ำ[v. exp.] (khrūan khra) EN: weep and wail incessantly ; cry over FR:
กินน้ำตา[v. (loc.)] (kinnāmtā) EN: cry ; be sad FR: pleurer
กระเบญ[v.] (krabēn) EN: shout ; cry out FR:
กระเบง[v.] (krabēng) EN: shout ; cry out FR:
กระอืด[v.] (kra-eūt) EN: cry FR: pleurer ; se lamenter
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā tokna) EN: grieve ; be tormented ; cry silently FR: souffrir en silence
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail FR:
แปร๋[n.] (praē) EN: trumpeting ; cry of an elephant FR: barrissement [m] ; barrit [m] (vx)
แปร๋แปร้น[n.] (praēpraen) EN: trumpeting ; cry of an elephant FR: barrissement [m] ; barrit [m] (vx)
ประปราน[v.] (praprān) EN: cry FR:
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; lancer un appel
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
ร้อง[v.] (røng) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel FR: pleurer
ร้องไห้[v.] (rønghai) EN: cry ; weep ; break into tears FR: pleurer ; larmoyer ; chouiner (fam.) ; fondre en larmes ; chialer (fam.)
ร้องไห้จ้า[v. exp.] (rønghai jā) EN: cry loudly ; wail FR:
ร้องขอ[v.] (røngkhø) EN: beg for ; request ; appeal for ; petition ; cry for FR: solliciter ; demander
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry FR: hurler ; gueuler (fam.)
โรท[v.] (rōt ; rōtha) EN: cry ; weep FR:
โรทนะ[n.] (rōthana) EN: cry FR:
สำออย[v.] (sam-øi) EN: wheedle ; pamper ; pretend to cry FR: pleurnicher
เสียงร้อง[n. exp.] (sīeng røng) EN: scream ; cry FR: cri [m] ; chant [m]
สีหนาท[n.] (sīhanāt) EN: battle cry FR:

cry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warnruf {m}warning shout; warning cry
Acrylharz {n} [chem.]acrylic resin
Acrylharzlack {m}acrylic resin lacquer
Affenschande {f}crying shame; beastly shame
Chiffrierdaten {pl}cryptodata
Cryophobie {f}; Angst vor Kältecryophobia
Kryotron {n} (Supraleitschaltelement)cryotron
Kristallzüchtung {f}crystal growing
Kristallzüchtung {f}crystal pulling
Kristallglasur {f}crystalline glaze
Verschlüsselungsalgorithmus {m}encryption algorithm; encipherment algorithm
Isokryme {f}isocryme
Zwergschnepfe {f} [ornith.]Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Mimikry {f} [zool.]mimicry
Monokristall {m}single crystal
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz
Gebärdensprache {f}sign language; mimicry
Supraleitspeicher {m}cryogenic storage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cry
Back to top