4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย r
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n กระต่าย, n ขนกระต่าย, n เนื้อกระต่าย, sl พูดไม่หยุด

n การแข่งขัน, vi แข่งขัน (ความเร็ว), vi วิ่งอย่างเร็ว, n กระแสน้ำ, n ร่องน้ำ, n มนุษยชาติ, n เชื้อชาติ, n กลุ่ม, n พันธุ์ (พืชหรือสัตว์)

adj ซึ่งคงอยู่ระหว่างเชื้อชาติที่ต่างกัน, adj เกี่ยวกับเชื้อชาติ

n การเหยียดเชื้อชาติ

n ชั้น, n เครื่องทรมานดึงแขนขา, vt เขากวางคู่หนึ่ง, vt ทำให้เจ็บปวด, vt ขูดรีด, n การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า, n กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป, n การทำลาย

n เรดาร์

n รังสี

adj โดยรากฐาน, adj ทั่วถึง, adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, n คนหัวรุนแรง, n ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)

prf แท่ง, n วิทยุ, n การสื่อสารทางวิทยุ, vt ติดต่อกันทางวิทยุ, adj ที่เกี่ยวกับวิทยุ, adj ที่เกี่ยวกับรังสี

n ความเดือดดาล, n ความคลั่งไคล้, vi แสดงความเดือดดาล, vi แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

n ราว, n รั้ว, n รางรถไฟ, n ใส่ราว, vi ด่าว่า, vt นกกวัก

n ทางรถไฟ, n ระบบทางรถไฟ, vt ผลักดันอย่างเร่งรีบ, vt ขนส่งโดยทางรถไฟ

n ฝน, n ฤดูฝน, vi ฝนตก, vi ตกลงมาเหมือนฝนเท

vt ยกขึ้น, vt เลี้ยงดู, vt ทำให้เพิ่มขึ้น, vt ปลูก, vt รวบรวมเงิน, vt กระตุ้น, vt เพิ่มเงินพนัน, vt ติดต่อทางวิทยุ, vt ทำให้คืนชีพ, vt ยกระดับ, vt สร้าง, n การยกขึ้น, n รายได้ที่เพิ่มขึ้น

n การฟื้นตัว, n การชุมนุม, n การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล, n การตีลูกกลับ, vt ชุมนุม, vt ฟื้นตัว, vt ตีลูกกลับ, vt ล้อเลียน

n ฟาร์มปศุสัตว์, vi ทำฟาร์มปศุสัตว์

adj โดยการสุ่ม, adj ซึ่งไม่มีแบบแผน

n ขอบเขตหรือแนว, n แถว, n วิถีกระสุน, n สถานที่ฝึกซ้อม, n บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์, n ทิวเขา, n เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง, n ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด, vi ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง, vt ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง, vt จัดแถว, vt ตั้งวิถียิง

n ตำแหน่ง, n ยศ, n แถว, n ชนชั้น, vi จัดตำแหน่ง, vi จัดแถว, vi มียศสูง, adj ฉาวโฉ่, adj เหม็น, adj รกทึบ, sl น่าเกลียด

n การข่มขืน, n การทำลาย, vt ข่มขืน, vt ช่วงชิง, n พืชชนิดหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือสกัดเอาน้ำมันจากเมล็ด, n กากผลองุ่นที่มาจากการทำไวน์

adj รวดเร็ว

adv อย่างรวดเร็ว

adj ซึ่งหายาก, adj ซึ่งมีค่า, adj เบาบาง (อากาศ), adj ไม่สุกมาก, sl สุดยอด

adv นานๆ ครั้ง, adv ไม่ธรรมดา

rat
n หนู, n คนทรยศ (คำสแลง), vi ล่าหนู

n อัตราความเร็ว, n ราคา, n อัตราต่อหน่วย, vt ตีราคา, vt ประเมินค่า, vt จัดลำดับ

adv ค่อนข้าง, adv มากกว่า, adv ถ้าจะพูดให้ถูก, adv ในทางตรงกันข้าม

n การประเมิน, n การจัดอันดับฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ

n อัตราส่วน

adj ซึ่งมีเหตุผล

raw
adj ดิบ, adj เจ็บแสบ (แผล), adj หนาวเหน็บ, adj ไม่มีประสบการณ์, n หยาบ, adj สภาพเปลือยเปล่า

re
prf หลัง, abbr คำย่อของ regarding, prep กรณีของ (คำย่อของ in re), abbr สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium

vi เอื้อม, vt เอื้อม, vt ไปถึง, vt มาถึง, vt ติดต่อสื่อสาร, vi ครอบงำ, vt ครอบงำ, vt บรรลุผลสำเร็จ, n การไปถึง, n การบรรลุผลสำเร็จ, n ขอบเขต, n จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์หรือรายการทีวี (คำไม่เป็นทางการ)

vi ตอบสนอง, vi เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน, vi เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

n การตอบสนอง, n ปฏิกิริยาตอบกลับ, n ปฏิกิริยาเคมี

vt อ่าน, vt เข้าใจความหมาย, vt แปล, vi อ่านข้อมูล, vt ได้ยิน, vt เรียน, vt ทำนาย, vt ตรวจสอบ, adj ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน

n ผู้อ่าน, n หนังสือฝึกการอ่าน, n ผู้ตรวจเรื่อง, n ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ, n ผู้อ่านพระคัมภีร์

adv อย่างไม่ลังเล

adj ซึ่งใช้ในการอ่าน, n การอ่าน

adj เตรียมพร้อม, adj พร้อมใช้, adj เต็มใจ, adj รวดเร็ว, adj ง่าย, adj ฉลาด, vt เตรียมพร้อม, n เงินสด, n ท่าเตรียมยิง, n สภาพเตรียมพร้อม, int คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน

adj แท้จริง, adj มีตัวตน, adj จริงใจ, n ความเป็นจริง, n เหรียญสเปน

adj ซึ่งปฏิบัติได้จริง

n ความเป็นจริง

vt เข้าใจ, vt ตระหนัก, vt ทำให้เป็นจริง, vt แลกเป็นเงินสด, vt ได้กำไร

adv โดยแท้จริง

n ขอบเขต, n อาณาจักร

n ส่วนหลัง, n กองหลัง, n บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), adj หลัง, vt เลี้ยงดู, vt เพาะปลูก, vt ชูขึ้น

n เหตุผล, n ความมีเหตุผล, n สติ, n การใช้เหตุผล, vi คิดอย่างมีเหตุผล, vt ชี้แจงเหตุผล

adj มีเหตุผล, adj พอสมควร, adj ี่(ราคา) สมเหตุสมผล

n ผู้ก่อการกบฏ, n คนขัดขืน, vi ก่อกบฏ, vi ดื้อรั้น

vt สร้างใหม่

vi ระลึก, vt ทำให้หวนคิดถึง, vt เรียกกลับ, vt ยกเลิก, n การระลึกได้, n การยกเลิก

vt รับ, vi รับ, vt รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า, vi รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า, vt ต้อนรับ, vt ยอมรับ

n เครื่องรับโทรศัพท์, n อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ, n ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), n ผู้รับ, n คนรับของโจร, n ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้

adj เร็วๆ นี้

adv เมื่อไม่นานมานี้

n การรับไว้

n การตกต่ำทางเศรษฐกิจ

n ตำรากับข้าว, n สูตร, n ใบสั่งยาของแพทย์

n ผู้รับ

n ข้อตกลง, n ความสำนึกบุญคุณ, n การระลึกถึง, n ความเข้าใจ, n ความเข้าใจ, n ความเข้าใจหรือความตระหนัก

vt จำได้, vt สำนึก, vt ยอมรับ, vt แสดงว่าเห็นคุณค่า

vt แนะนำ, vt รับรอง, vt ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ, vt ฝากฝัง

n การแนะนำ

n บันทึก, n เครื่องเล่นจานเสียง, n สถิติในการแข่งกีฬา, n ประวัติ, n ประวัติอาชญากรรม, n เอกสาร, vt เขียนบันทึก, vt บันทึกเทป, vt แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)

n การบันทึก

vt ได้คืน, vi ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย, vt ทำให้ใช้ได้อีก, vt ชดใช้, vi ชนะคดี (ทางกฎหมาย)

n การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

vt เกณฑ์ทหารใหม่, vt รับคนใหม่, vi ฟื้นฟู, vi สมาชิกใหม่

red
n สีแดง, adj (สี) แดง, n ฝ่ายซ้าย

vt ลดลง, vt ลดราคา, vt รวบยอด, vt ลดระดับ, vt เคี่ยวจนข้น, vt ตัดทอน, vt บังคับ

n การลดลง

vt อ้างอิง

n การอ้างอิง, n เอกสารอ้างอิง, n หนังสือรับรอง

vt สะท้อนกลับ, vt สะท้อนให้เห็น, vi ไตร่ตรอง

n การสะท้อน, n ภาพสะท้อน, n การไตร่ตรอง

vt ปฏิรูป, vt ดัดนิสัย, n การปฏิรูป

n ตู้เย็น

n ที่หลบภัย

n ผู้ลี้ภัย

vt ปฏิเสธ, n ขยะ

vt ได้คืน

vt พิจารณา, vt เอาใจใส่, n จ้องมอง, n ความเอาใจใส่, n ความเป็นที่นับถือ, n การจ้องมอง

prep เกี่ยวกับ

adv โดยไม่คำนึงถึง, adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง

n ระบอบการปกครอง

n ขอบเขต, n ภูมิภาค

adj เกี่ยวกับดินแดน

n ทะเบียน, n สมุดลงทะเบียน, n เครื่องบันทึก, vi ลงทะเบียน, vt ลงทะเบียน, vt บันทึก, vi แสดง, vt ส่งจดหมายลงทะเบียน

vt เสียใจ, vt เสียดาย, n ความเศร้าโศกเสียใจ

adj เป็นประจำ, adj ปกติ, n ลูกค้าประจำ, adj ทหารประจำการ

adv โดยปกติ

vt ควบคุม (ทางวิศวกรรม), vt วางระเบียบ (ทางกฎหมาย)

n กฎข้อบังคับ, n การวางข้อกำหนด

n ผู้ควบคุม, n เครื่องควบคุมอัตโนมัติ (เช่น ควบคุมความเร็ว อุณหภูมิ)

adj ซึ่งควบคุมบังคับ

n การทำให้กลับสู่สภาพเดิม

vt เพิ่มกำลังทางทหาร, vt ทำให้แข็งแกร่งขึ้น

vt ปฏิเสธ, vt บอกปัด, vt ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา), vt อาเจียน, n คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ

vi เกี่ยวข้อง, vi ทำให้เกี่ยวข้องกัน, vt เล่า

adj ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, adj เป็นญาติกัน

n ความเกี่ยวข้องกัน, n ญาติ, n การเล่าเรื่อง

n ความสัมพันธ์, n ความเป็นญาติกัน, n ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว

adj โดยเทียบเคียง, adj ซึ่งสัมพันธ์กัน, n เครือญาติ

adv โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

vi ผ่อนคลาย, vt ทำให้ผ่อนคลาย

vt ปลดปล่อย, vt ปลดหนี้, vt ปลดออกจากงาน, vt ออกวางจำหน่าย, n การปลดปล่อย, n การออกข่าว

adj เข้าประเด็น, adj สำคัญ

n ความน่าเชื่อถือ

adj เชื่อถือได้

n การผ่อนคลาย

vt ผ่อนคลาย, vt ลดภาระ, vt ปลดออกจากตำแหน่ง, vt ทำให้เด่น

n ความเชื่อในศาสนา, n ศาสนา

adj เกี่ยวกับศาสนา

adj ไม่เต็มใจ, adj ต่อต้าน (คำโบราณ)

vi อาศัย, vi เชื่อใจ

vi ยังเหลืออยู่, vi พักอยู่, vi ยังเหมือนเดิม

adj ที่เหลือ, adj สุทธิ (ราคา), adj ที่เหลือเป็นเศษ, adj ซึ่งเหลืออยู่, adj เกิน, adj ซึ่งรอดชีวิต

n ความเห็น, n การให้ข้อคิดเห็น, vt ให้ความเห็น, vt สังเกต

adj น่าสังเกต, adj ไม่ธรรมดา

vi จำได้, vt จำได้, vt จดจำ, vt ส่งความคิดถึง

vt เตือน

n สิ่งช่วยเตือนความจำ

adj ไกล, adj นานมาแล้ว, adj เป็นญาติห่างๆ, adj ห่างเหิน

n การเคลื่อนย้ายได้

vt นำออกไป, vi โยกย้าย, vt โยกย้าย, vt ถอดออก (เสื้อผ้า), vt ลบออก, vt กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค), vt ไล่ออก, vt ระยะห่าง

vt ให้ความช่วยเหลือ, vt แปล, vt แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี), vt ทำให้เป็น, vt ยอมแพ้, vt ส่งคืน, vt ฉาบปูน

n ค่าเช่า, vt เช่า, vt ให้เช่า, n รอยฉีก

n ค่าเช่า, n การเช่า, n สิ่งที่ให้เช่า, adj สำหรับเช่า

vt ซ่อมแซม, vt ชดเชย, n การซ่อมแซม, vt ไปเป็นประจำ

vt พูดซ้ำ, vt เกิดซ้ำ, n การกระทำซ้ำ

adv อย่างซ้ำๆ

vt แทนที่, vt นำมาไว้ที่เดิม

n การทำหน้าที่แทน

vi ตอบ, vt ตอบ, n การตอบ, n การตอบสนอง

vi รายงาน, vt รายงาน, vi บันทึก, vt บันทึก, vi รายงานตัว, n ข่าว, n รายงาน, n ชื่อเสียง

adv ตามรายงาน

n ผู้สื่อข่าว, n ผู้รายงาน

n การรายงานข่าว

vt ทำหน้าที่แทน, vt เป็นสัญลักษณ์ของ, vt อธิบาย, vt แสดงให้เห็น

n การเป็นตัวแทน

n ตัวแทน, n ตัวอย่าง, adj เป็นตัวแทน, adj เป็นตัวอย่าง

n สาธารณรัฐ

adj เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, n สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา

n ชื่อเสียง

vt ขอร้อง, n การขอร้อง, n เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์), n ความต้องการ

vt ต้องการ, vt บังคับใช้ (กฎหมาย), vt เรียกร้อง

adj ที่จำเป็นต้องทำ, adj ซึ่งจำเป็น, adj ต้องมีก่อน

n สิ่งจำเป็น, n ความต้องการ

vt ช่วยชีวิต, n การช่วยชีวิต

n การวิจัย, vi วิจัย, vt วิจัย

n นักวิจัย

vt คล้าย

n การจอง, n เขตสงวน, n ข้อจำกัด

vt สำรอง, vt จอง, n เงินสำรอง, n สิ่งที่สำรองไว้, n ตัวสำรอง, n กองหนุน, n เขตสงวน

n ที่อยู่อาศัย, n การอยู่อาศัย

n ผู้พักอาศัย

adj เกี่ยวกับที่พักอาศัย

vi ลาออก, vt ลาออก, vt ยอม

vi ต่อต้าน, vt ต่อต้าน, vt อดทน

n การต่อต้าน, n ความอดทน, n แรงต้านทาน

n การแก้ปัญหา, n การลงมติ, n การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด, n มติ

vi ตกลงใจ, vt ตกลงใจ, vi แยกแยะ, vt แยกแยะ, vt ตัดสินใจแน่วแน่, vt แก้ปัญหา, vt มีมติ, vt วิเคราะห์ (ปัญหา), n แน่วแน่, n การตัดสินใจ

n สถานที่พักตากอากาศ, n แหล่งพึ่งพิง, n การหันไปพึ่ง, n สถานที่ที่ไปบ่อย, vt หันไปพึ่ง, vt ชอบไป

n แหล่งที่มา, n ทรัพยากร, n ปฏิภาน

n ประเด็น, n ความเคารพ, n ความเอาใจใส่, vt เคารพ, vt เอาใจใส่

adv ตามลำดับ

vi ตอบ, vt ตอบ, vi ตอบสนอง

n ผู้ตอบ, n ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, n จำเลย (คำย่อคือ def., dft)

n คำตอบ, n การตอบสนอง

n ความรับผิดชอบ, n หน้าที่

adj มีความรับผิดชอบ, adj เชื่อถือได้

n การพักผ่อน, n การหยุดชั่วขณะ, n ความตาย, n ที่พัก, vi พักผ่อน, vt พักผ่อน, vi สงบนิ่ง, vt สงบนิ่ง, vi อาศัย, n ส่วนที่เหลือ, vi ยังเป็น

n ร้านอาหาร

vt ฟื้นฟู, vt ซ่อมแซม

vt จำกัด

n การยับยั้ง

vi เป็นผล, n ผลลัพธ์, sl คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ

vt ดำเนินต่อไปใหม่, vi ดำเนินต่อไปใหม่, vt กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

n การขายปลีก, adv ในราคาขายปลีก, vi ขายปลีก, vt ขายปลีก, vt นำไปเล่าต่อ, adj เกี่ยวกับการขายปลีก

n ผู้ขายปลีก

vt เก็บไว้, vt จดจำ, vt ผูกขาด, vt ว่าจ้างทนาย

vi เกษียณ, vi เข้านอน, vt ออกไป, vi ถอนตัว

adj ปลดเกษียณ, adj ถอนตัว

n การปลดเกษียณ

n การล่าถอย, n สัญญาณถอย, n การปลดเกษียณ, n ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ, n สถานที่ที่สงบเงียบ, vi ถอย, vi ถอนตัว

vi กลับคืน, vt ตอบ, vt ชดเชย, vt ให้ผล, vt เลือกกลับเข้าไปอีก, vt เตะลูกกลับ, n การกลับคืน, n ผลตอบแทน, n ผลกำไร, n ลูกตีกลับ, adj เกี่ยวกับการกลับมา

vt เปิดเผย, vt แสดงให้เห็น

n การเปิดเผย, n สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, n การเปิดเผยของพระเจ้า

n รายได้, n รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

adj ตรงกันข้าม, adj ซึ่งถอยกลับ, n ด้านตรงกันข้าม, n การถอยหลัง, n ความล้มเหลว, vt กลับกัน, vt ถอยกลับ, vt กลับคำพิพากษา

n การทบทวน, n บทวิจารณ์, vt ตรวจสอบ, vt เขียนบทวิจารณ์, vt ทบทวน

n การปฏิวัติ, n การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, n การหมุนหนึ่งรอบ, n วัฏจักร

adj เกี่ยวกับการปฏิวัติ

n รางวัล, vt ให้รางวัล

n การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว, n การใช้ถ้อยคำโอ้อวดเกินเลย

n จังหวะดนตรี, n จังหวะสัมผัสในกวี, n จังหวะ, n ความสอดคล้อง, n ลีลา

rib
n ซี่โครง, n เนื้อติดซี่โครง, n โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม, n เส้นใบไม้, n โครงร่าง, vi เย้าแหย่, vt เย้าแหย่, vt จัดให้เป็นโครง

n เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง, n แถบผ้าหมึก, n สายสะพาย, vt ตกแต่งด้วยริบบิ้น, vt ฉีกเป็นเส้นยาว

n ต้นข้าว, n เมล็ดข้าว, vt ตำ (ข้าว)

adj รวย, adj อุดมสมบูรณ์, adj มีค่า, adj (อาหาร) มัน, adj เข้มข้น (รสชาติ, สี)

rid
vt ขจัด, adj ขจัดออกไป

vi ขี่, vt ขี่, vi ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, vt ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, vi เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, vt เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, vi ขึ้นลิฟท์, vt ขึ้นลิฟท์, vi ควบคุม, vi ลอย, vi อาศัย, vt โต้ (คลื่น), n การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า, n การขี่ยานพาหนะ, n เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน

n คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ, n ข้อความเพิ่มเติม

n แนวหรือสัน, n สันเขา, n ส่วนที่นูน, vt ทำให้เป็นสัน, vi เป็นแนวสัน

adj น่าขัน

n ปืนเล็กยาว, vt ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน, vt ค้น, vi ปล้น, vt ปล้น

adj ถูกต้อง, adj เหมาะ, adj เป็นธรรม, adj ทางขวา, adv อย่างเหมาะสม, adv อย่างฉับพลัน, adv โดยตรง, n ความถูกต้อง, n สิทธิ, n ขวา, n พรรคอนุรักษ์นิยม, vt ทำให้ถูกต้อง, vt แก้ไข

rim
n ขอบ, n ขอบล้อ, vt ทำให้มีขอบ

n แหวน, n วงแหวน, n กลุ่มคณะ, n เนื้อที่ที่เป็นวงกลม, vi ล้อม, vt ล้อม, vt ใส่ห่วง, vi สั่นกระดิ่ง, vt สั่นกระดิ่ง, vi ส่งเสียงดังกังวาน, vt ทำเสียงสะท้อน, vi โทรศัพท์, n เสียงกระดิ่ง

n การจลาจล, n สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่, n คนที่สนุกสนาน, n การนำเสนอที่วิเศษงดงาม, n ความสำมะเลเทเมา, vi ก่อการจลาจล, vi สำมะเลเทเมา

rip
abbr ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace), vi ฉีก, vt ฉีก, n การฉีก, n คลื่นยักษ์, n คนเสเพล

vi ลุกขึ้น, vi สูงขึ้น, vi เลื่อนสถานะขึ้น, vi ลุกฮือ, vi ยุติการประชุม, vi กำเนิด, vi เจริญเติบโต, vi ปรากฏ, vi (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า, n การเพิ่มขึ้น, n การเลื่อนขึ้น, n การยกระดับ, n การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า, n แหล่งกำเนิด, n การก่อจลาจล

n ภัยอันตราย, n การเสี่ยง, vt เสี่ยงภัย, vt เสี่ยงทำ

adj เป็นอันตราย, adj เป็นการเสี่ยง

n พิธีกรรม, adj เกี่ยวกับพิธีกรรม

n คู่แข่ง, n ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, vt มีความสามารถทัดเทียมกัน, vi แข่งขัน, vt แข่งขัน, adj ที่เป็นคู่แข่งกัน

n แม่น้ำ, n การไหล

n ถนน, n เส้นทาง

n หุ่นยนต์

n หิน, n ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี, n เพชร, vi โยก, vt โยก, vt ทำให้ตกใจ, n การโยก, n ดนตรีร็อค

n จรวด, n ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด, n พลุ, vi พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, vi เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, vt ส่งจรวด, n พืชชนิดหนึ่ง

rod
n ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, n คันเบ็ด, n ไม้เรียว, n ไม้วัด, n ปืนเล็ก

n บทละคร, n บทบาท

vi ม้วน, vt กลิ้ง, vi ขับเคลื่อนบนล้อ, vi บิดงอ, vi เดินโซเซ, vi เคลื่อนเป็นลูกคลื่น, vt เคลื่อนเป็นลูกคลื่น, vi คลึงด้วยลูกกลิ้ง, vi ดำเนินการ, n ม้วนเอกสาร, n สิ่งที่มีลักษณะเป็นม้วนกลม, n ก้อนขนมปัง, n การหมุน, n การคลึงด้วยลูกกลิ้ง, n การโยนลูกเต๋า, n การบินควงสว่าน, n การหมุนแบบวงล้อ, n การเดินโคลงเคลง, n เสียงรัว, n ลูกกลิ้ง

n การกลิ้ง

adj เกี่ยวกับโรมัน

n กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน, n เรื่องรักใคร่, n การผจญภัย

adj เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย, adj เพ้อฝัน, adj เต็มไปด้วยจินตนาการ, n บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก

n หลังคา, n ส่วนบน, n เพดานปาก, vt มุงหลังคา

n ที่ว่าง, n ห้อง, n คนที่อยู่ในห้อง, n โอกาส, vi พักอาศัย

n ราก, n รากฟัน, adj รากฐาน, n รากเหง้า, n รากในคณิตศาสตร์, n รากศัพท์, vi หยั่งราก, vt หยั่งราก, vi มีกำเนิดจาก, vi คุ้ยดินด้วยจมูก, vt คุ้ยดินด้วยจมูก, vi ส่งเสียงเชียร์

n เชือก, vt มัดด้วยเชือก

n ดอกกุหลาบ, n สีกุหลาบ, n ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ

adj ขรุขระ, adj มีพายุรุนแรง, adj ทุรกันดาร, adj หยาบคาย, adj คร่าวๆ, adj ไม่เป็นระเบียบ, adj ไม่ได้ตกแต่ง, n พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ, n ต้นร่าง, n คนที่ใช้ความรุนแรง, vt ทำให้ขรุขระ, vt ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)

adv อย่างคร่าวๆ

prep รอบๆ, adj กลมๆ, adj ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม, n รูปทรงกลม, n รอบการแข่งขัน, n ยก (มวย), n รอบ (กอล์ฟ), n นัด(กระสุน), n การลาดตระเวณ, n ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น, n ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ, n การหมุนไปรอบๆ, vt เคลื่อนเป็นวงกลม, vt ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ, vi กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ, vi ห่อริมฝีปากออกเสียง

n เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน, vt กำหนดเส้นทาง

n กิจวัตรประจำ, n ชุดคำสั่ง (คอมพิวเตอร์), adj เป็นประจำ, adj ซ้ำซาก


row
n แถว, n ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง, vi พาย, vt พาย, vi แข่งเรือ, n การทะเลาะวิวาท, n เสียงเอะอะโวยวาย, vi ทะเลาะวิวาท

adj เกี่ยวกับราชวงศ์, adj ใหญ่โต, adj ดีเลิศ, n สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ), n ใบเรือของเสาเอก

rub
vt นวด, vi ขูด, vi ขัดถู, vt ขัดถู, n การขัด, n การนวด, n อุปสรรค

n ยาง, n รองเท้าหุ้มกันน้ำ, n ยางลบ, n ถุงยางอนามัย, n การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน

n ซากปรักหักพัง, n ความพินาศ, n ความล่มจม, vt ทำให้พินาศ, vt ทำให้ล่มจม

n หลักเกณฑ์, n นิสัยปกติ, n การปกครอง, n วินัยทางศาสนา, n วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์, n บรรทัด, vt ปกครอง, vt ขีดเส้น, vt มีอิทธิพล, vt ตัดสิน

adj ซึ่งปกครอง, n คำวินิจฉัย

n ข่าวลือ, vt ลือ

run
vi วิ่ง, vi วิ่งแข่ง, vt วิ่งแข่ง, vi วิ่งหนี, vt รีบไป, vt พาไปส่ง, vt ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, vi ไปขอความช่วยเหลือ, vi เยี่ยมเยียน, vi เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, vt เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, vt เปิดเครื่อง, vi เปิดเครื่อง, vt ดำเนินการ, vi ไหล, vt ไหล, vi (น้ำมูก) ไหล, vi กลิ้ง, vi เข้าร่วม, vi ใช้เวลา, vi แพร่, vt ทำให้แพร่กระจาย, vi มีผลตามกฎหมาย, vt ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย, vi ว่ายทวนน้ำไปวางไข่, n การวิ่ง, n การวิ่งแข่ง, n การเดินทาง, n ระยะทาง, n ความต่อเนื่อง, n คอกล้อมสัตว์

n ผู้วิ่ง, n ผู้ส่งข่าวสาร, n ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า, sl หลบฉากออกไป

n การวิ่ง, n การจัดการธุรกิจ, adj ซึ่งไหล, adj ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่, adj ซึ่งต่อเนื่องกัน, adv โดยต่อเนื่องกัน

adj ในชนบท, adj เกี่ยวกับชนบท, adj เกี่ยวกับการเกษตร

vi วิ่ง, vt รีบเร่ง, vt พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง, vt จู่โจม, n การเร่งรีบ, n การวิ่งกรูกันไป, n ชั่วโมงเร่งรีบ, n การจู่โจมกะทันหัน, n การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว, n ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า, n ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ, adj เร่งด่วน, n พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง

n ชาวรัสเซียค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top