ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

day

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *day*, -day-

day ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
day (n.) กลางวัน See also: เวลากลางวัน Syn. daylight, the light of day Ops. night time
day (n.) ช่วงเวลา See also: เวลา Syn. period, time
day (n.) วัน See also: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน Syn. from dawn to dusk
day after day (idm.) แต่ละวัน
day after day (adv.) วันแล้ววันเล่า See also: หลายวันติดต่อกัน
day and night (idm.) ตลอดเวลา See also: ตลอด 24 ชั่วโมง
day and night (adv.) ตลอดเวลา
day by day (adv.) แต่ละวัน See also: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป Syn. each day
day in day out (adv.) ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน See also: ไม่หยุดหย่อน, ไม่เว้นแต่ละวัน Syn. every day
day of the month (n.) วันที่ See also: วันเดือนปี
day off (n.) วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) See also: วันหยุดงาน Syn. holiday, vacation
day out (n.) วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน Syn. day trip, outing
day return (n.) ตั๋วเดินทางไปกลับในวันเดียวกัน (ปกติจะราคาถูก) See also: ตั๋วเดินทางลดราคาสำหรับไปและกลับในวันเดียวกัน
day school (n.) โรงเรียนที่มีการเรียนเฉพาะกลางวัน Syn. boarding school
day the eagle flies (sl.) วันชำระเงิน
day trip (n.) วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน Syn. outing
day-and-night (adj.) ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง Syn. around-the-clock, round-the-clock Ops. discontinuous, noncontinuous, unenduring
day-star (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk
day-to-day (idm.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน
day-to-day (adj.) ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน See also: ประจำวัน Syn. every day, daily
day-to-day (adj.) หนึ่งครั้งในแต่ละวัน See also: วันต่อวัน Syn. routine
daybed (n.) เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน
daybook (n.) สมุดบันทึก See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน Syn. memoir, biography
daybreak (n.) ฟ้าสาง See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise Ops. dusk
daydream (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, absent-mindedness, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
daydream (vi.) ฝันกลางวัน See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine Ops. true, verify
daydreamer (n.) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน Syn. stargazer
daydreamy (adj.) ฟุ้งซ่าน See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน Syn. absent-minded
daylight (n.) กลางวัน See also: แสงแดด, รุ่งอรุณ
dayroom (n.) ห้องสันทนาการในหน่วยงาน
days (adv.) ระหว่างวัน See also: ทุกวัน, เกือบทุกวัน Syn. period
daytime (n.) ช่วงเวลากลางวัน See also: จากเช้าถึงเย็น, ตอนกลางวัน Syn. day, daylight Ops. night time
English-Thai: HOPE Dictionary
day(เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป), Syn. age
day coachn. รถไฟโดยสารธรรมดา (ไม่ใช่รถไฟตู้นอน)
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
day of reckoningn. วันชำระบัญชี,ดูJudgment day
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn
daydreamvi.,n. (การ) ฝันกลางวัน,ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์, See also: daydreamer n. ดูdaydream daydreamy adj. ดูdaydream, Syn. wish
daylightn. แดด,ความเปิดเผย,กลางวัน,รุ่งอรุณ
daylongadj. ตลอดทั้งวัน,ตลอดวัน
days(เดซฺ) adv. ในเวลากลางวัน,ระหว่างเวลากลางวัน
dayspring(เด'สพริง) n. รุ่งอรุณ
daytimen. เวลากลางวัน
English-Thai: Nontri Dictionary
day(n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
daytime(n) กลางวัน,ทิวา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Day bookสมุดรายวัน [การบัญชี]
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Daylightแสงสว่างธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Daysวัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ชั่ววันชั่วคืน (adv.) all day and all night See also: round the clock Syn. ทั้งวันทั้งคืน
ชีวิตประจำวัน (n.) every day life See also: daily life
ตลอดวัน (adv.) all day (long) See also: throughout the day, whole day, all the day Syn. ทั้งวัน Ops. ตลอดคืน
ตลอดวันตลอดคืน (adv.) all day and all night See also: round the clock Syn. ทั้งวันทั้งคืน, ชั่ววันชั่วคืน
ปฐมสุรทิน (n.) first day of the solar month
ยาม (n.) one of three periods into which the day was traditionally divided
วันอาสาฬหบูชา (n.) the day before the Buddhist Lent
วันเถลิงศก (n.) new year´s day which is April 15 See also: day commemorating the change of era
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
สหชาต (n.) persons born on the same day or in the same year
สหชาติ (n.) persons born on the same day or in the same year Syn. สหชาต
อธิกวาร (n.) leap day added in certain lunar years See also: intercalary day
อาสาฬหบูชา (n.) the day before the Buddhist Lent Syn. วันอาสาฬหบูชา
เบญจมสุรทิน (n.) fifth day of the solar calendar
เมื่อวานซืน (n.) the day before yesterday
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
ทิพ (n.) day See also: day of the week, day time Syn. วัน
ทิวา (n.) day See also: daytime Syn. ทิวากาล, วัน, กลางวัน, เวลากลางวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What day is it today?วันนี้คือวันอะไร
It's Election Day todayวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
That would be my perfect day offนั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
How did your first day go?วันแรกของคุณเป็นไงบ้าง?
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
I can't spend all day talking to peopleฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
We have been given the day offพวกเราได้รับอนุญาตให้หยุดงาน
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
That's all for today!เท่านี้แหล่ะวันนี้
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
What's the date today?วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
I’ll be back in 5 daysฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
Yes, I lost my cat yesterdayใช่ฉันทำแมวหายเมื่อวานนี้
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
Have a good dayขอให้สนุกนะ
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
I'm very busy these daysหลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig ln our mine the whole day throughเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ในเหมืองของเราทั้งวันผ่าน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด!
Where every day is a holidayที่ทุกวันเป็นวันหยุด
I'll remind you of this one day and you won't believe me.วันหนึ่งผมจะเตือนความทรงจำคุณเรื่องนี้ แล้วคุณก็จะไม่เชื่อผม
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง
Yes. I know him. He came the day you went to London.ค่ะ ฉันรู้จักเขา เขามานี่ตอนที่คุณไปลอนดอน
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
That the day you went to Edgecombe, you were ill, you didn't know what you were doing.เมื่อวันที่คุณไปเอดจ์คอมบ์นั้นคุณป่วยอยู่ คุณไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่
She wrote me the day she died.หล่อนเขียนถึงฉันวันที่หล่อนตาย
Now, listen to me, Danny. We know that Rebecca went to a doctor in London on the last day of her life. Who was it?ฟังฉันนะ แดนนี่ เรารู้ว่ารีเบคคา ไปหาหมอที่ลอนดอน เขาเป็นใคร

day ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, 一天到晚] all day long; the whole day
整天[zhěng tiān, ㄓㄥˇ ㄊㄧㄢ, 整天] all day long; all
终日[zhōng rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 终日 / 終日] all day long
万灵节[wàn líng jié, ㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 万灵节 / 萬靈節] All Saints' Day (Christian festival on 2nd November)
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, 长明灯 / 長明燈] altar lamp burning day and night
耶稣升天节[Yē sū shēng tiān jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣升天节 / 耶穌升天節] Ascension day (Christian festival forty days after Easter)
圣灰节[shèng huī jié, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄝˊ, 圣灰节 / 聖灰節] ash wednesday (first day of lent)
[méng, ㄇㄥˊ, 曚] before day break
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
前日[qián rì, ㄑㄧㄢˊ ㄖˋ, 前日] day before yesterday
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
连日[lián rì, ㄌㄧㄢˊ ㄖˋ, 连日 / 連日] day after day; for several days running
日夜[rì yè, ㄖˋ ㄧㄝˋ, 日夜] day and night; around the clock
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
没日没夜[méi rì méi yè, ㄇㄟˊ ㄖˋ ㄇㄟˊ ㄧㄝˋ, 没日没夜 / 沒日沒夜] day and night; regardless of the time of day or night
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
厂礼拜[chǎng lǐ bài, ㄔㄤˇ ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 厂礼拜 / 廠禮拜] day off (work)
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, 末日] doomsday; Judgment day (in Christian mythology)
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, 每逢佳节倍思亲 / 每逢佳節倍思親] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother)
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 五月节 / 五月節] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month)
重五[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重五] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
重午[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重午] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, 十一] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949)
一号[yī hào, ㄧ ㄏㄠˋ, 一号 / 一號] first day of the month
初一[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, 初一] first day of lunar month; New Year's Day
首日封[shǒu rì fēng, ㄕㄡˇ ㄖˋ ㄈㄥ, 首日封] first day of issue
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中元] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, 中元普渡] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, 冰冻三尺,非一日之寒 / 冰凍三尺,非一日之寒] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, 日趋 / 日趨] gradually; day by day
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
白日做梦[bái rì zuò mèng, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, 白日做梦 / 白日做夢] day dream; indulge in wishful thinking
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 一半天] in a day or two; when I get around to it
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
劳动节[láo dòng jié, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 劳动节 / 勞動節] International Labor Day (May Day)
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea

day ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd)
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
エンパイアデー[, enpaiade-] (n) Empire Day
オフィスアワー[, ofisuawa-] (n) office hours; working day
オリンピックデー[, orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd)
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month)
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day
カナダデー[, kanadade-] (n) Canada Day
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th)
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting)
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting)
その日その日[そのひそのひ, sonohisonohi] (exp) each day; from day to day; day-to-day
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
デー[, de-] (suf) (1) day (as in holiday); (adj-f) (2) (See デーゲーム) daytime
デーホスピタル;デイホスピタル[, de-hosupitaru ; deihosupitaru] (n) day hospital
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term)
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday)
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
ボクシングデー[, bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.)
ホワイトデー;ホワイトデイ[, howaitode-; howaitodei] (n) White Day (March 14th)
ボンジュール[, bonju-ru] (int) (See お早う,今日は) good day (fre
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4)
メーデー(P);メイデイ[, me-de-(P); meidei] (n) (1) Mayday (call for help); (2) May Day (May 1st); (P)
ローマは一日にして成らず[ローマはいちにちにしてならず, ro-ma haichinichinishitenarazu] (exp) (id) Rome was not built in a day
一の酉[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two
一日(P);1日[いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok), ichinichi (P); ichijitsu ; hitohi (ok); hitoe (ok)] (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P)
一日(P);朔日;朔[ついたち(P);さくじつ(朔日);いっぴ(一日), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一日) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P)
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day
一日一夜[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day
一日中(P);一日じゅう;一日ぢゅう[いちにちじゅう(一日中;一日じゅう)(P);いちにちぢゅう(一日中;一日ぢゅう), ichinichijuu ( ichinichijuu ; tsuitachi juu )(P); ichinichidyuu ( ichinichijuu ; ts] (n,n-adv) all day long; all the day; throughout the day; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同曜日[どうようび, douyoubi] same day (of the week)
[ひ, hi] day
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
同時間[どうじかん, doujikan] same time (of day)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曜日[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
木曜[もくよう, mokuyou] Thai: วันหนึ่งในสัปดาห์ English: Thursday
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days

day ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารพิเศษประจำวัน[n. exp.] (āhān phisēt) EN: menu of the day FR: plat du jour [m]
อากาศแจ่มใส[n. exp.] (ākāt jaemsa) EN: nice day FR:
อาสาฬหบูชา[n. prop.] (Āsānhabūcha) EN: Asana Bucha Day ; Asarnha Bucha Day ; Asalaha Bucha Day ; Asalha Bucha Day ; procession of the candles of the faithful ; the day before the Buddhist Lent FR:
อธิกสุรทิน[n.] (athikasurat) EN: the day added to February in a leap year ; day intercalated in February FR:
อธิกวาร[n.] (athikawān =) EN: leap day added in certain lunar years FR:
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasura) EN: fifth day of the solar calendar FR:
บุณมี[n.] (bunnamī) EN: full mooned day FR:
บูรณมี[n.] (būranamī) EN: full mooned day FR:
เช็งเม้ง[n. prop.] (Cheng Mēng) EN: Qingming Festival ; Ching Ming Festival ; Tomb-Sweeping Day FR:
ดฤถี[n.] (dareu) EN: lunar day FR:
ดิถี[n.] (dithī) EN: lunar day FR:
เอพริล ฟูลส์ เดย์[n. exp.] (Ēphril Fūl ) EN: April Fools' Day FR: 1er avril
หามรุ่งหามค่ำ[adv.] (hāmrung-hām) EN: day and night ; round the clock FR: jour et nuit
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุทสี[n.] (jatuthasī) EN: the14th day of a fortnight FR:
จุทสมสุรทิน[n.] (jutthasamas) EN: fourteenth day of the solar calendar FR: quatorzième jour du calendrier solaire [m]
กะกลางวัน[n. exp.] (ka klāngwan) EN: day shift FR:
กำหนดวัน[v. exp.] (kamnot wan) EN: fix the day FR: fixer le jour
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค่ำเดือน[n. exp.] (kham deūoen) EN: day of the lunar month FR: jour du mois lunaire [m]
ข้ามวันข้ามคืน[X] (khām wan kh) EN: day and night FR: jour et nuit
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajam) EN: news of the day FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl] ; infos du jour [mpl]
ค่อนวัน[adv.] (khǿn wan) EN: almost the whole day ; most of the day FR: la plus grande partie de la journée
ครั้งโน้น[n. exp.] (khrang nōn) EN: previously day FR:
ครึ่งวัน[n. exp.] (khreung wan) EN: half a day ; half-day ; half-days (pl.) FR: demi-journée [f]
คุรุวาร[n.] (khuruwān) EN: teachers' day FR:
กีฬาสี[n. exp.] (kīlā sī) EN: field day FR: joutes sportives [fpl]
กินข้าวมื้อเดียว[v. exp.] (kin khāo me) EN: eat once a day ; take one meal a day FR: prendre un seul repas par jour
กลางวัน[n.] (klāngwan) EN: daytime ; day FR: la journée [f] ; le jour [m]
กลางวัน[adv.] (klāngwan) EN: in the daytime ; during de day ; during daylight ; by day FR: pendant la journée ; de jour
กลางวันและกลางคืน[n. exp.] (klāngwan la) EN: day and night FR: jour et nuit ; le jour et la nuit
ลาก่อน[interj.] (lā køn) EN: goodbye ; good-bye ; good day ; good night ; bye-bye ; bye for now ; so long ; ta-ta (inf.) FR: au revoir ; Salut ! (fam.) ; bye-bye (anglic.)
เลิกทำงาน[v. exp.] (loēk tham n) EN: call it a day FR:
ลุสา[n.] (lusā) EN: day after tomorrow FR:
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง[X] (mai wan dai) EN: sooner or later ; one day FR: un jour ou l'autre
ไม่เว้นแต่ละวัน[X] (mai wen tāe) EN: day in day out ; every day without exception FR:
มาฆบูชา[n. exp.] (Mākha Būchā) EN: Maka Bucha ; Makha Bucha ; Magha Puja ; Buddhist All Saint's day FR: Maka Bucha [m] ; toussaint bouddhique [f]
มะรืน[n.] (mareūn) EN: the day after tomorrow FR:
มะรืนนี้[adv.] (mareūn nī) EN: the day after tomorrow FR: après-demain
มื้อ[n.] (meū) EN: day FR: jour [m]

day ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetag {m}return day
Termin {m}appointed day
Anreisetag {m}arrival day; day of arrival
Ruhetag {m} (eines Lokals)closing day
Gedenktag {m}commemoration day
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.]
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day
Abreisetag {m}departure day
Ausflugsziel {n}destination for a day trip
Achtstundentag {m}eight hour day
tagtäglich {adv}every day
Faschingsdienstag {m}Pan-cake Day
Unglückstag {m}fatal day
Festtag {m}festive day
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Ehrentag {m}great day
Glückstag {m}happy day
Unglückstag {m}ill-starred day
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.]
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag {m}International Women's Day
Jugendfreund {m}school day friend
Schalttag {m} (29. Februar)leap day
Volkstrauertag {m}Remembrance Day
Namenstag {m}name day
Neujahr {n}New Year; New Year's Day
Hochzeitstag {m}nuptial day
Abholtag {m}pick-up day
vorherig {adj} | vorheriger Tag; der vorherige Tagprevious | previous day
Regentag {m}rainy day
Sechstagerennen {n}six day race
Valentinstag {m}Valentine's Day
Hochzeitstag {m}wedding day
Aktivurlaub {m}activity holiday
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Aschermittwoch {m}ash wednesday
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Geburtstagsfeier {f}birthday party
Geburtstagskarte {f}birthday card

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า day
Back to top