ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drive*, -drive-

drive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drive (n.) การขับรถ See also: การขับขี่
drive (n.) การตี (ลูกกอล์ฟ)
drive (n.) การผลักดัน See also: แรงขับ, แรงผลักดัน Syn. impetus, impulse
drive (vi.) ขับรถ See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ Syn. go, journey, ride
drive (vt.) ขับรถ See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ Syn. go, journey, ride
drive (n.) ถนน Syn. lane, street, avenue
drive (vt.) บังคับ See also: ควบคุม
drive (vt.) พยายาม See also: ออกแรง, กระตุ้น Syn. prompt, motivate, urge Ops. soothe, calm
drive a hard bargain (idm.) พยายามต่อรองอย่างมากหรืออย่างหนัก
drive a wedge between (idm.) ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง) See also: ขัดแย้งกันระหว่าง
drive around (vt.) ขับรถให้
drive at (phrv.) ขับไปด้วยความเร็ว
drive away (phrv.) ขับออกไป See also: ขับจากไป Syn. drive off
drive away (phrv.) ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น Syn. drive off
drive away at (phrv.) ขับหนีไป
drive away at (phrv.) ทำงานหนัก
drive back (phrv.) ขับรถกลับ See also: ทำให้ขับกลับ
drive back (phrv.) ขับไล่ให้กลับไป See also: ไล่ออกไป
drive back on (phrv.) บังคับให้ใช้หรือกลับไปทำ (สิ่งเดิมหรือสิ่งที่หยุดทำไปแล้ว) Syn. fall back on
drive between (phrv.) ขับไปอยู่ระหว่าง See also: ทำให้ขับไปอยู่ระหว่าง
drive crazy (phrv.) ทำให้บ้าคลั่ง See also: ทำให้คลุ้มคลั่ง Syn. drive mad
drive crazy (phrv.) รำคาญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หงุดหงิดมาก
drive for (phrv.) ขับเพื่อไปช่วย
drive for (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ See also: พยายามเพื่อ
drive home (phrv.) ขับกลับบ้าน
drive home (phrv.) ตอกตะปู Syn. ram home
drive home (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน Syn. ram home
drive home to (phrv.) บังคับให้เชื่อ Syn. bring home to, come home to, get home to
drive in (phrv.) ต้อนให้เข้าไป See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive in (phrv.) ตอกตะปู Syn. hammer in, pound in
drive in (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน, สอนซ้ำๆ Syn. hammer in
drive into (phrv.) ต้อนเข้าไป See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive into (phrv.) ตอกตะปู
drive into (phrv.) พร่ำสอนสั่ง See also: ตอกย้ำ Syn. hammer into
drive into (phrv.) บังคับให้ทำ Syn. drive to
drive into a corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay
drive mad (phrv.) ทำให้คลุ้มคลั่ง See also: ทำให้บ้าคลั่ง, ทำให้เสียสติ Syn. drive crazy, drive out, go berserk, run amok, send berserk
drive off (phrv.) ขับออกไป See also: แล่นออกไป
drive off (phrv.) ขับผู้รุกรานออกไป Syn. fight off
drive off (phrv.) ทำให้หมดไป See also: ขจัด, ขับไล่ Syn. drive away
English-Thai: HOPE Dictionary
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
driven(ดริฟ'เวิน) v. กริยาช่องที่3ของdrive
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
driven(vt) pp ของ drive
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
driven disc; clutch disc; clutch plate; driven plate; friction disc, friction plateแผ่นคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driver๑. ตัวขับ๒. โปรแกรมขับ(อุปกรณ์) [มีความหมายเหมือนกับ device driver] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์]
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำลังขับ (n.) drive
ขับ (v.) drive See also: ride Syn. ขับขี่, ขับรถ
ขับขี่ (v.) drive Syn. ขับ, ขับรถ
ขับดัน (v.) drive See also: propel Syn. ผลักดัน
ขับรถ (v.) drive Syn. ขับ, ขับขี่
ขี่ (v.) drive See also: operate Syn. ขับ, ขับขี่
จิก (v.) drive See also: whip, force Syn. โขกสับ
เคี่ยวเข็ญ (v.) drive See also: compel, force, urge, encourage Syn. บังคับ, ผลักดัน Ops. ละเลย, ไม่สนใจ
แรงขับ (n.) drive Syn. กำลังขับ
แรงขับ (n.) drive
ไล่ต้อน (v.) drive See also: round up, herd, corner, trap Syn. ต้อน
ขับ (v.) drive away See also: expel Syn. ไล่, ขับไล่
เฉด (v.) drive away See also: expel, dismiss Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง Ops. เชิญ, เชื้อเชิญ
ไล่ส่ง (v.) drive away See also: dispel, drive off, chase away Syn. ขับไล่
ไสหัว (v.) drive away See also: dispel, drive off, chase away Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง
ตีผึ้ง (v.) drive bees out of the nest See also: smoke bees to get honey, drive away bees from a nest by smoke Syn. หาผึ้ง
หาผึ้ง (v.) drive bees out of the nest See also: smoke bees to get honey, drive away bees from a nest by smoke
ฟาดเคราะห์ (v.) drive off bad luck See also: dispel misfortune
ปาดหน้า (v.) drive one´s car to crosscut somebody´s car
ขับไล่ (v.) drive out See also: expel, discharge Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง Ops. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
Let me drive you to school!ให้ฉันขับรถไปส่งคุณที่โรงเรียนนะ
It takes you about 20 minutes to drive thereคุณใช้เวลาขับรถไปที่นั่นราว 20 นาที
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
If you think too much, it will drive you crazyถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้
Do you have a driver's license?คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า?
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
This person drives me crazy!คนๆนี้ทำฉันแทบคลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
I'll drive you somewhere in the car.- งั้นผมขับรถพาไปให้
Just drive around again.{\cHFFFFFF}เพียงแค่ขับรถไปรอบ ๆ อีกครั้ง
And it would drive a harpoon right into the heart of the Communist concentration.{\cHFFFFFF}และมันจะขับรถฉมวกขวาเข้า หัวใจของความเข้มข้นของคอมมิวนิสต์
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
Then we, we drive them to seek understanding in some other place.{\cHFFFFFF}then we, we drive them to seek understanding in some other place.
Right, drive on. It is bad.มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพิลึก
Two months ago he took her for a drive with another boyfriend.สองเดือนที่ผ่านมาเขาพาเธอสำหรับไดรฟ์กับแฟนอีก
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
And the kind that can Drive grownups wildเธอเป็นเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้าคลั่ง
I'm supposed to drive this crate!ฉันควรที่จะขับรถลัง นี้!

drive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 摒] arrange; drive off; expel
盘符[pán fú, ㄆㄢˊ ㄈㄨˊ, 盘符 / 盤符] disk drive number (A: or B: in Microsoft DOS and Windows system)
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 传动 / 傳動] drive (transmission in an engine)
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 传动器 / 傳動器] drive (engine)
传动轴[chuán dòng zhóu, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄡˊ, 传动轴 / 傳動軸] drive shaft
[hāng, ㄏㄤ, 夯] drive piles
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, 驾车 / 駕車] drive a vehicle
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, 遄征] to hurry forward on an expedition; to drive fast
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
光盘驱动器[guāng pán qū dòng qì, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 光盘驱动器 / 光盤驅動器] CD or DVD drive; abbr. to 光驅|光驱
光驱[guāng qū, ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, 光驱 / 光驅] CD or DVD Drive; abbr. for 光盤驅動器|光盘驱动器
车把式[chē bǎ shi, ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕ˙, 车把式 / 車把式] expert cart-driver; charioteer
司机[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, 司机 / 司機] chauffeur; driver
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 概念驱动加工 / 概念驅動加工] concept-driven processing
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, 一号木杆 / 一號木桿] driver (golf)
[yù, ㄩˋ, 御] defend; imperial; to drive
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 驱动程序 / 驅動程序] device driver (computing software)
磁盘驱动器[cí pán qū dòng qì, ㄘˊ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 磁盘驱动器 / 磁盤驅動器] disk drive
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, 开车人 / 開車人] driver; person driving a vehicle
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, 驾照 / 駕照] driver's license
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, 驾驶执照 / 駕駛執照] driver's license
U盘[yù pán, ㄩˋ ㄆㄢˊ, U盘 / U盤] flash drive
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, 全轮驱动 / 全輪驅動] front wheel drive
硬碟[yìng dié, ˋ ㄉㄧㄝˊ, 硬碟] hard disk; hard drive
水力鼓风[shuǐ lì gǔ fēng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 水力鼓风 / 水力鼓風] hydraulic bellows; water-driven ventilation (for metal smelting furnace)
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, 光磁碟机 / 光磁碟機] magneto-optical drive; floptical drive
[yù, ㄩˋ, 驭 / 馭] manage; to drive
三轮车夫[sān lún chē fū, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄈㄨ, 三轮车夫 / 三輪車伕] pedicab driver
赛车手[sài chē shǒu, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄕㄡˇ, 赛车手 / 賽車手] racing driver
改锥[gǎi zhuī, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄟ, 改锥 / 改錐] screwdriver
螺丝刀[luó sī dāo, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄠ, 螺丝刀 / 螺絲刀] screwdriver
螺丝起子[luó sī qǐ zi, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄑㄧˇ ㄗ˙, 螺丝起子 / 螺絲起子] screwdriver
汽碾[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, 汽碾] steam roller; steam-driven mill
磁带机[cí dài jī, ㄘˊ ㄉㄞˋ ㄐㄧ, 磁带机 / 磁帶機] tape drive
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, 精神] vigor; vitality; drive; spiritual

drive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave
オーバードライブプロセッサ[, o-ba-doraibupurosessa] (n) {comp} over drive processor; ODP
カートリッジテープドライブ[, ka-torijjite-pudoraibu] (n) {comp} cartridge tape drive
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module
カレントドライブ[, karentodoraibu] (n) {comp} current drive
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away)
ショートライナー[, sho-toraina-] (n) line drive to the shortstop (baseball)
ストリーマ;ストリーマー[, sutori-ma ; sutori-ma-] (n) streamer; streaming tape drive
スレーブドライブ[, sure-budoraibu] (n) {comp} slave drive
ディスクドライブ[, deisukudoraibu] (n) {comp} disk drive
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] (n) {comp} disk drive
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] (n) {comp} disk drive
ディスケットドライブ[, deisukettodoraibu] (n) {comp} diskette drive
デスティネーションドライブ[, desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive
デュアルディスクドライブ[, deyuarudeisukudoraibu] (n) {comp} dual-disk drive
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
ドライブイン[, doraibuin] (n) drive in
ドライブベイ[, doraibubei] (n) {comp} drive bay; storage bay
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest
ハードディスクドライブ[, ha-dodeisukudoraibu] (n) {comp} hard disk drive; hard drive
ハードドライブ[, ha-dodoraibu] (n) {comp} hard drive
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition)
フロッピードライブ[, furoppi-doraibu] (n) {comp} floppy drive
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
メガドラ[, megadora] (n) (abbr) (See メガドライブ) Mega Drive
メガドライブ[, megadoraibu] (n) Mega Drive (Sega)
ライナー[, raina-] (n,adj-no) liner; line drive (baseball); (P)
乗り付ける;乗りつける[のりつける, noritsukeru] (v1,vi) (1) to ride up to; to drive up to; (2) to get used to riding; to get used to driving
乗り入る[のりいる, noriiru] (v5r) to ride into (a place); to drive into (a place)
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city)
仮想ドライブ[かそうドライブ, kasou doraibu] (n) {comp} virtual disk drive
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) {comp} double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P)
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] disk drive
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive
ディスケットドライブ[でいすけっとどらいぶ, deisukettodoraibu] diskette drive
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive
デュアルディスクドライブ[でゆあるでいすくどらいぶ, deyuarudeisukudoraibu] dual-disk drive
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay
ドライブ位置[ドライブいち, doraibu ichi] drive position
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator
ハードディスクドライブ[はーどでいすくどらいぶ, ha-dodeisukudoraibu] hard disk drive, hard drive
ハードドライブ[はーどどらいぶ, ha-dodoraibu] hard drive
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive
リムーバブルハードディスクドライブ[りむーばぶるはーどでいすくどらいぶ, rimu-baburuha-dodeisukudoraibu] removable hard drive
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver
ドライバ[どらいば, doraiba] driver
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver
バスドライバ[ばすどらいば, basudoraiba] bus driver
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no)
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver
ミラードライブ[みらーどらいぶ, mira-doraibu] mirrored drives
メニュードライバー[めにゅーどらいばー, menyu-doraiba-] menu driven
メニュー方式[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no)
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program

drive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเปหิ[v.] (apēhi) EN: drive ; oust (from) FR:
อัตราทดเฟืองท้าย[n. exp.] (attrā thot ) EN: final drive ratio FR:
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune FR:
เฟืองท้าย[n. exp.] (feūang thāi) EN: differential ; final gear ; final drive FR:
แฟลชไดร์ฟ[n.] (flaēt dai) EN: flash drive ; USB flash drive FR:
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เก๊ก[v.] (kek) EN: evict ; drive out FR:
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang FR: mouvement [m] ; organisation [f]
แข่งพายุ[v. exp.] (khaeng phāy) EN: drive too fast FR:
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ[v.] (khap) EN: drive ; ride FR: conduire ; piloter
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับดัน[v.] (khapdan) EN: drive ; propel FR: propulser
ขับดี ๆ = ขับดีๆ[v. exp.] (khap dī-dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
ขับขี่[v.] (khapkhī) EN: drive FR: conduire
ขับเคลื่อนล้อหน้า[X] (khapkhleūoe) EN: front wheel drive FR:
ขับเคลื่อนสี่ล้อ[X] (khapkhleūoe) EN: four-wheel drive ; all-wheel drive ; AWD ; 4WD ; 4x4 FR: 4 roues motrices
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับไล่ไสส่ง[v.] (khaplaisais) EN: drive out ; expel ; banish ; get rid of (s.o.) ; kick s.o. FR:
ขับรถ[v. exp.] (khap rot) EN: drive ; drive a vehicle FR: conduire ; conduire un véhicule
ขับรถชิดขวา[v. exp.] (khap rot ch) EN: drive on the right FR:
ขับรถชิดซ้าย[v. exp.] (khap rot ch) EN: drive on the left FR:
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ[v. exp.] (khap rot dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
ขับรถในขณะเมาสุรา[v. exp.] (khap rot na) EN: drive under the influence of alcohol FR: conduire en état d'ébriété ; conduire en état d'ivresse ; conduire sous l'influence de l'alcool
ขับรถไปทำงาน[v. exp.] (khap rot pa) EN: drive to work FR: se rendre au travail en voiture
ขับรถพาไป (ขับรถพา...ไป...)[v. exp.] (khap rot ph) EN: drive … (sb) to … FR: emmener ... (qqn) en voiture à …
ขับรถสวิงสวาย[v. exp.] (khap rot sa) EN: drive wildly FR:
ขับรถสวนกัน[v. exp.] (khap rot sū) EN: drive past each other FR:
ขับรถยนต์ [v.] (khap rotyon) EN: drive a car FR: conduire une voiture
ขับสบาย[v. exp.] (khap sabāi) EN: drive well FR:
ขี่[v.] (khī) EN: drive ; operate FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager
ความมุ่งมั่น[n.] (khwām mungm) EN: will ; drive FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite

drive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amokfahrt {f}mad drive
Hilfsantrieb {m}auxiliary drive
Rückhandtriebsschlag {m}backhand drive
Riementrieb {m}belt drive
Nockenwellenrad {n} [techn.]cam drive pulley
Magnetbandantrieb {m}capstan drive
Autofahrt {f}car ride; drive
Raupentrieb {m}caterpillar drive
Spulantrieb {m}coil drive
Gleichlaufgelenkwelle {f} [techn.]constant velocity drive shaft
Gleichstromantrieb {m} [electr.]DC drive
Direktantrieb {m}direct drive
Diskettenlaufwerk {n} [comp.]disk drive; floppy drive
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Innenvierkantantrieb {m} (Schlüssel)female square drive
Achsübersetzung {f} [auto]final drive ratio
Kardanwelle {f}flexible drive shaft
Reibradantrieb {m}friction wheel drive
Heckantrieb {m}rear-wheel drive
Innensternangriff {m} (Schraube)internal torx drive
Linkssteuerung {f}left-hand drive
Lust {f} am Sexsex drive
Motorantrieb {m} | mit Motorantriebmotor drive | motot driven; power driven
Seiltrieb {m}rope drive
Antriebswelle {f} [techn.]shaft drive
Standlicht {n} [auto] | mit Standlicht fahrensidelights; parking light | to drive on sidelights
Bandantrieb {m}tape drive
Bandlaufwerk {n}tape drive
Doppellaufwerk {m}twin drive
Bustreiber {m} [comp.]bus driver
Kameltreiber {m}camel driver
Gerätetreiber {m} [comp.]device driver
Abtriebsritzel {n} [techn.]drive pinion
Antrieb {m} (Getriebe)drive train
Antriebsaggregat {n}drive assembly
Antriebskombination {f}drive combination
Antriebsloch {n} der Diskettedrive hole
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Antriebsrad {n} [techn.]drive gear
Antriebsregelung {f} [techn.]drive control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drive
Back to top