ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dessert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dessert*, -dessert-

dessert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dessert (n.) ของหวาน See also: ขนมหวาน
dessert spoon (n.) ช้อนสำหรับตักของหวาน See also: ช้อนหวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
English-Thai: Nontri Dictionary
dessert(n) ของหวาน,ขนมหวาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dessertsของหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้างปาก (v.) eat dessert or fruit after eating raw food
เต้าส่วน (n.) kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk
ขนมหวาน (n.) dessert See also: sweetmeat Syn. ของหวาน Ops. ของคาว
อาหารหวาน (n.) dessert See also: sweet Ops. อาหารคาว
ขนมบ้าบิ่น (n.) Thai dessert See also: coconut macaroon, a kind of sweetmeat
ขนมไทย (n.) Thai dessert See also: Thai sweetmeat
จาก (n.) a kind of Thai dessert Syn. ขนมจาก
บ้าบิ่น (n.) Thai dessert See also: coconut macaroon, a kind of sweetmeat Syn. ขนมบ้าบิ่น
เต้าทึง (n.) kind of Chinese dessert
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like dessert?คุณชอบของหวานไหม?
I'm gonna go get some dessertฉันกำลังจะไปเอาของหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was ordering the dessert when they were eating dinner.ผมสั่งของหวาน ตอนพวกเขาสั่งอาหาร
I'll bring the dessert and a bottle of wine and you'll tell me I shouldn't have and while you're showing me around your house shaped like a ship your wife will be cooking a turkeyฉันจะซื้อของหวานกับไวน์ติดมือไป นายจะบอกว่าฉันไม่น่าซื้อ และ
No dessert for you, young man.ยังงี้งดของหวานวันนี้นะ หนุ่มน้อย
OK, now we are going to transfer the bananas onto a dessert plate.จากนั้นย้ายกล้วยไปใส่จานหวาน
So obvious, so bourgeois, so boring. You see, I have sent her a dessert a very special dessert.เห็นอยู่โจ่งแจ้ง พวกชนชั้นกลาง น่าเบื่อนัก
Ah, Well, Who Needs Dessert When We Have A Real-Life Hero In Our Midst?อ้อ ถ้างั้น ใครอยากได้ของหวานบ้าง เมื่อไรที่เรามีฮีโร่ตัวจรินั่งอยู่กลางโต๊ะด้วยเนี่ย?
Or Maybe Dessert Will Change Your Mind.หรือของหวานหล่ะ จะเปลี่ยนใจไหม
I thought for dessert we could go to that adorable yogurt place near the bus depot.แม่ว่าของหวาน เราน่าจะไปที่ร้านโยเกิต ใกล้กับท่ารถบัสนั่น
Before the dessert was put on a big plateเมื่อก่อนของว่างจะอยู่บนจานใหญ่ แล้วทุกคนก็หยิบกินกันคนละชิ้น
Can I interest you in a dessert this evening?ผมจะชวนคุณสั่งของหวานเย็นนี้สำเร็จไหม?
Right. I'll get the waiter. Would you like the dessert cart as well?ได้ ผมจะไปเรียกพนักงานเสิร์ฟ คุณอยากจะได้รถเข็นของหวานมาด้วยเลยไหม?
But the dessert afterwards had to be the best part.แต่ขนมหวานหลังเกมนี่สิ ที่ดีที่สุด

dessert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甜品[tián pǐn, ㄊㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˇ, 甜品] dessert
甜食[tián shí, ㄊㄧㄢˊ ㄕˊ, 甜食] dessert; sweet
甜点[tián diǎn, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, 甜点 / 甜點] dessert
果料儿[guǒ liào r, ㄍㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ ㄖ˙, 果料儿 / 果料兒] fruit ingredients (for cakes and desserts)
果冻[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, 果冻 / 果凍] gelatin dessert

dessert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デザートワイン[, deza-towain] (n) dessert wine
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit
クラフティ[, kurafutei] (n) clafoutis (type of dessert) (fre
スイーツ;スウィーツ[, sui-tsu ; suui-tsu] (n) sweets (desserts, candy, etc.)
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P)
デザート[, deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P)
デサール[, desa-ru] (n) dessert; (P)
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert)
モンブラン[, monburan] (n) Mont Blanc (chestnut and cream dessert) (fre
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit

dessert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหวาน[n. exp.] (āhān wān) EN: dessert FR: dessert [m]
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessert spoon ; dessertspoon FR: cuillère à dessert [f] ; cuiller à dessert [f]
แกงบวด[n.] (kaēngbūat) EN: boiled coconut cream dessert FR:
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: layer cake ; Thai layer cake ; steamed coconut layer rice cake ; layered rice flour dessert FR: gâteau monté [m]
ขนมเต้าส่วน[n. exp.] (khanom taos) EN: [kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk] FR:
ขนมไทย[n. exp.] (khanom Thai) EN: Thai sweets ; Thai dessert FR: sucreries thaies [fpl]
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
ขนมหวาน[n. exp.] (khanom wān) EN: dessert FR: dessert sucré [m] ; dessert [m]
ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice dessert FR:
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ของหวานแช่แข็ง[n. exp.] (khøngwān ch) EN: frozen dessert FR: dessert glacé [m]
กล้วยบวชชี = กล้วยบวดชี[n. exp.] (klūay būatc) EN: banana cooked in coconut milk ; steamed banana with coconut milk dessert ; banana in coconut milk FR:
โรตี[n.] (rōtī) EN: Indian pancake ; Thai flat-bread dessert FR:
สามแซ่[n.] (sāmsaē) EN: sweetmeat with bird's nest and two other ingredients in syrup FR: dessert au sirop [m]
เต้าทึง[n.] (taotheung) EN: [kind of Chinese dessert made with beans and syrup] FR:
ลูกชิด[n.] (lūkchit) EN: [Thai dessert] FR:
รถเข็นหนังสือ[n. exp.] (rot khen na) EN: FR: desserte de bureau [f]
เต้าส่วน[n.] (taosuan) EN: [kind of Chinese dessert] FR:

dessert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süßspeise {f} [cook.]sweet dessert
Dessert {n}dessert
Tafelobst {n}dessert fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dessert
Back to top