ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dried*, -dried-

dried ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dried (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered
dried up (adj.) ปราศจากน้ำ Syn. waterless
dried up (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. shriveled, wizened
dried up (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. shriveled, withered
English-Thai: HOPE Dictionary
dried(ไดรดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dry
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
English-Thai: Nontri Dictionary
dried(vt) pt และ pp ของ dry
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dried bael juiceน้ำมะตูมผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกปลัก (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก, อัดออกัน
พริกเทศ (n.) imported dried spur-pepper
หมูแผ่น (n.) sliced sheets of dried and crispy pork
อัดออกัน (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก
แห้ง (adj.) dried See also: dry, arid, barren, parched Ops. สด
มะพร้าวทุย (n.) dried and curled coconut
ข้าวตาก (n.) dried cooked rice
อาหารแห้ง (n.) dried food
ขิงแห้ง (n.) dried ginger
กุ้งฟัด (n.) dried prawn without skin
ข้าวตู (n.) dried rice balls
ปลาสลิดแห้ง (n.) dried salted damsel fish Syn. ปลาแม่กระแซง
ปลาแม่กระแซง (n.) dried salted damsel fish Syn. ปลาสลิดแห้ง
แม่กระแชง (n.) dried salted damsel fish Syn. ปลาสลิดแห้ง, ปลาแม่กระแซง
กุ้งแห้ง (n.) dried salted prawn See also: dried shrimp
หมูหยอง (n.) dried shredded pork
กล้วยตาก (n.) sun-dried banana See also: dried banana
ปลาเค็ม (n.) (dried) salted fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was cold after the sun went down... ... and the old man's sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.มันหนาวหลังจากดวงอาทิตย์ ตก และเหงื่อของชายชราแห้งเย็น ที่ด้านหลังและแขนของเขาและ ขาเก่าของเขา
He's saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up, and the river turned to sand.เขาบอกว่าเมื่อหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่าย บ่อหมู่บ้านแห้งขึ้น และแม่น้ำหันไปทราย
Can I have one month's worth of fertilizer,... and five packs of dried meat, also some can foods?มีเมล็ดพันธุ์สำหรับ หนึ่งเดือนขายมั้ยคะ? กับเนื้อสักห้าแพ็ค อาหารด้วย?
When the river got dried this is where I stranded.เมื่อสายน้ำเริ่มแห้ง ที่นี่ถูกตัดขาดจากแม่น้ำข้างนอก
The smell of dried blood.... ..dirty. bare footprints circling each other.พฤหัส คุณยืนอยู่ ตรงนี้พอดีเลย
You've glazed my wife in dried piss.คุณวาดภรรยาผมด้วยปัสสาวะย้อมสี
OK, and don't forget to get some dried fish, too Yes, Madamไปเถอะ ขากลับอย่าลืมไปร้านดงอิซื้ออาหารแห้งกลับมาด้วยนะ
# Just like the rice stuck # on the dried laverก็เป็นเหมือนแผ่นข้าวตัง แห้งเกรอะกรังติดก้นหม้อ
My talent's dried up I have no ideasพรสวรรค์เหือดแห้ง คิดอะไรไม่ออกเลย
Herring and dried bonito!ปลาเฮริงกับปลาตากแห้ง!
It has dried up over the Iast few decades to almost nothing, vastly complicating the other problems that they also have.มันเหือดแห้งไปจนเกือบหมดสิ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้ปัญหาอื่นๆที่มีอยู่แล้ว เพิ่มความซับซ้อนและขยายวงออกไปอีก
"geoduck egg, dried white fungus?ไข่หอยนางรมยักษ์ เห็ดหูหนูขาวแห้ง

dried ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干果[gān guǒ, ㄍㄢ ㄍㄨㄛˇ, 干果 / 乾果] dried fruit; dry fruits (nuts etc)
干姜[gān jiāng, ㄍㄢ ㄐㄧㄤ, 干姜 / 乾薑] dried ginger
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, 冢中枯骨 / 塚中枯骨] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried
[kū, ㄎㄨ, 枯] dried up
枯叶[kū yè, ㄎㄨ ㄧㄝˋ, 枯叶 / 枯葉] dried leaf
柿饼[shì bǐng, ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, 柿饼 / 柿餅] dried persimmon
耿饼[gěng bǐng, ㄍㄥˇ ㄅㄧㄥˇ, 耿饼 / 耿餅] dried persimmon (from Geng village, Heze 荷澤|荷泽, Shandong)
[zǐ, ㄗˇ, 胏] dried meat with bone
[fǔ, ㄈㄨˇ, 脯] dried meat; preserved fruit
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, 干枯 / 乾枯] withered; dried up
板鸭[bǎn yā, ㄅㄢˇ ㄧㄚ, 板鸭 / 板鴨] pressed (dried) salted duck

dried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber
ころ柿;枯露柿;転柿[ころがき, korogaki] (n) dried persimmon
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
ドライソーセージ[, doraiso-se-ji] (n) dried sausage
パサつく;ぱさつく[, pasa tsuku ; pasatsuku] (v5k,vi) (See パサパサ) to be dried out; to be parched
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
串柿[くしがき, kushigaki] (n) dried persimmons on a skewer
乾海苔[ほしのり, hoshinori] (n) dried edible seaweed
乾物[からもの;かんぶつ;ひもの, karamono ; kanbutsu ; himono] (n,adj-no) dried fish; groceries
乾物(P);干し物;干物;乾し物[ほしもの, hoshimono] (n) things dried in the sun, esp. clothes, dyed cloth, etc.; (P)
乾瓢;干瓢[かんぴょう, kanpyou] (n) strips of dried gourd
乾皮[かんぴ, kanpi] (n) dried hides
付子;附子[ぶし;ぶす, bushi ; busu] (n) dried aconite root
凍豆腐;氷豆腐[こおりどうふ;しみどうふ(凍豆腐), kooridoufu ; shimidoufu ( tou toufu )] (n) (1) frozen tofu; (2) dried bean curd
土茯苓[どぶくりょう, dobukuryou] (n) (obsc) (See 山帰来) Smilax glabra (species of sarsaparilla, used esp. to refer to its dried rhizome, used in Chinese medicine)
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms
天門冬[てんもんどう, tenmondou] (n) (See 草杉蔓) dried Chinese asparagus root
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
干菓子;乾菓子[ひがし, higashi] (n) (See 生菓子・1) dried candies; dried confectionary; cookies
干鰯[ほしか, hoshika] (n) dried sardine
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers
当たりめ;当りめ[あたりめ;アタリメ, atarime ; atarime] (n) (uk) (See 鯣・するめ・1) dried squid; dried cuttlefish
当薬[とうやく, touyaku] (n) (See 千振・1) dried Swertia japonica (used as a traditional medicine)
挽き茶;挽茶;碾茶;碾き茶[ひきちゃ;てんちゃ(碾茶), hikicha ; tencha ( ten cha )] (n) (See 抹茶) powdered green tea (steamed and dried before being stone-ground)
支那竹[しなちく, shinachiku] (n) (sens) (See 麺媽) bamboo shoots boiled, sliced, fermented, dried or preserved in salt, then soaked in hot water and sea salt
新藁[しんわら, shinwara] (n) (1) new straw; straw from the current year; (2) rice seedlings boiled and dried and then tied into a woman's hair to chase evil spirits away
昆布巻き;昆布巻[こぶまき;こんぶまき, kobumaki ; konbumaki] (n) type of food (sliced dried herring or other fish wrapped in konbu seaweed and boiled)
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality)
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out
水飯[すいはん;みずめし, suihan ; mizumeshi] (n) rice washed in cold water; dried rice soaked in water to soften
浅草海苔[あさくさのり;アサクサノリ, asakusanori ; asakusanori] (n) (1) (uk) Porphyra tenera (species of edible seaweed); (2) (See 海苔) dried nori; dried laver
海苔[のり(gikun), nori (gikun)] (n) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets); laver; (P)
海鼠子[このこ, konoko] (n) {food} (See 海鼠・こ) dried sea-cucumber ovaries
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
煮干;煮干し[にぼし, niboshi] (n) (small crunchy) dried sardines

dried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารทะเลแห้ง[n. exp.] (āhān thalē ) EN: dried seafood FR:
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves FR:
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor ; preserve dried ingredients in liquor FR: macérer dans de l'alcool
ฝ่อ[adj.] (fø) EN: withered ; dried out FR:
แห้ง[adj.] (haēng = hae) EN: dry ; dried FR: sec ; séché ; desséché
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms FR:
เหือดแห้ง[adj.] (heūathaēng) EN: dried up ; dessicated ; parched FR:
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
แกงฉู่ฉี่ปลา[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fish fillet in dried red curry FR:
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:
กักกรา[n.] (kakkrā) EN: dried root of Anacyclus pyrethrum FR:
กะกลิ้ง[n.] (kakling) EN: dried strychnine seeds FR:
ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: glutinous rice with dried fish FR:
ข้าวตาก[n.] (khāotāk) EN: dried cooked rice ; sun-dried boiled rice FR:
ข้าวตู[n.] (khāotū) EN: dried rice balls FR:
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dried food FR:
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
กิ้งโครง[n.] (kingkhrōng) EN: dried coconut palm flower cluster FR:
กล้วยตากแห้ง[n. exp.] (klūay tākha) EN: dried bananas FR: bananes séchées [fpl]
โกฐกักกรา[n. exp.] (kōtkakkrā) EN: dried root of Anacyclus pyrethrum FR:
โกฐกะกลิ้ง[n.] (kōtkakling) EN: dried strychnine seeds FR:
โกฐก้านพร้าว[n.] (kōtkānphrāo) EN: dried root of Picrorhiza kurroa FR:
โกฐกระดูก[n.] (kōtkradūk) EN: dried root of Saussurea lappa FR:
กรัง[v.] (krang) EN: be dried and stuck together FR:
เกรอะ[adj.] (kroe) EN: crusted ; dried out ; caked FR:
กวยจี๊ [= ก๋วยจี๊ = ก๊วยจี๊]][n.] (kūayjī) EN: dried watermelon seeds FR:
กุ้งฟัด[n.] (kungfat) EN: dried prawn without skin ; dried salted shelled shrimp FR:
กุ้งแห้ง[n.] (kunghaēng) EN: dried shrimp ; dried salted prawn FR: crevettes séchées [fpl]
กุ้งแห้งป่น[n. exp.] (kunghaēng p) EN: ground dried shrimp FR:
กุ้งไม้[n.] (kungmāi) EN: brochette of dried shrimp FR:
ลำไยแห้ง[n. exp.] (lamyai haēn) EN: dried longans FR:
แม่กระแชง[n.] (maēkrachaēn) EN: dried salted damselfish FR:
มะพร้าวทุย[n.] (maphrāothui) EN: dried and curled coconut FR:
หมูแผ่น[n.] (mūphaen) EN: dried and crisped pork ; sliced pork FR:
หมูหยอง[n. exp.] (mū yøng) EN: dried shredded pork ; shredded pork FR: porc émincé asiatique [m]
น้ำแห้งขอด[adj.] (nām haēng k) EN: dried up FR:
เนื้อเค็มผัดหวาน[xp] (neūa khem p) EN: sweet fried dried beef FR:
นมผง[n.] (nomphong) EN: powdered milk ; milk powder ; dried milk FR: lait en poudre [m]

dried ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dörrfleisch {n}dried meat
Stockfisch {m} [cook.]dried cod; stockfish
Trockenblume {f}dried flower
Trockenei {n}dried egg
Trockenmilch {f}dried milk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dried
Back to top