4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย f
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n ผ้าหรือสิ่งทอ, n โครงสร้างของตึกหรืออาคาร, n โครงสร้าง

n ใบหน้า, n สีหน้า, n พื้นผิว, n รูปลักษณ์, n ชื่อเสียง, vt เผชิญหน้า, vi หันหน้าออกไปทาง, vt มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด

vt ทำให้สะดวกขึ้น

n สิ่งอำนวยความสะดวก, n คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ

n ความจริง, n ส่วนของข้อมูล

n ปัจจัย, n ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์), n ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน

n โรงงาน

n ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, n คณะอาจารย์, n คณะ

vi เลือน, vi ร่วงโรย

vi ล้มเหลว, vt ้ผิดหวัง, vt ้สอบไม่ผ่าน

n ความล้มเหลว, n ผู้ที่ล้มเหลว

adj เจือจาง, adj อ่อนกำลัง, adj เฉื่อย, vi เป็นลม, n ภาวะของคนที่เป็นลม

adj เท่าเทียม, adj ยุติธรรม, adj เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี, adj สีอ่อน, adj ปานกลาง, adj มากพอประมาณ, adj ของสีผิวหรือสีผม, adj สวยงาม, adj สุภาพ, adj ไม่มีตำหนิ, adv อย่างยุติธรรม, adv ตรงเป้าหมาย, n สวนสนุก, n งานออกร้านขายสินค้า, n งานแสดงสินค้า

adv อย่างยุติธรรม, adv อย่างพอสมควร

n ศรัทธา

phrv สะดุดล้ม, vi ร่วง, vi ตกลง, vi สูญเสีย (ทางวรรณคดี), vi มีขึ้น, vi แพ้, n การตก, n การลดลง, n ฤดูใบไม้ร่วง

adj เท็จ, adj ปลอม, adj ซึ่งไม่ซื่อสัตย์

n ชื่อเสียง

adj คุ้นเคย, n เพื่อนสนิท

n ครอบครัว

adj มีชื่อเสียง

fan
n พัดลม, n เครื่องหว่านข้าว, vi กระพือ, vt พัด, vi แผ่ออกเป็นรูปพัด, vt แผ่ออกเป็นรูปพัด, n คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

adj มหัศจรรย์

n การจินตนาการ

far
adv ไกล, adv อย่างมาก, adj (ระยะเวลา) ห่างไกล, adj (ระยะทาง) ไกล

n ค่าโดยสาร, n อาหาร, vi กระทำ, vi รับประทาน, vi เดินทาง

n ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์, vt ทำนา

n ชาวนา

adj ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์

n แฟชั่น, vt ทำให้เป็นรูปร่าง

adj เร็ว, adj แน่น, adv อย่างรวดเร็ว, adv อย่างมั่นคง, vi จำกัดอาหาร, n ช่วงเวลาอดอาหาร

n คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก

fat
adj อ้วน, adj ใหญ่, adj มั่งคั่ง, adj เป็นไข, n ไขมัน

adj ซึ่งทำให้ถึงตาย, adj ซึ่งทำให้ล้มเหลว

n โชคชะตา, n ผลลัพธ์, vt กำหนดโดยโชคชะตา

n บิดา, n พระในศาสนาคริสต์, n ผู้ก่อตั้ง, vt เป็นพ่อ, vt ก่อตั้ง

n ความเหนื่อยล้า, vi เหนื่อยล้า, vt ทำให้เหนื่อยล้า

n ข้อผิดพลาด, vt ตำหนิ, n รอยเลื่อนของเปลือกโลก

n ความช่วยเหลือ, n การยกย่อง, n ของขวัญ, vt ชื่นชอบ, vt สนับสนุน

adj ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

n คนโปรด, n คนโปรด, n ความนิยมชมชอบ, n ความนิยมชมชอบ, n ตัวเก็ง, n ตัวเก็ง, adj ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, adj ซึ่งเป็นที่โปรดปราน

n ความกลัว, vi กลัว, vt ทำให้กลัว

n ขนนก, vt ปกคลุมด้วยขนนก, vi พายเรือแบบกรรเชียง

n ลักษณะหน้าตา, n สารคดีพิเศษ, n ภาพยนตร์, vt ทำให้เด่น, vt จินตนาการ

n สหพันธรัฐ, adj เกี่ยวกับสหพันธรัฐ

fee
n ค่าธรรมเนียม

vi กิน, vt ให้อาหาร, n อาหาร

n การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ, n เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง, n ผลสะท้อนกลับ

vi รู้สึก, vt รู้สึกถึง, n ความรู้สึก

n ความรู้สึก, n ความคิด, n ความเข้าใจ, n การสัมผัส, adj อ่อนไหวง่าย

n คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, n เพื่อน, adj ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน

n สตรี, adj เกี่ยวกับสตรี, adj เกี่ยวกับเพศหญิง

n ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี, adj ซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรี

n รั้ว, n ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), vt ล้อมรั้ว, vt ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), vi พูดหลบหลีก, vi โต้เถียง

n เทศกาล, adj ซึ่งเฉลิมฉลอง

n การเป็นไข้

few
adj น้อย, n จำนวนไม่มาก, pron จำนวนน้อย

adj น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few), pron จำนวนน้อยกว่า

n เส้นใย, n ลักษณะสำคัญ

n บันเทิงคดี

n ทุ่งนา, n วงการ, vt รับลูกบอล

adj ดุร้าย

n จำนวนสิบห้า

n ลำดับที่ห้า, adj ลำดับที่ห้า, adv ลำดับที่ห้า

n จำนวนห้าสิบ, n จำนวนห้าสิบ

n การต่อสู้, vi ต่อสู้, vt ต่อสู้

n นักสู้, n เครื่องบินประจัญบาน

n การรบ, n การชกมวย, adj ซึ่งสู้รบกัน

n ตัวเลข, n รูปภาพ, n รูปร่าง, n บุคคลสำคัญ, n บุคลิกภาพ, n การใช้อุปมาอุปมัย, vi เป็นส่วนสำคัญ, vt คิดคำนวน, vt จินตนาการ

n แฟ้มเอกสาร, n แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์), n เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่, n แถว, vt จัดเข้าแฟ้ม, vt ยื่นฟ้อง, vt ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, vi เดินแถว, n ตะไบ, vt ตะไบ

vt เติม, vt แต่งตั้ง

n ภาพยนตร์, n แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ, n เยื่อบางๆ, n ฝ้า, vt ถ่ายภาพยนตร์, vt เคลือบ

n เครื่องกรอง, vt กรอง

adj สุดท้าย, adj ที่สิ้นสุด

adv ในที่สุด

n การคลัง, vt จัดหาเงินทุนให้

adj ทางการเงิน

vt พบ (โดยบังเอิญ), vt หา, n สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ, vt พบ (ยังมีอยู่), vt รู้สึก (ความพึงพอใจ), vi ตัดสิน (ในศาล)

n ผลของการสืบค้น, n คำตัดสินของศาล

adj ดี, adj สบายดี (สุขภาพ), adj อากาศแจ่มใส, adj ดี (ยอมรับได้), adj ละเอียด, adj บาง, adj สวยงาม, adv น่าพึงพอใจ, vt ปรับเป็นเงิน, n ค่าปรับ

n นิ้วมือ, vt แตะด้วยนิ้ว, vt ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี, n ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ, n ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ, vt แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)

vt เสร็จ, vt จบ, n ตอนจบ, vt กิน (จนหมด), vt ชักเงา, n พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ

n เพลิง, vt จุดไฟ, vt เติมเชื้อเพลิง, vi ติด (เครื่องยนต์), vt ยิง, n การยิงปืนพร้อมๆกัน, vt ไล่ออก, vt ปลุกเร้า, n ความกระตือรือร้น

adj แข็ง, vt ทำให้แข็งแรง, adj หนักแน่น, adj แน่วแน่, adj มั่นคง, adv อย่างมั่นคง, adj เด็ดขาด, adj ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น), vi แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น), n บริษัท

adv อย่างหนักแน่น

adj ที่หนึ่ง, adv อย่างแรก, n คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง

adj เกี่ยวกับการเงิน

n ปลา, vi จับปลา (ด้วยอุปกรณ์), vt จับปลา, vi ค้นหา, sl ผู้หญิง

n ชาวประมง

n การจับปลา

n กำปั้น, vt กำหมัด

fit
adj ที่เหมาะสม, vi พอดี (ขนาด), n ความพอดี, vt เตรียม, adj ที่เตรียมพร้อม, vt ติด, adj ที่มีสุขภาพดี, n อาการชัก, n อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, n นิทาน, sl คนที่น่าสนใจ

n สมรรถภาพทางกาย, n ความเหมาะสม

n ห้า, adj เกี่ยวกับจำนวนห้า, n กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน

fix
vt ซ่อมแซม, vt ติด, vt กำหนด (วัน, เวลา, ราคา), vt จ้อง (ตา), vt จัดการ, vt จัดหาอาหาร, vt ลงโทษ, n การแก้ปัญหา, n สถานการณ์ที่ยากลำบาก

adj ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า), adj ที่เหนียวแน่น, adj ที่ตายตัว, sl ซึ่งได้รับสินบน

n ธง, vt ประดับด้วยธง, vt โบกธง, vt ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ, vi อ่อนกำลังลง, n พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ, n แผ่นหินปูพื้น, vt ปูด้วยแผ่นหินแบน

n เปลวไฟ, vi ลุกไหม้, vi แดงขึ้นเพราะความโกรธ (ใบหน้า), n สีแดงจ้า, n ความรู้สึกที่รุนแรง, n คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ), sl ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์

vi ส่องแสงวาบขึ้นมา, vt ส่องไฟ (ทางเดิน), n แสงวาบ, n ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป), vi วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว, vt แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร, n ชั่วอึดใจเดียว, adj โอ้อวด

adj ราบ (พื้นดิน), adj แบน, n ที่ราบ, adv ราบ (นอน, เหยียดตัว), adj แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), adj ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), vt ทำให้แบนเรียบ, vi ้แบนราบบ, adj ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี), n เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง, adj แฟบ (ยาง), n ยางแบน, adj ส้นเตี้ย (รองเท้า), adj น่าเบื่อ, adj ซบเซา (ธุรกิจ), adj ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), adv อย่างชัดเจน, adj หมดฟอง (เครื่องดื่ม), n ห้องชุด

n รสชาติ, n รสชาติ, vt ปรุงรส, vt ใส่เครื่องเทศ, vt ทำให้รสดีขึ้น, n รสจัด, n ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ)

vi หนี, vt หลบหนี

n กองเรือรบ, n กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน, adj ที่วิ่งได้รวดเร็ว, vi เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

n เนื้อ

n การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, n ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก

adj ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, adj ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก

n การบิน, n เที่ยวบิน, n การเดินทางด้วยเครื่องบิน, n นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ, vi บินเป็นฝูง, n การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ, n ขั้นบันไดระหว่างชั้น, n การหนี

vt กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, n การโยน (เหรียญ), vt โยน (เหรียญ), vt พลิกกลับอย่างรวดเร็ว, n พลิกตัวกลางอากาศ, vi โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ), n เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, น้ำตาลและไข่, adj ไม่จริงจัง, sl ตื่นเต้น, sl คำอุทานเมื่อรำคาญใจ

vi ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, vt ทำให้ลอยได้, n สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ, vi เดินนวยนาด, vt ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก, vt ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว, vt เริ่มโครงการ, n เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน, n เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ, n ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง, n ชูชีพ

n น้ำท่วม, vt ท่วม, vi ไหลบ่า, vt เต็มไปด้วย, vi หลั่งไหล, n จำนวนมาก

n ชั้นอาคาร, n พื้น, vt ทำให้งง, vt คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย), n ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)

n แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง

vi ไหล, n การไหล, vi ลื่นไหล, vt ท่วม, n น้ำขึ้น (กระแส), n การมีประจำเดือน

n ดอกไม้, vi ผลิดอก, n ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด, n คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด

n ของเหลว, adj ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว, adj ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี), adj ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

fly
vi บิน, vi เดินทางโดยเครื่องบิน, vt บังคับเครื่องบิน, vt ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว, vt ขนส่งทางอากาศ, vi ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล), vt หลบหนี, vi พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, n ผ้าใบปิดเต็นท์, vi ปลิวสะบัด (ธง), vt ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ, n แมลงวัน, adj ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ)

adj สามารถบินได้, adj ที่ปลิวสะบัดอยู่ในอากาศ

n จุดรวมแสง, n จุดสนใจ, vt เพ่งความสนใจ, vt ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน

fog
n หมอก, vt ทำให้เป็นฝ้ามัว, n ความสับสน, vt ทำให้งงงวย, vt ทำให้คลุมเครือ, vi คลุมเครือ

vt พับ, n รอยพับ, vt ห่อ, n แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา, vt กอดหรือประสาน (แขน), vt เก็บ (ปีก), vt คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น), vt ล้มเลิก, n คอกแกะ, vt เอาแกะเข้าคอก, n โบสถ์, n กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน, suf เป็นทวีคูณ

n ประชาชน, n ดนตรีแนวลูกทุ่ง, n ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน, adj ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน, adj เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน

vt ตาม, vt ไล่ตาม, vt ปฏิบัติตาม, n การติดตาม, vt สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร), vt เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย), vi เป็นผลมาจาก, vt เลียนแบบ

adj ถัดไป, adj ที่จะกล่าวต่อไป, n ผู้สนับสนุน

n อาหาร

n คนโง่, n ตัวตลก, vi ทำเป็นตลก, vt หลอกลวง, n อาหารหวานที่ทำด้วยผลไม้ผสมกับครีมหรือคัสตาร์ด

n เท้า, n ส่วนล่าง, n หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว

n ลูกฟุตบอล, n กีฬาฟุตบอล

for
prep สำหรับ, prep เพื่อ, prep แทน, prep สนับสนุน, prep เป็นระยะ, prep ในฐานะของ, prep ไปยัง, conj ด้วยเหตุที่, conj เพราะว่า, prep แลกกับ

vt ห้าม, vt ขัดขวาง

n กำลัง, n คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล, n หน่วยวัดความแรงของลม, n อำนาจในการชักจูง, n ความรุนแรง, vt บังคับ, n กองทหาร, vt งัด, vt ฝืน, n ยัดเยียด

n หน้าผาก

adj เกี่ยวกับต่างประเทศ

n คนต่างชาติ

n ป่าไม้, vt ปลูกป่า

adv ตลอดไป

vt ลืม, vi ลืม

vi ยกโทษให้, vt ยกโทษให้, vt ขอโทษ

n ส้อม, n คราด, n ทางแยก (ของถนน หรือแม่น้ำ), n ง่าม, vi แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา

n รูปทรง, n รูปแบบ, vt สร้างเป็นรูปเป็นร่าง, vi เป็นรูปเป็นร่าง, n แบบฟอร์ม, vt สร้างขึ้น, vt จัดลำดับ, n ระดับความสามารถ, n แม่พิมพ์, n พฤติกรรม, n แบบแผน, n รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์), n ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก), suf เกี่ยวกับรูปแบบ

adj ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, adj เป็นกิจจะลักษณะ, adj ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ, adj เป็นรูปแบบ, adj ที่เป็นกฎเกณฑ์

n รูปแบบ, n การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), vt ทำเป็นรูปแบบ

n การพัฒนา, n การก่อรูปแบบ

adj ก่อน

adv ก่อนหน้านี้

n สูตร

adv ไปข้างหน้า (คำทางการ), adv ออกไปต่างที่ (คำโบราณ), prep ออกจาก (คำโบราณ)

adv อย่างโชคดี

n ทรัพย์สมบัติมากมาย, n โชคลาภ, n โชคชะตา

adj จำนวน 40

n ที่สำหรับอภิปราย, n การประชุมแสดงความคิดเห็น, n ศาล

adv โดยไปข้างหน้า, adv ก้าวหน้า, adj ซึ่งไปข้างหน้า, adj เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, n ตำแหน่งกองหน้า, vt ส่งต่อ (จดหมาย), vt สนับสนุน

vt เลี้ยงดูเด็ก

vt สร้าง, vt หลอม, vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find

n รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง), n พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี), n แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง), n การก่อตั้ง, n สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน)

n ผู้ก่อตั้ง, vi จมลง, vt ทำให้จม, vi ล้มลงกับพื้น, vi สะดุด, vi (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป, vt ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป

adj สี่, n จำนวนสี่

n หนึ่งในสี่ส่วน, adj ที่สี่

n เลขเศษส่วน, n จำนวนเล็กน้อย, n ชิ้นส่วน, n การตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆ (เคมี)

adj เปราะแตกง่าย, adj บอบบาง

n ส่วนที่แตกออกมา, vi แยกออกเป็นชิ้นๆ, vt ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ

n โครงสร้างพื้นฐาน, n กรอบ, n โครง, n ร่างกาย, vt ใส่กรอบ, vt วางแผน, n ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์, n รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง, vt ใส่ร้าย (คำสแลง)

n ขอบข่ายงาน

n การได้รับสิทธิพิเศษ, n ใบอนุญาติให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น

adv อย่างตรงไปตรงมา

n การโกง, n คนหลอกลวง

adj ซึ่งเป็นอิสระ, vt ปลดปล่อย, vt ขจัด, vt ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง, adj แจกฟรี, adv อย่างให้เปล่า

n ความเป็นอิสระ

adv อย่างอิสระ

vi กลายเป็นน้ำแข็ง, vt กลายเป็นน้ำแข็ง, vi ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, vt ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, vt ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง, vi ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง, n อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง, vi ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก), vt ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก), vt แช่แข็ง (อาหาร)

n ภาษาฝรั่งเศส, n คนฝรั่งเศส, adj เกี่ยวกับฝรั่งเศส

n ความถี่

adj ซึ่งเป็นประจำ, vt ไปบ่อย

adv บ่อยๆ

adj สด, adj สดชื่น, adj ไม่มีประสบการณ์, adj จืด

n น้องใหม่

n มิตร

adj เป็นมิตร, adv อย่างเป็นมิตร

n มิตรภาพ

prep จาก

n ด้านหน้า, adj ข้างหน้า, vt เผชิญหน้า, vi เผชิญหน้า, n หน้าแรก (หนังสือ)

n ชายแดน, n ขอบเขตของความรู้

vi ทำหน้าบึ้ง, n การทำหน้าบึ้ง

adj ซึ่งเป็นน้ำแข็ง, adj ซึ่งหนาวมาก

n ผลไม้, n ผลลัพธ์, n ลูก, vi ออกผล, vt ออกผล

vt ทำให้ท้อแท้

n ความไม่พอใจ


n เชื้อเพลิง, n ตัวกระตุ้น, vi เติมน้ำมันเชื้อเพลิง, vt กระตุ้น

adj เต็ม, adj ซึ่งสมบูรณ์

adj ซึ่งเต็มเวลา, adv อย่างเต็มเวลา

adv อย่างเต็มที่

fun
n ความสนุกสนานครื้นเครง, adj สนุกสนาน, n สิ่งบันเทิงใจ

n การทำงาน, n หน้าที่, vt ทำงาน, n ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f

adj ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์, adj ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้, adj เกี่ยวกับการทำงาน

n ของที่สำรองไว้, n ทุน, n กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน), vt หาทุนให้, vt จัดหาเงินไว้ใช้หนี้

adj ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, n รากฐาน


n พิธีฝังศพ

adv น่าขบขัน

fur
n ขนสัตว์, n ผ้าขนสัตว์, n สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์

n เครื่องเรือน

adv นอกจากนี้

adj อนาคต, n อนาคตค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top