ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depressed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depressed*, -depressed-

depressed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depressed (adj.) ซึ่งกดลงไป (คำทางการ) See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป Syn. sunken Ops. convex
depressed (adj.) ซึ่งตกต่ำลง See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง Syn. lowered
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressed (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสลด (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าสลดหดหู่ (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลด, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าหดหู่ (adj.) depressed See also: gloomy, sad Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
เจ้าทุกข์ (adj.) depressed See also: sad, sorrowful, melancholy
เศร้าซึม (adj.) depressed See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up Syn. ซึม
เหี่ยวแห้ง (adj.) depressed See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เบิกบาน, สดชื่น
เต้าแคน (n.) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ See also: middle part of Laosian reed mouth-organ
น่าสลด (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าสลดหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
น่าหดหู่ (v.) be depressed See also: be gloomy, be dejected, be sad Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า Ops. น่ายินดี
ระทม (v.) feel gloomy and depressed See also: suffer from a condition of excessive anguish Syn. โศกเศร้า, เศร้าโศก
เศร้าซึม (v.) be depressed See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited Syn. ซึม
เศร้าโศก (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก
โศกเศร้า (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I'm too depressed to talk.ไม่ ฉันหดหู่เกินกว่าจะคุย
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย
Most people, when they go through a break-up, they go through a state of shock and they get depressed and they wanna be alone.พวกคนส่วนมากน่ะ เวลาที่อกหัก พวกเขาก็จะตกใจและห่อเหี่ยว แล้วก็อยากอยู่คนเดียว
She's totally depressed and humiliatedแม่ก็หดหู่ แล้วก็ขายขี้หน้าเขาแหละค่ะ
They're most depressed when they get broken heartsมันจะทำให้พวกเธอห่อเหี่ยว เมื่อพวกเธอ ต้องตกอยู่ในอาการอกหัก
I know you're depressed and upset.ฉันรู้ว่านายกำลังรู้สึก อารมณ์เสียใช่มั้ย
Say I got depressed and committed suicide.เดี๋ยวแจ๊ค ทำงี้ได้ไง นี่เพิ่งเปิดเรื่อง
It's such a change... 'cause she usually spends most of her time depressed or with idiots.นี่เปลี่ยนแปลงใหญ่เลย เพราะว่าปกติ แม่จะอยู่กับความเศร้า ไม่ก็พวกงี่เง่า
I mean, me personally, I don't understand what you white boys all depressed about.ไม่รู้แกกดดันอะไรกัน
Was Rowan depressed at all?โรแวนซึมเศร้าหรือเปล่า
By myself depressed at Christmas.ตัวคนเดียว เศร้าวันคริสต์มาส
Why are you looking depressed like that?ทำไมวันนี้นายดูไม่สดใสเลย?

depressed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凋敝[diāo bì, ㄉㄧㄠ ㄅㄧˋ, 凋敝] hard; depressed (of business); destitute (of life)
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 委靡] dispirited; depressed
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 萎靡] dispirited; depressed
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, 颓唐 / 頹唐] dispirited; depressed
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, 颓废 / 頹廢] dispirited; depressed
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, 郁闷 / 鬱悶] gloomy; depressed
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed
忧郁[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 忧郁 / 憂鬱] sullen; depressed

depressed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
気分がふさぐ;気分が塞ぐ[きぶんがふさぐ, kibungafusagu] (exp,v5g) to feel blue; to feel depressed
陥没骨折[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
気が滅入る;気がめいる[きがめいる, kigameiru] (exp,v5r) (See 滅入る) to feel depressed; to be down
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp,adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do)
浮かない顔[うかないかお, ukanaikao] (exp,n) looking depressed; long face
窪む;凹む[くぼむ, kubomu] (v5m) to cave in; to become depressed; to sink
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

depressed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated ; depressed FR: dégonflé
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump FR:
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กลุ้มอกกลุ้มใจ[v.] (klum-okklum) EN: feel depressed ; feel awful FR: avoir le cafard ; avoir des idées noires
กรม[v.] (krom) EN: feel gloomy and depressed FR:
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
ลำบากใจ[n. exp.] (lambāk jai) EN: worry ; be depressed ; distress FR:
ลุ่ม[adj.] (lum) EN: low-lying ; low ; depressed FR: bas
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic FR: mélancolique ; cafardeux
งึม[adj.] (ngeum) EN: depressed ; depressing FR:
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues FR: être déprimé ; être démoralisé
หงอยเหงา[adj.] (ngøi-ngao) EN: melancholic ; lonesome ; glum ; depressed FR:
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré
สลดหดหู่[adj.] (salot hothū) EN: depressed ; dispirited ; downhearted FR:
สมการลดกำลัง[n. exp.] (samakān lot) EN: depressed equation FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าสลด[adj.] (sao salot) EN: depressed FR: attristé ; affligé
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกศัลย์[v.] (sōksan) EN: grieve ; lament ; feel depressed FR:
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
เต้าแคน[X] (taokhaēn) EN: depressed area for blowing the breath on a Thai reed organ FR:

depressed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
depressiv {adj}depressive; depressed
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area
Tiefladewagen {m}depressed center flat car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depressed
Back to top