ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dress*, -dress-

dress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dress (n.) เครื่องแต่งกาย See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด Syn. attire, dress
dress (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับ Syn. array, deck
dress (vt.) ตัดแต่ง See also: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม)
dress (vt.) ใส่เสื้อผ้า See also: แต่งตัว, แต่งกาย Syn. swathe, dress
dress down (phrv.) แต่งตัว Syn. tell off
dress down (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว
dress for (phrv.) แต่งตัวให้เหมาะกับ See also: แต่งตัวให้เข้ากับ
dress in (vt.) สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. wear
dress out (phrv.) ตกแต่ง See also: ประดับด้วย Syn. dress up
dress up (phrv.) แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
dress up (phrv.) แต่งตัวเป็น See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
dress up (phrv.) ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
dress up (phrv.) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร) See also: ทำให้แถวตรง
dressed (adj.) ที่แต่งตัว Syn. clothed
dressed to kill (sl.) แต่งตัวแฟนซี
dresser (n.) ตู้ที่มีลิ้นชัก Syn. closet, wardrobe, chest
dressing (n.) น้ำสลัด
dressing (n.) ผ้าปิดแผล Syn. gauze, lint
dressing down (idm.) การตำหนิ See also: การดุว่า
dressing gown (n.) เสื้อคลุมใส่ก่อนและหลังอาบน้ำ See also: เสื้อคลุมอาบน้ำ
dressing table (n.) โต๊ะเครื่องแป้ง See also: โต๊ะแต่งตัว
dressmaker (n.) ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง Syn. needlewoman, sewer, seamster
English-Thai: HOPE Dictionary
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี,ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที่
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
dressingroomห้องแต่งตัว
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Dressingการใช้ผ้าพันแผล,การทำแผล [การแพทย์]
Dressmakersช่างตัดเสื้อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk Syn. ลายตีนจก
ลายตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk
ห่มดอง (n.) way to dress a robe over a Buddhist priest´s shoulder
เครื่องแบบครึ่งยศ (n.) full dress uniform
เครื่องแบบเต็มยศ (n.) full dress uniform Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ
แต่งกาย (v.) dress See also: dress up Syn. แต่งตัว
แต่งตัว (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย
แต่งพระองค์ (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย
แต่งพระองค์ (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว
แต่งองค์ (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย
แต่งองค์ (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว
แต่งองค์ทรงเครื่อง (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งกาย
แต่งองค์ทรงเครื่อง (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งกาย, แต่งตัว
แต่งเนื้อแต่งตัว (v.) dress See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว
ทำเล็บ (v.) dress a fingernail See also: trim nails
แต่งเล็บ (v.) dress a fingernail See also: trim nails Syn. ทำเล็บ
ครองจีวร (v.) dress in yellow rope See also: wear the yellow robe Syn. ห่มจีวร
ห่มจีวร (v.) dress in yellow rope See also: wear the yellow robe
ซ้อมใหญ่ (v.) dress rehearsal Ops. ซ้อมย่อย
แต่งหน้าขนม (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake Syn. แต่งหน้าเค้ก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
Your dress suits you very wellชุดของคุณเหมาะกับคุณดีมาก
The dress doesn't fit herชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
You're right, the blue dress looks betterคุณพูดถูกแล้ว ชุดสีฟ้าดูดีกว่า
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
Oh, it's a gorgeous dressโอ มันเป็นชุดที่สวยงามมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll dress in here. I shan't be long.ขอผมแต่งตัวก่อนไม่นานหรอก
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.ผมแค่อยากแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ในคุก
He put a hole... he put two holes in my dress from Paris!เขาวางหลุม ... เขาวางสองหลุมในการแต่งตัวของฉันจากปารีส!
That's the dress I should wear in the window.นั่นไง! ชุดที่ฉันสวม เวลายืนที่หน้าต่างโชว์
But we'll never dress the mannequins in time!แต่เราต้องแต่งตัวหุ่นอีกตั้งหลายตัวนะ!
If the children come, we must dress and we must be very serious.ถ้าเด็กมาเราจะต้องแต่งตัวและเราจะต้องรุนแรงมาก
Why you... Why you dress her in these vulgar clothes, huh?ทำไมแกถึงแต่งชุดให้เธอแบบนี้ล่ะ
This is property of Hauptmann-Koenig and they are not for you to play dress up with.นี่เป็นสมบัติของโฮปต์แมนน์-โคนิกนะ และมันก็ไม่ใช่ของนายด้วย ชอบเล่นแต่งตัวซะจริง
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง

dress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, 彩排] dress rehearsal
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, 品服] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official)
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, 服饰 / 服飾] dress and adornment; trappings
[chuī, ㄔㄨㄟ, 炊] dress food; to steam; to cook food
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 男扮女装 / 男扮女裝] dress in drag (male to female); man disguised as a woman
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, 装扮 / 裝扮] dress up as; be disguised as
[lú, ㄌㄨˊ, 纑] hempen thread; to dress hemp
套裙[tào qún, ㄊㄠˋ ㄑㄩㄣˊ, 套裙] woman's suit; dress worn over a petticoat
住址[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, 住址] address
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, 地址] address
地址的转换[dì zhǐ de zhuǎn huàn, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 地址的转换 / 地址的轉換] address translation
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
梳妆室[shū zhuāng shì, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 梳妆室 / 梳妝室] boudoir; lady's dressing room
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广播地址 / 廣播地址] broadcast address
旗袍[qí páo, ㄑㄧˊ ㄆㄠˊ, 旗袍] Chinese-style dress; cheongsam
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
洗脸台[xǐ liǎn tái, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄊㄞˊ, 洗脸台 / 洗臉臺] commode; dressing table
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 居住地] current address; place of residence
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 目标地址 / 目標地址] destination address; target address
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 终点地址 / 終點地址] destination address
女装裁缝师[nǚ zhuāng cái feng shī, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ ㄘㄞˊ ㄈㄥ˙ ㄕ, 女装裁缝师 / 女裝裁縫師] dressmaker
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
梳妆台[shū zhuāng tái, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄊㄞˊ, 梳妆台 / 梳妝檯] dressing table
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿着 / 穿著] dress; to wear; clothes; attire
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, 着装 / 著裝] dress; clothes
调味汁[tiáo wèi zhī, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄓ, 调味汁 / 調味汁] dressing; sauce

dress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[, afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress
イブニングドレス[, ibuningudoresu] (n) evening dress
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
オールシーズンドレス[, o-rushi-zundoresu] (n) all-season dress
カクテルドレス[, kakuterudoresu] (n) cocktail dress
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
シースドレス[, shi-sudoresu] (n) sheath dress
ディナードレス[, deina-doresu] (n) dinner dress
ドレスアップ[, doresuappu] (n,vs) dress up
ドレスダウン[, doresudaun] (vs) to dress down
ドレスフォーム[, doresufo-mu] (n) dress form
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
ファンシードレス[, fanshi-doresu] (n) fancy dress
ベーシックドレス[, be-shikkudoresu] (n) basic dress
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
刈り上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to reap completely; to trim up (the hair); to dress up
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal
夜会服[やかいふく, yakaifuku] (n) evening dress
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)
捌く[さばく, sabaku] (v5k,vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.)
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
略礼服[りゃくれいふく, ryakureifuku] (n) semiformal attire; semiformal dress
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
着込む;着こむ[きこむ, kikomu] (v5m) (1) to wear extra clothes; (2) to dress formally
着飾る[きかざる, kikazaru] (v5r,vt) to dress up; (P)
磨き立てる[みがきたてる, migakitateru] (v1,vt) to polish (up); dress up
祝い着[いわいぎ, iwaigi] (n) festive dress
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like
花嫁衣裳;花嫁衣装[はなよめいしょう, hanayomeishou] (n) bridal costume; wedding dress
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
サブアドレス[さぶあどれす, sabuadoresu] subaddress
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

dress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าองค์[v.] (ā-ong) EN: dress FR:
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดแฟนซี[n. exp.] (chut faēnsī) EN: fancy dress FR: déguisement [m]
ชุดออกแขก[n. exp.] (chut økkhaē) EN: dress ; suit : outfit FR:
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
ชุดประจำชาติเขมร[n. exp.] (chut prajam) EN: Khmer traditional dress FR: costume traditionnel khmer [m]
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress FR: tenue de soirée [f]
ชุดแต่งงาน[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ชุดแต่งงานเจ้าสาว[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) EN: Thai traditional dress FR: robe traditionnelle thaïe [f]
ชุดไทยอมรินทร์[n. exp.] (chut Thai A) EN: Thai Amarin dress FR:
ชุดไทยบรมพิมาน[n. exp.] (chut Thai B) EN: Thai Boromphiman dress FR:
ชุดไทยดุสิต[n. exp.] (chut Thai D) EN: Thai Dusit dress FR:
ชุดไทยจักรพรรดิ[n. exp.] (chut Thai J) EN: Thai Chakkraphat dress FR:
ชุดไทยจักรี[n. exp.] (chut Thai J) EN: Thai Chakri dress FR:
ชุดไทยจิตรลดา[n. exp.] (chut Thai J) EN: Thai Chitlada dress FR:
ชุดไทยเรือนต้น[n. exp.] (chut Thai R) EN: Thai Ruean Ton dress FR:
ชุดไทยศิวาลัย[n. exp.] (chut Thai S) EN: Thai Siwalai dress FR:
เดรส[n.] (drēs) EN: dress FR: robe [f]
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
ห่มจีวร[v. exp.] (hom jīwøn) EN: dress in yellow rope FR:
การแต่งกาย[n. exp.] (kān taengkā) EN: dress ; attire FR: habillement [m]
เข้าเครื่อง[v.] (khaokhreūan) EN: dress up ; put on a costume FR:
เครื่องแบบครึ่งยศ[n. exp.] (khreūangbaē) EN: full dress uniform FR:
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaē) EN: full dress uniform FR: costume d'apparat [m]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
กระชากวัย[v.] (krachāk wai) EN: do something like someone much younger ; belie one’s age ; dress like someone younger FR:
ลักเพศ[v.] (lakkaphēt) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex FR: se travestir
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงแต่ง[v. exp.] (prung taeng) EN: dress up ; touch up ; FR:
ราด[v.] (rāt) EN: pour ; spill ; top ; sprinkle ; dress FR: verser ; répandre
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
เสื้อกระโปรง[n.] (seūa kraprō) EN: dress FR: robe [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: cut the hair ; dress the hair ; have a haircut FR:
ทรงประพาส[n.] (songpraphāt) EN: name of king' s dress ; name of provincial governor' s dress FR:
สวม[v.] (sūam = suam) EN: put on ; wear ; dress FR: porter ; mettre ; enfiler ; chausser ; avoir
สวมชุดไว้ทุกข์[v. exp.] (sūam chut w) EN: dress in mourning clothes FR:
สวมเสื้อผ้า [v. exp.] (sūam seūaph) EN: dress FR: habiller ; vêtir

dress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp
Gesellschaftsanzug {m}formal dress
Seidenkleid {m}silk dress
Tracht {f}traditional costume; dress
Hochzeitskleid {n}wedding dress
Kurzadresse {f}abbreviated address
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Adresssatz {m}address record
Adressanhängung {f}address enable
Adressaufbau {m}address structure
Adressaufruf {m}address call
Adressauswahl {f}address selection
Adressbereich {m}address range
Adressbit {n}address bit
Adressbereich {m}address space
Adressbuch {n}address book; address-book
Adressbuch {n}address table
Adressbus {m}address bus
Adresscodeformat {n}; Adressformat
Adressdatei {f}address file
Adressdaten {pl}address data
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
aufgetakelt {adj}all dressed up to the nines
Dressur {f} | Dressuren
Bereichsadresse {f}area address
Sternadresse {f}; relative Adresse
Bademantel {m}dressing gown
Basisadresse {f} [comp.]base address
Basisadressierung {f} [comp.]base addressing
Basisregister {n}; Basisadressregister
Basisadresse {f} [comp.]basicaddress
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress
Distanzadresse {f}bias address
Botschafterin {f}ambassadress
Broadcast-Adresse {f}broadcast address
Aufrufadresse {f} [comp.]call address
Gedenkrede {f}commemorative address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dress
Back to top