ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disappointed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disappointed*, -disappointed-

disappointed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappointed (adj.) ผิดหวัง See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง Syn. unhappy, discontented Ops. happy, contented
English-Thai: HOPE Dictionary
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดหวัง (v.) be disappointed See also: be frustrated
แห้ว (v.) be disappointed See also: be frustrated Syn. ผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. He also told me, he's very disappointed in avocados.ใช่ เขาบอกด้วยว่า เขาผิดหวังกับอาโวคาโดมาก
I'm really disappointed in you, Diana.ผมผิดหวังในตัวคุณนะ ไดอานา
He never disappointed his superiors.เขาไม่เคยทำให้ผู้บังคับบัญชาผิดหวัง
I'm very disappointed in you, Don Octavio. Very disappointed.ผมผิดหวังในตัวคุณมาก ดอน อ็อคตาวิโอ
But think of the upside... it doesn't leave you much to be disappointed in, either.อย่างน้อยอีกฝ่ายก็ได้ตอบโต้อะไรกลับมาบ้าง
Kitty will be disappointed not to be a bridesmaid.คิตตี้ที่น่าสงสารคงต้องผิดหวัง ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว
Imagine how disappointed they'll be if they're Cubs fans.คิดว่าผิดหวัง พวกเขาจะเป็นอย่างไร ถ้าพวกเขากำลังแฟนคับ
You never disappointed me.เธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวัง
We don't deviate because one disappointed fan can turn into two to four, to eight, till the next thing you know we're playing to a half-empty hall....แฟนคลับของเรา ถ้านายอยากจะได้ความนิยมต่อไป เราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่พวกเขาต้องการ เราจะไม่ทำให้มันผิดแนว เพราะหนึ่งมันจะทำให้แฟนๆ รู้สึกแย่ และสอง..
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก
But you two really disappointed meแต่เธอสองคนทำให้ฉันผิดหวัง
I'm sure Alex is gonna be disappointed she didn't get a chance to meet you.ฉันว่าอเล็กซ์คงจะผิดหวังที่ไม่ได้เจอแก

disappointed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
[lǎn, ㄌㄢˇ, 壈] disappointed
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, 失意] disappointed; frustrated
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
[chǎng, ㄔㄤˇ, 惝] disappointed
[tǎng, ㄊㄤˇ, 惝] disappointed
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 败兴 / 敗興] disappointed
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
[chóu, ㄔㄡˊ, 惆] forlorn; vexed; disappointed
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, 大失所望] greatly disappointed

disappointed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
失望するどころか;失望する所か[しつぼうするどころか, shitsubousurudokoroka] (exp) far from being disappointed
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed

disappointed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[adj.] (haeo) EN: disappointed FR:
เกิดความผิดหวัง[v. exp.] (koēt khwām ) EN: be disappointed FR:
น่าผิดหวัง[adj.] (nā phitwang) EN: disappointed ; frustrated FR: décevant
แหงนเต่อ ; แหงนเถ่อ[adj.] (ngaēntoē ; ) EN: disappointed FR:
ผิดคาด[v. exp.] (phit khāt) EN: be  disappointed ; be  frustrated ; disappoint ; be unexpected FR:
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed ; frustrated FR: déçu ; frustré ; désappointé
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed ; lose FR:
ปีกหัก[adj.] (pīkhak) EN: disappointed FR:
เสียความรู้สึก[v. exp.] (sīa khwām r) EN: feel bad ; be disappointed FR:
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
เสียเส้น[adj.] (sīa sen) EN: disappointed ; disgruntled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disappointed
Back to top