ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disk*, -disk-

disk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disk (n.) แผ่นกลม See also: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน Syn. disc
disk (n.) แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก Syn. disc
disk (n.) แผ่นเสียง (คำเก่า) Syn. disc
disk (vt.) พรวนดิน
disk jockey (n.) นักจัดรายการ See also: ดีเจ Syn. DJ
disk jockey (sl.) ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ Syn. D.J., deejay
Disk Operating System (n.) ระบบการปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ See also: ระบบดอส
diskette (n.) แผ่นดิสก์ See also: ดิสก์เกต, จานบันทึกแม่เหล็ก Syn. floopy disk, magnetic tape
English-Thai: HOPE Dictionary
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
disk braken. จานห้ามล้อ
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
disk crankจานข้อเหวี่ยง
disk driveหน่วยจานบันทึกหน่วยขับจานบันทึกหน่วยขับแผ่นบันทึกหมายถึง กลไกส่วนที่ใช้หมุนจานบันทึกให้ผ่านหัวอ่านหรือหัวบันทึก (read/write head) ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในจานบันทึกมาประมวลผลได้ หากต้องการจะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป ก็ สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกัน
disk harrown. คราดจานกลม
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
disk throwern. นักขว้างจาน
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
disketteแผ่นบันทึกหมายถึง จานบันทึกขนาดเล็ก เฉพาะที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะอ่อน จึงเรียกว่า แผ่นบันทึก บรรจุไว้ในซองกระดาษ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกับจานบันทึกแม่เหล็ก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว มีความจุประมาณ 360 เคไบต์ (K byte) หรือ 360,000 ตัวอักษร และ 1.2 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร บางทีเรียกกันว่า floppy disk นอกจากนั้น มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว บรรจุอยู่ในซองที่แข็งกว่า มีความจุประมาณ 720 เคไบต์ และ 1.44 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสี่แสนตัวอักษร ในปัจจุบัน อาจใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ทำให้บรรจุข้อมูลได้มาก (เดิมบรรจุข้อมูลได้หน้าเดียว) หรือบางทีอาจทำให้ข้อมูลเบียดอัดมากขึ้น เรียกว่า double density (DD) ชนิดธรรมดาเรียกว่า single density (เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว) และหากเก็บข้อมูลได้หน้าเดียว เรียกว่า single sided (SS) ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว หากเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า เรียกว่า double sided (DS) แผ่นบันทึกชนิดที่มีความจุพิเศษ คือจุได้ถึง 1.2 ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 5.25 นิ้ว และจุได้ 1.44ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 3.5 นิ้ว เรียกว่า high density (HD) ดู disk ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diskจาน, จานบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disk cacheดิสก์แคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk operating system (DOS)ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (ดอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk packชุดจาน, ชุดจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diskette; floppy diskแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diskจาน, จานแม่เหล็กสื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
Disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึกอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกและอ่านข้อมูลบนจานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Disk Operating Systemระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Disketteแผ่นบันทึก (ดู floppy disk) [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดี-รอม (n.) compact disk read only memory See also: CD-ROM
จานบันทึก (n.) disk Syn. จาน
ดิสก์ (n.) disk Syn. จาน, จานบันทึก
ชั้นวางจาน (n.) disk rack Syn. ที่วางจาน
ที่วางจาน (n.) disk rack
ดวง (n.) disk/disc See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม
วง (n.) disk/disc See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วงกลม
สิ่งกลมๆ (n.) disk/disc See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle Syn. จุด, วง, วงกลม
hard disk (n.) จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์) See also: ฮาร์ดดิสก์
จานแม่เหล็ก (n.) magnetic disk Syn. แผ่นดิสก์, ดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ (n.) hard disk
แผ่นดิสก์ (n.) magnetic disk Syn. ดิสก์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I used a disk drive to erase the magnetic strip.ฉันใช้ดิสก์ไดร์ฟลบแถบแม่เหล็ก
PLEASE INSERT disk TWO You need the other memory card to open the file."โปรดใส่เมมโมรี่การ์ดอันที่2เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลต่อไป"
Yeah, well, so am I, and there could be answers on this disk about why I'm in the Intersect.- นั่นมันลับสุดยอด - ใช่ ผมก็ด้วย อาจจะมีคำตอบว่า ทำไมถึงมีผมในอินเตอร์เซ็ค
You have a bulging disk from sleeping on your stomach.คุณมีหมอนรองกระดูกปลิ้นจากการที่คุณนอนคว่ำไง
We've been pulling information from the disk For the last 72 hours.72 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ดึงข้อมูลจากดิสก์นี้
I thought I had it here on a disk. I don't know where the disk is.ฉันว่าฉันใส่แผ่นไว้แล้ว แต่หาไม่เจอขอโทษค่ะ
Would you like your disk back, madam?อยากได้แผ่นดิสก์คืนมั้ย
Rebooted it and ran a disk utility.เปิดเครื่องใหม่แล้ว เปิดโปรแกรมจัดการดิส
This disk will self destruct in five seconds.ดิสค์นี้จะทำลายตัวเอง ภายใน 5 วินาที
The hologram disk is gone.แผ่นโฮโลแกรมหายไปแล้ว
Where is the disk you stole?แผ่นที่เจ้าขโมยไปอยู่ไหน?
She's stolen a very valuable disk from me.เธอขโมยแผ่นข้อมูลที่มีค่าของข้าไป

disk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘符[pán fú, ㄆㄢˊ ㄈㄨˊ, 盘符 / 盤符] disk drive number (A: or B: in Microsoft DOS and Windows system)
磁盘驱动器[cí pán qū dòng qì, ㄘˊ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 磁盘驱动器 / 磁盤驅動器] disk drive
激光唱片[jī guāng chàng piàn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 激光唱片] compact disk; CD
圆盘[yuán pán, ㄩㄢˊ ㄆㄢˊ, 圆盘 / 圓盤] disk
软盘[ruǎn pán, ㄖㄨㄢˇ ㄆㄢˊ, 软盘 / 軟盤] floppy disk
软碟[ruǎn dié, ㄖㄨㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 软碟 / 軟碟] floppy disk
软磁盘[ruǎn cí pán, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄆㄢˊ, 软磁盘 / 軟磁盤] floppy disk
软磁碟[ruǎn cí dié, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 软磁碟 / 軟磁碟] floppy disk
硬盘[yìng pán, ˋ ㄆㄢˊ, 硬盘 / 硬盤] hard disk
硬碟[yìng dié, ˋ ㄉㄧㄝˊ, 硬碟] hard disk; hard drive
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, 函式库 / 函式庫] library (partition on computer hard disk)
光磁碟[guāng cí dié, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 光磁碟] magneto-optical disk; floptical disk
磁片[cí piàn, ㄘˊ ㄆㄧㄢˋ, 磁片] magnetic disk
椎间盘[zhuī jiān pán, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, 椎间盘 / 椎間盤] intervertebral disk
腰椎间盘[yāo zhuī jiān pán, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, 腰椎间盘 / 腰椎間盤] intervertebral disk

disk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD
アプリケーションフォーマット[, apurike-shonfo-matto] (n) {comp} disk formatting (wasei
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk
キーディスク[, ki-deisuku] (n) {comp} key disk
キャッシュディスク[, kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] (n) {comp} optical disk; digital optical disk
ディスクオペレーティングシステム[, deisukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} disk operating system; DOS
ディスクカートリッジ[, deisukuka-torijji] (n) {comp} disk cartridge
ディスクキャッシュ[, deisukukyasshu] (n) {comp} disk cache
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P)
ディスクドライブ[, deisukudoraibu] (n) {comp} disk drive
ディスクパーティション[, deisukupa-teishon] (n) {comp} disk partition
ディスクパック[, deisukupakku] (n) {comp} disk pack
ディスクブレーキ[, deisukubure-ki] (n) disk brake
ディスク二重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) {comp} disk duplexing
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) {comp} disk compression
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] (n) {comp} disk drive
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] (n) {comp} disk drive
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller
デジタルビデオディスク[, dejitarubideodeisuku] (n) {comp} Digital Video Disk
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P)
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] (n) {comp} hard-sectored disk
ハードディスクドライブ[, ha-dodeisukudoraibu] (n) {comp} hard disk drive; hard drive
ハードディスクレコーダー[, ha-dodeisukureko-da-] (n) hard disk recorder
ハードディスクレコーディング[, ha-dodeisukureko-deingu] (n) {comp} hard disk recording; HDR
フッロピーディスク[, furropi-deisuku] (n) {comp} floppy disk
ブランクディスク[, burankudeisuku] (n) {comp} blank disk
フレキシブルディスク[, furekishiburudeisuku] (n) {comp} flexible disk; floppy disk
フレキシブルディスクカートリッジ[, furekishiburudeisukuka-torijji] (n) {comp} flexible disk cartridge
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC
フロッピーディスクドライブ[, furoppi-deisukudoraibu] (n) {comp} floppy disk drive; FDD
フロプティカルディスク[, furoputeikarudeisuku] (n) {comp} floptical disk
ベーシックディスク[, be-shikkudeisuku] (n) {comp} basic disk
マイクロフロッピーディスク;マイクロフロッピィディスク[, maikurofuroppi-deisuku ; maikurofuroppiideisuku] (n) {comp} microfloppy disk
ミニフロッピーディスク[, minifuroppi-deisuku] (n) {comp} mini floppy disk
リムーバブルハードディスク[, rimu-baburuha-dodeisuku] (n) {comp} removable hard disk
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk
仮想ドライブ[かそうドライブ, kasou doraibu] (n) {comp} virtual disk drive
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] (n) {comp} optical disk; digital optical disk
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk
ディスク[でいすく, deisuku] disk
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS)
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space
ディスクデバイス[でいすくでばいす, deisukudebaisu] disk device
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition
ディスクパック[でいすくぱっく, deisukupakku] disk pack
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] disk drive
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードディスク[はーどでいすく, ha-dodeisuku] hard disk
ハードディスクドライブ[はーどでいすくどらいぶ, ha-dodeisukudoraibu] hard disk drive, hard drive
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.)
両面ディスク[りょうめんディスク, ryoumen deisuku] double-sided disk
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk
光磁気ディスク[ひかりじきディスク, hikarijiki deisuku] Magneto-Optical disk
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk
片面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk
磁気ディスク[じきディスク, jiki deisuku] magnetic disk
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD

disk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิสก์[n.] (dis = dit) EN: disk FR: disque [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ฮาร์ดดิสก์[n.] (hāt-dit = h) EN: hard disk FR: disque dur [m]
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk ; dis (Am.) ; discus FR: roue [f] ; disque [m]
จักร-[n.] (jakkra-) EN: circle ; wheel ; disk FR:
จานบันทึก[n.] (jānbantheuk) EN: disk ; magnetic disk FR:
จานบันทึกแบบแข็ง[n. exp.] (jānbantheuk) EN: hard disk FR: disque dur [m]
จานหนึ่งหน่วย[n. exp.] (jān neung n) EN: unit disk ; unit disc FR:
จันทรมณฑล[n.] (janthramont) EN: disk of the moon FR: disque lunaire [m]
จันทรพิมพ์[n.] (janthraphim) EN: disk of the moon FR: disque lunaire [m]
หนังแผ่น[n. exp.] (nang phaen) EN: VCD movie ; DVD movie ; film on disk FR: film DVD [m]
แผ่นดิสก์[n. exp.] (phaen dit) EN: magnetic disk FR:
แผ่นผี[n. exp.] (phaen phī) EN: pirate CD ; pirate VCD ; pirate DVD ; pirate disk FR: disque pirate [m]
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
เซคคิดิสก์[n. exp.] (Sekkhi dit) EN: Secchi disk FR:
ดิสเก็ตต์[n.] (disket = di) EN: diskette FR: disquette [f]
ดิสเครดิต[v.] (diskhrēdit ) EN: discredit FR: discréditer
กงจักร[n.] (kongjak) EN: disk-shapen weapon FR:

disk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckenscheibe {f}ceiling disk
Kompaktplatte {f} (CD)compact disk
Dämpfungsscheibe {f}damping disk
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk
Scheibenbremse {f}disc brake; disk brake
Diskettenfehler {m} [comp.](critical) disk error
Blindscheibe {f}dummy disk
Festplatte {f}fixed disk
Wechselplatte {f}moving head disk
Nabenschere {f}hub disk
Parkscheibe {f}parking disk
Wechselplatte {f}removable disk
Ventilteller {m} [techn.] | federbelasteter Ventiltellervalve plate; valve disk | direct spring-loaded valve disk
Anwendungsdiskette {f}application diskette
Sicherungsdiskette {f} [comp.]backup diskette
Diskontsatz {m} [fin.] | Diskontsätze
Block {m} (Platte; Disk)physical record
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk
Kompaktdiskette {f}; Mikrodiskette
Diskette {f} [comp.]discette; diskette
Diskurs {m} | einen Diskurs führendiscourse | to discourse
Unstimmigkeit {f}; Diskrepanz
Diskriminierung {f} | Diskriminierungen
Diskuswerfer {m}; Diskuswerferin
Diskussionsveranstaltung {f} | Diskussionsveranstaltungen
Diskettenlaufwerk {n} [comp.]disk drive; floppy drive
Antriebsloch {n} der Diskettedrive hole
Festplatte {f}; Harddisk
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole
indiskret {adj} | indiskreter | am indiskretestenindiscreet | more indiscreet | most indiscreet
Indiskretion {f} | Indiskretionen
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk
Mutterdiskette {f}; Systemdiskette
Bildplatte {f}optical disk; videodisk
Ramdisk {f} [comp.]ramdisk
Drehteller {m}rotary disk; rotary table
Anlaufscheibe {f}stop disk; thrust washer
Teller {m} (am Skistock)disk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disk
Back to top