ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debut*, -debut-

debut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debut (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society, first public appearance
debut (n.) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า Syn. first step introduction
debut (vi.) เปิดตัว See also: วางตลาด Syn. firstly public appear
debut (vt.) เปิดตัว See also: วางตลาด Syn. firstly public appear
debut (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)
debutant (n.) หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)
debutante (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante)
English-Thai: HOPE Dictionary
debut(เดบู') v.,n. (การ) ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก, Syn. beginning
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante
English-Thai: Nontri Dictionary
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deb (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante) Syn. debutante
debutante (n.) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Poor pumpkin, her debut and everybody will be staring at you.เราจะสายนะ ฟักทองที่น่าสงสาร เมื่อเธอปรากฏตัว ทุกๆคนจะ จ้องมองมาที่เธอ
Friends, we have the pleasure to witness the debut of another apprentice Geisha, cheers!ขอบคุณค่ะ เพื่อนๆทุกคน พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมกับการเปิดตัว ลูกศิษย์คนใหม่ของเกอิชา ดื่ม!
I'm planning to debut her through our company.ผมวางแผนที่จะนำเธอ มาเซ็นสัญญากับเราให้ได้
I'll be making my on-screen debut soon enough.แต่อีกเดี๋ยวก็จะเปิดตัวแล้ว เร็วๆ นี้
If I were to debut at this time, will I attract more anti-fans?ครั้งนี้ถ้าชั้นแสดง ชั้นจะโดนแฟนๆต่อต้านไหมเนี่ย
Hyo-Joo must be happy. She had a debut because of this.เฮียวจูกำลังมีความสุข เธอได้เดบิวต์เพราะเรื่องนี้
Since our auspicious debut on viral video.ในการเริ่มการถ่ายทำที่เป็นเกียรติเช่นนี้
So I can debut as an actress.-เปล่า! เพื่อที่ฉันจะได้เป็นดารายังไงล่ะ
Making their debut on this week's Top of the Pops, here's The Jam and an effervescent new 45.พวกเขามาเปิดตัวครั้งแรก ในรายการ "Top of the Pops" สัปดาห์นี้ นี่คือ "เดอะแจม" กับบทเพลงใหม่สุดจี๊ดจ๊าด
The debut performance of pink Floyd the wall, daily memorial Sports arena.ในการแสดงครั้งแรกของ Pink Floyd ที่ เดลิ เมมโมเรียล สปอร์ต อรีน่า
As tomorrow's party marks our debut as a family,ในเมื่อพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้เปิดตัว"ครอบครัว"
So much for the debut of the Laurel Players.มากสำหรับการเปิดตัวของลอเรลผู้เล่น

debut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名媛[míng yuán, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 名媛] young lady of note; debutante

debut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お披露目;御披露目;お広め;御広目[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露目) debut
デビュー(P);デビュウ[, debyu-(P); debyuu] (n,vs) debut (fre
プロデビュー[, purodebyu-] (n) professional debut
出初め[でぞめ, dezome] (n,vs) debut
初出場[はつしゅつじょう, hatsushutsujou] (n,vs) debut
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut
デビュタント[, debyutanto] (n) debutante (fre
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P)
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform

debut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
หะแรก[X] (haraēk) EN: first FR: au début ; au commencement
หัวค่ำ[n.] (hūakham) EN: early evening ; dusk FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide FR: début de la marée descendante [m]
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ก่อนหนังฉาย[xp] (køn nang ch) EN: before the film FR: avant la projection (d'un film) ; avant le début du film
หน้าประโยค[X] (nā prayōk) EN: FR: en début de phrase
ออกโรง[v.] (økrōng) EN: give the opening performance ; begin a show ; make a debut FR: débuter un spectacle
แรก ๆ = แรกๆ[X] (raēk-raēk) EN: FR: au début ; tout d'abord
เริ่มครึ่งหลัง[v. exp.] (roēm khreun) EN: FR: début de la deuxième mi-temps ; entame de la deuxième mi-temps
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
แต่แรก[adv.] (taē raēk) EN: from the very first ; from the very beginning ; in the beginning ; at the outset ; from the beginning ; from the start FR: dès le début ; à l'origine
ตลอด[adv.] (taløt) EN: all the time ; always ; from beginning to end FR: du début à la fin
ตั้งแต่ต้นจนจบ[adv.] (tangtaē ton) EN: from beginning to the end FR: du début à la fin
ต้น[n.] (ton) EN: beginning ; origin FR: début [m] ; origine [f]
ต้นเดือน[X] (ton deūoen) EN: at the beginning of this month ; early this month FR: au début du mois
ต้นมือ[n.] (tonmeū) EN: beginning ; very first FR: origine [f] ; début [m]
ต้นปี[X] (ton pī) EN: at the beginning of the year ; early in the year FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année
ต้นปีหน้า[X] (ton pī nā) EN: at the beginning of next year FR: au début de l'année prochaine
ตอนแรก[adv.] (tøn raēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement
ต้นสัปดาห์[n. exp.] (ton sapdā) EN: FR: début de la semaine [m]
วัยแรกรุ่น[n. exp.] (wai raēk ru) EN: FR: début de l'adolescence [m]
วันเข้าพรรษา[n. prop.] (Wan Khāopha) EN: Buddhist Lent Day ; first day of the Buddhist Lent ; beginning of the Lent ; beginning of Vassa FR: premier jour de la retraite bouddhique [m] ; début de la retraite bouddhique [m[
เวลาเริ่ม[n. exp.] (wēlā roēm) EN: beginning time FR: heure de début [f] ; début [m]
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming FR: début de soirée [m] ; soir [m] ; fin d'après-midi [f]
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เข้าพรรษา[v.] (khaophansā) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent FR: débuter la retraite bouddhiste

debut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Debüt {n} | Debüts
Debütalbum {n}debut album
Debütant {m} | Debütanten
Debütantin {f} | Debütantinnen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debut
Back to top