ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dad*, -dad-

dad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dad (n.) พ่อ See also: คุณพ่อ Syn. father
daddy (n.) พ่อ See also: คุณพ่อ Syn. father
daddy longlegs (n.) แมลงบินได้มีขายาว Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all (idm.) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
dado (n.) ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
English-Thai: HOPE Dictionary
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dada; dadaismคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My dad used to say that..พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
My dad and I don't get along too wellฉันและพ่อเข้ากันไม่ค่อยดีนัก
My dad always did his bestพ่อฉันทำดีที่สุดเสมอ
My dad told me that every man goes his own wayพ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
We can spend the extra time with Dadพวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
Just promise your daddy one thingสัญญากับพ่อสักข้อนะลูก
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
I think I should try my best for my dad's sakeฉันคิดว่าฉันควรพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเห็นแก่พ่อของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง
They moved off when my dad retired.พ่อเเม่ผมย้ายขึ้นฝั่งตอนพ่อเกษียณ
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ
My granddad was an envoy. my dad was an envoy.ปู่ฉันเป็นนักการทูต พ่อฉันก็เป็นนักการทูต
His dad was given to fits of rage.พ่อของเขาเป็นคนขี้โมโห
Me and my dad used to fish for Cossies out there.ฉันกับพ่อเคยไปตกปลาให้คอสซี่ แถวนั้น
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย
You call my dad a loony again and I'll kill you.แกเรียกพ่อฉันบ้าอีกที ฉันจะฆ่าแก
I wondered how Teddy could care so much for his dad who'd practically killed him and I couldn't give a shit about my own dad who hadn't laid a hand on me since I was three.ผมสงสัยว่าทำไมเ? ท็ดดี้ถึงแคร์พ่อมากนัก ทั้งๆ ที่พ่อของเขาเกือบจะฆ่าเขา และผมก็ไม่สามารถบอกเรื่องพ่อของตัวเอง
I know how your dad feels about you. He doesn't give a shit about you.ฉันรู้ พ่อนายคิดกับนายยังไง เขาไม่สนใจอะไรนายเลย
I'm no good. My dad said it. I'm no good.ฉันมันไม่ดี พ่อฉันบอกยั่งงั้น ฉันมันไม่ดี

dad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴格达[Bā gé dá, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ, 巴格达 / 巴格達] Baghdad (capital of Iraq)
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, 大东 / 大東] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 大东区 / 大東區] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning
大渡河[Dà dù hé, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, 大渡河] Dadu River in Sechuan
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, 大都] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty
[diē, ㄉㄧㄝ, 爹] dad

dad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad
アリダード[, arida-do] (n) alidade
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad
カナダデー[, kanadade-] (n) Canada Day
サラダドレッシング[, saradadoresshingu] (n) salad dressing
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef)
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[, sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut!
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge
ダディー;ダディ[, dadei-; dadei] (n) daddy
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)
のっぽ[, noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs
バグダッド[, bagudaddo] (n) Baghdad; (P)
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ハンダ付け;半田付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半田付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering
リフローはんだ付;リフロー半田付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience)
体造り;体作り;体づくり[からだづくり, karadadukuri] (n) physical culture; bodybuilding
只取り;只取(io)[ただとり;ただどり, tadatori ; tadadori] (n,vs) getting something for nothing
大蚊[ががんぼ;かがんぼ, gaganbo ; kaganbo] (n) (uk) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae)
幽霊蜘蛛[ゆうれいぐも;ユウレイグモ, yuureigumo ; yuureigumo] (n) (1) (uk) pholcid spider (any spider of family Pholcidae, esp. species Pholcus crypticolens); (2) (col) (See 座頭虫) harvestman; daddy longlegs
座頭虫[ざとうむし, zatoumushi] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
曾祖父;曽祖父[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad
札止め[ふだどめ, fudadome] (n) full house; sold out
枝角[えだづの, edaduno] (n) antler (deer, etc.)
無駄遣い(P);無駄使い[むだづかい, mudadukai] (n,vs) wasting ... on (e.g. money); squandering; waste; frittering away; (P)
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
盲蜘蛛[めくらぐも, mekuragumo] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha
駄々;駄駄[だだ;ダダ, dada ; dada] (n) (See 駄駄を捏ねる) tantrum; fretting
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum

dad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั่นเพื่อพ่อ[n. prop.] (Pan Pheūa P) EN: Bike for Dad FR:
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad (inf.) ; daddy ; papa FR: père [m] ; papa [m] ; paternel [m] (fam.) ; vieux [m] (fam.)
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum ; dad and mom FR:
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad FR: Bagdad
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) [org.] (Børisat Tha) EN: Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) FR:
ดาดาษ[v.] (dādāt) EN: be scattered ; teem ; abound FR:
ดาดาษ[adv.] (dādāt) EN: abundantly FR:
เจ้าบุญทุ่ม[n. exp.] (jao bun thu) EN: sugar daddy FR:
กุ้งมังกรน้อย[n. exp.] (kungmangkøn) EN: crayfish ; crawfish ; crawdads ; freshwater lobsters ; mudbugs ; mini lobster FR:
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy FR: papa [m] ; père [m]
ป๋า[n.] (pā) EN: big spender ; sugar daddy FR:
เรอัล โซเซียดาด[TM] (Rēal Sōsīad) EN: Real Sociedad FR: Réal Sociedad [f]
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Trinidad and Tobago FR: République de Trinité-et-Tobago [f]
ตรินิแดดและโตเบโก[n. prop.] (Trinidaēt l) EN: Trinidad and Tobago FR: Trinité-et-Tobago [f]

dad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dada {n}Dada
Dadaismus {m}Dadaism
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick
Steinadler {m}; Goldadler
Hagedasch {m} [ornith.]Hadada Ibis
Opa {m}granddad; grandpa
Papa {m}dad; daddy; pa
Sattelknopf {m}pommel (on daddle)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dad
Back to top