ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry*, -dry-

dry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry (vt.) ทำให้แห้ง See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง Syn. condense, preserve, dehydrate, harden Ops. dilute, moisten, soften
dry (adj.) ฝืด See also: (ตลก) ร้าย
dry (adj.) ไม่ดื่มเหล้า See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา Syn. abstinent, moderate
dry (adj.) ไม่นำกระแสไฟฟ้า
dry (adj.) ไม่มีน้ำนม See also: น้ำนมแห้ง
dry (adj.) ไม่หวาน See also: จืดชืด, ขาดความหวาน
dry (adj.) เย็นชา See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
dry (vi.) แห้ง See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง Syn. condense, preserve, dehydrate, harden Ops. dilute, moisten, soften
dry (adj.) แห้ง See also: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก
dry climate (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry season
dry fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา
dry goods (n.) ผ้าหรือสิ่งที่ขายเป็นหลา Syn. cloth
dry nurse (n.) พี่เลี้ยงเด็ก See also: แม่นม
dry off (phrv.) ทำให้แห้ง See also: แห้ง Syn. dry out, dry up
dry out (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry up
dry out (phrv.) หยุด See also: เลิก
dry run (idm.) ซ้อม See also: ซักซ้อม
dry run (idm.) ความพยายาม
dry run (idm.) การซักซ้อม
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
dry up (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry out
dry up (phrv.) หยุด See also: เลิก
dry up (phrv.) เช็ดให้แห้ง See also: ทำให้แห้ง
dry up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หุบปาก, หยุดพูด Syn. shut up
dry up deplete (vt.) ใช้จนหมด Syn. sap, bleed
dry-as-dust (sl.) ไร้ชีวิตชีวา
dry-clean (vt.) ซักแห้ง Syn. bleach
dryad (n.) นางไม้
dryer (n.) เครื่องเป่าแห้ง See also: เครื่องอบแห้ง
dryer (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. dehydrator, evaporator
drying (n.) การขจัดน้ำจากอาหาร See also: การทำให้คายน้ำ Syn. evaporation
dryly (adv.) อย่างแห้งๆ
dryness (n.) ทะเลทราย See also: พื้นที่แห้งแล้ง, บริเวณแห้งแล้ง Syn. airidity, wasteland, sand
drywall (n.) แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง Syn. gypsum board, plasterboard
English-Thai: HOPE Dictionary
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
dry cellแบตเตอรี่แห้ง,ถ่านไฟฟ้า
dry dockn. อู่เรือแห้ง (ทำการสร้าง ซ่อมหรือทาสีเรือได้)
dry goodsn. สิ่งทอ
dry icen. คาร์บอนไดออกไซด์แข็งใช้เป็นตัวทำให้เย็น
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
dry washn. ผ้าม่านหรือสิ่งทอที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
dry-clean(ไดร'คลีน) vt. ซักแห้ง., See also: dry cleaner n. ดูdry-clean
dry-shodadj. สวมรองเท้าแห้ง
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) ,เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง
drying(ไดร'อิง) adj. ซึ่งทำให้แห้ง,ซึ่งแห้งเองได้
English-Thai: Nontri Dictionary
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
DRY dry goods(n) เครื่องนุ่งห่ม,สิ่งทอ
dryad(n) นางไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dry airอากาศแห้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry nurseหญิงเลี้ยงเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry runningการตรวจสอบ(โปรแกรม)นอกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dryแห้ง [การแพทย์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]
Dry iceน้ำแข็งแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Dryer เครื่องทำแห้ง อุปกรณ์ที่ทำให้สาร เช่น สลัดจ์มีความชื้นน้อยลงมากจนแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dryingการทำแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
ลมร้อน (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Ops. ลมหนาว
ลมแล้ง (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Syn. ลมร้อน Ops. ลมหนาว
สวบ (adv.) sound of treading on soft ground or dry leaves
เตารีดไอน้ำ (n.) steam, spray, and dry iron
กรัง (v.) dry Syn. แห้ง Ops. สด
กรับ (v.) dry See also: stick Ops. เปียก, แฉะ
ตากแห้ง (adj.) dry
แห้งแล้ง (v.) dry Syn. แห้ง, แล้ง Ops. ชุ่มชื้น
ถ่านไฟฉาย (n.) dry battery See also: dry cell
แข่น (v.) dry by heat See also: evaporate to dryness, be heated till dry, be viscid Syn. แข้น, แห้ง, งวด
ตังฉ่าย (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable Syn. ผักดองแห้ง
ผักดองแห้ง (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable
ตากผ้า (v.) dry clothes in the sun See also: dry clothes in the air
พะแนง (n.) dry curry See also: thick curry with large pieces of roast chicken or meet
อู่แห้ง (n.) dry dock See also: graving dock
ดอกไม้แห้ง (n.) dry flower
ของแห้ง (n.) dry foodstuff See also: dried food Syn. อาหารแห้ง, เสบียงกรัง Ops. ของสด, อาหารสด
น้ำแข็งแห้ง (n.) dry ice See also: solid carbon dioxide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว
I didn't dry myself, I wanted you to see this. Do you remember me?ผมไม่ได้ทำตัวให้แห้ง ผมอยากให้คุณดู จำผมได้มั้ย
And some dry white toast, please.และขนมปังปิ้งแห้งสีขาว
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย
Always. Coffee? Dry out a bit.แหงล่ะ กาแฟมั้ย หลบฝนก่อนสักพัก
We can't take the chance of running dry in the middle of nowhere.เราไม่ควรเสี่ยงไปน้ำมันหมดกลางทาง
Will you hand me a dry towel, Miss Beautiful Tulip?คุณจะมือฉันผ้าขนหนูแห้งนางสาวสวยทิวลิป?
[ Wolf ] You're dry enough. Toss 'em their clothes.[หมาป่า] คุณแห้งพอ โยน 'em เสื้อผ้าของพวกเขา
He worked for a dry cleaning concern.ไม่ เขาทำงานที่ร้านซักแห้ง
She told me your father worked in.... a dry cleaning establishment.เธอบอกผมว่าพ่อคุณทำงานร้านซักแห้ง
What I could use is just one more armload of good dry wood.สิ่งที่ปู่ต้องการคือ ไม้แห้งดีๆ อีกสักหน่อย

dry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 晞] dawn; dry in the sun
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
干果[gān guǒ, ㄍㄢ ㄍㄨㄛˇ, 干果 / 乾果] dried fruit; dry fruits (nuts etc)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 垲 / 塏] dry terrain
[gé, ㄍㄜˊ, 塥] dry clay lump
干冰[gān bīng, ㄍㄢ ㄅㄧㄥ, 干冰] dry ice; carbon dioxide ice
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 堭] a dry moat outside a city wall; a dry ditch
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 隍] dry moat; god of city
萎缩[wěi suō, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄛ, 萎缩 / 萎縮] to wither; to dry up (of a plant); to atrophy (of muscle or organ)
禁酒[jìn jiǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ, 禁酒] prohibition; ban on alcohol; dry law
[yǔ, ㄩˇ, 斞] stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗 dou3 or 160 liter
[shài, ㄕㄞˋ, 晒 / 曬] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share)
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, 枯草] withered grass; dry grass
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
畜牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 畜牧业 / 畜牧業] animal husbandry
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, 烘笼 / 烘籠] bamboo drying frame
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, 烘笼儿 / 烘籠兒] bamboo drying frame
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘乾机 / 烘乾機] clothes dryer
[gān, ㄍㄢ, 干 / 乾] dry; clean; surname Gan
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, 干旱 / 乾旱] drought; arid; dry
干衣[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, 干衣 / 乾衣] drysuit (diving)
[sī, ㄙ, 澌] drain dry; to exhaust
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
[hàn, ㄏㄢˋ, 暵] dry; hot
[gǎo, ㄍㄠˇ, 槁] dry; rotten (as wood)
烘干机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘干机 / 烘幹機] dryer
烤房[kǎo fáng, ㄎㄠˇ ㄈㄤˊ, 烤房] drying room; oven
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 索然] dull; dry
吹风机[chuī fēng jī, ㄔㄨㄟ ㄈㄥ ㄐㄧ, 吹风机 / 吹風機] hair dryer
电吹风[diàn chuī fēng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄟ ㄈㄥ, 电吹风 / 電吹風] hair dryer
[fèi, ㄈㄟˋ, 狒] hamadryad baboon
炼铁厂[liàn tiě chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ ㄔㄤˇ, 炼铁厂 / 煉鐵廠] iron foundry
[gāng, ㄍㄤ, 缸] jar; vat; classifier for loads of laundry
洗衣[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, 洗衣] laundry
洗衣店[xǐ yī diàn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄉㄧㄢˋ, 洗衣店] laundry
洗衣房[xǐ yī fáng, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄤˊ, 洗衣房] laundry room

dry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P)
ドライアイス[, doraiaisu] (n) dry ice
ドライイースト[, doraii-suto] (n) dry yeast
ドライカッパー[, doraikappa-] (n) {comp} dry copper
ドライクリーニング[, doraikuri-ningu] (n) dry cleaning
ドライシェービング[, doraishie-bingu] (n) dry shaving
ドライシャンプー[, doraishanpu-] (n) dry shampoo
ドライビール[, doraibi-ru] (n) dry beer
ドライマティーニ;ドライマーティーニ(ik)[, doraimatei-ni ; doraima-tei-ni (ik)] (n) dry martini
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
マンガン乾電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P)
乾ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
乾ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
乾固[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden
乾固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden
乾地農法[かんちのうほう, kanchinouhou] (n) dry farming
乾場[かんば, kanba] (n) place to dry seaweed
乾性[かんせい, kansei] (adj-na,n,adj-no) dry; dryness; dry (pleurisy)
乾期(P);乾季(P)[かんき, kanki] (n,adj-no) dry season; (P)
乾材[かんざい, kanzai] (n) dry lumber
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
乾溜;乾留[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation
乾燥地農業[かんそうちのうぎょう, kansouchinougyou] (n) dry farming
乾燥季;乾燥期[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period
乾田[かんでん, kanden] (n) dry paddy field
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry
ワードの境界[ワードのきょうかい, wa-do nokyoukai] word boundry

dry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough FR: toux sèche [f]
แบตเตอรี่แห้ง[n. exp.] (baettoērī h) EN: dry battery FR:
ใบไม้แห้ง[n. exp.] (baimāi haēn) EN: dry leaves FR: feuilles séchées [fpl]
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry FR: séché
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เช็ดตัว[v. exp.] (chet tūa) EN: rub the body dry FR: essuyer
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ฝนแล้ง[v.] (fonlaēng) EN: be dry ; have a dry spell FR:
ฝนทิ้งช่วง[X] (fon thing c) EN: have a dry spell FR:
แห้ง[adj.] (haēng = hae) EN: dry ; dried FR: sec ; séché ; desséché
แห้งเหือด[v.] (haēng heūat) EN: dry up FR:
แห้งกราก[adj.] (haēng krāk) EN: dry ; parched out FR:
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; very dry ; dry FR: aride ; sec ; stérile
แห้งผาก[v.] (haēngphāk) EN: dry up FR:
เหือด[v.] (heūat) EN: dry up ; diminish FR:
เหือดแห้ง[v.] (heūathaēng) EN: run dry FR:
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
หิดด้าน[n. exp.] (hit dān) EN: dry scabies FR:
แกงฉู่ฉี่[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fried fish in red curry ; fish in red curry ; dry curry FR:
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock FR:
คลัตช์แห้ง[n. exp.] (khlat haēng) EN: dry clutch FR:
เขิน[v.] (khoēn) EN: become shallow ; be high and dry FR:
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
คอแห้งผาก[v.] (khø haēngph) EN: feel dry FR:
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dry goods FR:
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion FR:
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
กระฉีก[n. exp.] (krachīk) EN: shredded coconut boiled dry with sugar FR: noix de coco râpée et caramélisée [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[v.] (laēng) EN: dry FR: sec ; aride
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind FR: vent sec [m]
ลมร้อน[n.] (lomrøn) EN: hot dry wind FR:
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide

dry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element
Schnellreinigung {f}express dry cleaning
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk
Abfischung {f}fishing dry
Ackerbau {m}husbandry
Messinggießerei {f}brass foundry
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
chemische Reinigung {f}dry cleaner
sterbenslangweilig {adj} [ugs.]deadly boring; dryasdust
Kaltlötung {f}dry joint
Staublawine {f}dry avalanche
Trockendock {n}dry dock
Trockeneis {n}dry ice
Trockenfestigkeit {f}dry strength
Trockenfutter {n} [agro.]dry fodder
Trockenhefe {f} [cook.]dry yeast
Trockenmauerwerk {n}dry masonry wall
Trockenboden {m}drying loft; attic drying-room
Trockenofen {m}drying cabinet
Trocknen {n} | beschleunigtes Trocknendrying | accelerated drying
Schnelltrocknen {n}forced drying
Gastrockner {m}gas dryer
Trockenhaube {f}hair dryer; hair drier
Hordentrockner {m}tray dryer
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest
Waschküche {f}laundry room
Waschseife {f}laundry soap
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Steinwand {f} | ohne Mörtel erstellte Steinwandstone wall; rock wall | drystone wall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry
Back to top