ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debris

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debris*, -debris-

debris ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debris (n.) ซากสลักหักพัง See also: เศษ, ขยะ Syn. rubble, ruins
English-Thai: HOPE Dictionary
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble
English-Thai: Nontri Dictionary
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debrisกองเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debrisเศษเนื้อตาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hell, yes. The floor debris in the suite, the mother's room...อาจจะอยู่ในห้องแม่หรือ
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night.สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง
Some cars are still on fire, and the debris is everywhere.ตู้โดยสารบางตู้ยังคงมี ไฟลุกท่วม เศษซากรถ ไฟกระจาย ไปทั่ว
They don't want debris suddenly collapsing into the basement.เพราะไม่อยากให้พวกเศษซากร่วงเข้าไปในห้องใต้ถุน
You aren't seriously gonna lecture me on relationships after the debris field you left behind.พ่อคงไม่คิดจะสั่งสอนผมเรื่อง ความสัมพันธ์หลังจากที่ทิ้ง เศษเล็กเศษน้อยไว้แบบนั้นนะ
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์
Found him in the debris basin, three bullets in his back.เจอศพเขาอยู่ที่ซากของฝายกักเก็บน้ำ ลูกกระสุนสามนัดที่ด้านหลังของเขา
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ
I was able to confirm these as postmortem bruises likely caused by rocks and debris from the victim traveling downriver.ซึ่งผมได้ยืนยันว่ามันเป็นร่อยรอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เค้าเสียชีวิต ซึ่อาจเกิดขึ้นจากการที่เหยื่อกระแทกกับโขดหินหรือเศษหินระหว่างที่ไหลไปตามแม่น้ำ
The tank lifters are here to move the debris as ordered.ยานกู้ซากมาถึงตามคำสั่งแล้วครับ
But officials warn that, with a debris field of this magnitude, the investigation and the clean-up may well stretch-- ...are now saying that the Boeing 737 was being re-routed or vectored through the airspace, which is standard procedure,แต่เจ้าหน้าที่ของทางการได้เเจ้งเตือน ว่าเศษของเครื่องบิน ที่ตกลงมาขนาดใหญ่นี้ จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และกู้ซากเครื่องบินที่ตก

debris ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, 冰碛 / 冰磧] moraine; rock debris from glacier
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, 瓦砾 / 瓦礫] rubble; debris

debris ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デブリ[, deburi] (n) debris (fre
砕片[さいへん, saihen] (n) debris
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface

debris ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment ; splinter ; chip FR: débris [m] ; fragment [m] ; éclat [m]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakp) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains FR: ruines [fpl] ; vestiges [mpl] ; décombres [mpl]
ซากสิ่งของที่ถูกทำลาย[n. exp.] (sāk singkhø) EN: debris FR: débris [mpl]
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers ; debris FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
เศษกระจก[n. exp.] (sēt krajok) EN: FR: éclat de verre [m] ; débris de verre [mpl]

debris ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwemmkegel {m}debris cone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debris
Back to top