ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desk*, -desk-

desk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desk (n.) โต๊ะ See also: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
desk (n.) แผนก See also: ฝ่าย, กอง Syn. bureau, agency, branch, department
desk clerk (n.) ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม Syn. receptionist
desk jockey (sl.) คนทำงานนั่งโต๊ะ See also: คนทำงานออฟฟิศ
desk-bound (adj.) ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง See also: ซึ่งนั่งนอนมาก, ซึ่งนั่งเฉย, ซึ่งอยู่นิ่ง, นั่งโต๊ะ (งาน), ซึ่งนั่งอยู่กับที่ Syn. sitting, desk, seated
deskill (vt.) ลดทักษะในการทำงานลง
deskman (n.) คนทำงานนั่งโต๊ะ (โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์)
desktop (n.) พื้นโต๊ะ Syn. plank, counter
desktop (n.) พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์ Syn. desktop computer
desktop computer (n.) พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
English-Thai: Nontri Dictionary
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desk Bound Operationนั่งติดโต๊ะ [การแพทย์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอปโปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มโต๊ะ (adv.) all over the desk or table
ลิ้นชักโต๊ะ (n.) desk drawer
โคมไฟตั้งโต๊ะ (n.) desk lamp
งานหนังสือ (n.) desk work
โต๊ะทำงาน (n.) office desk See also: desk
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the desk was the envelope from Mr. Boddy.บนโต๊ะมีซองจดหมาย จากผู้พันมัสตาร์ด
I grabbed this off the desk at the warehouse and I got lucky.ฉันโชคดี ที่เอานี่มาจากโต๊ะที่คลังสินค้า.
The calendar on my desk has the birthdays of our SS friends' wives and children.จดไว้... ในสมุดผมมีวันเกิดเอสเอส
Now I remember why I took that desk job.ตอนนี้ฉันจำได้ว่าทำไม ฉันเอาโต๊ะทำงานที่
You've got a great job. A desk job. I'd kill for a desk job.ได้นั่งโต๊ะ ฉันอยากนั่งโต๊ะจะตาย
But if it's not on my desk tomorrow morning... you are a ghost at Venice Beach High.แต่ถ้าการบ้านชิ้นนี้ ไม่อยู่บนโต๊ะฉัน พรุ่งนี้เช้า... คุณจะเป็นผี ที่โรงเรียนมัธยม เวนิส บีช
Is the desk more important?โต๊ะนี่สำคัญกว่าเหรอ?
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
But particularly on the off-hours this allows a passenger to call directly to the Pfizer desk for assistance.แต่ในช่วงเลิกงาน กล่องนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารติดต่อโดยตรง ไปที่แผนกยามของไฟเซอร์เพื่อขอความช่วยเหลือ
And place your blue books on my desk before you leave.ส่งสมุดตำตอบไว้ที่โต๊ะผมก่อนออกไป
I am either away from my desk or with a client.ฉันไม่ได้อยู่ทั้งที่โต๊ะทำงาน และไม่ได้อยู่กับลูกค้า
Her desk was here, with pictures from magazines, collaged.โต๊ะของเธออยู่ตรงนี้ กับรูปภาพจากนิตยสาร

desk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
座钟[zuò zhōng, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨㄥ, 座钟 / 座鐘] desk clock
桌灯[zhuō dēng, ㄓㄨㄛ ㄉㄥ, 桌灯 / 桌燈] desk lamp
台灯[tái dēng, ㄊㄞˊ ㄉㄥ, 台灯 / 檯燈] desk lamp; table lamp
活动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 活动桌面 / 活動桌面] active desktop
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
同桌[tóng zhuō, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄨㄛ, 同桌] desk-mate; seat-mate
书桌[shū zhuō, ㄕㄨ ㄓㄨㄛ, 书桌 / 書桌] desk
桌上型[zhuō shàng xíng, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 桌上型] desktop
桌上型电脑[zhuō shàng xíng diàn nǎo, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 桌上型电脑 / 桌上型電腦] desktop computer
桌面[zhuō miàn, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 桌面] desktop; tabletop
桌面系统[zhuō miàn xì tǒng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 桌面系统 / 桌面系統] desktop system
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 檯] desk; platform
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, 公案] judge's desk; complex legal case
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 柜台 / 櫃檯] sales counter; front desk; bar
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務台] service desk; information desk; reception desk
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務臺] service desk; information desk; reception desk
桌子[zhuō zi, ㄓㄨㄛ ㄗ˙, 桌子] table; desk
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 中转柜台 / 中轉櫃檯] transfer desk; correspondence desk
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, 气象站 / 氣象站] weather office; meteorological desk
写字台[xiě zì tái, ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄊㄞˊ, 写字台 / 寫字台] writing desk

desk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
デスクアクセサリ[, desukuakusesari] (n) {comp} desk accessory; DA
デスクセット[, desukusetto] (n) desk set
フロントデスク[, furontodesuku] (n) registration desk (from front desk)
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
事務机[じむづくえ, jimudukue] (n) clerical desk
応接係[おうせつかかり;おうせつがかり, ousetsukakari ; ousetsugakari] (n) receptionist; desk clerk
明窓浄机[めいそうじょうき, meisoujouki] (n) dustless desk by a well-lit window; well-lit and clean study conducive to learning
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc.
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk
案内係[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk
片袖机[かたそでづくえ;かたそでつくえ, katasodedukue ; katasodetsukue] (n) desk with a tier of drawers on one side
社会部[しゃかいぶ, shakaibu] (n) local news section; the city desk
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
インクデスクトップ[, inkudesukutoppu] (n) {comp} ink desktop
デスク[, desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P)
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience
デスクトップコンピュータ[, desukutoppukonpyu-ta] (n) {comp} desktop computer
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] (n) {comp} desktop conferencing
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] (n) {comp} desktop publishing
デスクバンド[, desukubando] (n) {comp} deskband
[おしまずき;き, oshimazuki ; ki] (n) (1) (arch) (See 脇息) armrest; (2) desk; table
卓上出版[たくじょうしゅっぱん, takujoushuppan] (n) {comp} desktop publishing; DTP
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] (n) {comp} desktop computer
壁紙[かべがみ, kabegami] (n) (1) wallpaper; (2) {comp} wallpaper; background image; desktop image; (P)
席を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.)
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies
自席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (n) {comp} (one's own) desktop computer
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P)
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] desktop computer
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator
自席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer

desk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับประจำโต๊ะ[n. exp.] (chabap praj) EN: desk edition FR:
เคาน์เตอร์[n.] (khaotoē) EN: counter ; desk FR: comptoir [m]
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (khaotoē pra) EN: front desk FR: comptoir d'accueil [m]
เครื่องผสมสัญญาณเสียง[n. exp.] (khreūang ph) EN: mixing desk FR: table de mixage [f]
ลิ้นชักโต๊ะ[n. exp.] (linchak to) EN: desk drawer FR: tiroir de bureau [m]
งานหนังสือ[n. exp.] (ngān nangse) EN: desk work FR:
แผนกต้อนรับ[n. exp.] (phanaēk tøn) EN: reception ; front desk FR: réception [f] ; bureau de la réception [m] ; bureau d'accueil [m]
โต๊ะ[n.] (to) EN: table ; desk FR: table [f]
โต๊ะข่าว[n. exp.] (to khāo) EN: news desk FR:
โต๊ะเขียนหนังสือ[n. exp.] (to khīen na) EN: writing table ; desk FR: bureau [m] ; table d'écriture [f]
โต๊ะมู่ลี่[n. exp.] (to mūlī) EN: rolltop desk FR:
โต๊ะหนังสือ[n. exp.] (to nangseū) EN: desk FR:
โต๊ะเรียน[n. exp.] (to rīen) EN: desk FR: banc d'école [m] ; pupitre d'écolier [m]
โต๊ะสอบถาม[n. exp.] (to søpthām) EN: enquiry desk FR: bureau d'information [m]
โต๊ะทำงาน[n. exp.] (to thamngān) EN: office desk ; desk ; worktable FR: table de travail [f] ; bureau [m]
เต็มโต๊ะ[adv.] (tem to) EN: all over the desk/table FR:

desk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassenschalter {m}cash desk
Ausleihtheke {f}information desk
Empfangsschalter {m}reception desk
Aufsichtsplatz {m}reference desk
Schulbank {m}school desk
Schreibtischunterlage {f}desk set
Schreibtischtest {m}desk check
Tischrechner {m}desk calculator
Tischtelefon {n}desk telephone
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Todeskandidat {m} | Todeskandidaten
Anmeldung {f}registration (desk)
Tisch {m}desk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desk
Back to top