ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cup*, -cup-

cup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cup (n.) การแข่งขันกีฬา
cup (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cupful
cup (n.) โชคชะตา
cup (n.) ถ้วย
cup (n.) ถ้วยรางวัล
cup (vt.) ถือไว้ในอุ้งมือ
cup (vt.) ทำเป็นรูปถ้วย
cup (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cupful
cup (n.) ลักษณะคล้ายถ้วย
cup (n.) ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม
cup (n.) ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย
cup (n.) หลุมกอล์ฟ Syn. hole
cup together (phrv.) กอบมือ
cup-holder (n.) ผู้ชนะ Syn. champion, prizewinner, winner
cup-shaped (adj.) ที่มีรูปร่างเป็นถ้วย
cupbearer (n.) คนเสิร์ฟไวน์ (คำเป็นทางการ)
cupboard (n.) ตู้ Syn. closet, cabinet
cupboard love (idm.) ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
cupcake (n.) เค้ก See also: ขนมเค้กที่อยู่ในถ้วยพิมพ์
cupel (n.) ถ้วยเล็กๆ มีรูพรุน
cupful (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cup
cupful (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cup
Cupid (n.) กามเทพ
cupidity (n.) ความโลภ Syn. greed, avidity
cupola (n.) หลังคาทรงโดม Syn. dome
cuppa (sl.) กาแฟหรือชาหนึ่งถ้วย
cupreous (adj.) ที่ประกอบด้วยทองแดง Syn. coppery
cupreous (adj.) ที่มีสีน้ำตาลแดง See also: ที่มีสีทองแดง
cupric (adj.) ที่ปนทองแดง Syn. cuprous
cuprite (n.) แร่ชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ
cupronickel (n.) โลหะผสมทองแดงและนิเกิล
cuprous (adj.) ที่ปนทองแดง Syn. cupric
English-Thai: HOPE Dictionary
cup(คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬา,ปริมาณความจุหนึ่งถ้วย
cupbearern. คนรินเหล้า
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
cupola(คิว'พะละ) n. หลังคารูปกลม,หอเล็ก ๆ รูประฆังบน
cupper(คัพ'เพอะ) n. ผู้ใช้ถ้วยดูดเลือด
cuppingn. การใช้ถ้วยดูดเลือด (โดยทำให้เกิดสุญญากาศในถ้วย)
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ
English-Thai: Nontri Dictionary
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
cupid(n) กามเทพ
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cup coral; horn coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cup-shaped; cotyliform; cotyloid-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cupola๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cupriteคิวไพรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cuprous-ทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Cupid (Rome deity)กามเทพ [TU Subject Heading]
Cuppingลักษณะหวำคล้ายก้นถ้วย [การแพทย์]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊ง (clas.) cup See also: measuring glass, peg Syn. ถ้วยตวง
ขันน้ำ (n.) cup See also: water bowl, water-cup, tumbler Syn. ถ้วย, ขัน
ขันน้ำ (n.) cup See also: water bowl, water-cup, tumbler Syn. ถ้วย, ขัน
ถ้วย (n.) cup See also: bowl, tumbler
มัลก (n.) cup See also: water bowl, water-cup, tumbler Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน
มัลก (n.) cup See also: water bowl, water-cup, tumbler Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน
ป้องหู (v.) cup one´s ear See also: put one´s hand to one´s ear for hearing better
กามเทพ (n.) Cupid See also: God of love
มทนะ (n.) cupid See also: god of Love Syn. กามเทพ
มัทนะ (n.) Cupid See also: god of Love Syn. กามเทพ
มัทนะ (n.) Cupid See also: god of Love Syn. กามเทพ
กลุ่มอาชีพ (n.) occupational class See also: occupational class
การทำมาหากิน (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ
การฝังเข็ม (n.) acupuncture
การยังชีพ (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การทำมาหากิน
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
ครอง (v.) occupy See also: possess, hold, control, enter into possession Syn. ครอบครอง
ครองอำนาจ (v.) occupy See also: be in power, be in office, rule, possess Syn. มีอำนาจ
งานอาชีพ (n.) occupation See also: profession, job Syn. งานประจำ, งานหลัก Ops. งานอดิเรก, งานว่าง
ฉิ่ง (n.) small cup-shaped cymbals
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
I would like another cup of coffeeฉันขอกาแฟอีกถ้วยหนึ่ง
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't remember the last time you invited me for a cup of coffee.ผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเชิญผมสำหรับถ้วยกาแฟ
I want my cup back!- ฉันขอถ้วยฉันคืนด้วยนะ!
And an America's Cup trial.- เเล้วก็เเข่งเรือใบอเมริกาคัพ
I've just got to go and make a phone call and then we'll have a nice hot cup of tea.ฉันได้เพียงแค่ไปและโทรออก และจากนั้นเราจะมีความร้อน ถ้วยชาที่ดีของ
I think I will have another cup of coffee.ผมว่าผมขอกาแฟอีกถ้วยดีกว่า
Jim never has a second cup of coffee at home.อยู่ที่บ้านจิมไม่เคยดื่มกาแฟ 2 ถ้วย
I shouldn't have had that second cup of coffee.ไม่ควรดื่มกาแฟถ้วยที่สองนั่นเลย
Let's go outside. I'll buy you a cup of coffee.ไปข้างนอกกันเถอะ ผมจะซื้อกาแฟให้คุณ
Come inside and have a nice cup of tea.เข้ามาข้าในก่อนแล้วดื่มชาสักแก้วมั๊ยล่ะ?
No. I make a very artistic cup of coffee.ผมชงกาแฟแบบอาร์ต ๆ ได้นะ
To think, all that time it was your cup that was poisoned.และตลอดเวลา... ถ้วยของนาย เป็นถ้วยที่มียาพิษ
Oh, please. Want a cup of coffee?- เชิญเลย อยากดื่มกาแฟด้วยมั้ย

cup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
欧洲杯[Ōu zhōu bēi, ㄡ ㄓㄡ ㄅㄟ, 欧洲杯 / 歐洲杯] European cup (e.g. soccer)
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 斝] jade cup with ears
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
银杯[yín bēi, ˊ ㄅㄟ, 银杯 / 銀杯] silver cup (trophy)
拔火罐[bá huǒ guàn, ㄅㄚˊ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄢˋ, 拔火罐] suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气); suction chimney to make a stove draws
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
穴位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 穴位] acupuncture point
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
针砭[zhēn biān, ㄓㄣ ㄅㄧㄢ, 针砭 / 針砭] acupuncture; criticism
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, 亚洲杯 / 亞洲杯] Asian cup
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, 亚洲杯 / 亞洲盃] Asian cup
攻占[gōng zhàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄢˋ, 攻占 / 攻佔] attack and occupy
[ōu, ㄡ, 瓯 / 甌] bowl; cup
[wǎn, ㄨㄢˇ, 碗] bowl; cup
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 穴] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
[yú, ㄩˊ, 盂] container; cup
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, 天井] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10
丘比特[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, 丘比特] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, 拔罐子] cupping technique used in traditional Chinese medicine
[bēi, ㄅㄟ, 杯] cup; classifier for drinks: glass, cup
杯子[bēi zi, ㄅㄟ ㄗ˙, 杯子] cup; glass
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, 柜子 / 櫃子] cupboard; cabinet
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 盅] cup
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, 碗柜 / 碗櫃] cupboard
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 敌占区 / 敵佔區] enemy occupied territory
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
量杯[liáng bēi, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄟ, 量杯] measuring cup; graduated measuring cylinder
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
[gé, ㄍㄜˊ, 嗝] hiccup; belch

cup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P)
アジアカップ[, ajiakappu] (n) Asian Cup
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
カップラーメン[, kappura-men] (n) (See カップ麺) cup noodles; cup ramen
カップ麺[カップめん, kappu men] (n) instant noodles purchased in cup (lit
グリースカップ[, guri-sukappu] (n) grease cup
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup
コンフェデレーションズカップ[, konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup
スープカップ[, su-pukappu] (n) soup cup
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
吸い飲み;吸飲み[すいのみ, suinomi] (n) feeding cup
巵;卮[し, shi] (n) zhi (large bowl-shaped ancient Chinese cup with two handles)
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid
欠けたコップ[かけたコップ, kaketa koppu] (n) chipped cup
殻斗[かくと, kakuto] (n) cupule; acorn cup
玉杯[ぎょくはい, gyokuhai] (n) jade cup
糸じり;糸尻[いとじり, itojiri] (n) (See 糸底) bottom rim of cup or bowl
糸底[いとぞこ, itozoko] (n) bottom rim of earthenware cup
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more
飲み放題[のみほうだい, nomihoudai] (exp,adj-no) all you can drink; bottomless cup
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation
エッグカップ[, eggukappu] (n) eggcup
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped
カップケーキ[, kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake
カップボード[, kappubo-do] (n) cupboard
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
キューピッド[, kyu-piddo] (n) Cupid; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クパティーノ[くぱていーの, kupatei-no] Cupertino
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize

cup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอลโลก[n. exp.] (bøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
เอฟเอ คัพ = เอฟเอคัพ[n.] (Ēf.Ē. Khap ) EN: FA Cup FR: FA Cup [f]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า[n. exp.] (futbøn lōk ) EN: FIFA World Cup FR:
จรอก[n.] (jarøk) EN: water cup FR:
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้วกระดาษ[n. exp.] (kaēo kradāt) EN: paper cup FR: gobelet en carton [m]
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup FR: verre à eau [m] ; verre [m]
การแข่งขันฟุตบอลโลก[n. exp.] (kān khaengk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
ขนมถ้วย[n.] (khanomthuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup FR:
คัพโจ๊ก[n. exp.] (khap jōk) EN: cup joke FR:
ก้นถ้วย[n. exp.] (kon thuay) EN: bottom of a cup FR: fond d'une tasse [m]
ไม่ถนัด[X] (mai thanat) EN: not good at ; not one's cup of tea FR: c'est pas ma tasse de thé
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:
ซูซูกิ คัพ ; เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ[n. prop.] (Sūsūki Khap) EN: Suzuki Cup ; AFF Suzuki Cup FR:
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut cream ; Thai jelly with coconut cream FR: gelée à la crème de coco [f]
ตะเภา[n.] (taphao) EN: water bowl ; bowl ; cup FR:
ทองหยิบ[n. exp.] (thøngyip) EN: thong yip ; golden flower ; golden sweetmeat in small porcelain cup FR: thong yip
ถ้วย[n.] (thūay [= th) EN: cup ; small bowl ; glass ; tumbler FR: tasse [f] ; coupelle [f] ; gobelet [m] ; jatte [f] (rég. - Belg.)
ถ้วย[n.] (thūay [= th) EN: cup FR: coupe [f] ; trophée [m]
ถ้วยฟุตบอล[n. exp.] (thūay futbø) EN: football cup FR: coupe de football [f] ; trophée [m]
ถ้วยฟุตบอลโลก[n. exp.] (thūay futbø) EN: FIFA World Cup Trophy FR: coupe du monde de football (trophée) [f] ; trophée de la coupe du monde de football [m]
ถ้วยกาแฟ [n. exp.] (thūay kāfaē) EN: coffee cup FR: tasse à café [f] ; tasse de café [f]
ถ้วยกระดาษ[n. exp.] (thūay kradā) EN: paper cup FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]
ถ้วยเงิน[n. exp.] (thūay ngoen) EN: silver cup FR: coupe en argent [f]
ถ้วยรางวัล[n. exp.] (thūayrāngwa) EN: trophy ; cup ; trophy cup ; loving cup FR: coupe [f] ; trophée [m]
ถ้วยตะไล[n. exp.] (thūay talai) EN: small confection cup FR:
ถ้วยตวง[n.] (thūaytūang) EN: measuring cup FR: doseur [m]
ยาหม่องตราถ้วยทอง[TM] (Yāmǿng Trā ) EN: Golden Cup Balm FR: baume Golden Cup [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาการสะอึก[n. exp.] (ākān sa-euk) EN: hiccup FR: hoquet [m]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) EN: FR: reprendre ; récupérer
อาศัยอยู่ใน[v. exp.] (āsai yū nai) EN: occupy FR:

cup ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderpokal {m}challenge cup
Auffangbehälter {m}collection cup
Dichtungshalter {m} (Ventileinsatz)cup (valve); valve cup
Schnabeltasse {f}feeding cup
Schmierbüchse {f}grease cup
Messbecher {m}measuring cup
Napfkolben {m}plunger cup
Außenring {m}outer race; cup
Faustbecher {m}palm cup
Tellerfeder {f} [techn.]plate spring; spring cup; cup spring
Teller {m}plunger cup
Saugnapf {m}suction cup
Aneignung {f}occupance
Begehrlichkeit {f}concupiscence
Butterblume {f}buttercup
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw
Pokalendspiel {n}cup final
Pokalsieger {m}cup winner
Pokalspiel {n}cup tie
Schierlingsbecher {m}cup of hemlock
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Tellerdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow
Energierückgewinnung {f}energy recovery; energy recuperation
Schrankbett {n}foldaway bed; cupbed
vollbesetzt {adj}fully occupied
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup
Wäscheschrank {m}linen cupboard
Hauptbeschäftigung {f}main occupation
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Besatzer {m} [mil.]member of the occupying forces
Ausnutzungsgrad {m}occupancy rate
Begehungshorizont {m}occupation layer
Besatzungszone {f} [mil.]occupation zone; zone of occupation
Kulturschicht {f}occupation layer
Laufhorizont {m}occupation layer
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cup
Back to top