ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asian*, -asian-

asian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Asian (adj.) เกี่ยวกับทวีปเอเชีย See also: แห่งเอเชีย Syn. Oriental
Asian (n.) ชาวเอเชีย
English-Thai: HOPE Dictionary
asian(เอ'เ?ิน,เอ'เชิน) adj. แห่งเอเชีย. -n. ชาวอาเซีย
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมเอเซียตะวันออก (n.) Department of East Asian Affairs
อาเซียน (n.) Association of Southeast Asian Nations See also: ASEAN
แหลมทอง (n.) Southeast Asian Peninsula See also: Golden Peninsula
อาเชี่ยน (n.) Asian
อาเชี่ยน (adj.) Asian
อชก. (n.) Asian Games Syn. เอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์ (n.) Asian Games
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (n.) Asian Institute of Technology See also: AIT
เอไอที (n.) Asian Institute of Technology See also: AIT Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
pheasant (n.) นกตัวใหญ่ชนิดหนึ่งตระกูล Phasianidae See also: ไก่ฟ้า
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (n.) Department of South Asian, Middle East and African Affairs
บึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water Syn. ปลาบึก
ปลาบึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DIA, west asian section.- เฮ้พวก ดีใจจังที่เจอพวกนาย ตามมาเลย รถอยู่ทางนี้
Those are problems of the black community... the Hispanic community, the Asian community.เหล่านั้นเป็นปัญหาของ สังคมคนผิวดำ... คนสเปน และเอเซีย
I've always been interested in Asian cooking.ฉันก็สนใจอาหาร เอเชียมาตลอดเลย
I'm Chun-Li, a special agent with the Asian branch of interpol.ฉันชื่อชุนลี เป็นคนของอินเตอร์โพล
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า
Rumor has it the bloke's a foreigner. An Asian chap.ข่าวลือว่าเป็นโจรต่างชาติ โจรเอเชีย
Officer, can you please write in your report how shocked I am to be hit by an Asian driver!คุณตำรวจ กรุณาลงบันทึกด้วยว่า ฉันตกใจแค่ไหนที่โดนชนโดยคนขับเอเชีย
Who's your Asian daddy?ให้มันรู้ซะมั่งว่าใครป๋า..
To plead... for your fucking Asian tailor?มาร้องขอ ให้ไอ้พวกช่างตัดเสื้อเอเชียเวรนั่นหรือ?
Oh, yeah, little Asian chick, likes to kick people?อ๋อ นังแสบเอเชียนที่ชอบเตะคนนั่นน่ะหรอ
"Get another dead Asian hooker bitch over here right away?"แล้วก็บอกว่า ส่งนังเอเชียตัวแสบที่ตายไปแล้วอีกตัวไปที่นั่นด่วน ใช่มั้ย
Got bit by some Asian bugรู้สึกจะโดนแมลงในท้องถิ่นกัด

asian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚洲国家 / 亞洲國家] Asian country; Asian nation
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, 亚洲杯 / 亞洲杯] Asian cup
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, 亚洲杯 / 亞洲盃] Asian cup
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚洲足球联合会 / 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 亚运会 / 亞運會] Asian games
梅雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 梅雨] Asian rainy season; monsoon
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 中亚草原 / 中亞草原] Central asian grasslands
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, 希尔 / 希爾] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation
亚裔[yà yì, ㄧㄚˋ ㄧˋ, 亚裔 / 亞裔] of Asian descent
[yà, ㄧㄚˋ, 亚 / 亞] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚太国家 / 亞太國家] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
高加索[Gāo jiā suǒ, ㄍㄠ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, 高加索] Caucasus; Caucasian (people)
亚欧大陆[Yà ōu dà lù, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 亚欧大陆 / 亞歐大陸] Eurasian continent
亚欧大陆腹地[Yà ōu dà lù fù dì, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 亚欧大陆腹地 / 亞歐大陸腹地] Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)
茶隼[chá sǔn, ㄔㄚˊ ㄙㄨㄣˇ, 茶隼] kestrel; common Eurasian falcon (Falco tinnunculus)
奥塞梯[Ào sè tī, ㄠˋ ㄙㄜˋ ㄊㄧ, 奥塞梯 / 奧塞梯] Ossetia (a Caucasian republic)
[yī, ㄧ, 鹥 / 鷖] wigeon (Anas penelope, a Eurasian duck); seagull (arch.)

asian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza
アジアカップ[, ajiakappu] (n) Asian Cup
アジアン[, ajian] (adj-f) Asian (esp. SE Asian)
アジア大会[アジアたいかい, ajia taikai] (n) Asian Games
アジア大陸[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent
アジア競技大会[アジアきょうぎたいかい, ajia kyougitaikai] (n) Asian Games
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American)
アジア象[アジアぞう, ajia zou] (n) (uk) Asian elephant; Indian elephant
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank
インドコブラ[, indokobura] (n) Indian cobra; spectacled cobra; Asian cobra (Naja naja)
インド象[インドぞう, indo zou] (n) Indian elephant; Asian elephant
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus)
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
シクロ[, shikuro] (n) cyclo (Southeast Asian pedicab)
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan
ジンセン[, jinsen] (n) (See 朝鮮人参) Asian ginseng (Panax ginseng) (chi
ヤブサメ[, yabusame] (n) Asian stubtail (bird), Urosphena squameiceps; family of birds (stubtails), Urosphena, including the Asian stubtail, the Timor stubtail, etc.
人参[にんじん, ninjin] (n) (1) carrot; (2) (See 朝鮮人参) Asian ginseng (Panax ginseng); (P)
倶伎羅;拘枳羅;拘耆羅[くきら, kukira] (n) (1) (obsc) (See 鬼郭公) Asian koel (Eudynamys scolopacea); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
唖蝉[おしぜみ, oshizemi] (n) voiceless cicada (female); Asian cicada
墨流蝶[すみながし;スミナガシ, suminagashi ; suminagashi] (n) (uk) Asian constable (species of butterfly, Dichorragia nesimachus)
小爪川獺[こつめかわうそ;コツメカワウソ, kotsumekawauso ; kotsumekawauso] (n) (uk) Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea)
岩燕[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus)
律令制[りつりょうせい, ritsuryousei] (n) (See 律令) ritsuryo system (ancient East Asian system of centralized governance; in Japan
御種人参[おたねにんじん;オタネニンジン, otaneninjin ; otaneninjin] (n) (uk) Asian ginseng (Panax ginseng)
朝鮮人参[ちょうせんにんじん, chousenninjin] (n) Asian ginseng (Panax ginseng)
東南アジア諸国連合[とうなんアジアしょこくれんごう, tounan ajia shokokurengou] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense)
波布;飯匙倩[はぶ, habu] (n) (uk) (飯匙倩 is a gikun) habu (East Asian pit viper of genus Trimeresurus)
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko)
瑠璃木葉鳥[るりこのはどり;ルリコノハドリ, rurikonohadori ; rurikonohadori] (n) (uk) Asian fairy bluebird (Irena puella)
真拆[まさき, masaki] (n) (arch) (obsc) (See 真拆葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine
真拆の葛;柾の葛[まさきのかずら, masakinokazura] (n) (arch) (See 定家葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine
真拆葛[まさきずら, masakizura] (n) (arch) (obsc) (See 真拆の葛) Asiatic jasmine (Trachelospermum asiaticum); Asian jasmine
眼鏡蛇[めがねへび, meganehebi] (n) spectacled cobra; Indian cobra; Asian cobra (Naja naja)
磯蟹[いそがに;イソガニ, isogani ; isogani] (n) (uk) Asian shore crab (Hemigrapsus sanguineus)
蔦漆[つたうるし;ツタウルシ, tsutaurushi ; tsutaurushi] (n) (uk) Asian poison ivy (Rhus ambigua)

asian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเอเชีย[n. exp.] (āhān Ēchīa ) EN: Asian cuisine FR: cuisine asiatique [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
อาเซียน[org.] (ĀSĪEN) EN: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) FR: ASEAN [m]
ช้าง[n.] (chāng) EN: elephant ; Asian Elephant ; Indian Elephant ; Elephantidae FR: éléphant [m] ; éléphant d'Asie [m]
ช้างเอเชีย[n.] (chāng-ēchīa) EN: Asian Elephant ; Indian Elephant ; Elephas maximus FR: éléphant d'Asie [m] ; Elephas maximus
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ด้วงลาน[n. exp.] (dūang lān) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงงวงมะพร้าว[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงแรดมะพร้าว[n. exp.] (dūang raēt ) EN: Coconut rhinoceros beetle ; Indian rhinoceros beetle ; Asian rhinoceros beetle FR:
ด้วงสาคู[n. exp.] (dūang sākhū) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
เอเชียนเกมส์[n. prop.] (Ēchīen Kēm) EN: Asian Games ; Asiad FR:
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
หอยแมลงภู่ ; หอยแมงภู่[n. exp.] (høi malaēng) EN: sea mussel ; mussel ; Asian green mussel ; green mussel FR: moule de mer [f] ; moule verte [f] ; moule [f]
จงโคร่ง[n.] (jongkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
โจงโคร่ง[n.] (jōngkhrōng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
การประชุมอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมสุดยอดอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR:
ไข่แหน[n.] (khaihaēn) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ไข่น้ำ[n.] (khainām) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
กีฬาซีเกมส์[n. prop.] (Kīlā Sī Kēm) EN: SEA Games ; South-East Asian Games FR:
กง[n.] (kong) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กองทุนพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (køngthun ph) EN: Asian Bond Fund ; Asia Bond Fund FR:
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
กระหอง[n.] (krahøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
กระทาหอง[n.] (krathāhøng) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
เลขาธิการอาเซียน[n. prop.] (Lēkhāthikān) EN: Secretary-General of ASIAN FR:
แมงเงา[n. exp.] (maēng ngao) EN: Asian forest scorpion FR:
แมงป่องช้าง[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Asian giant forest scorpion ; Laotian giant scorpion ; giant scorpion FR: Heterometrus laoticus ; scorpion géant [m]
แมงหวัง[n. exp.] (maēng wang) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
มหาวิทยาลัยเอเชียน[org.] (Mahāwitthay) EN: Asian University FR: Asian University [f]
หมาน้ำ[n. exp.] (mā nām) EN: giant jungle toad, Asian giant toad ; Phrynoidis aspera ; Bufo asper FR: Phrynoidis aspera ; Bufo asper
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย[org.] (Māttrakān R) EN: Asian Bond Markets Initiative (ABMI) FR:
เม่นใหญ่[n. exp.] (men yai) EN: East Asian Porcupine FR:
มอธขนปุยท้ายแดง[n. exp.] (møt khon pu) EN: Asian Black Arches FR:
มดกระโดดเหลือง[n. exp.] (mot kradōt ) EN: Asian Trap-jaw Ant FR:
หมูสัง[n.] (mūsang) EN: Asian palm civet ; musang FR:
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift FR: Martinet batassia [m]

asian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstengrasmücke {f} [ornith.]Asian Desert Warbler (Sylvia nana)
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork
Schopfhabicht {m} [ornith.]Asian Crested Goshawk
Prachtkuckuck {m} [ornith.]Asian Emerald Cuckoo
Bengalensegler {m} [ornith.]Asian Palm Swift
Kaschmirschwalbe {f} [ornith.]Asian House Martin
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Elsterstar {m} [ornith.]Asian Pied Starling
Schwarzkopfpirol {m} [ornith.]Asian Black-headed Oriole
Kaukasusbirkhuhn {n} [ornith.]Caucasian Black
Kaukasuskönigshuhn {n} [ornith.]Caucasian Snowcock
Berggimpel {m} [ornith.]Caucasian Great Rosefinch
Gimpel {m} [ornith.]Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)
Mornellregenpfeifer {m} [ornith.](Eurasian) Dotterel (Charadrius morinellus)
Uhu {m} [ornith.]Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo); Northern Eagle Owl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asian
Back to top