4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย a
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

a
n อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ, n อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ, prf ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย, prf ของ, prf บน, prf จาก, prf ไปยัง, prf ออก, prf ไม่ (ย่อมาจาก an-)

n การปลดปล่อย, vt ทิ้ง, vt ปล่อยตามอารมณ์

n ความสามารถ, n พรสวรรค์

adj ที่มีความสามารถที่จะทำได้, adj ที่มีทักษะดี, suf สามารถ

n การทำแท้ง, n การยกเลิก, n ความล้มเหลว

prep เกี่ยวกับ, prep ใกล้กับ, prep ทั่วๆ, adv ทั่วๆ, adv ในทิศทางตรงข้าม, prep ประมาณ, adv แพร่หลาย, prep รอบ

prep ข้างบน, prep ดังกว่าเสียงอื่น, prep ด้านเหนือ, prep ดีเกินกว่า, adv ที่มีอำนาจมากกว่า, prep มากกว่า, prep ยากเกินกว่า, adv เหนือกว่า, prep เหนือกว่า

adv ในต่างประเทศ, adv แพร่หลาย

n การขาด, n การไม่มีตัวตน, n ช่วงเวลาที่ไม่อยู่

n กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ, adj เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), adj แท้จริง, adj ไม่เจือปน, adj ไม่มีขอบเขต

adv อย่างแน่นอน, adv อย่างไม่มีเงื่อนไข

vt ดูดซึม, vt ทำให้หมกมุ่น, vt รวมเข้า, vt รับรู้, vt รับเอา

n ข้อสรุป, n ความคิดในทางทฤษฎี, vt คิดในเชิงทฤษฎี, vt ถอน, adj ทางทฤษฎี, adj ที่เป็นนามธรรม, vt ลอบเอามา, vt สรุป

n การข่มเหง, n การใช้ในทางที่ผิด, n การสบประมาท, vt ข่มเหง, vt ใช้ในทางที่ผิด, vt สบประมาท

adj ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ, adj ด้านวิชาการ, adj ในทางทฤษฎี, n อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย, adv ด้านวิชาการ

vt เร่งความเร็ว, vi เร่งความเร็ว, vt เร่งให้เกิดขึ้น, vi เร่งให้เกิดขึ้น

n การเน้น, n การเน้นเสียง, n การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), n เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง, vt เน้น, vt ลงเสียงหนัก, n ลักษณะเฉพาะ, n สำเนียง

vt เชื่อ, vt ต้อนรับ, vt ทำให้ผ่านกระบวนการ, vt ยอมทน, vt ยอมรับการตำหนิ, vt รับ, vt รับคำเชิญ, vi รับคำเชิญ, vi รับภาระ, vt รับภาระ, vt เห็นด้วย

adj ซึ่งได้รับการเห็นชอบ, adj ที่ยอมรับได้, adj ี่น่าพอใจ

n การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), n การตอบรับคำเชิญ, n การเต็มใจเชื่อ, n การยอมรับเข้ากลุ่ม, n การรับ, n การเห็นพ้องกับ, n การอดทน

n การระเบิดอารมณ์, vt เข้า, vt ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้, n ทางเข้า, n สิทธิ์ในการเข้าพบ, n สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้

adj ที่สามารถเข้าได้

n การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว, n เหตุบังเอิญ, n เหตุร้าย, n อุบัติเหตุ, n โอกาส

vt จัดที่อยู่ให้, vt จัดให้เหมาะ, vi บรรลุข้อตกลง, vt บรรลุข้อตกลง, vi ปรับตัว, vi ปรับโฟกัสของตา, vt ให้ยืมเงิน

vt (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, vi (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, vt ประกอบกับ, vt ไปเป็นเพื่อน

vt ทำสำเร็จ

n การบรรลุเป้าหมาย, n งานที่ทำสำเร็จ, n ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์)

adj ที่ยอมรับร่วมกัน

n การคำนวณ, n การบรรยาย, vi ทำรายการบัญชี, n บัญชี, n บัญชีเงินฝาก, vt พิจารณา, n รายงาน

n ความรับผิดชอบ

n หลักการบัญชี

n ความแม่นยำ, n ความระมัดระวัง

adj ถูกต้อง, adj ระมัดระวัง

adv อย่างแม่นยำ

n การกล่าวหา, n ข้อกล่าวหา

vt กล่าวหา, vt ฟ้องร้อง

vt สำเร็จ

n การบรรลุผลสำเร็จ

adj (คำพูด) ที่แหลมคม, n กรด, n คำพูดที่แหลมคม, adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด, n ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), sl ยาแอลเอสดี

vt ขอบคุณ, vi ขอบคุณ, vt ตอบรับ, vi ตอบรับ, vi ยอมรับ, vt ยอมรับ

vt ได้รับ

n การได้มา, n การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน), n การพัฒนาทักษะ, n สิ่งที่เพิ่มเติม

prep ข้าม, adv ข้าม, adv ตลอด, adv ตามขวาง

act
n กฎหมาย, n การกระทำ, n การทำหน้าที่, n การแสร้งทำ, vi ทำหน้าที่เป็น, n บันทึกที่เป็นทางการ, vi ปฏิบัติตัว, vt ปฏิบัติตัว, n ผู้แสดง, n พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), n สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ, vt แสดง, vi แสดง, vi แสร้งทำ, n องก์ (ละคร)

n การกระทำ, n การเคลื่อนไหว, n การดำเนินคดี, n การทำงานของเครื่องจักร, n การรบ, n ความกระฉับกระเฉง, int เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), n เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์, n อากัปกิริยา, n อิทธิพล

adj เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, adj คล่องแคล่ว, adj ซึ่งต้องการพลังงาน, adj ซึ่งทำกำไร, adj ซึ่งทำงานอยู่, adj ซึ่งปฏิบัติการ, adj ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา), adj ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์), adj ยังคุอยู่

adv อย่างกระฉับกระเฉง

n นักกิจกรรม

n การกระตือรือร้น, n การกระทำ, n การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี

n นักแสดงชาย, n ผู้กระทำ

n นักแสดงหญิง

adj ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, adj แท้จริง

adv อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง

ad
n การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), prf ไป

vt ทำให้เหมาะ, vi เหมาะ

add
vi คิดผลรวม, vt คิดผลรวม, vi เติมส่วนผสม, vt เติมส่วนผสม, vi ทำให้รุนแรงขึ้น, vt นำเข้า, vi นำเข้า, vt พูดต่อ, vi รวม, vt รวม

adj ที่เพิ่มขึ้น, adj อีก, adj เอาอีก

n การบวก, n การเพิ่มเติม, n สิ่งที่เพิ่ม

adj ที่เพิ่มขึ้น

vt เขียนชื่อที่อยู่, n คำปราศรัย, vt จัดการปัญหา, vt ปราศรัย, n หลักแหล่ง

adj พอ

vt ปรับตัว, vi ปรับตัว, vt ปรับเปลี่ยน

n การปรับเปลี่ยน

vi จัดการ, vt จัดการ, vi ดูแล, vt ให้ (ยา)

n การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท), n การบริหาร, n การบริหารรัฐกิจ, n คณะบริหาร, n เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ, n ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)

adj เกี่ยวกับการบริหาร

n ผู้บริหาร

vt นับถือ

n การประกาศยอมรับ, n ค่าธรรมเนียมในการเข้า, n คำสารภาพ, n สิทธิ์ในการเข้าไป

vt จุได้ (จำนวนคน), vi ยอมรับ, vt ยอมรับ, vi ยอมให้เข้า, vt สารภาพ, vi สารภาพ, vt อนุญาตให้เข้า

adj ซึ่งยังเยาว์วัย, n วัยรุ่น

vt รับเลี้ยงเป็นลูก, vt รับเอามา, vt ลงมติยอมรับ, vt เลือกใช้

n การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, n การเลือกเอา

adj เป็นผู้ใหญ่, n ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ, n ผู้ใหญ่, adj สำหรับผู้ใหญ่

n การขึ้นราคา, n การเคลื่อนไปข้างหน้า, n การจ่ายเงินล่วงหน้า, n การพัฒนา, vt ก้าวหน้า, vi คืบหน้า, vi เคลื่อนไปข้างหน้า, n เงินกู้, vt จ่ายล่วงหน้า, adj ด้านหน้า, vt ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, vt เพิ่มขึ้น, vi เพิ่มขึ้น, vt เร่ง, vi เลื่อนขึ้น, vt เลื่อนขึ้น, vt ให้ยืม

adj ที่อยู่นำหน้า

n ความได้เปรียบ, n ผลประโยชน์, vt ให้ประโยชน์, n โอกาส

n การเก็งกำไร, n การผจญภัย, n ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, vt เสี่ยง

n ธุรกิจโฆษณา, n สิ่งโฆษณา

n ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, n คำแนะนำ

vt แจ้ง, vi แนะนำ, vt แนะนำ

n ที่ปรึกษา

n ทนาย, n ผู้ให้การสนับสนุน, vt สนับสนุน

adj งาม, adj ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ, adj ที่เกี่ยวกับความงาม, n หลักแห่งความงาม

n การงาน, n ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, n เรื่องอื้อฉาว, n เหตุการณ์

vt กระทบ, vt ทำให้กระทบจิตใจ, vt ทำให้เป็นโรค, vt ชอบที่จะ (ใส่, ทำ), vt แสร้งทำ

vt สามารถหาได้, vt ให้

adj กลัว, adj เกรงว่า

adj เกี่ยวกับแอฟริกา, n ชาวแอฟริกา

n คนผิวดำ, adj เกี่ยวกับนิโกร

adj ภายหลัง, prep ภายหลัง, adv ภายหลัง, conj หลังจาก

n ช่วงหลัง, n ตอนบ่าย, int สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)

adv ภายหลัง

adv เช่นเคย, adv ในอีกด้านหนึ่ง, adv เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว, adv อีกครั้ง

prep เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์, prep ดูขัดแย้งกับ, prep ต่อต้าน, prep ต้าน, prep ทาบ, prep ปกป้องจาก, prep ปะทะกับ, prep เป็นข้อเสียของ, prep เปรียบเทียบกับ, prep ฝืน, prep เพื่อใช้คืนให้กับ

age
n การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, n ความแก่, n ช่วงชีวิต, vt ทำให้แก่ขึ้น, vi มีอายุเพิ่มขึ้น, n ระดับการพัฒนา, n รุ่น, n สมัย, n อายุ, suf เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา

n บริษัทตัวแทน, n สำนักงานตัวแทน, n หน่วยงานราชการ, n หน้าที่

n กำหนดการ

n ตัวกระทำ, n ตัวแทน, n ผู้กระทำ, n พนักงานของรัฐ, n วิถีทาง, n สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)

n การบุกรุก

adj ก้าวร้าว, adj ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว, adj มั่นใจ, adj เริ่มต่อสู้

ago
adv ที่ผ่านมาแล้ว, adj ที่ผ่านมาแล้ว

vi เข้ากัน, vi ตกลง, vt ตัดสิน, vi ตัดสิน, vi ยอมรับ, vi ลงรอยกัน, vt เห็นด้วย, vi เห็นด้วย

n การเห็นพ้อง, n ข้อตกลง, n ความสอดคล้องทางไวยากรณ์, n คำสัญญา

adj ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

n เกษตรกรรม

ah
int ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น)

adv ก่อนหน้านี้, adj ก่อนหน้านี้, adj ด้านหน้า, adv ด้านหน้า, adj แต้มนำไป, adv แต้มนำไป, adj ในอนาคต, adv ในอนาคต, adj ไปข้างหน้า, adv ไปข้างหน้า, adv ล้ำหน้า, adj ล้ำหน้า

aid
n ความช่วยเหลือ, vt ช่วยเหลือ, vi ช่วยเหลือ, n ผู้ช่วย, n ผู้ที่ช่วยเหลือ

n นายทหารผู้ช่วย, n ผู้ช่วย

n เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome)

aim
n การเล็ง, n ความตั้งใจ, vt ตั้งใจ, vi ตั้งใจ, vt ตั้งเป้า, vi ตั้งเป้า, n ทักษะการเล็ง, n เป้า, n ระดับความแม่นยำ

air
n การเดินทางโดยเครื่องบิน, adj เกี่ยวกับจักรราศี, n คุณสมบัติเฉพาะ, n เครื่องปรับอากาศ, n ท่วงทำนอง, n ท้องฟ้า, n บรรยากาศ, vt ประกาศ, vt ปล่อยให้อากาศเข้า, vi ปล่อยให้อากาศเข้า, n ลม, vi ออกอากาศ, vt ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์, n อากาศ

n สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน

adj โดยเครื่องบิน, n สายการบิน

n เครื่องบิน

n สนามบิน

n ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต), n ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)

n กระดิ่งของนาฬิกาปลุก, n ความกลัว, vt ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย, vt เตือนภัย, vt ทำให้กลัว, n สัญญาณเตือนภัย

n ชุดแผ่นเสียง, n แผ่นเสียง, n สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)

n เหล้า, n แอลกอฮอล์

n คนต่างด้าว, n คนนอก, adj ต่างด้าว, adj แปลก, n มนุษย์ต่างดาว, vt โอน (ทรัพย์สิน)

adv เช่นเดียวกัน, adj เหมือนกัน

adj เต็มไปด้วย, adj มีชีวิตชีวา, adj มีชีวิตอยู่, adj รู้ (ถึงอันตราย)

all
n จำนวนทั้งหมด, adj ทั้งหมด, pron ทุกคน, adj ทุกๆ, adj มาก (คำไม่เป็นทางการ)

n การกล่าวหา, n ข้อหา

adj ซึ่งถูกกล่าวหา

adv ถูกกล่าวหา

n ตรอก, n ทางเดินที่แคบๆ

n ความสัมพันธ์ใกล้ชิด, n สมาชิก, n สหพันธ์

vt แบ่งสรร, vt ยอมรับ, vt สำรอง, vt ให้เงิน, vt อนุญาต

n คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, vt จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน), vt ทำให้รวมตัวกัน, vi รวมตัวกัน, vi สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, vt สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, n อวัยวะที่สัมพันธ์กัน

adv เกือบจะ

adv โดยลำพัง, adj โดยลำพัง

prep คล้ายกับ, prep คู่กันกับ, adv ด้วย, adv ต่อไป, adv ไปยัง

prep ข้างๆ, adv อยู่ข้าง

adv แล้ว

adv เช่นกัน, adv ยิ่งกว่านั้น

vt ทำหมัน, vt ปรับเปลี่ยน, vi ปรับเปลี่ยน, vt เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี

adj ซึ่งไม่ตามประเพณี, n ทางเลือก, adj ที่มีตัวเลือก, adj อย่างเดียว, n โอกาสในการเลือก

conj ถึงแม้ว่า

adv ด้วยประการทั้งปวง, adv ทั้งหมด, adv แน่นอน

n อะลูมินัม

adv ตลอดเวลา, adv เสมอ

AM
abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), aux รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์, abbr เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

adj น่าประหลาดใจ

n ตัวแทน, n เอกอัครราชทูต

n ความทะเยอทะยาน, n จุดมุ่งหมาย

adj ทะเยอทะยาน, adj ยาก

n การแก้ไข, n การพัฒนาขึ้น

adj เกี่ยวกับอเมริกา, n คนอเมริกา

prep ท่ามกลาง

prep ท่ามกลาง

n จำนวนรวม, vi มีผลรวม

n การวิเคราะห์, n จิตวิเคราะห์, n ผลการวิเคราะห์

n นักวิเคราะห์, n นักวิเคราะห์ทางจิต

vt วิเคราะห์

n บรรพบุรุษ, n ผู้ที่นำหน้า, n รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต

adj เก่า, n คนสมัยโบราณ, adj โบราณ, n ผู้ที่ชรามาก

and
conj จากนั้น, conj ดังนั้น, conj รวมกับ, conj และ


n คนที่ใจดี, n เทพธิดา

n ความโกรธ, vt ทำให้โกรธ

n การวัดมุม, n แง่มุมในการพิจารณา, n มุม, vi หักมุม, vt หักมุม, vt ตกปลา, vt ล่อ

adj โกรธ, adj ที่มีพายุแรง, adj อักเสบ

adj เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, adj เกี่ยวกับสัตว์, n คนที่หยาบคาย, n สัตว์

n ข้อเท้า, vi เดิน (คำสแลง)

n การฉลองครบรอบปี, n วันครบรอบปี

vi ทำหน้าที่เป็นโฆษก, vt บอก, vt ป่าวประกาศ

n การประกาศ, n คำประกาศ

adj ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง, adj ประจำปี, n หนังสือประจำปี


adj ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, adj นิรนาม

adj ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน, pron สิ่งอื่น, adj อีก

n การตอบคำถาม, n การโต้ตอบ, vt แก้ตัวในศาล, n คำแก้ต่างในศาล, n คำตอบ, vi ตอบ, vt ตอบ, vi ตอบสนอง, vt ตอบสนอง, vt โต้ตอบ, vi โต้ตอบ, vt ทำให้บรรลุตามความต้องการ, vi บรรลุจุดประสงค์, vi รับ (โทรศัพท์), vt รับ (โทรศัพท์), n วิธีแก้ปัญหา, n สิ่งที่โต้ตอบ

vt คาดหวัง, vt เตรียมป้องกันล่วงหน้า, vt ทำนาย, vt ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า

n ความวิตกกังวล, n สิ่งที่ทำให้กังวล

adj ที่ทำให้เกิดความกังวล, adj ที่วิตกกังวล

any
pron จำนวนหนึ่ง, adj โดยไม่จำกัด, adj ทุกๆ คน, adv บ้าง, adj บ้าง

pron แต่ละคน, pron บุคคลที่มีชื่อเสียง

adv ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ)

pron ใครๆ

pron ใดๆ, adv ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)

adv นอกจากนั้น

pron ทุกแห่ง, adv ทุกแห่ง

adv โดยไม่พิจารณา, adv เป็นชิ้น ๆ (ขาด), adj แยกจาก, adv แยกจาก

n ห้องชุด, n อาคารที่มีห้องชุด

vt แก้ต่าง, vt ขอโทษ

n คำขอโทษ

adj ชัดเจน, adj ซึ่งเห็นได้

adv ชัดเจน

n การอุทธรณ์, vi ขออุทธรณ์, vt ขออุทธรณ์, n ความน่าสนใจ, n คำขอร้อง, vt ดึงดูด, vi ร้องขอ

vi ดูเหมือนจะ, vi ปรากฏตัว, vt ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, vi ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล, vi พิมพ์จำหน่าย

n การปรากฏตัว, n ภาพลักษณ์, n รูปร่างหน้าตา

n ต้นแอปเปิ้ล, n แอปเปิ้ล

n การขอ, n การใช้, n การทา, n ความสัมพันธ์กัน, n โปรแกรมคอมพิวเตอร์

vt ใช้, vt ทา, vt ทำงานหนัก, vi นำมาใช้กับ

vi จัด (วันเวลา, สถานที่), vt จัดให้เหมาะ, vt มอบหมาย, vi มอบหมาย

n การแต่งตั้ง, n การนัดพบ, n ตำแหน่ง, n ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

vi (ราคา) ขึ้น, vt ขึ้นราคา, vt ยกย่อง, vt สำนึกบุญคุณ

n การประเมินค่า, n การมีค่าเพิ่มขึ้น, n ความสำนึกบุญคุณ

n การเข้าใกล้, vi เข้าใกล้, vt เข้าตีสนิท, vt คล้าย, n ความคล้ายกัน, vt ปฎิบัติต่อ, n วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, n สิ่งที่คล้ายกัน

vt จัดสรรไว้, vt นำเอามาใช้ส่วนตัว, adj เหมาะสม

n การอนุมัติ, n ความเห็นพ้อง

vt เห็นด้วย, vt อนุมัติ

adv โดยประมาณ

n ชาวอาหรับ

n ผู้สร้าง, n สถาปนิก

n สถาปัตยกรรม

n บริเวณ, n พื้นผิว, n ย่าน

n สถานที่เกิดเหตุ, n สนามกีฬา

vi โต้เถียง, vi ให้เหตุผล, vt ให้เหตุผล

n การโต้แย้ง, n ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, n ข้อพิสูจน์, n เหตุผล

vi เกิดขึ้น, vi ขึ้นสูง, vi ลุกขึ้นจากเตียง

arm
n แขน, n แขนเสื้อ, n ที่วางแขน, n สาขา, n สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่), vt ติดอาวุธ, vi ติดอาวุธ, vt เตรียมอุปกรณ์, n อาวุธ

adj ติดอาวุธ, adj ที่มีแขน

n กลุ่ม, n กองทัพ

adv ใกล้ๆ, adv โดยประมาณ, adj ที่มีชีวิตอยู่, prep ประมาณ, adv ไปยัง, prep รอบๆ, adv รอบๆ

vi จัดเตรียม, vt จัดเตรียม, vt ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม), vi ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

n การจัดการ, n การจัดเตรียม, n การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

n การจัดเรียงตามลำดับ, n เครื่องแต่งกาย, vt จัดระเบียบแถว, vt แต่งกาย

n การจับกุม, n การชะงัก, vt จับกุม, vt ดึงดูด, vt หยุด

n การมาถึง, n ผู้ที่มาใหม่

vi เกิด, vi แก้ปัญหาได้, vi ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), vi มาถึง, vi มีใช้, vi เริ่มต้น

n ลูกธนู, n ลูกศร

art
n ความสามารถ, n ทักษะทางศิลปะ, adj ที่เกี่ยวกับงานศิลป์, n ผลงานทางศิลปะ, n ศิลป์

n ข้อย่อย, n คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ, vt ทำสัญญา, n บทความ, n สิ่งของ

adj ชัดเจน, vi เชื่อมต่อ, vt เชื่อมต่อ, adj ที่เกิดจากคำที่มีความหมาย, adj ที่มีส่วนเชื่อมต่อ, vt พูดเสียงดังชัดเจน, vi พูดเสียงดังชัดเจน, adj สามารถพูดได้, vi สื่อสาร

n วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)

adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, adj ซึ่งไม่จริงใจ, adj ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, adj เทียม

n คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง), n นักแสดง, n ผู้ที่มีทักษะ, n ศิลปิน

adj เกี่ยวกับศิลปะ, adj มีรสนิยม, adj มีศิลปะ

as
conj ขณะที่, conj ดังที่, conj ทั้งๆ ที่, conj เท่ากันกับ, conj เนื่องจาก, prep ในฐานะ, adv อย่างเท่าๆ กัน

ash
n เถ้าถ่าน, adj สีเทาๆ

adj เกี่ยวกับทวีปเอเชีย, n ชาวเอเชีย

adv ข้างๆ, adv สำรอง, adv ออกไปจาก

ask
vi ขอร้อง, vt ขอร้อง, vt เชิญ, vt ต้องการ, vt ถาม, vi ถาม, vt บอกราคา

adj ชา, adj นอนหลับ, adj ไม่ตื่นตัว

n มุม, n มุมมอง, n ลักษณะ

ass
n คนโง่ (คำสแลง), n ลา, n ก้น (คำสแลง), sl ก้น, sl คำอุทานแสดงความรำคาญ, sl งานที่ล้มเหลว

n การข่มขืน, n การจู่โจม, n การทำลาย, n การประชาทัณฑ์, vi โจมตี, vt โจมตี

vt ประกอบ, vi รวมตัว, vt เอามารวมกัน

n กลุ่มคน, n การประกอบ, n การรวมกลุ่ม, n ชิ้นส่วน, n สัญญาณรวมพล

vt ถือสิทธิ์, vt ยืนยัน

vt กำหนดค่า, vt ประเมิน

n การประเมินค่า

n สิ่งที่มีคุณค่า, n สินทรัพย์

vt กำหนด, vt มอบหมาย, vt ส่งให้, vt โอนทรัพย์สิน, vi โอนทรัพย์สิน

n การมอบหมาย, n งาน

n การช่วย, vt ช่วย, vi ช่วย

n ความช่วยเหลือ

adj ซึ่งช่วยเหลือ, n ผู้ช่วย

vt เชื่อมโยง, adj ซึ่งเกี่ยวเนื่อง, vt ทำให้รู้จักกัน, n ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน), vi รวมกลุ่ม, vi รู้จักเป็นเพื่อนกัน

adj ที่สัมพันธ์กัน

n กลุ่ม, n การเชื่อมติดกัน, n การรวมกัน, n ความคิดที่เชื่อมโยง

vt ทึกทักเอา, vt ยอมรับ, vt รับ, vt แสร้ง

n การสมมติ, n สมมติฐาน

vt ทำให้เชื่อมั่น, vt ให้ความมั่นใจ

n นักดาราศาสตร์

at
prep เข้าร่วม, prep จาก, prep ณ เวลา, prep ด้วย (ความเร็ว), prep ที่, prep ในลักษณะ, prep ไปยัง

n นักกีฬา

adj ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, adj ในด้านกีฬา

n ชั้นบรรยากาศ, n บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่, n ภูมิอากาศ, n อากาศ, n อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์

prep บนยอด, adv บนยอด

vi ติดกัน, vt ทำให้ติดกัน, vt เพิ่ม, vt มีความสัมพันธ์กับ

n การโจมตี, vi บุก, vt บุก, vi เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น, vt วิจารณ์

n ความพยายาม, vt พยายาม

vi เข้าร่วม, vt เข้าร่วม, vt ไปกับ, vi ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ, vt รับใช้

adj การเข้างาน, n การเข้าชั้นเรียน

n การคำนึงถึง, n การรักษาที่เหมาะสม, n การเอาอกเอาใจ, n ความสนใจ

n ทัศนคติ, n ลักษณะท่าทาง

n ทนาย

vt ดึงดูดความสนใจ, vt ทำให้เข้ามาใกล้, vi มีความน่าสนใจ

n การดึงดูด

adj มีเสน่ห์ดึงดูด

n คุณลักษณะ, vt ถือว่าเป็นของ

n การขายโดยการประมูล, vt ขายโดยการประมูล

n ผู้ชม

n พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ

vt ประพันธ์, n ผู้เขียน, n ผู้คิดสร้าง

n ผู้ที่รอบรู้, n ผู้มีอำนาจ, n ฝ่ายบริหาร, n อำนาจในการสั่งการ

vt ให้อำนาจ

prf ตัวเอง, n รถ (คำไม่เป็นทางการ), prf โดยตัวเอง

adj อัตโนมัติ

adv โดยอัตโนมัติ

n รถยนต์

n การปกครองตนเอง

n ความสะดวก

adj ใช้ประโยชน์ได้, adj มีอยู่

n ค่าเฉลี่ย, adj โดยเฉลี่ย, adj ปานกลาง, vt หาค่าเฉลี่ย

vt หลีกเลี่ยง

vt รอคอย, vi รอคอย

vt กระตุ้น, adj ตื่น, vi ตื่น, vi ตื่นตัว, adj ตื่นตัว, vt ปลุก

n รางวัล, vt ให้รางวัล

adj ตระหนักรู้

n การรับรู้

adv โดยไม่หยุด, adv ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา), adv ในทิศทางอื่น, adv ในที่อื่น, adv ไปที่อื่น, adj ไม่อยู่, adv หมดไป

adj น่ากลัว, adj แย่มากค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top