ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double*, -double-

double ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double (n.) การเพิ่มเป็นสองเท่า See also: การทำซ้ำ Syn. duplicate
double (n.) จำนวนสองเท่า See also: ทวีคูณ Syn. duplicate
double (vt.) ทำเป็นสองเท่า See also: ทำซ้ำ Syn. repeat, replicate Ops. unfold
double (vi.) ทำเป็นสองเท่า See also: ทำซ้ำ Syn. repeat, replicate Ops. unfold
double (adj.) เป็นคู่ See also: ประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกัน / เท่ากัน Syn. paired, coupled, binary, duplex
double (adj.) สองเท่า See also: ทวีคูณ Syn. twice
double (n.) สิ่งที่ทำสำเนา See also: สิ่งที่ทำเหมือนกัน Syn. copy, carbon Ops. original
double as (phrv.) เล่นเพิ่ม See also: แสดงเพิ่ม
double back (phrv.) กลับไปทางเดิม See also: กลับทางเดิม
double bubble (sl.) ทำงานสองเท่าแต่ได้ค่าจ้างเท่าเดิม
double buffalo (sl.) เลข 55
double Dutch (idm.) คำพูดไม่รู้เรื่อง See also: ภาษาที่ไม่เข้าใจ
double entry (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. accounts
double for (phrv.) เป็นตัวแทน See also: แทน, ทำแทน Syn. stand in for
double in brass (idm.) สามารถเล่นเครื่องดนตรีอีกชิ้นได้ดี (เท่าๆกับที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดที่เล่นตามปกติ เป็นคำไม่เป็นทางการ)
double meaning (n.) ความกำกวม See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง Syn. vagueness, incertitude
double nickels (sl.) เลข 55 Syn. double buffalo
double over (phrv.) พับครึ่ง Syn. double up, fold back
double talk (n.) การใช้คาถาที่ไร้สาระ See also: การพูดเสกเป่าอย่างไม่มีความหมาย Syn. jabber, gibberish, drivel
double up (phrv.) พับครึ่ง Syn. double over, fold back
double with (phrv.) เล่นเพิ่ม See also: แสดงเพิ่ม Syn. double as
double-bagger (sl.) คนอัปลักษณ์ See also: คนน่าเกลียด
double-barreled slingshot (sl.) เสื้อยกทรง See also: บราเซียร์
double-cross (vt.) ทรยศ See also: หักหลัง Syn. beguile, cozen, dupe
double-cross (sl.) หักหลัง See also: ทรยศ
double-cross someone (idm.) หักหลัง See also: ทรยศต่อ
double-crosser (sl.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
double-decker (sl.) (ขนมปัง) แซนด์วิชสองชั้น
double-decker (sl.) รถบัสสองชั้น
double-deuces (sl.) เลข 22
double-hulled craft (n.) เรือใบที่มีลำเรือสองลำ
doubled (adj.) ประกอบด้วยสองส่วน See also: เป็นคู่ Syn. twofold, paired, twin Ops. single
doublet (n.) คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) See also: คำที่กลายมา Syn. paronym
English-Thai: HOPE Dictionary
double(ดับ'เบิล) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเท่า,สองหน,ทวี,ซ้ำ,สองชั้น n. สิ่งที่เป็น2 เท่า,สองเท่า,ห้องเตียงคู่,พับสองทบ,การอ้อมกลับ,การกลับ,เล่ห์อุบาย,กลลวง,, See also: doubles n. กีฬาที่เล่นข้างละคู่ (เช่นกีฬาเทนนิส) ,การโยนลูกโบว์ลิ่งทั้งห
double agentn. จากบุรุษที่ทำงานให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
double barreln. ปืนกล้องคู่
double bedn. เตียงคู่ที่นอนได้2คน (ผู้ใหญ่) ., See also: double-bedded adj. ดูdouble bed
double daten. วันนัดคู่, วันนัดซ้อน
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
double sided double densiจานบันทึกสองหน้าและจุสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DS/DD หมายถึงจานบันทึกข้อมูลที่ใช้บันทึกได้ทั้งสองหน้าและมีความจุสองเท่า ดู DS/DD
double-checkvt. ,vi. ตรวจสอบ2ครั้ง
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
double-edgedadj. ซึ่งมี2คม,ซึ่งมีความหมาย2นัย,ซึ่งมีจุดประสงค์2 อย่าง
double-facedadj. ซึ่งตี2 หน้า, Syn. hypocritical
English-Thai: Nontri Dictionary
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
double๑. คู่๒. ซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double-click(กด)คลิกคลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Double Blindไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาชนิดใด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวีคูณ (n.) double See also: be twice, be twofold Syn. สองเท่า
สองเท่าตัว (adv.) double See also: twice, twofold Syn. สองเท่า
สองเท่า (n.) double (the amount) See also: twice (as much)
สองเท่า (n.) double (the amount) See also: twice (as much)
เตียงคู่ (n.) double bed See also: twin beds
เตียงคู่ (n.) double bed See also: double divan
นกสองหัว (n.) double eagle See also: one who tries to please both parties
เข้าถ้ำ (n.) double seam
นาปรัง (n.) double-crop field See also: off-season paddy field Ops. นาปี
สองแง่สองง่าม (adj.) double-meaning
ม่านสองชาย (n.) double-rimmed curtain
ม่านสองชาย (n.) double-rimmed curtain
ม่านสองไข (n.) double-rimmed curtain Syn. ม่านสองชาย
ม่านสองไข (n.) double-rimmed curtain Syn. ม่านสองชาย
ตีสองหน้า (v.) engage in double-dealing See also: be two-faced, be double-faced, be hypocritical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Municipal bonds, Ted. I'm talking double "A" rating.พันธบัตรเทศบาล เท็ด ผมกำลังพูดถึงเรทติ้ง เอเอ
Put us in the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theatre, or the Crystal.ให้พวกเราอยู่ในเตอะดับึลอัพเลานจหรือเตอะเมอเกนพาคทิเยเทอหรือเตอะคริสเทล
I double checked it, Will. What do you want me to do?การตรวจสอบมันสองครั้ง วิล คุณต้องการผมทำอะไร
A double negative?ปฏิเสธซ้อนกัน (ฟิล์มเนกาทีฟ)?
That sounds like a confession to me. In fact, the double negative has led to proof positive.ฟังเหมือนเป็นการสารภาพ ในความเป็นจริงการปฏิเสธซ้อนกัน
Maybe I can get G.I. Joe, and we can double sometime. No!งั้นเดี๋ยวเค้าจะไปเอาหุ่นหล่อล่ำมาอีกตัว แล้วเราก็มาเปิดฟลอร์กันเลย ดีไหมฮ้า?
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
Make sure he doesn't double back.ระวังเขาจะ กลับไปทางเดิม
I want a large thick crust with double cheese ham, pepperoni.ฉันต้องการเปลือกหนาขนาดใหญ่ที่มีชีสคู่ ... ... แฮม, เป็ปเปอร์
We were a trio instead of a double date that night.เราเป็นสามเกลอ ในคืนสำหรับเดทคู่
But they said you were dead. You must be double dead!แต่เค้าพูกกันว่าคุณนะตายไปแล้วงั้นคงต้องตายอีกรอบ
I double dare you, motherfucker!ผมกล้า ya! ฉันกล้าที่สองคุณเวรตะไล!

double ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, 破折号 / 破折號] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash)
低音大提琴[dī yīn dà tí qín, ㄉㄧ ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 低音大提琴] double bass; contrabass
低音提琴[dī yīn tí qín, ㄉㄧ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 低音提琴] double bass; contrabass
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, 两手 / 兩手] double tactics; twin strategies
[xǐ, ㄒㄧˇ, 囍] double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage
复听[fù tīng, ㄈㄨˋ ㄊㄧㄥ, 复听 / 復聽] double hearing; diplacusis
复视[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复视 / 復視] double vision; diplopia
双人床[shuāng rén chuáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, 双人床 / 雙人床] double bed
二重性[èr chóng xìng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 二重性] dualism; two sided; double nature
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 居里夫人 / 居裡夫人] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
对幺[duì yāo, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄠ, 对幺 / 對幺] pair of aces (in dominoes); double one
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 九月九日忆山东兄弟 / 九月九日憶山東兄弟] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维)
天狼星[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天狼星] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, 两面三刀 / 兩面三刀] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing
[fù, ㄈㄨˋ, 褔] complex; double
双倍体[shuāng bèi tǐ, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 双倍体 / 雙倍體] diploid (doubled chromosomes)
二重[èr chóng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ, 二重] double; repeated twice
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
双击[shuāng jī, ㄕㄨㄤ ㄐㄧ, 双击 / 雙擊] double-click
双刃[shuāng rèn, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ, 双刃 / 雙刃] double-edged blade
对半[duì bàn, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄢˋ, 对半 / 對半] half-and-half; 50-50; to double
几倍[jǐ bèi, ㄐㄧˇ ㄅㄟˋ, 几倍 / 幾倍] several times (bigger); double, treble, quadruple etc
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, 双人 / 雙人] two-person; double; pair; tandem
双倍[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, 双倍 / 雙倍] twofold; double
夹层[jiā céng, ㄐㄧㄚ ㄘㄥˊ, 夹层 / 夾層] wedged between two layers; double-layered
增加两倍[zēng jiā liǎng bèi, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄟˋ, 增加两倍 / 增加兩倍] to double

double ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルイーグル[, daburui-guru] (n) double eagle (golf)
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft
ダブルコンティンジェンシー[, daburukonteinjienshi-] (n) double contingency
ダブルジョーゼット[, daburujo-zetto] (n) double georgette
ダブルスカル[, daburusukaru] (n) double scull
ダブルチーズバーガー[, daburuchi-zuba-ga-] (n) double cheeseburger
ダブルドリブル[, daburudoriburu] (n) double dribble
ダブルバイト[, daburubaito] (n) {comp} double byte
ダブルバインド[, daburubaindo] (n) double bind
ダブルバスーン[, daburubasu-n] (n) (obsc) (See コントラファゴット) contrabassoon; double bassoon
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
ダブルフォールト[, daburufo-ruto] (n) double fault
ダブルブッキング[, daburubukkingu] (n) double booking
ダブルベッド[, daburubeddo] (n) double bed
ダブルボギー[, daburubogi-] (n) double bogie
ダブルミーニング[, daburumi-ningu] (n) double meaning
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers)
ダボ[, dabo] (n) (abbr) (See ダブルボギー) double bogie
ペアガラス[, peagarasu] (n) double glazing (wasei
一事不再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term)
両義[りょうぎ, ryougi] (n,adj-no) double meaning; two meanings; amphibolous
中長編み[ちゅうながあみ, chuunagaami] (n) half double crochet; HDC
二つ折りにする[ふたつおりにする, futatsuorinisuru] (exp,vs-i) to fold in two; to fold in half; to double up
二つ繭[ふたつまゆ, futatsumayu] (n) double cocoon
二連[にれん, niren] (adj-no) bipartite; in two parts; double
二重スパイ[にじゅうスパイ, nijuu supai] (n) double agent
二重丸;◎[にじゅうまる, nijuumaru] (n) double circle; 'good work' (equiv. of silver star awarded to children at school)
二重窓ガラス[にじゅうまどガラス, nijuumado garasu] (n) double glazing
二重螺旋;二重らせん[にじゅうらせん, nijuurasen] (n) double helix (structure of DNA)
代り役[かわりやく, kawariyaku] (n) substitute actor; stand-in; double
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) {comp} double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive
倍速CPU[ばいそくシーピーユー, baisoku shi-pi-yu-] (n) {comp} double speed CPU
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond
合わせ砥[あわせど, awasedo] (n) double whetstone
姥彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula)
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand)
御都合主義;ご都合主義[ごつごうしゅぎ, gotsugoushugi] (n) opportunism; double standards; timeserving; expediency
念には念を入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
Japanese-English: COMDICT Dictionary
たいてい[たいてい, taitei] double quote (")
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark)
ダブルクォート[だぶるくおーと, daburukuo-to] double quote
ダブルクリック[だぶるくりっく, daburukurikku] double click (vs)
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte
二重引用符[にじゅういんようふ, nijuuinyoufu] double quotes
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point
倍長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no)
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword
両面[りょうめん, ryoumen] double-sided
両面ディスク[りょうめんディスク, ryoumen deisuku] double-sided disk
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision
倍長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword

double ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
แชมป์ชายคู่[n. exp.] (chaem chāi ) EN: men’s double champion FR:
โชคสองชั้น [n. exp.] (chōk søng c) EN: double winning FR:
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jin) EN: binary double star ; physical double souble FR:
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū plø) EN: optical double star FR:
แฝด[adj.] (faēt) EN: double ; dual FR: jumeau ; double
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double ; Siamese twins FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ห้องคู่[n. exp.] (hǿng khū) EN: twin room ; double room FR: chambre double [f] ; chambre pour 2 personnes [f]
ห้องเตียงคู่[n. exp.] (hǿng tīeng ) EN: double room FR: chambre double [f]
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
อินทิกรัลสองชั้น [n. exp.] (inthikran s) EN: double integral FR: intégrale double [f]
จอดรถซ้อนคัน[v. exp.] (jøt rot søn) EN: double-park = double park FR: stationner en double file
การหาปริพันธ์สองชั้น [n. exp.] (kān hā pari) EN: double integration FR:
การเก็บภาษีซ้อน[n. exp.] (kān kep phā) EN: double taxation FR: double taxation [f]
กนก[n.] (kanok) EN: [Thai design consisting of double curves] FR:
การปฏิสนธิซ้อน[n. exp.] (kān patison) EN: double fertilization FR:
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier FR: pont flottant [m]
เข้าถ้ำ[n.] (khaotham) EN: double seam FR:
เครื่องหมายอัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: “ “  ; « » ; quotation marks ; double quotation marks FR: “ “ ; « » ; guillemets [mpl]
คู่[adj.] (khū) EN: even ; double FR: pair ; double
ควบ[adj.] (khūap) EN: coupled ; double FR: couplé
ควบสองตำแหน่ง[v. exp.] (khūap søng ) EN: hold two positions ; double as FR: occuper une double fonction
ก หัน[n.] (kø han) EN: double consonnant ก (กก) FR: double consonne ก (กก) [f]
ไม้วา[n.] (māiwā) EN: two-meter stick FR: double mètre en bois [m]
ม่านสองไข[n. exp.] (mānsøngkhai) EN: double-rimmed curtain ; double curtain FR:
มีดสองคม[n.] (mītsøngkhom) EN: FR: couteau à double tranchant [m]
หนังสองเรื่องควบ[n. exp.] (nang søng r) EN: a double feature FR:
หน้าต่างกระจกสองชั้น[n. exp.] (nātāng kraj) EN: double pane window ; double-pane window FR: double vitrage [m]
นกพิราบคู่[TM] (Nok Phirāp ) EN: Double Pigeon Brand FR:
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล[n. exp.] (nok plao ok) EN: Orange-breasted Green Pigeon FR: Colombar à double collier [m] ; Pigeon colombar à double collier [m]
หนอนบ่อนไส้[n. exp.] (nøn bǿn sai) EN: mole ; double agent ; infiltrator FR: agent double [m]
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double ; go around FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
ปริพันธ์สองชั้น [n. exp.] (pariphan sø) EN: double integral FR: intégrale double [f]
พันธะคู่[n. exp.] (phantha khū) EN: FR: liaison double [f]
เพิ่มเป็นสองเท่า[v. exp.] (phoēm pen s) EN: double FR: doubler
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk ) EN: open end wrench ; open spanner FR: clé plate double embout [f]
รางคู่[n. exp.] (rāng khū) EN: double track FR: double voie [f]
รถไฟทั้งคู่[n. exp.] (rotfai than) EN: double track railway FR:
รถทัวร์สองชั้น [n. exp.] (rot thūa sø) EN: double-decker FR: autocar à double étage [m]

double ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Doppelgänger {m}; Double
Doppelspüle {f}double bowl sink
Doppelsenker {m} [techn.]double countersink
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk
Doppeltür {f}double door; double-winged door
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording
Bockleiter {f}double ladder
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
Doppelbesteuerung {f}double taxation
Doppeldecker {m}double decker
Doppeldickspeiche {f}double butted spoke
Doppeldruck {m}double strike
Doppelfalzung {f}double fold
Doppelfehler {m}double fault
Doppelfenster {n}double window
Doppelgarage {f}double garage
Doppelgummitülle {f}double rubber grommet
Hirschfänger {m}double-edged hunting knife
Dublette {f}doublet
Serpentinenkurve {f}double bend
null {num} | 0,02 mm - Null Komma null zwei Millimeter | 203004 - zwei, null, drei, null, null, vier (Telefonnummer) | 3:0 - drei zu null | 30-0 - dreißig null (Tennis) | 0:30 Uhr - null Uhr dreißigzero; null; nought; O; nil | 0.02 mm - Nought-point-nought-two millimetres [Br.]; Point-zero-two millimetres [Am.] | two O three double-O four (telephone number) | 3-0 - three-nil | thirty-love | twelve-thirty a.m.
Doppel-Stromabnehmerwagen {m}double collector trolley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double
Back to top