ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dot*, -dot-

dot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dot (n.) จุด See also: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ Syn. spot, point, speckle
dot (vt.) ใส่จุด See also: จุด, แต้ม Syn. dapple, spot, stipple
dot about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot around, scatter about
dot around (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot about, scatter about
dot with (phrv.) อยู่กระจัดกระจาย See also: เกลื่อนกลาด
dote (vi.) ให้ความรักมากเกินไป See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก Syn. adore, cherish, worship Ops. loathe, hate, despise
dote on (phrv.) แสดงความรักต่อ...มากเกินไป See also: ชอบ...มากเกินไป Syn. dote upon
dote upon (phrv.) แสดงความรักต่อ...มากเกินไป See also: ชอบ...มากเกินไป Syn. dote on
English-Thai: HOPE Dictionary
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dotation(โดเท'เชิน) n. การให้,การบริจาค,สิ่งที่บริจาค
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
doth(ดอธ) v. กริยาบุรุษที่ 3 เอกพจน์และ ปัจจุบันกาลของ do
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty
English-Thai: Nontri Dictionary
dot(n) จุด,รอยแต้ม,จุดทศนิยม
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dot (Fr.)สินเดิมของภริยา [ดู dowry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dot mapdot map, แผนที่จุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dot matrix printerเครื่องพิมพ์ดอทแมทริก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินทุ (n.) dot
แต้ม (n.) dot See also: spot
การขจัดพิษ (n.) antidote See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison) Syn. การทำลายพิษ
การถอนพิษ (n.) antidote See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison) Syn. การขจัดพิษ, การทำลายพิษ
การทำลายพิษ (n.) antidote See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison) Syn. การขจัดพิษ
เกร็ดพงศาวดาร (n.) historical anecdote See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records
ไข่ปลา (n.) line of dots
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The red dot is Hobb's End.จุดแดงๆนั่นคือฮ็อบบ์'ส เอ็นด์
The one where the sousaphone player forgot to dot the I? Oh, hey.เป็นคนเล่นแซ็กโซโฟนได้เก๋ามากอย่าลืมหล่ะ โอ เฮ้..
Kids, every story in a man's life is like a dot in an Impressionist painting...Kids, every story in a man's life is like a dot in an Impressionist painting...
All night? May I remind you federal DOT regs state...คืนทั้งหมดหรือไม่ ฉันขอเตือนคุณของรัฐบาลกลาง กฎ รัฐ ...
Bharat Matrimony dot com.Bharat Matrimony dot com.
So you know mobile phone are recently adding dot com? Excuse me.แปลว่าคุณรู้ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมีเครือข่ายที่สามารถต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
Have our people at DOT monitor every traffic camera from San Diego to the Bay Area.มีคนของเราที่คมนาคม คอยเฝ้าดูกล้องวงจรปิดบนถนน ตั้งแต่ ซานดิเอโก้ไปจนถึงแถวๆอ่าว
Stop! Dot you know who I am?หยุด คุณไม่รู้หรือว่าผมเป็นใคร
Teddy. But if you dot want to find out,เท็ดดี้ ถ้านายไม่อยากจะเกี่ยวข้อง
This is called "code green." A dot is a short blink; a dash is a long one.นี่คือ "รหัสเขียว" จุด คือ กระพริบ และขีดคือเปิดค้าง
You dot walk into this situation unarmed.คุณคงไม่ให้ผมเข้าไป ทั้งที่ไม่พกอาวุธใช่ไหม
I dot think we're gonna be in kansas anymore.ฉันไม่คิดว่าเราจะได้อยู่ในแคนซัสอีกแล้ว

dot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内积[nèi jī, ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 内积 / 內積] inner product; the dot product of two vectors
奇闻[qí wén, ㄑㄧˊ ㄨㄣˊ, 奇闻 / 奇聞] anecdote
轶事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, 轶事 / 軼事] anecdote
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, 逸事] anecdote (esp. about celebrities)
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, 逸闻 / 逸聞] anecdote; rumor; canard
解药[jiě yào, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄠˋ, 解药 / 解藥] antidote
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 虚线 / 虛線] dotted line
旷古[kuàng gǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ, 旷古 / 曠古] since the dawn of time; from the year dot
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
睢鸠[suī jiū, ㄙㄨㄟ ㄐㄧㄡ, 睢鸠 / 睢鳩] plover (Charadrius morinellus); dotterell
溺爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, 溺爱 / 溺愛] spoil; pamper; dote on
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
河豚毒素[hé tún dú sù, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄣˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 河豚毒素] tetrodotoxin (TTX)

dot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
ドットプリンタ[, dottopurinta] (n) {comp} dot (matrix) printer; matrix printer
ドットプリンター[, dottopurinta-] (n) dot printer
ドットマトリクス[, dottomatorikusu] (n) {comp} dot matrix
ドットマトリクスプリンタ[, dottomatorikusupurinta] (n) {comp} dot matrix printer
ドットマトリックス[, dottomatorikkusu] (n) dot matrix
ドットマトリックス文字発生器[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator
ドット印字装置[ドットいんじそうち, dotto injisouchi] (n) {comp} dot (matrix) printer; matrix printer
ポルカドット[, porukadotto] (n) polka dot
ランダムドットステレオグラム[, randamudottosutereoguramu] (n) {comp} random dot stereogram; RDS
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
点を打つ[てんをうつ, tenwoutsu] (exp,v5t) to mark with a dot (point)
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT
アネクドート[, anekudo-to] (n) anecdote
アマゾンドットコム[, amazondottokomu] (n) {comp} Amazon.com
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii)
アンチドート[, anchido-to] (n) antidote
イサイズドットコム[, isaizudottokomu] (n) {comp} ISIZE.COM
インターネットバブル[, inta-nettobaburu] (n) dot-com bubble
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis)
エーティーアンドティー[, e-tei-andotei-] (n) {comp} AT&T
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
エンドセリン[, endoserin] (n) endothelin
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time
オオスジヒメジ[, oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus)
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon)
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon)
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii)
かんらん岩;橄欖岩[かんらんがん, kanrangan] (n) peridotite
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
キブアンドテーク[, kibuandote-ku] (exp) give-and-take
ギブアンドテーク;ギブアンドテイク[, gibuandote-ku ; gibuandoteiku] (n) give-and-take; give and take
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
ゴールドテールエンジェルフィッシュ;イアースポットエンジェルフィッシュ;クリスルス[, go-rudote-ruenjierufisshu ; ia-supottoenjierufisshu ; kurisurusu] (n) goldtail angelfish (Pomacanthus chrysurus); earspot angelfish
ゴナドトロピン[, gonadotoropin] (n) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropin (gonadotrophin)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドット[どっと, dotto] dot
ドットファイル[どっとふぁいる, dottofairu] dot file
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer
ドットマトリクス[どっとまとりくす, dottomatorikusu] dot matrix
ドットマトリクスプリンタ[どっとまとりくすぷりんた, dottomatorikusupurinta] dot matrix printer
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character
アマゾンドットコム[あまぞんどっとこむ, amazondottokomu] Amazon.com
エーティーアンドティー[えーていーあんどていー, e-tei-andotei-] AT&T
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic
ドットドット[どっとどっと, dottodotto] dot-dot
ドット字形[どっとじけい, dottojikei] dot-style
フィールドテスト[ふぃーるどてすと, fi-rudotesuto] field test
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time

dot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot FR: motif décoratif [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
จุดทศนิยม[n.] (jutthotsani) EN: decimal point ; dot in a decimal number FR: point décimal [m] ; virgule décimale [f]
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphi) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
โครงสร้างลิวอิส[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: Lewis structure ; Lewis dot diagram ; electron dot diagram ; electron dot structure FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
พินทุ[n.] (phinthu) EN: tiny circle ; dot FR:
ผลคูณจุด[n. exp.] (phonkhūn ju) EN: dot product ; scalar product FR:
ประ[v.] (pra) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot FR: pointiller
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
สินสอด[n.] (sinsøt) EN: bride price ; bride wealth FR: dot [f]
แต้ม[n.] (taēm) EN: mark ; spot ; dot FR: marque [f]
ตรงเวลา[adv.] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; on the dot ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
บาร์เบโดส[n. prop.] (Bābēdōt = B) EN: Barbados FR: Barbade [f]
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap FR: sauter ; bondir
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
ดอตคอม[X] (døtkhǿm) EN: dot-com ; .com FR:
โดดน้ำตาย[v. exp.] (dōt nām tāi) EN: drown oneself FR:
โดดเรียน[v. exp.] (dōt rīen) EN: cut a glass ; play hooky FR:
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute FR: sauter en parachute
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: play truant ; play hooky (inf.) FR:
โดดตูมลงไป[v. exp.] (dōt tūm lon) EN: jump FR:
เอื้องกาบดอก[n. exp.] (eūang kāp d) EN: Pholidota imbricata FR: Pholidota imbricata
ให้ประโยชน์[v. exp.] (hai prayōt) EN: FR: doter ; gratifier
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus FR: Hérodote
หินเพริโดไทต์[n. exp.] (hin phēridō) EN: peridotite FR:
ฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน = ฮิวแมน คอริโอนิก โกนาโดโทรฟิน[n. exp.] (hiumaēn khø) EN: human chorionic gonadotropin (hCG) FR:
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai pl) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line FR: points de suspension [mpl]
การขจัดพิษ[n. exp.] (kān khajat ) EN: antidote FR:
การกระโดดร่ม[n. exp.] (kān kradōtr) EN: FR: saut en parachute [m]
การทำลายพิษ[n. exp.] (kān thamlāi) EN: antidote FR:
การถอนพิษ[n.] (kān thønphi) EN: antidote FR:
ก้าวกระโดด[v. exp.] (kāo kradōt) EN: leap FR:
ไข่ปลา[n.] (khaiplā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis FR:
คำโดด[n. exp.] (kham dōt) EN: single word FR:

dot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rasterpunkt {m}matrix dot
Quantenpunkt {m}quantum dot
Rasterpunkt {m}screen dot
Affenliebe {f}doting love
Anekdote {f}anecdote
Anekdotenerzähler {m} | Anekdotenerzähler
Einzelbericht {m}anecdotal report
Kommandotruppe {f} | Kommandotruppen
Dotiermittel {n}; Dotierungsstoff
Dotter {n}; Eidotter
Punktpflanze {f}dot plant
Skalarprodukt {n} [math.]dot product; inner product; scalar product
Eigelb {n}; Eidotter
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
gestrichelt; getüpfelt {adj}dotted
Maoriregenpfeifer {m} [ornith.]New Zealand Dotterel
Mornellregenpfeifer {m} [ornith.](Eurasian) Dotterel (Charadrius morinellus)
Orangekehl-Regenpfeifer {m} [ornith.]Tawny-throated Dotterel
Punkt {m}dot
Rasterpunktlesen {n}dot-scanning
Steppenkragentrappe {f} [ornith.]Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii)
Wackligkeit {f}dottiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dot
Back to top