ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dealer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dealer*, -dealer-

dealer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dealer (n.) นายหน้า Syn. agent
dealer (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader
dealer (n.) ผู้ค้ากำไร
dealer (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) ผู้ค้าขาย See also: คนทำธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านตัวแทน (n.) dealer
พ่อค้าขายส่ง (n.) wholesale dealer Ops. พ่อค้าขายปลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For those like me, a Death Dealer this signaled the end of an era.สำหรับคนเช่นฉัน ผู้ท้าความตาย นี่คือสัญญาณแห่งการสิ้นยุคสมัย
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ
Well, without the drugs, the dealer walked.เอาล่ะ ไม่มียาเสพติดของกลาง พ่อค้ายาก็เลยลอยนวล
Killed were car dealer Ronald Defeo, his wife and four of their children.นายหน้าขายรถ โรนอล เดฟิโอ, ภรรยา และบุตรทั้งสี่คน
I'm goin' to the dealer tonight.ว่าจะไปโชว์รูมเย็นนี้ล่ะ
He told me the mark was some scumbag drug dealer and if I took it, we'd be clean.เขาบอกว่าเป้าหมายเป็นนักค้ายาระยำคนหนึ่ง หากผมจัดการมัน ก็ถือว่าเจ๊ากันไป
High card for dealer position.เจ้ามือพร้อมแจกไพ่แล้วครับ
Uh, Your Drug Dealer Almost Dated My Daughter.แล้วคนที่ขายขายยาให้คุณเกือบเดทกับลูกสาวฉัน
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room?เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้
Apparently a drug dealer didn't appreciate Laura and her friends stealing his cocaine.พ่อค้ายาไม่ชอบใจที่เธอกับเพื่อนขโมยโคเคน
First was a drug dealer - I ran him down with my car.คนแรกเป็นพ่อค้ายา ผมขับรถทับเขา
Anthony rodrigo -- crack dealer with an apparent habit of killing people who got in his way.- แอนโทนี่ ร๊อดริโก้ พ่อค้ายากับนิสัยชอบฆ่าคนที่ขวางทางเขา

dealer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 交易员 / 交易員] dealer; trader
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 交易者] dealer
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ˊ ㄕㄤ, 自营商 / 自營商] dealer
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
零售商[líng shòu shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 零售商] tradesman; dealer
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, 贩子 / 販子] trafficker; dealer; monger; peddler

dealer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer
卸商;卸し商(io)[おろししょう, oroshishou] (n) wholesaler; wholesale dealer
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
家具屋[かぐや, kaguya] (n) furniture store; furniture dealer
家畜商[かちくしょう, kachikushou] (n) domestic livestock dealer
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods
材木商[ざいもくしょう, zaimokushou] (n) lumber dealer
材木屋[ざいもくや, zaimokuya] (n) lumber dealer
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant
米問屋[こめどんや;こめどいや(ok), komedonya ; komedoiya (ok)] (n) wholesale rice dealer
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
ディーラー[, dei-ra-] (n) dealer; (P)
入庫車[にゅうこしゃ, nyuukosha] (n) car in stock (at a dealership)
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat
古美術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop
散家[サンチャ, sancha] (n) non-dealer (in mahjongg) (chi
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
画商[がしょう, gashou] (n) picture dealer; (P)
美術商[びじゅつしょう, bijutsushou] (n) art dealer; fine art(s) shop
股座膏薬[またぐらごうやく;またぐらこうやく, mataguragouyaku ; matagurakouyaku] (n) double-dealer; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict
酒屋[さかや, sakaya] (n) (1) liquor store; wine shop; bottle shop; (2) sake dealer; liquor-store owner; brewer; (P)
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop
鮮魚店[せんぎょてん, sengyoten] (n) fish dealer; fresh fish retailer; fishmonger
鳥屋[とりや, toriya] (n) bird dealer; poulterer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer

dealer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: banker (in gambling games) ; dealer (in card games) FR: croupier [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāi) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phū prakøp ) EN: trader ; merchant ; dealer FR:
เต็นท์[n.] (ten) EN: secondhand car dealer FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]
นักวิ่งเต้น[n. exp.] (nak wingten) EN: wheeler-dealer ; fixer ; lobbyist FR:

dealer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragshändler {m}authorized dealer
Autohändler {m}car dealer; auto dealer
Viehhändler {m}cattle dealer
Detailist {m}retail dealer
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Möbelhändler {m}furniture dealer
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ...
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dealer
Back to top