ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disturb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disturb*, -disturb-

disturb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disturb (vt.) รบกวน See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, worry, distress Ops. calm, comfort
disturbance (n.) การรบกวน See also: การทำให้ไม่สงบ
disturbed (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. upset
disturbed (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, restless, tense Ops. comfortable
disturbed (adj.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด Ops. happy
disturbing (adj.) น่ารำคาญ See also: น่าโมโห Syn. annoying, irksome
disturbing (adj.) บ้า See also: คลั่ง Syn. annoying, offensive, infuriating
disturbing (adj.) ซึ่งแย่มาก See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย Syn. unfortunate Ops. welcome, attractive
disturbing (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. confusingly, troublesome
disturbing (n.) ซึ่งรบกวน See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก Syn. difficult, disappointing, provoking, troublesome
disturbingly (adv.) อย่างรำคาญ Syn. vexatiously, uncomfortably
English-Thai: HOPE Dictionary
disturb(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก, See also: disturber n. ดูdisturb
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
disturb(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวน (v.) disturb See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน
กวนใจ (v.) disturb See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate
ทำให้เดือดร้อน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. รบกวน
รบกวน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. ทำให้เดือดร้อน
รบกวน (v.) disturb See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester
รบกวน (v.) disturb See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate Syn. กวนใจ, รังควาน
เบียน (v.) disturb See also: annoy Syn. เบียดเบียน
แผ้วพาน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน
แผ้วพาน (v.) disturb See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester Syn. รบกวน
การกวน (n.) disturbance See also: annoyance, causing trouble, bother
สิ่งรบกวน (n.) disturbance See also: troublesomeness, intrusion
เสียงดังรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound
เสียงรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound Syn. เสียงดังรบกวน
หน้าตาย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Syn. หน้าเฉย Ops. หน้าเป็น
หน้าเฉย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Ops. หน้าเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
He disturbs us everydayเขารบกวนพวกเราทุกๆ วัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
No, I don't want to disturb Rachani. Why don't we just sit over here?{\cHFFFFFF}ไม่ฉันไม่ต้องการที่จะรบกวน Rachani ทำไมเราไม่เพียงแค่นั่งอยู่ที่นี่?
Governor, may I disturb you for a moment, sir?- ผู้ว่าฯ ขอผมขัดจังหวะเดี๋ยว - มีอะไร
"Who gave you permission to disturb me?""ผู้ซึ่งที่ให้ permission to ที่ให้คุณทำให้ฉันรำคาญ?"
This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant.มันเป็นคำเตือน ไม่ให้รบกวน หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์
I didn't mean to disturb the whole household, but my car broke down out here and I was wondering if I could use your phone.ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้จะมาการรบกวน พวกคุณทั้งหมด แต่รถของผมเสียอยู่แถวนี้ และผมอยากรบกวนว่า ผมจะขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม
However, I don't want you to disturb my wedding.ถึงยังงั้น ข้าไม่ต้องการให้เจ้า ขัดขวางงานแต่งของข้า
Aren't you ashamed to disturb the dead?ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย
I disturb nobody.ฉันไม่ได้รบกวนใครทั้งนั้น
I'll put you at the end of the hall... so that you don't disturb anyone.ฉันจะให้คุณอยู่ห้องในสุด... จะได้ไม่รบกวนคนอื่น
D-Did I disturb you? So sorry.- โอ้ เจมส์ ฉันรบกวนเธอรึเปล่า?
Do not disturb the water.อย่าทำให้น้ำกระเพื่อม

disturb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊动[jīng dòng, ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, 惊动 / 驚動] alarm; alert; disturb
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, 坦然] calm; undisturbed
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 诖 / 詿] deceive; disturb
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, 事端] disturbance; incident
[rǎo, ㄖㄠˇ, 娆 / 嬈] disturbance
打扰[dǎ rǎo, ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ, 打扰 / 打擾] disturb
[sāo, ㄙㄠ, 搔] disturb; to scratch
[rǎo, ㄖㄠˇ, 扰 / 擾] disturb
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, 扰动 / 擾動] disturbance; agitation; turmoil
[xī, ㄒㄧ, 窸] disturbing noises
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, 骚乱 / 騷亂] disturbance; riot; to create a disturbance
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, 骚动 / 騷動] disturbance; uproar
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, 忐忑] perturbed; mentally disturbed; fidgety
[dǎo, ㄉㄠˇ, 捣 / 搗] pound; beat; hull; attack; disturb; stir
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬲] tease; disturb
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 平静 / 平靜] tranquil; undisturbed; serene
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance
[nào, ㄋㄠˋ, 闹 / 鬧] make noise or disturbance
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance

disturb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスターブ[, deisuta-bu] (n) disturb
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P)
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
変乱[へんらん, henran] (n,vs) disturbance; uprising; war
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P)
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics
政変[せいへん, seihen] (n) political disturbance; political change; coup d'état; coup; revolution; overthrowing of a government (e.g. Jasmine Revolution); (P)
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P)
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow
認知障害[にんちしょうがい, ninchishougai] (n) cognitive deficit; cognitive disturbance; cognitive disorder
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n,n-suf) uproar; disturbance; (P)
騒乱[そうらん, souran] (n,adj-no) disturbance; riot; mayhem; (P)
黒船[くろふね, kurofune] (n) (1) black ships (i.e. Western ships, often painted with tar, that came to Japan in the 16th century); (2) product, person, etc. arriving from the West and disturbing the Japanese market, etc.
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb

disturb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียน[v.] (bīen) EN: disturb FR: déranger ; malmener ; maltraiter
ห้ามรบกวน[v. exp.] (hām ropkūan) EN: do not disturb FR: ne pas déranger
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
แผ้วพาน[v.] (phaēophān) EN: trouble ; disturb FR:
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ทำให้เดือดร้อน[v. exp.] (thamhai deū) EN: disturb FR: énerver ; tanner (fam.)
ทำให้รำคาญ[v. exp.] (thamhai ram) EN: annoy ; pester ; disturb FR: ennuyer ; importuner
วอแว[v.] (wøwaē) EN: disturb ; annoy ; bother ; vex ; torment FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ro) EN: upheaval ; disturbance FR:
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
ขุ่นเคืองใจ [adj.] (khunkheūang) EN: disturbing FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wu) EN: cause a disturbance FR:
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying ; irritate FR: irriter
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
ร้อนหู[v.] (rønhū) EN: be disturbed to hear something FR:
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ทุรนทุราย[adj.] (thuronthurā) EN: disturbed ; uneasy FR: agité
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer

disturb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störgröße {f}disturbance variable
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation
Störverhalten {n}disturbance reaction
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
geistesgestört {adj}mentally disturbed
Fahrstörung {f}ride disturbance
Laufunruhe {f}ride disturbance
Ionosphärenstörung {f}ionospheric disturbance
Kreislaufstörung {f}circulatory disturbance
Störgröße {f}disturbance
Störung {f} (Regelungstechnik)disturbance
Unruhen {pl} [pol.]unrest; disturbances
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disturb
Back to top