ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disturbing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disturbing*, -disturbing-

disturbing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disturbing (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าโมโห Syn. annoying, irksome
disturbing (adj.) บ้า See also: คลั่ง Syn. annoying, offensive, infuriating
disturbing (adj.) ซึ่งแย่มาก See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย Syn. unfortunate Ops. welcome, attractive
disturbing (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. confusingly, troublesome
disturbing (n.) ซึ่งรบกวน See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก Syn. difficult, disappointing, provoking, troublesome
disturbingly (adv.) อย่างรำคาญ Syn. vexatiously, uncomfortably

disturbing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 窸] disturbing noises

disturbing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
黒船[くろふね, kurofune] (n) (1) black ships (i.e. Western ships, often painted with tar, that came to Japan in the 16th century); (2) product, person, etc. arriving from the West and disturbing the Japanese market, etc.

disturbing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่นเคืองใจ [adj.] (khunkheūang) EN: disturbing FR:
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying ; irritate FR: irriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disturbing
Back to top