ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diamond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diamond*, -diamond-

diamond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diamond (n.) เพชร Syn. brilliant, solitaire
diamond (n.) ไพ่รูปข้าวหลามตัด
diamond (n.) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
diamond (n.) สนามเบสบอล Syn. lot, ballpark, orchard
diamond anniversary (n.) การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี) Syn. anniversary
diamond anniversary (n.) การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี) Syn. anniversary
diamond geezer (sl.) คนที่เชื่อใจได้
diamond jubilee (n.) การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี) Syn. diamond anniversary, anniversary
diamond wedding (n.) การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี) Syn. diamond anniversary, anniversary
English-Thai: HOPE Dictionary
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
English-Thai: Nontri Dictionary
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diamondเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัชร (n.) diamond Syn. เพชร
พิเชียร (n.) diamond Syn. เพชร
วิเชียร (n.) diamond Syn. เพชร
เพชร (n.) diamond Syn. เพชรพลอย
เพชรน้ำหนึ่ง (n.) diamond of the first water
เพชรน้ำหนึ่ง (n.) diamond of the first water
ข้าวหลามตัด (n.) diamond-shape quadrangle Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ปักเป้า (n.) diamond-shaped kite See also: female kite Syn. อีเป้า
อีเป้า (n.) diamond-shaped kite Syn. ปักเป้า
กุดั่น (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads Syn. ทองแกมแก้ว
ทองแกมแก้ว (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads
เจียระไน (v.) cut (gemstones, diamonds) See also: polish Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง
เพชรลูก (n.) brilliant diamond See also: cut diamond
โคตรเพชร (n.) grand diamond See also: great diamond
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร
When you find a diamond that doesn't belong to anyone, it's yours.เมื่อเธอเจอเพชรที่ไม่ได้เป็นของใคร มันก็ต้องเป็นของเธอ
We got two honkies out there dressed like Hasidic diamond merchants.มีพวกเราสองคนแต่งกายเช่นพ่อค้าเพชรแฮซิดิค
A diamond car with the platinum wheelsรถยนต์ประดับเพชรกับล้อทองคำขาว
They're debutantes. They're wearing priceless diamond tiaras. So what?ใส่มงกุฎเพชรมูลค่ามหาศาล แล้วไง
We can't keep a useless baseball diamond in rich farmland.ถ้างั้นนายก็รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บ สนามเบสบอลไร้ประโยชน์ไว้ได้
Al Brown is wearing Colosimo's diamond horseshoe pinky ring.อัล บราวน์ ใส่แหวนของ โคโลสิโม่ แหวนเพชรรูปเกือกม้าสีชมพู
One whose worth lies far within. A diamond in the rough.ผู้ทรงคุณค่าเบื้องลึก ดุจเพชรในตม
Through an endless diamond skyผ่านท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Louis xvi wore a fabulous stone called the Blue Diamond of the Crown.หลุยส์ที่ 16 ทรงเครื่องเพชรซึ่งมีชื่อว่า บลูไดมอนด์ประดับมงกุฎ
The theory goes that the crown diamond was chopped, too.มีทฤษฎีว่า เพชรยอดมงกุฎถูกบั่น
The claim was for a diamond necklace his son, Caledon, bought his fiancée, you.เป็นเจ้าของสร้อยเพชรที่ลูกชายเขา เคลด้อนซื้อให้คู่หมั้นเขาซึ่งก็คือคุณ

diamond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钻石[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, 钻石 / 鑽石] diamond
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, 单质 / 單質] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond)

diamond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギヤマン石[ギヤマンせき, giyaman seki] (n) (arch) diamond
ダイヤの指輪[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring
ダイヤモンドカーソル[, daiyamondoka-soru] (n) {comp} diamond cursor
ダイヤモンドダスト[, daiyamondodasuto] (n) diamond dust
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri)
ダイヤモンドリング[, daiyamondoringu] (n) diamond ring
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary)
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation
執金鋼[しっこんごう, shikkongou] (n) Diamond Holder (name of a Buddhist celestial being)
斜方形[しゃほうけい, shahoukei] (n) (See 菱形) rhombus; rhomb; diamond (geometrical shape)
薄雪鳩[うすゆきばと;ウスユキバト, usuyukibato ; usuyukibato] (n) (uk) diamond dove (Geopelia cuneata)
金剛界[こんごうかい, kongoukai] (n) (obsc) Vajradhatu; Diamond Realm
金剛界曼荼羅[こんごうかいまんだら, kongoukaimandara] (n) (obsc) Vajradhatu Mandala; Diamond Realm Mandala
金胎[こんたい, kontai] (n) {Buddh} (See 金胎両部) Diamond Realm and Womb Realm
金胎両部[こんたいりょうぶ, kontairyoubu] (n) {Buddh} Diamond Realm and Womb Realm
鶏群一鶴[けいぐんいっかく, keigun'ikkaku] (n) a swan among ducklings; a diamond among stones; a great figure among the common run of men
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P)
ダイヤモンド(P);ダイアモンド[, daiyamondo (P); daiamondo] (n) diamond; (P)
ダイヤ柄[ダイヤがら, daiya gara] (n,adj-no) diamond-pattern
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth

diamond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมรรัตน์[n.] (amønrarat) EN: diamond FR:
กากเพชร [n.] (kākphet) EN: diamond dust FR:
การฉลองครบรอบ 60 ปี[n. exp.] (kān chaløng) EN: diamond jubilee FR:
โคตรเพชร[n.] (khōtphet) EN: grand diamond FR:
ครบรอบ 60 ปี[n. exp.] (khrop røp h) EN: diamond jubilee FR:
กระบองเพชร[n.] (krabøngphet) EN: diamond studded club (having miraculous power) FR:
กุมารเพชร[n. exp.] (kumān phet) EN: diamond boy FR:
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīe) EN: Siamese cat ; Moon Diamond FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
พัชระ[n.] (phatra) EN: diamond FR:
เพชร[n.] (phet) EN: diamond ; gem ; precious stone FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]
เพชรลูก[n.] (phetlūk) EN: small diamond ; brilliant diamond FR:
เพชรในตม[n. exp.] (phet nai to) EN: potential star ; diamond in the rough FR: diamant brut [m]
เพชรน้ำเอก[n. exp.] (phet nām ēk) EN: diamond of the first water FR:
เพชรน้ำหนึ่ง[n.] (phetnāmneun) EN: diamond of the first water FR:
เพชรซีก[n.] (phetsīk) EN: rose cut ; rose cut diamond FR:
เพชรตัดเพชร[v.] (phettatphet) EN: diamond cuts diamond ; it takes a diamond to cut a diamond FR:
ผงถ่าน[n. exp.] (phong thān) EN: charcoal powder ; black diamond FR:
พชระ[n.] (photchara) EN: diamond FR:
ปรากฏการณ์แหวนเพชร[n. exp.] (prākotkān w) EN: diamond ring effect FR:
ตรละ[n.] (tarala) EN: diamond FR:
วชิระ[n.] (wachira) EN: diamond FR: diamant [m]
วชิร-[pref.] (wachira-) EN: diamond FR: diamant [m]
แหวนเพชร [n. exp.] (waēn phet) EN: diamond ring FR: diamant en bague [m]
วิเชียร[n.] (wichīen) EN: diamond FR:
วิเชียรมาศ [n. exp.] (wichīen māt) EN: Siamese cat ; Moon Diamond FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
อีลุ้ม[n.] (īlum) EN: diamond-shaped kite FR:
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite FR: cerf-volant à longue queue [m]
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish FR: tailler ; façonner
ปักเป้า[n.] (pakpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite FR: [espèce de cerf-volant]
ว่าวปักเป้า[n. exp.] (wāo pakpāo) EN: pak pao kite ; small diamond-shaped attack kite FR:

diamond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brillantring {m}brilliant ring; diamond ring
Brilliantsalmler {m} (Moenkhausia pittieri) [zool.]diamond tetra
Diamantarmband {n}diamond bracelet
Diamantbohrer {m}diamond drill
Diamantenscheibe {f}diamond wheel
Diamantrahmen {m}diamond frame
Diamantschleifen {n}diamond cutting
Diamanttäubchen {n} [ornith.]Diamond Dove
Diamantamadine {f} [ornith.]Diamond Firetail Finch
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby
Rautenprofil {n}diamond pattern; rhombic pattern
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob
Trumpf {m} | Was ist Trumpf? | Karo ist Trumpf.trump; trumps | What's trumps? | Diamonds are trumps.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diamond
Back to top