4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย d
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

dad
n พ่อ

adv แต่ละวัน, adj ทุกวัน, n หนังสือพิมพ์รายวัน

dam
n เขื่อน, vt สร้างเขื่อน, n แม่พันธุ์ (ทางปศุสัตว์)

n การทำร้าย, n ความเสียหาย, vi ทำความเสียหาย, vt ทำความเสียหาย, sl รายจ่าย

adv คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ, adj คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ, int คำอุทานแสดงความรำคาญ, vt สาปแช่ง

n การเต้นรำ, n งานเต้นรำ, vi เต้นรำ

n นักเต้นรำ

n การเต้นรำ

n คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย, n อันตราย

adj ซึ่งเป็นอันตราย

vi กล้า, aux กล้าที่จะ, n ความกล้าหาญ

adj คล้ำ, n ความมืด, n ช่วงเวลาดึก, adj ชั่วร้าย, adj มืด, adj ลึกลับ, adj สลดใจ

n ความดำมืด, n ความมืด, n ท้องฟ้ามืดครึ้ม, n ความมืดมน, n ความมืดมน, n ช่วงเวลากลางคืน, n ความทึบ, n ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์), n ความเป็นเงามืด

n ข้อมูล

n ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

n การนัดหมาย, n คู่นัดหมาย, vt นัดพบ, vi ระบุวันที่, n วันที่, n สมัย, n ผลอินทผลัม

n ลูกสาว

n การเริ่มขึ้น, n รุ่งอรุณ, vi เริ่มขึ้น

day
n กลางวัน, n ช่วงเวลา, n วัน

n คนตาย (พหูพจน์), adj เฉื่อยชา, adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, adj ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา), adj ซึ่งไม่มีผิดพลาด, adj ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง), adj ซึ่งไร้ความรู้สึก, adj ดับ (ไฟ), adj ตรง, adj ตายแล้ว, adj แท้จริง, adj สงบเงียบ, adj สนิท (จอด), adj สูญพันธุ์, adj เหน็ดเหนื่อย, adj เหมือนตาย, adj แห้งแล้ง, adv อย่างทันที, adv อย่างแน่นอน

n กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ

adj เป็นอันตรายถึงตายได้, adv สุดขีด

n การแจกจ่าย, n การแจกไพ่, n การซื้อขาย, vt จัดการ, vi แจกไพ่, vt ติดต่อธุรกิจ, vt ปฏิบัติตัว, n ปริมาณมาก, n แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)

n นายหน้า, n คนขายของเร่, n ผู้ค้ากำไร, n ผู้ขาย, n สินค้า, n ผู้ค้าขาย

adj ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง, n ที่รัก, adj มีค่า, adj มีราคาสูง

n การตาย, n การทำลาย, n การสาบสูญ, n การสิ้นสุด, n ความตาย

n การโต้วาที, n การพิจารณา, vt โต้แย้ง, vi โต้แย้ง, vt พิจารณา

n ซากสลักหักพัง

n ภาวะที่เป็นหนี้, n หนี้สิน

n การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม, n การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า, vi เปิดตัว, vt เปิดตัว, n หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)

n กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ, n ทศวรรษ, n ระยะเวลา 10 ปี

adj เหมาะสม

vt ตัดสินใจ

n การตัดสินใจ, n คำพิพากษา

n เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), vt ชนะน็อค, n ชั้น, n ดาดฟ้า, vt ตกแต่ง (คำย่อของ decorate), n สำรับไพ่

vt ประกาศ, vt เปิดเผย, vt ยืนยัน, vt สำแดง, vi ออกคำสั่ง

n ทางลาด, vt ปฏิเสธ, vi ปฏิเสธ, n ภาวะตกต่ำ, vi แย่ลง, vi ลาด

vt ประดับ, vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ

n การลดลง, vt ทำให้ลดลง, vi ลดลง

vt อุทิศ

vi คิดว่า (คำเป็นทางการ), vt คิดว่า (คำเป็นทางการ)

adj เข้ม (เช่น สี, แสง), adj ซึ่งมีใจจดจ่อ, adv ดึกมาก, adj ต่ำ (เสียง), adv มาก, adj มาก, adj ลึก (เช่น ตู้ลึก), adj ลึก (เช่น บ่อลึก), adj ลึก (เช่น บ่อลึก), adj ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้), adv ลึกมาก, adj ลึกลับ (เช่น บุคคล), adv ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ), adv สนิท (หลับ), adj สนิท (หลับ), n ส่วนลึก, adj หนา, adv อย่างห่างไกล

adv อย่างลึกมาก, adv อย่างสุดซึ้ง

n กวาง

n ความพ่ายแพ้, n ความสิ้นหวัง, vt ทำลาย (ชื่อเสียง), vt ทำให้พ่ายแพ้

vt แก้ตัว, vt ปกป้อง

n จำเลย (คำย่อคือ def., dft)

n นักต่อสู้, n ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล, n ผู้เสนอ, n ผู้ปกป้อง

n กองทัพบก, n การคุ้มครอง, n คำให้การ, n ทนายฝ่ายจำเลย, n ฝ่ายรับ (ทางกีฬา), n สิ่งคุ้มกัน

n การป้องกัน, adj ซึ่งสามารถป้องกันไว้ได้

n ปริมาณที่ขาด

vt กำหนด, vi นิยาม, vt นิยาม, vt เป็นเครื่องหมายแสดง

adv อย่างแน่นอน

n ความคมชัดของภาพ, n คำนิยาม

n ความเข้มข้น, n ปริญญา, n ระดับ, n องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต), n องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)

n ความชักช้า, vt ทำให้ล่าช้า, vi ล่าช้า

adv อย่างรอบคอบ

adj ยุ่งยาก, adj ละเอียดอ่อน, adj ไวต่อความรู้สึก, adj เสียง่าย

n ความยินดี, vt ทำให้ดีใจ, vi พอใจ

vt ขว้าง, vt คลอด (มักใช้รูป passive voice), vt ช่วยทำคลอด, vt ประกาศ, vt ปล่อย, vt พูดสุนทรพจน์, vt มอบ, vi ยอม, vt ยอม, vi ส่ง, vt ส่ง, vt สร้าง, vt ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ)

n การคลอดลูก, n การส่ง

n ความต้องการ, vt ต้องการ

n การปกครองแบบประชาธิปไตย, n ประชาธิปไตย

n นักประชาธิปไตย, n สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา)

adj เกี่ยวกับประชาธิปไตย

adj ที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากร

vi ประท้วง, vt พิสูจน์, vt สาธิต, vt อธิบาย

n การประท้วง, n การพิสูจน์, n การสาธิต, n การอธิบาย

n การปฎิเสธ

adj ขุ่นมัว, adj หนาแน่น

n ความหนาแน่น

vt ปฏิเสธ, vt ระงับ

vt จากไป, vt ตาย (คำทางการ), vi เบี่ยงเบน, vi ออกเดินทาง

n แผนก

n การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, n การออกจาก (สถานที่), n การออกเดินทาง

vi ขึ้นอยู่กับ, vi แขวน, vi ไว้วางใจ, vi อยู่ระหว่างการพิจารณา (ทางกฎหมาย)

adj ซึ่งเป็นเงื่อนไข, adj ซึ่งสัมพันธ์กัน, adj น่าเชื่อถือ, adj ทุติยภูมิ


vt พรรณนา, vt วาดภาพ

vt เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร)

vt เก็บไว้ในที่ปลอดภัย, n เงินฝาก, n เงินมัดจำ, vt ทับถม, vt ฝากไว้

adj ซึ่งกดลงไป (คำทางการ), adj ซึ่งตกต่ำลง, adj เศร้าสลด, adj อ่อนแอ

n การยุบตัวลงไป, n ความกดอากาศต่ำ, n ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ, n ความสะเทือนใจ, n รอยบุ๋ม

n ความเข้มของสี, n ความรู้ความสามารถ, n ความลึก, n ความลึกซึ้ง, n ส่วนที่ลึกที่สุด, n เสียงต่ำ

n ผู้รักษาการแทน

vi กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), vt กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), vt ได้รับจาก, vi ได้รับจาก

vt (เครื่องบิน) ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน, vi ลงมา, vt ลงมา, vi สืบทอดมา, vi เอียง

vt ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ), vt บรรยาย

n การพรรณา

adj เกี่ยวกับทะเลทราย, n ทะเลทราย, vt ทอดทิ้ง, vt หนีทหาร (ทางทหาร), vi หนีทหาร (ทางทหาร)

vt สมควรได้รับ, vi สมควรได้รับ

n การประดิษฐ์, n โครงการ, n จุดประสงค์, n แบบ, n ลาย, vt ออกแบบ, vi ออกแบบ

adj ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง, n นักออกแบบ

n ความปรารถนา, vt ปรารถนา

n โต๊ะ, n แผนก

adj ซึ่งสิ้นหวัง, adj เต็มไปด้วยอันตราย, adj รุนแรง

adv อย่างเต็มที่, adv อย่างสิ้นหวัง

prep ถึงอย่างไรก็ตาม

n ของหวาน

n จุดหมายปลายทาง

vt ฆ่า, vt ทำลาย, vi ทำลาย

n การทำลาย, n วิธีทำลาย

n รายละเอียด, vt อธิบายโดยละเอียด

adj ซึ่งมีรายละเอียดมาก

vt ค้นหา

n นับสืบ

n การคำนวณ, n การตัดสินใจ, n ความมุ่งมั่น

vt กำหนด, vt ค้นความจริงอย่างแน่วแน่, vt ตัดสินใจ, vt มีอิทธิพลต่อ, vt สิ้นสุด, vi สิ้นสุด

adj ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย

vt บุกเบิก, vi พัฒนา, vt พัฒนา, vt ให้รายละเอียด

n ผู้พัฒนา

adj ที่กำลังพัฒนา

n การเจริญเติบโต


n อุปกรณ์

vt ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, n ภูต

vt มอบให้

n โรคเบาหวาน

vt วินิจฉัยโรค, vt หาสาเหตุ

n การวินิจฉัยโรค

n การสนทนา (คำทางการ), n บทสนทนา, vi สนทนา

n เพชร, n ไพ่รูปข้าวหลามตัด, n รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, n สนามเบสบอล

n สมุดบันทึก

vi ควบคุม, vt ควบคุม, vt บอกให้เขียนตาม, vi บอกให้เขียนตาม

die
vi ตาย, vi พินาศ, vi หยุด, n แม่พิมพ์ตอกโลหะ, n ลูกเต๋า

vi ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, n อาหาร

vi แตกต่าง, vi ไม่เห็นด้วย

n ข้อโต้แย้ง, n ความแตกต่าง, vt ทำให้แตกต่าง

adj ต่างกัน, adj ไม่ธรรมดา, adj หลากหลาย

adv อย่างแตกต่าง

adj ยาก

n ความยากลำบาก

dig
n การแหย่, vt ขุด, vt เข้าใจ, vi เจาะ, n ชอบ, vt มองดู, n แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)

adj ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข

n ความมีเกียรติ

n สภาวะลำบาก

n การหามิติ, n ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), vt หามิติ

vt ทำให้ลดลง, vi ทำให้ลดลง


n งานเลี้ยงอาหารค่ำ, n อาหารมื้อเย็น

dip
n การจุ่ม, n การตกลง, n ความเอียงลาด, vt จุ่ม, n นักล้วงกระเป๋า (คำสแลง), vt ลดลง, vt เอียง

n นักการทูต

adj เกี่ยวกับการทูต

vt จัดการ, vt จ่าหน้าซอง, vt ชี้ทาง, adj ตรงไป, adj ตรงไปตรงมา, adj ทันที, vt มุ่งความสนใจไปที่, vt สั่งสอน (คำทางการ)

n การควบคุม, n คำสั่ง, n ทิศทาง

adv โดยตรง, adv ทันทีทันใด, adv ในไม่ช้า, conj เมื่อ, adv อย่างตรงไปตรงมา

n กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ), n ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์), n ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), n วาทยากร (ทางดนตรี)

n ดิน, n เรื่องสกปรก, n สิ่งสกปรก

vt ทำให้สกปรก, adj ไม่พอใจ, adj ลามก, adj สกปรก

n การไร้ความสามารถ

n คนพิการ, adj พิการ, vt ทำให้หายเข้าใจผิด

vi ไม่เข้ากัน, vt ไม่เห็นด้วย

vt หายไป

adj ผิดหวัง

n ความผิดหวัง, n สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง

n ความพินาศ

n แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), n แผ่นเสียง (คำเก่า), n สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน

n การฝึกฝน, n การลงโทษ, n ข้อบังคับ, vt ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, vt ลงโทษ, vt อบรม

vt เปิดเผย

n การลดราคา, vt ลดราคา

vt ทำให้หมดกำลังใจ

n การบรรยายที่เคร่งเครียด

vt ค้นพบ

n การค้นพบ

n การแบ่งแยก

vt สนทนา

n การสนทนา

n ปัญหา, n โรคภัยไข้เจ็บ

n จาน, n อาหาร

n แผ่นกลม, n แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), n แผ่นเสียง (คำเก่า), vt พรวนดิน

vt ปลดจากตำแหน่ง, vt ไม่สนใจ, vt เลิก, vt อนุญาตให้ออกไปได้

n ความผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ), n ความวุ่นวาย, vt ทำให้วุ่นวาย

vt แสดง

n การโต้เถียง, vt โต้เถียง, vi โต้เถียง

vi ละลาย, vt ละลาย

n ความห่างไกล, n ระยะห่าง

adj ห่างไกล

adj แตกต่างชัดเจน

n ความแตกต่าง, n ความยอดเยี่ยม

adj เด่น

vi จำแนกความแตกต่าง, vt ทำให้เห็นความแตกต่าง

vt ทำให้ไขว้เขว

vt แจกจ่าย, vt เผยแพร่

n การแจกจ่าย

vt กำหนดอาณาเขต, n เขต

vt รบกวน

adj น่ารำคาญ, adj บ้า, adj ซึ่งแย่มาก, adv อย่างว้าวุ่นใจ, n ซึ่งรบกวน

adj ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง

n ความหลากหลาย

vt แบ่ง, vi แบ่ง, vi หาร (ทางคณิตศาสตร์), vt หาร (ทางคณิตศาสตร์)

adj เกี่ยวกับสวรรค์, vt คาดการณ์, n ผู้รับใช้ศาสนา, n พระผู้เป็นเจ้า, adj เยี่ยมยอด, adj ศักดิ์สิทธิ์

n กองทหาร, n การแบ่ง, n การหาร, n ความแตกต่าง, n แผนก

n การแตกแยก, n การหย่า, vt แยกออก, vt หย่า, vi หย่าร้าง

DNA

do
vt จัดการ, vi เดินทาง, vi พอเพียง, vt มีพอเพียง, vt ลงโทษ, vt เลียนแบบ, vt แวะเยี่ยม, vt ศึกษา, vt เสพยา

vi จอดเรือ, vt จอดเรือ, n อู่เรือ

vt ซ่อม, n ดุษฎีบัณฑิต, vt ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง, n แพทย์, vt รักษา, vi รักษา

n ทฤษฎี

vt ใช้เอกสารประกอบ, vt บันทึกข้อมูลใส่ฟิล์ม เทป หรือเขียน, n เอกสาร

adj ที่เกี่ยวกับเอกสาร, n ภาพยนตร์สารคดี

dog
n คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ), n ตะแกรงเหล็ก, vt ไล่ตาม, n สุนัข, sl ผู้หญิงที่น่าเกลียด

n ตุ๊กตา, n หญิงสาว

n ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ, n อาณาเขต

adj เกี่ยวกับบ้าน, adj เชื่อง, n ผู้ช่วยทำงานบ้าน, adj ภายในประเทศ

adj ที่มีอำนาจครอบครอง

vt ปกครอง, vi ปกครอง

vt บริจาค

n การบริจาค

n ผู้บริจาค

n ประตู

n ทางเข้าออก, n โอกาสรอด

vt เติมส่วนผสม, n ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง, vt ให้ยา

dot
n จุด, vt ใส่จุด

n การเพิ่มเป็นสองเท่า, n จำนวนสองเท่า, vt ทำเป็นสองเท่า, vi ทำเป็นสองเท่า, adj เป็นคู่, adj สองเท่า, n สิ่งที่ทำสำเนา

n ความสงสัย, vt สงสัย

n ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง)

n การลดต่ำลง, vt ดื่มรวดเดียว, vt ทำให้ตกลงมา, adv น้อยลง, adv ไปทางใต้, adv ลงข้างล่าง, prep ลงไปตาม, adj หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ), n ขนอ่อน, n ทุ่งหญ้าบนเนิน

adv ตัวเมือง, n ตัวเมือง, adj ตัวเมือง

adj เกี่ยวกับหนึ่งโหล, n หนึ่งโหล

n กระแสลม, vt เกณฑ์, n เครื่องถ่ายเทอากาศ, n ตั๋วแลกเงิน, vt ทำพิมพ์เขียว, n ภาพร่าง, vt ร่าง, n เอกสารฉบับร่าง

n การดึง, n การอัดควันบุหรี่เข้าปอด, n คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ), vi พ่นควัน, vt ลาก

n การใช้จนหมดสิ้น, vt ใช้จนหมด, n ท่อระบายน้ำ, vt ทำให้เหนื่อย, vi ระบายออก, vt ระบายออก, vi หมด

n บทละคร

adj ที่เกี่ยวกับละคร

adv เป็นอย่างละคร

vt ชัก, vt ดึงดูดความสนใจ, vt ดูด, vt ได้รับ, vt ถอนเงิน, vt ร่างเอกสาร, vi วาดภาพ, n วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง, n สิ่งดึงดูด, n สิ่งที่สุ่มดึงออกมา, vt สูดลมเข้าปอด

n คนที่ผสมเหล้า (คำโบราณ), n ช่างวาดภาพ, n ผู้ถอนเงิน, n ภาพเขียน, n ลิ้นชัก

n รูปวาด, n สลาก

n ความฝัน, vt ฝัน, vi ฝัน

n เครื่องแต่งกาย, vt ตกแต่ง, vt ตัดแต่ง, vt ใส่เสื้อผ้า

adj แห้งแล้ง

n กองดิน, n การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง, n ความหมาย, n แนวทาง, vi เร่ร่อน, n แรงผลักดัน, vi ลอย, vi หลง

n การฝึกฝน, vt เจาะ, vt ฝึกฝน, n สว่านไฟฟ้า, n เครื่องหว่านเมล็ดพืช, n ร่องที่ใช้หว่านพืช, vt หว่านพืช, n ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ

n เครื่องดื่ม, vt ดื่ม, vi ดื่ม

adj เกี่ยวกับการดื่ม

n การขับรถ, n การตี (ลูกกอล์ฟ), n การผลักดัน, vi ขับรถ, vt ขับรถ, n ถนน, vt บังคับ, vt พยายาม

n คนขับรถ, n ตัวขับ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์), n ไม้กอล์ฟ

n ถนนส่วนบุคคล


n การทิ้ง, vi ตก, vt ทำคะแนน, vt ทำเสียงต่ำลง, vi น้อยลง, vt มองข้าม, vi แย่ลง, vt โยนทิ้ง, vt เลิก, vt เลิกคบหา, vt ส่งของหรือผู้โดยสาร, n หยดน้ำ

vt จมน้ำ, vi จมน้ำ, vt ท่วมท้น

n ยา, vt ให้ยา

n กลอง, vi เคาะเป็นจังหวะซ้ำๆ, vi ตีกลอง, n เยื่อแก้วหู, n เสียงเคาะจังหวะสม่ำเสมอ, sl บ้าน

n คนเมา, adj เมา

dry
vt ทำให้แห้ง, adj ฝืด, adj ไม่ดื่มเหล้า, adj ไม่นำกระแสไฟฟ้า, adj ไม่มีน้ำนม, adj ไม่หวาน, adj เย็นชา, vi แห้ง, adj แห้ง

vi ดำน้ำ, n เนื้อเป็ด, vi บ่ายเบี่ยง, n เป็ด

due
n ค่าธรรมเนียม, n เงินที่ต้องชำระ, adv โดยตรง, adj ถึงกำหนด, adj ที่ค้างชำระ, adj พร้อม, n สิ่งที่สมควรได้รับ, adj เหมาะสม

adj โง่

n คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร), vt ทิ้ง, n ที่ทิ้งขยะ, sl อึ

prep ในระหว่าง

vt ปัดฝุ่น, n ฝุ่น

adj เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์, n ชาวเนเธอร์แลนด์, sl ภรรยา

n ความรับผิดชอบ, n ภาษี

adj กำลังจะตาย

adj เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

n การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top