ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dish*, -dish-

dish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dish (n.) จาน See also: ชาม Syn. plate, salver, bowl
dish (n.) อาหาร Syn. food, fare, recipe
dish it out (phrv.) ลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดุด่า, บ่นว่า Syn. hand out
dish out (phrv.) ยกอาหารออกมาให้ See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dish out (phrv.) แจก (คำไม่เป็นทางการ) See also: แจกจ่าย Syn. give out, hand out
dish the dirt (sl.) นินทา See also: ซุบซิบนินทา
dish up (phrv.) ยกอาหารออกมาให้ See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dishamony (n.) ความไม่ลงรอยกัน Syn. disagreement, discordance
disharge (n.) แผลมีหนอง Syn. pus
disharmony (n.) การแตกแยก See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง Syn. conflict, discord, clash Ops. agreement, harmony, concord
dishearten (vt.) ทำให้ท้อแท้ See also: ทำให้ท้อถอย, ทำให้ผิดหวัง Syn. disappoint, discontent Ops. satisfy, gratify
disheartened (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. dejected
dishevelled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. rumpled
dishonest (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ Syn. untruthful, deceitful, slippery Ops. ethicle, moral
dishonestly (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. insincerely, trickily
dishonesty (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. bribery
dishonesty (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception
dishonesty (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. mistatement, prevarication Ops. fact, truth
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption Ops. dishonest, probily
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skullduggery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skulduggery
dishonesty (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception Ops. honesty, frankness
dishonor (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ Syn. shame, infamy, abasement Ops. grace, honor
dishonor (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า Syn. disgrace, discredit Ops. honor
dishonorable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty Ops. ethical, moral
dishonorably (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าขายหน้า
dishonorer (n.) การทำให้เสื่อม See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า
dishonour (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า Syn. shame, infamy Ops. grace, honor
dishonour (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย Syn. disgrace, discredit Ops. honor
dishonourable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty
dishware (n.) เครื่องเคลือบดินเผา
dishwashing liquid (n.) น้ำยาล้างจาน See also: น้ำยาล้างภาชนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
dish(ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น, Syn. vessel,container
dish drainern. ที่วางจาน
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
dishelm(ดิสเฮลม') vt. เอาหมวกเหล็กออก
disherisonn. เพิกถอนสิทธิการรับช่วง
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
dishful(ดิช'ฟูล) n.,ปริมาณความจุหนึ่งจาน
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
dishwashern. คนล้างชาม,เครื่องล้างชามและเครื่องครัวต่าง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
dish(n) จาน,อาหาร
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dish, cultureจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dish, Petriจานแก้ว [การแพทย์]
Disharmonyปัญหาครอบครัว [การแพทย์]
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวบุหรี่ (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวหมก (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat Syn. ข้าวบุหรี่
ปลาแนม (n.) kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
ปูจ๋า (n.) name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell See also: deep-fried crab meat and minced pork in crab shell
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
แกงขม (n.) kind of Thai dish eaten with noodle
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish aerial, satellite dish
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish arial, satellite dish
การแตกแยก (n.) disharmony See also: disunity Ops. การสามัคคี
ความแตกแยก (n.) disharmony See also: disunion, separation Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง Ops. ความสามัคคี, ความปรองดอง
ความท้อแท้ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
ความท้อใจ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง
กับข้าว (n.) dishes See also: course eaten with rice Syn. กับ
พะรุงพะรัง (adv.) disheveled See also: disorderly, tattered Syn. รุงรัง
ทุจริต (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
มีเล่ห์เหลี่ยม (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
อสัตย์ (adj.) dishonest See also: faithless, perfidious, sly, treacherous Syn. กลับกลอก Ops. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์
อาสัตย์ (adj.) dishonest See also: faithless, perfidious, sly, treacherous Syn. อสัตย์, กลับกลอก Ops. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์
ไม่ซื่อตรง (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
ไม่ซื่อสัตย์ (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Say what you wish, it's yours! True dish How about a little more Baklava?พูดในสิ่งที่ท่านต้องการ มันเป็นของท่าน จานของแท้ ขนมบากลาวาซักหน่อยเป็นไง
He should have taken only a small spoonful of the best dish until everyone had had a helping.เขาควรจะตักแค่ช้อนเดียวเต็มๆ เท่านั้นสำหรับจานหลักที่ดีที่สุด... จนกว่าทุกคนจะตักครบหมดแล้ว
In the meantime... all you gotta do is come here every once in awhile... and I'll dish it out so you can have a little fun.เธอสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลา... และฉันจะให้เงินเธอครั้งละนิดหน่อย
They can order anything from San Juan. When can I get dish time?พวกเขาสามารถสั่งซื้อ อะไรจากซานฮวน
We lease dish time from the government...เราเช่าเวลาจานจากรัฐบาล
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ
Yemanja, I am preparing your favorite dish tonight.ยีแมนจา ข้าจะทำอาหารที่นางโปรด
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ
Annie, get the dish up. Julio, go!แอนนี่ได้รับจานขึ้น จูลิโอไป!
He said that you are very talented He said you can draw and make clothes very well And he said your cooking ability... is the best in the world so that even if you made a dish with dirt it would be tasty.ท่านพ่อพูดถูก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่เก่งมาก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่วาดรูปก็เก่ง เย็บเสื้อผ้าก็เก่ง แล้วท่านพ่อก็บอกว่าท่านแม่ทำอาหาร
And he said your cooking ability is the best in the world so that... even if you made a dish with dirt it would be tasty.And he said your cooking ability is the best in the world so that... even if you made a dish with dirt

dish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
擦碗布[cā wǎn bù, ㄘㄚ ㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 擦碗布] dish cloth; tea towel
[cài, ㄘㄞˋ, 菜] dish (type of food); vegetables; vegetable
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, 冷面 / 冷麵] naengmyeon (Korean dish based on cold noodles in soup)
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
小菜[xiǎo cài, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄞˋ, 小菜] appetizer; small side dish
[yà, ㄧㄚˋ, 掗] attach; brandish; hold
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, 孩子气 / 孩子氣] boyish; childish
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
挥动[huī dòng, ㄏㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, 挥动 / 揮動] to wave sth; to brandish
挥戈[huī gē, ㄏㄨㄟ ㄍㄜ, 挥戈 / 揮戈] to brandish a spear
挥舞[huī wǔ, ㄏㄨㄟ ˇ, 挥舞 / 揮舞] to brandish; to wave sth
挥麈[huī zhǔ, ㄏㄨㄟ ㄓㄨˇ, 挥麈 / 揮麈] to brandish
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
[wǔ, ˇ, 舞] to dance; to wield; to brandish
舞弄[wǔ nòng, ˇ ㄋㄨㄥˋ, 舞弄] to wave; to brandish
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
[diǎ, ㄉㄧㄚˇ, 嗲] coy; childish
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 稚气 / 稚氣] childish nature; infantile; juvenile; puerile
红萝卜[hóng luó bó, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ, 红萝卜 / 紅蘿蔔] Chinese red radish (Raphanus sativus var. niger)
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 慁] confused; dishonor
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ˋ, 不名誉事物 / 不名譽事物] dishonor
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, 不诚实 / 不誠實] dishonest
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 乱蓬蓬 / 亂蓬蓬] dishevelled; tangled
洗碗机[xǐ wǎn jī, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ, 洗碗机 / 洗碗機] dishwasher
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 碟] dish; plate
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 髺] dishevelled hair, as in mourning
[péng, ㄆㄥˊ, 鬅] disheveled
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 凶惡] fierce; ferocious; fiendish
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
山葵[shān kuí, ㄕㄢ ㄎㄨㄟˊ, 山葵] horseradish; wasabi

dish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds)
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
ジンギスカン[, jingisukan] (n) Genghis Khan; dish with mutton and vegetables; (P)
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish
セビチェ[, sebichie] (n) ceviche; seviche; South American dish of marinated raw seafood
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
テンペ[, tenpe] (n) tempeh (Indonesian dish made from fermented soy beans)
ハギス[, hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach)
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor
ユッケ[, yukke] (n) yukhoe (Korean dish of seasoned raw beef topped with an egg yolk)
中皿[ちゅうざら, chuuzara] (n) medium-sized dish
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
取り箸[とりばし, toribashi] (n) (See 取り皿) chopsticks used to move food from a serving dish to one's own dish
口取り;口取[くちとり, kuchitori] (n) (1) leading a horse, cow, etc.; (2) groom; horse boy; (3) hors d'oeuvre; appetizer; side dish
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish)
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue)
寄せ箸[よせばし, yosebashi] (n) drawing a dish towards oneself using one's chopsticks (a breach of etiquette)
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine)
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi
椀形アンテナ[わんようアンテナ, wanyou antena] (n) dish antenna; parabolic antenna
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket
注ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P)
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P)
炊き合わせ;炊き合せ[たきあわせ, takiawase] (n) food (meat, fish, vegetables, etc.) cooked separately but served together on one dish
焼き肉(P);焼肉(P)[やきにく, yakiniku] (n) yakiniku (Japanese dish of fried meat); Korean barbecue; (P)
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
盛り付ける;盛りつける[もりつける, moritsukeru] (v1,vt) to dish up
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
箸休め[はしやすめ, hashiyasume] (n) palate-cleansing side dish
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)

dish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ชามเขียวไข่กา[n. exp.] (chām khīokh) EN: name of an ancient dish FR:
จาน[n.] (jān) EN: plate ; dish FR: assiette [f] ; plat [m]
จานเชิง[n.] (jānchoēng) EN: footed dish FR:
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīe) EN: satellite dish FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
จานรอง[n. exp.] (jān røng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish FR: soucoupe [f]
จานรองสบู่[n. exp.] (jān røng sa) EN: soap dish FR: porte-savon [m]
จานใส่อาหาร[n.] (jān sai āhā) EN: plate ; dish FR: assiette [f]
แกงเลียง[n. exp.] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup ; clear, vegetable soup-like dish FR: soupe de légumes aux épices [f]
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
กับ[n.] (kap) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับข้าว[n.] (kapkhāo) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton FR:
ของอร่อย[n. exp.] (khøng arøi) EN: delicious dish ; delicacy FR:
ของคาว[n.] (khøngkhāo) EN: main course ; main dishes ; meat dish ; fish dish FR: plat principal [m]
คด[v.] (khot) EN: ladle ; dip up ; dish up FR:
เครื่องเคียง[n.] (khreūangkhi) EN: side dish FR:
ก๋วยเตี๋ยวแขก[n. exp.] (kuaytīo Kha) EN: curried rice noodle dish FR:
พะโล้[n.] (phalō) EN: [Chinese prepared dish consisting of pork stewed in gravy] FR:
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
เปรื่อง[X] (prēuang) EN: broken dish sound FR: bruit de vaisselle cassée
ปรุงอาหาร[v.] (prung āhān) EN: cook ; prepare food ; make a dish ; combine FR: cuisiner ; concocter un plat ; préparer un plat
ปูจ๋า[n.] (pūjā) EN: crab canapes ; Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell ; deep-fried crab meat and minced pork in crab shell FR: crabe farci [m]
ตักข้าว[v. exp.] (tak khāo) EN: dish out the rice FR:
ที่ค่ำจาน[n. exp.] (thī khwam j) EN: dish rack FR: bac à couverts
เย็นตาโฟ ; เย็นเตาโฟ[n.] (yentāfō ; y) EN: rice noodle dish with a red sauce ; yen ta fo = yen tafo FR:
อาหารอีสาน[n. exp.] (āhān Īsān) EN: Isan food ; Isan cuisine ; Isaan dishes FR: cuisine Isan [f]
อาหารจานเดียว[n. exp.] (āhān jān dī) EN: single-dish meal FR:
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd FR: luffa [m]

dish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backform {f}baking dish
Napf {m}bowl; small dish
Lieblingsessen {n}favourite dish
Futternapf {m}feeding dish
Nierenschale {f}kidney dish
Nationalgericht {n}national dish
Satellitenschüssel {f} [ugs.]satellite dish
Küchenbeilage {f}side dish
Gemüseplatte {f}vegetable dish; dish of asorted vegetables
Bosheit {f}fiendishness
Bubenstreich {m}childish prank
schurkisch; niederträchtig {adj}caddish
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish
Abwaschtuch {n}dishcloth
Disharmonie {f} | Disharmonien
Parabolantenne {f}dish antenna
Spüllappen {m}dish cloth
unharmonisch {adv}disharmoniously
Tellerfeder {f} [techn.]dished washer; Belleville washer
unehrlich {adj} | unehrlicher | am unehrlichstendishonest | more dishonest | most dishonest
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable
Essgeschirr {n}plates and dishes
Essgeschirr {n}dishes
Abtropfbrett {n}dishrack
prüde; zimperlich {adj} | prüder | am prüdestenprudish | more prudish | most prudish
Zimperlichkeit {f}prudishness
Radieschen {n} | sich die Radieschen von unten angucken [übtr.]red radish; small radish | to push up the daisies
Rötelreiher {m} [ornith.]Reddish Egret
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit
Rötlichkeit {f}reddishness
Geschirrspülmittel {n} (für Geschirrspülmaschine)rinsing fluid; rinse aid; dishwasher powder; dishwasher tablets
rundlich {adj} | rundlicher | am rundlichstenroundish | more roundish | most roundish
Tellerwäscher {m}dishwasher
Geschirrspülmittel {n}washing-up liquid; dishwashing liquid [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dish
Back to top