ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dumb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dumb*, -dumb-

dumb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumb (adj.) โง่ See also: ไม่ฉลาด Syn. unintelligent, dopey, idiotic Ops. intelligent, smart
dumb show (n.) ละครใบ้ Syn. mimcry, charade
dumbbell (n.) คนโง่ (คำสแลง)
dumbbell (n.) ที่ยกน้ำหนัก See also: ดัมเบล, ท่อนเหล็กยกน้ำหนัก Syn. duffer, thickhead
dumbfound (vt.) ทำให้ประหลาดใจอย่างมาก See also: ทำให้แปลกใจอย่างมาก, ทำให้ตะลึงงัน Syn. astound, amaze, awe
dumbfounded (adj.) ที่อ้าปากค้างเพราะความตกใจ Syn. confounded
dumbly (adv.) อย่างพูดอะไรไม่ออก See also: อึ้ง Syn. mutely
dumbness (n.) ความบ้าใบ้ See also: ความเงียบ Syn. muteness
English-Thai: HOPE Dictionary
dumb(ดัมบฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่พูด,เงียบ,โง่,ทึ่ม., See also: dumbly adv. ดูdumb dumbness n. ดูdumb
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbbell(ดัม'เบล) n. ดัมเบลล์สำหรับยกน้ำหนัก,คนโง่เง่า, Syn. fool
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
English-Thai: Nontri Dictionary
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dumbbell(n) ลูกตุ้มน้ำหนัก,ดัมเบลล์
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dumb Bellตุ้มยกน้ำหนัก [การแพทย์]
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]
Dumbbellตุ้มน้ำหนัก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึมกะทือ (adv.) dumbly See also: drowsily, lazily, listlessly Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา Ops. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส
ซุ่มซ่าม (adv.) dumbly See also: blankly Syn. เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม
เซ่อ (adv.) dumbly See also: blankly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม
เซ่อซ่า (adv.) dumbly See also: blankly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, โง่, ทึ่ม
ใบ้ (adv.) dumbly See also: silently, mutely Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย Ops. ช่างพูด
งงงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
นิ่งอึ้ง (v.) be dumb See also: be voiceless, be speechless, be mute Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Fucking asshole. Dumb turkey.รูตูด ร่วมเพศ ไก่งวง โง่
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า
Let's go, you dumb fucks! Get over here!ออกมาสิวะ ไอ้ส้นตีน!
Come on, you dumb fucks. Come on. Come on.มาเลยไอ้ควาย มาเลย มาเลย
Shut up, you dumb fucks. I hope they chop you up for dog meat.แหกปากอยู่ได้ ไอ้เหี้ย ขอให้มึงโดนสับเละเป็นอาหารหมา
Where does it say we gotta keep those dumb fucks next door to where we sleep?ไหนว่าจะทำให้ไอ้พวกนั้นเชื่อง
It's dumb to lose money on a business just because you miss your father.... เพียงเพราะคุณคิดถึงคุณพ่อของคุณ
Your majesty certainly has a way with dumb animals.ท่านช่างมีวิธีจัดการสัตว์โงๆ่ ดีจริงๆ
Hey, watch it. Watch it with the dumb rug!เฮ้ ระวัง ระวังเจ้าพรมน่าโง่
You might be dumb for anything you say to amuse me.เธออาจจะบื้อจริงๆนะ เพราะ ไม่เห็นเธอพูดให้ฉันพอใจ
This guy does something really dumb and he lucks out.น่าจะตอนสามทุ่มเมื่อวานนี้นะ ชั้นเห็นเธอคุยกะใครไม่รุในรถตรงทางเข้าน่ะ

dumb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑终端[yā zhōng duān, ㄧㄚ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, 哑终端 / 啞終端] dumb terminal
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, 哑巴 / 啞巴] mute; muted; a dumb person; to be dumb
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, 傻眼] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell
[yǎ, ㄧㄚˇ, 哑 / 啞] dumb; mute
哑铃[yǎ líng, ㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˊ, 哑铃 / 啞鈴] dumbbell (weight)
[yīn, , 喑] dumb
[yīn, , 瘖] dumb
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目瞪口呆] dumbstruck; stunned; stupefied
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目睁口呆 / 目睜口呆] stunned; dumbstruck

dumb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダムターミナル[, damuta-minaru] (n) {comp} dumb terminal
ダムハブ[, damuhabu] (n) {comp} dumb hub
ダム端末[ダムたんまつ, damu tanmatsu] (n) {comp} dumb terminal
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
二の句が継げない;二の句がつげない[にのくがつげない, ninokugatsugenai] (exp) at a loss for words; dumbfounded; struck dumb
瞠若たらしめる[どうじゃくたらしめる, doujakutarashimeru] (v1) to strike someone dumb with astonishment
簡易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] (n) {comp} dumb terminal
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent
ダム[, damu] (n) (1) dam; (adj-f) (2) dumb; (P)
ダンベル[, danberu] (n) dumbbell
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something
一読呆然[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded
亜鈴;唖鈴[あれい, arei] (n) dumbbell
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
口あんぐり[くちあんぐり, kuchianguri] (n) dumbfounded; open-mouthed
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed
呆れ果てる[あきれはてる, akirehateru] (v1,vi) to be flabbergasted; to be dumbfounded
呆気(P);あっ気;飽気[あっけ, akke] (n) taken aback; dumbfounded; (P)
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
空っ惚ける;空っとぼける[そらっとぼける, sorattobokeru] (v1,vi) (See 空惚ける) to play dumb; to feign innocence
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no,adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)
鉄亜鈴[てつあれい, tetsuarei] (n) (iron) dumbbells; (pair) of dumbbells
閉口[へいこう, heikou] (n,vs,adj-no) (1) dumbfounded; stumped; at one's wits end; nonplussed; (2) annoyed; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] dumb terminal
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal

dumb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้นตู้ ; อั้นอ้น[v.] (antū ; an-o) EN: be struck dumb FR:
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute FR: muet
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent FR: être interdit ; être interloqué
อีโง่[n. exp.] (ī ngō) EN: dumb idiot FR: conasse [f] = connasse [f] (vulg.) ; connard [m] (vulg.)
ไก๋[X] (kai) EN: feign ignorance ; pretend not to know ; look innocent ; play dumb FR: feindre l'ignorance ; prétendre ne pas savoir
ไขสือ[v.] (khaiseū) EN: play dumb ; pretend not to know ; feign ignorance FR: feindre l'ignorance
คนใบ้[n. exp.] (khon bai) EN: dumb person ; mute FR: muet [m]
ไม่ฉลาด[adj.] (mai chalāt) EN: dumb ; unwise FR: stupide ; inculte ; inintelligent
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
งมโข่ง[adj.] (ngomkhōng) EN: dumb ; ignorant FR:
โง่เง่า[adj.] (ngō-ngao) EN: stupid ; foolish ; ignorant ; dumb (Am.) FR: abruti ; ignorant ; imbécile
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute) FR: être muet
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know ; look innocent ; feign innocence FR: faire l'innocent
ทึ่ม[adj.] (theum) EN: dumb ; stupid ; thick-headed ; dim-witted ; dull FR:
ดัมเบล[n.] (dambēl) EN: dumbbell FR: haltère [m]
หัวขี้เลื่อย[n. (loc.)] (hūakhīleūay) EN: blockhead ; dumbbell ; slow-witted FR: idiot [m]
จระลึง[v.] (jaraleung) EN: be dumbfound ; be aghast FR:
จระลิ่ง[v.] (jaraling) EN: be dumbfound ; be aghast FR:
งงเป็นไก่ตาแตก[adj.] (ngongpenkai) EN: dumbfounded ; bewildered FR:
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
พิศวงงงงวย[adj.] (phitsawong-) EN: stupefied ; dumbfounded ; perplexed ; bewildered FR:
สมองขี้เลื้อย[n. (loc.)] (samøngkhīle) EN: blockhead ; dumbbell ; slow-witted FR: idiot [m]
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตื่นตะลึง[adj.] (teūn taleun) EN: petrified ; dumbfounded FR:

dumb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taubstumm {adj}deaf and dumb
doof {adj}dopey; dumb
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror
Pantomime {f}mime; dumb show; pantomime
Andeutung {f}adumbration
Stummheit {f}dumbness
perplex; verblüfft {adj}dumbfounded; thunderstruck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dumb
Back to top