ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

driveway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *driveway*, -driveway-

driveway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
driveway (n.) ถนนส่วนบุคคล Syn. gangway, adit
English-Thai: HOPE Dictionary
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13
Well, my dad used to let me back the car down the driveway once.พ่อของฉันเคยให้ฉัน ถอยรถออกจากบ้าน ครั้งนึง
Gaby, my car's been in the driveway for three weeks.แกบบี้ รถผมจอดอยู่ที่ลานจอด มาสามอาทิตย์ได้
He was killed in your mother's driveway by your mother's car.เขาถูกรถแม่ชนตายที่ถนนหน้าบ้านแม่
Sure make backing out of the driveway easier.เอาไว้มองเวลาถอยรถน่ะ
I feel it every time you sit an extra five minutes in the driveway before you come in.ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน
Nobody's driven on this driveway for a long time, either.ไม่มีใครขับผ่านถนนเส้นนี้มาตั้งนานด้วย
To an empty driveway this morning?ท่ามกลางหนทางที่ว่างปล่าวเช้านี้วะ?
GPS to get from the driveway to the front door.ที่ใช้ขับไปตามถนน จนไปถึงจุดหมาย
Every saturday night during the summer, there'd be couples out in the driveway with their beers and popcorn... watching casablanca or out of the past or his girl friday.ทุกๆคืนวันเสาร์ ในช่วงซัมเมอร์ จะเปนคู่ๆที่ออกไปบนถนน ด้วยเบียร์และป๊อปคอร์น
Well, if your idea of a good time is sitting on rusty lawn chairs in the driveway eating lard the shaped fried chicken, then yeah!ถ้าคำว่าสนุกของลูกหมายถึง นั่งบนเก้าอี้สนามหญ้าขึ้นสนิม ที่ลานหน้าบ้าน นั่งกินไก่ทอด
It was--the car was parked in luke's driveway all night.ผมจอดรถไว้ที่ลานทั้งคืน

driveway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブウェー[, doraibuue-] (n) driveway
ドライブウエー;ドライブウェイ[, doraibuue-; doraibuuei] (n) driveway
車回し[くるままわし, kurumamawashi] (n) turnaround (e.g. at the end of a driveway)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า driveway
Back to top