ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doll*, -doll-

doll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doll (n.) ตุ๊กตา Syn. toy, model
doll (n.) หญิงสาว See also: สาวน้อย, คนน่ารัก Syn. dolly Ops. witch, hag
doll up (phrv.) แต่งตัวสวยหรู See also: แต่งตัวสวยงาม Syn. dress up
dollar (n.) ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา) See also: สกุลเงินดอลลาร์ Syn. coin, legal tenden, currency
dollarfish (n.) ปลาจะละเม็ด
dollars (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, coin, bank notes
dolly (n.) ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
dolly bird (sl.) ผู้หญิงที่น่าดึงดูด See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
dolly in (phrv.) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อไปทางฉากที่กำหนดไว้ Syn. dolly out
dolly out (phrv.) เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อออกจากฉากที่กำหนดไว้ Syn. dolly in
dollyshop (n.) โรงขายและรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์
dollop(ดอล'ลัพ) n. ก้อน,ส่วน,จำนวน
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
English-Thai: Nontri Dictionary
doll(n) ตุ๊กตา,หญิงงาม,ชายงาม
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dollyที่รองค้อนเคาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doll's Eye Sign Negativeลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
รักยม (n.) wooden doll which used as amulet See also: kind of amulet
ตุ๊กตา (n.) doll See also: toy Syn. ตุ๊กตุ่น, ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ตุ๊กตุ่น (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys Syn. ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: toy Syn. ตุ๊กตุ่น
ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา (n.) doll See also: kind of animal-shaped toys
ดอลลาร์ (clas.) dollar
ตุ๊กตาล้มลุก (n.) rocking doll
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bye-bye, doll face and sandman.บ๊ายบาย, doll face and sandman
The little girl tending her doll collection is... no more a natural born mother than the tomboy down the street.เด็กหญิงสาวที่เล่นตุ๊กตาไม่ได้บ่งบอกว่าเธอจะเกิดมา เพื่อเป็นคุณแม่มากไปกว่าทอมบอยที่อยู่ตามท้องถนน
Sure do look good in them baby doll shoesแน่ใจว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก
You sure do look good in them baby doll shoesคุณแน่ใจหรือว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก
Even a doll can seem to have a soul.หุ่นนั่นก็ดูมีชีวิตนี่
Which doll for Daisy's friend Emily?ให้ตุ๊กตาตัวไหนเพื่อนของเดซี่ดีล่ะ
Be a doll and help me carry my clothes,ทำตัวเป็นตุ๊กตาช่วยถือเสื้อผ้าหน่อยละกัน
Regina's like the Barbie doll I never had.เรจิน่าเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ที่ชั้นไม่เคยมี
This is gonna sound strange but you know the doll with one eye that your daughter is holding?มันอาจจะฟังดูแปลกนะ... ...แต่ตุ๊กตาที่เหลือตาข้างเดี๋ยวที่ลูกสาวคุณอุ้มอยู่นั้น?
She said that doll is cute.เธอบอกว่า ตุ๊กตาน่ารัก
There's a new doll costume I want.ตุ๊กตาตัวใหมเนี่ย ตกแต่งแบบที่ฉันชอบ
I am such a freak, in fact, that I have to tiptoe around this school pretending to be some brainless barbie doll so nobody notices how different I am.ฉันมันตัวประหลาด จริงๆ ที่ต้องเขย่งไปทั่วโรงเรียน ทำตัวเป็นบาร์บี้ไร้สมอง เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่าฉันแตกต่างยังไง

doll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃脸[wá wa liǎn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄌㄧㄢˇ, 娃娃脸 / 娃娃臉] baby face; doll face
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, 美元] American dollar; US dollar
纸人[zhǐ rén, ㄓˇ ㄖㄣˊ, 纸人 / 紙人] paper doll; papercut silhouette
澳元[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, 澳元] Australian dollar
澳币[Ào bì, ㄠˋ ㄅㄧˋ, 澳币 / 澳幣] Australian dollar
[wá, ㄨㄚˊ, 娃] baby; doll
娃娃[wá wa, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, 娃娃] baby; small child; doll
缅元[Miǎn yuán, ㄇㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 缅元 / 緬元] Burmese dollar
泥孩[ní hái, ㄋㄧˊ ㄏㄞˊ, 泥孩] clay doll
公仔[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, 公仔] doll; cuddly toy
多利[Duō lì, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ, 多利] Dolly the sheep
洋娃娃[yáng wá wá, ㄧㄤˊ ㄨㄚˊ ㄨㄚˊ, 洋娃娃] doll
玩偶[wán ǒu, ㄨㄢˊ ㄡˇ, 玩偶] doll
玩偶之家[Wán ǒu zhī jiā, ㄨㄢˊ ㄡˇ ㄓ ㄐㄧㄚ, 玩偶之家] Doll's House (1879), drama by Ibsen 易卜生
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
[yuán, ㄩㄢˊ, 元] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan
台币[Tái bì, ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ, 台币 / 台幣] New Taiwan dollar
银元[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, 银元 / 銀元] flat silver (former coinage); also written 銀圓|银圆; silver dollar
银圆[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, 银圆 / 銀圓] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元; silver dollar
二元[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, 二元] two yuan; two dollars; binary

doll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キューピー[, kyu-pi-] (n) kewpie doll
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
ビスクドール[, bisukudo-ru] (n) bisque doll
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated)
切り抜き人形;切抜き人形[きりぬきにんぎょう, kirinukiningyou] (n) cutout (paper) doll
女雛[めびな, mebina] (n) Empress doll (in display with Emperor doll)
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled)
憑坐;寄坐;尸童;憑子[よりまし, yorimashi] (n) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko
物憑き[ものつき, monotsuki] (n) (1) being possessed (by a spirit); possessed person; (2) (See 憑坐・よりまし) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko
生き人形[いきにんぎょう, ikiningyou] (n) lifelike doll
男雛;雄雛[おびな, obina] (n) Emperor doll (in display with Empress doll)
着せ替え人形[きせかえにんぎょう, kisekaeningyou] (n) dress-up doll
藁人形;わら人形[わらにんぎょう, waraningyou] (n) straw doll or figure; straw effigy
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
アジアダラー[, ajiadara-] (n) Asia dollar
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
オイルダラー[, oirudara-] (n) oil dollar
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
シェークダラー[, shie-kudara-] (n) sheik dollar
シンガポールドル[, shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar
ダラー[, dara-] (n) {comp} dollar (symbol)
ドリー[, dori-] (n) dolly; (P)
ドル[, doru] (n) (1) (was 弗) dollar; (2) doll; (P)
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause
ドルシフト[, dorushifuto] (n) dollar shift
ドルショック[, dorushokku] (n) dollar shock
ドルユーザンス[, doruyu-zansu] (n) dollar usance
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P)
バックス[, bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P)
ペトロダラー[, petorodara-] (n) petrodollar
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt
メチニス[, mechinisu] (n) silver dollar (Metynnis hypsauchen) (lat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol)
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($)

doll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักยม[n.] (rakyom) EN: protective dolls (representing two little spirit brothers) ; wooden doll used as amulet FR:
ตุ๊กตา[n.] (tukkatā) EN: doll FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]
ตุ๊กตาบลายธ์ [n. exp.] (tukkatā Blā) EN: Blythe ; Blythe doll FR:
ตุ๊กตาล้มลุก[n.] (tukkatāloml) EN: rocking doll ; weeble wobble ; roly-poly toy FR:
ตุ๊กตาลูกเทพ ; ตุ๊กตาลูกเทพ[TM] (Tukkatā Lūk) EN: Childs Angel ; supernatural doll FR:
ตุ๊กตาแม่ลูกดก[n. exp.] (tukkatā maē) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตารัสเซีย[n. exp.] (tukkatā Rat) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตาสัตว์[n. exp.] (tukkatā sat) EN: animal doll FR:
ตุ๊กตาเสียกบาล[n.] (tukkatāsīak) EN: Thai spirit sacrifice doll FR:
ตุ๊กตุ่น[n.] (tukkatun) EN: mini doll ; figurine FR: figurine [f]
ดอลลาร์ = ดอลล่าร์[n.] (dønlā = døl) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m] ; billet vert [m]
ดอลลาร์บรูไน[n. exp.] (dønlā Brūna) EN: Brunei dollar FR:
ดอลลาร์ฮ่องกง[n. exp.] (dønlā Hǿng ) EN: Hong Kong dollar ; HK$ FR: dollar de Hong Kong [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østre) EN: Australian dollar FR: dollar australien [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
ดอลลาร์สิงคโปร์[n. exp.] (dønlā Singk) EN: Singapore dollar FR:
ดอลลี่[n. prop.] (Dønlī = Døl) EN: Dolly FR: Dolly
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์[n. exp.] (kān øn khā ) EN: dollar weakness FR: faiblesse du dollar [f]
ค่าเงินดอลลาร์[n. exp.] (khā ngoen d) EN: dollar rate FR: cours du dollar [m]
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen y) EN: cours du dollar [m] FR: cours de l'euro [m] ; valeur de l'euro [f]
กวาวเครือ[n.] (kwāokhreūa) EN: Pueraria candollei FR: Pueraria candollei
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen ) EN: change dollars for Thai baht FR: changer des dollars en bahts
เล่นตุ๊กตา[v. exp.] (len tukkatā) EN: play with dolls FR: jouer à la poupée
เลียงฝ้าย[n.] (līengfāi) EN: Eriolaena candollei FR: Eriolaena candollei
มณฑา[n.] (monthā) EN: Talauma candollei FR:
หมู่เกาะโซโลมอนดอลลาร์[n. exp.] (Mūkǿ Sōlōmø) EN: Solomon Islands dollar (SBD) FR: dollar des Salomon [m]
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
นกตะขาบดง[n. exp.] (nok takhāp ) EN: Dollarbird ; Oriental Dollarbird ; Dollar Roller FR: Rolle oriental [m]
ปอเลียงฝ้าย[n.] (pølīengfāi) EN: Eriolaena candollei FR: Eriolaena candollei
เหรียญ[n.] (rīen) EN: dollar ; piaster FR: dollar [m]
เหรียญสหรัฐ[n. exp.] (rīen Sahara) EN: U.S. dollar ; American dollar ; US Dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
เหรียญสิงคโปร์[n. exp.] (rīen Singkh) EN: Singapore dollar FR: dollar de Singapour [m]
โรคกลัวตุ๊กตา[n. exp.] (rōk klūa tu) EN: pediophobia ; fear of dolls ; fear of mannequins or robots FR:
เสถียรภาพของเงินดอลลาร์[n. exp.] (sathīenraph) EN: dollar stability FR: stabilité du dollar [f]
สี่สิบบาทต่อหนึ่งดอลลาร์[xp] (sīsip bāt t) EN: 40 baht for a dollar FR: 40 bahts pour un dollar
ตีนเป็ดทะเล[n.] (tīnpetthalē) EN: Cerbera odollam FR: Cerbera odollam
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]

doll ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar {m} | Dollars
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($)
Dollbord {n} | Dollborde
Puppenwagen {m}doll's pram [Br.]
Geldstück {n}; Dollar
Scheibensalmler {m}; Silberdollar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doll
Back to top