ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dancer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dancer*, -dancer-

dancer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dancer (n.) นักเต้นรำ Syn. ballerina
English-Thai: HOPE Dictionary
dancern. นักเต้นรำ
dancery(ดาน'เซอะรี) n. ห้องเต้นรำ
English-Thai: Nontri Dictionary
dancer(n) นักเต้นรำ,นักดิ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภรต (n.) dancer See also: actor
หางเครื่อง (n.) dancer
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ช้างประสานงา (n.) Thai dancer´s posture Syn. ท่าช้างประสานงา
ช้างสะบัดหญ้า (n.) Thai dancer´s posture See also: attitude assumed by Siamese actors
ท่าช้างประสานงา (n.) Thai dancer´s posture
นางรำ (n.) Thai folk dancer See also: dancing girl
พัดชา (n.) a kind of dancer´s posture and movements
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have you know that I am an excellent dancer and my intentions are completely dishonorable.ผมอยากให้คุณรู้ว่า / ผมเป็นนักเต้นที่ดีนะ และเป้าหมายของผมก็ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้ว
"Lawyer by day and dancer by night,"Lawyer by day and dancer by night,
A dancer should dance.เป็นนักเต้นก็ต้องเต้น..
You're the best dancer in Korea.แกเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในเกาหลีนะ
There's a good dancer coming from China tomorrow.นักเต้นฝีมือเยี่ยมจากจีน จะมาถึงพรุ่งนี้เช้า
Miss backup dancer days?อยากกลับไปเป็นแค่แดนเซอร์รึไง
Tina here is a table dancer at Flappers.ทีน่าก็เป็นนักเต้นอยู่
In a rehearsal once, a dancer fell.ครั้งหนึ่งในการฝึกซ้อม นักเต้นคนหนึ่งล้ม
A dancer intentionally falling?นักเต้นตั้งใจล้มนะหรือ
I was as good a dancer as I was ever gonna be.แม่เป็นนักเต้นที่ดี ขึ้นกว่าที่เคยเป็น
Ask for a dancer named Aom. You give her this.ถามหานักเต้นที่ชื่อ อ้อม แล้วเอานี่ให้เธอ
Excuse me. Which dancer is Aom?ขอโทษครับ แดนเซอร์คนไหนชื่อ อ้อมนะ พี่

dancer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞妓[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, 舞妓] dancer; female dancer; showgirl
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
舞蹈家[wǔ dào jiā, ˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄚ, 舞蹈家] dancer
[fú, ㄈㄨˊ, 帗] object held by dancer
[yì, ㄧˋ, 佾] row of dancers at sacrifices

dancer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タップダンサー[, tappudansa-] (n) tap dancer
バレエダンサー[, bareedansa-] (n) ballet dancer
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times
人長[にんじょう;ひとおさ, ninjou ; hitoosa] (n) (arch) chief kagura dancer (of kagura performed at the imperial palace)
牟子[ぼうし, boushi] (n) cap worn by masked dancer (cap covers hair and nape and reaches to the shoulders)
男舞[おとこまい, otokomai] (n) (1) dance where a female dancer dresses up as a man (late Heian to early Kamakura period); (2) noh dance performed by a man without a mask
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
ダンサー[, dansa-] (n) dancer; (P)
ベリーダンサー[, beri-dansa-] (n) (See ベリーダンス) bellydancer
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint

dancer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขน[n.] (khēn) EN: ballet male dancer FR: danseur de ballet [m]
โคโยตี้[n.] (khōyōtī) EN: coyote dancer FR:
นักเต้น[n. exp.] (nak ten) EN: dancer FR: danseur [m]
นักเต้นรำ[n.] (nak tenram) EN: dancer FR: danseur [m] ; danseuse [f]
นางระบำ[n. exp.] (nāng rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl ; chorus girl FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
นางรำ[n. exp.] (nāng ram) EN: Thai traditional dancer FR:
นาฏก[n.] (nātaka = nā) EN: dancer FR:
นาฏศิลปิน[n.] (nāttasinlap) EN: dancer FR:
ภรต[n.] (pharot) EN: dancer ; actor FR: danseur [m] ; acteur [m]
สาวอะโกโก้[n. exp.] (sāo akōkō) EN: go-go dancer ; gogo danseuse FR:
เต้นกินรำกิน[v.] (tenkinramki) EN: make a living as a performer or dancer FR:
ช้างประสานงา[n.] (chāngprasān) EN: [name of a Thai dancer's posture] FR:
ช้างสะบัดหญ้า[n.] (chāngsabaty) EN: Thai dancer's posture FR: éléphant de guerre [m] ; éléphant de combat [m]
พัดชา[n.] (phatchā) EN: [a kind of dancer's posture and movement] FR:

dancer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchtänzerin {f}belly dancer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dancer
Back to top