ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel*, -feel-

feel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel (vi.) รู้สึก See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ Syn. experience, perceive
feel (vt.) รู้สึกถึง See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ Syn. sense
feel (n.) ความรู้สึก See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส Syn. sense, touch
feel about (phrv.) ค้นหา See also: พยายามหา
feel about (phrv.) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ See also: คิดเกี่ยวกับ Syn. feel for, fish for, fumble for
feel about (phrv.) คลำหา See also: ใช้มือคลำ Syn. fish for
feel after (phrv.) ตามหา See also: พยายามเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง) มา Syn. fish for
feel anguish (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว
feel blue (phrv.) รู้สึกเสียใจ See also: รู้สึกเศร้าใจ Syn. look blue
feel cheap (phrv.) อาย See also: เขินอาย, กระดากใจ
feel confident (vi.) เชื่อใจ See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ Syn. trust
feel equal (phrv.) สามารถทำบางสิ่งได้ See also: ทำได้, สามารถทำ Syn. feel up to
feel equal to (phrv.) รู้สึกเหมาะสมกับ See also: รู้สึกว่าทำได้ Syn. be up to, feel up to
feel fit (idm.) แข็งแรง See also: มีสุขภาพดี
feel for (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ Syn. feel forwards
feel for (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) กับ (บางคน) Syn. feel towards
feel for (phrv.) คลำหา Syn. feel about
feel for (phrv.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร Syn. ache for, feel with
feel forwards (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ
feel free (phrv.) รู้สึกอิสระ
feel free (phrv.) ตามสบาย See also: ทำตัวตามสบาย, เชิญตามสบาย
feel like (phrv.) ดูเหมือนเป็น See also: ดูคล้ายกับ
feel like (phrv.) อยาก See also: ต้องการ, ปรารถนา
feel like a million dollars (idm.) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ
feel like a new person (idm.) รู้สึกเป็นคนใหม่
feel oneself (phrv.) ร่าเริง See also: สดชื่น Syn. look oneself
feel out (phrv.) พยายามค้นหา (เช่น ค้นความคิด, ความตั้งใจ) Syn. sound out
feel out of (phrv.) รู้สึกแปลกแยก See also: รู้สึกแตกต่างจาก Syn. be out of, leave out, miss out
feel out of place (idm.) รู้สึกแปลกแยก See also: รู้สึกไม่ค่อยเข้ากับบางสิ่ง
feel out of place in (phrv.) รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, เข้ากันได้กับ
feel remorse (vt.) เสียใจ Syn. regret
feel small (phrv.) รู้สึกต่ำต้อย See also: รู้สึกละอาย, รู้สึกขายหน้า, รู้สึกเสื่อมเสีย Syn. look small
feel sorry for (idm.) สงสาร
feel the draught (idm.) มีปัญหาเรื่องการเงิน
feel the pinch (idm.) มีปัญหาเรื่องการเงิน
feel towards (phrv.) รู้สึกกับ Syn. feel for
feel uncomfortalbe (vi.) รู้สึกอึดอัด See also: รู้สึกไม่สบายใจ, รู้สึกทรมาน Syn. agonize
feel up (phrv.) มีความรู้สึกต่อ Syn. touch up
feel up to (phrv.) รู้สึกเหมาะสมกับ See also: รู้สึกว่าทำได้ Syn. be up to, feel equal to
feel washed out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า Syn. tire out
English-Thai: HOPE Dictionary
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบคม (v.) make someone feel ashamed in public See also: put someone to shame in public, destroy the arrogance of someone Syn. ลบเหลี่ยม
หักหน้า (v.) to cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า, ไม่ไว้หน้า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
ไม่ไว้หน้า (v.) to cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า
รู้สึก (v.) feel See also: touch Syn. รู้ Ops. ด้าน, ด้านชา
สัมผัส (v.) feel See also: perceive Syn. รับรู้, รู้สึก
หนุบ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบหนับ
หนุบหนับ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ
สยิว (v.) feel a sense of thrilling See also: feel a spasm of sexual feeling, be overwhelmed with joy Syn. เสียวซ่าน
กระเหนียด (v.) feel a sharp pain Syn. เสียด
หวาด (v.) feel a thrill of fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, เสียวไส้
เสียว (v.) feel a thrill of fear Syn. หวาด, กลัว, หวาดกลัว, เสียวไส้
รำคาญ (v.) feel annoyed See also: feel bored Syn. เบื่อหน่าย
รำคาญใจ (v.) feel annoyed See also: feel disturbed, feel bothered Syn. รำคาญ Ops. พอใจ, สบายใจ
ขายหน้าขายตา (v.) feel ashamed See also: disgrace Syn. ขายหน้า, อับอาย, อับอายขายหน้า
อดสู (v.) feel ashamed Syn. ละอายใจ, อับอาย, อัปยศ, อัปยศอดสู
อับอาย (v.) feel ashamed See also: disgrace Syn. ขายหน้า, อับอายขายหน้า
อับอาย (v.) feel ashamed Syn. ละอายใจ, อัปยศ, อัปยศอดสู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
You must feel really proudคุณต้องรู้สึกภูมิใจจริงๆ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
I feel it is my duty to warn you thatฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
I feel like I've known you foreverฉันรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักคุณมาชั่วชีวิต
I didn't mean to make you feel madฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
Do you feel that way?คุณรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า?
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
I feel like we haven't spoken everฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยพูดคุยกันเลย
That makes me feel betterนั่นทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
We all feel the same wayเราต่างก็รู้สึกอย่างเดียวกัน
Just say whatever you feel insideแค่เพียงพูดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในออกมา
I don't feel the same wayฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิม
We feel it's really hard to get close to her!พวกเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆ ที่จะเข้าใกล้เธอ
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
That certainly makes me feel betterแน่นอนว่านั่นน่ะทำให้ฉันดีขึ้น
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
But it might make you feel better to talk about itแต่มันอาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นที่ได้พูดออกมา
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว
Doesn't that make you feel good?คงไม่ทำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหม
To make him feel your superiority.เพื่อให้เขารู้สึกอยู่เหนือท่าน
By making him feel inferior.ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าท่าน
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง

feel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[qū, ㄑㄩ, 屈] bent; feel wronged; surname Qu
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
牵肠挂肚[qiān cháng guà dù, ㄑㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨˋ, 牵肠挂肚 / 牽腸掛肚] deeply worried (成语 saw); to feel anxious
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
快慰[kuài wèi, ㄎㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 快慰] feel pleased
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, 起毛] fluff; lint; to feel nervous
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
害臊[hài sào, ㄏㄞˋ ㄙㄠˋ, 害臊] to be bashful; to feel ashamed
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
[yùn, ㄩㄣˋ, 愠 / 慍] indignant; feel hurt
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 唇亡齿寒 / 唇亡齒寒] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, 恶心 / 惡心] nausea; to feel sick; disgust; nauseating
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 消魂] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ, 释然 / 釋然] relieved; at ease; feel relieved
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 泄劲 / 洩勁] to lose heart; to feel discouraged
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, 怜惜 / 憐惜] to take pity on; to feel tenderness toward
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, 着急 / 著急] worry; feel anxious
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
触角[chù jiǎo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, 触角 / 觸角] antenna; feeler
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, 一吐为快 / 一吐為快] feeling relief after the task is done
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, 好受] feeling better; to be more at ease
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)

feel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P)
くらっと[, kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P)
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud
安らぐ[やすらぐ, yasuragu] (v5g,vi) to feel at ease; (P)
寂しがる;淋しがる[さびしがる, sabishigaru] (v5r) (See がる,寂しい) to miss someone; to miss something; to feel lonely
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel

feel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายใจ[v. exp.] (āi jai) EN: feel ashamed FR:
อายเหนียม[v.] (āinīem) EN: feel shy ; be bashful FR: être gêné (de)
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light FR: être léger comme l'air
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฟองกาม[v.] (føngkām) EN: feel a sexual desire FR:
หาวนอน[v.] (hāonøn) EN: feel sleepy ; yawn FR:
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably FR: sembler
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียนราก[v.] (hīenrāk) EN: feel like vomiting FR:
หิวจนแสบไส้[v. exp.] (hiū jon saē) EN: be starved ; feel hunger pangs FR:
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จักจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller
จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
จองเวร[v.] (jøngwēn) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
จองเวรจองกรรม[v.] (jøngwēnjøng) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet
แค่น[v.] (khaen) EN: be constrained to ; feel obliged to ; force oneself ; urge FR: se forcer (à) ; s'obliger
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค่นกิน[v. exp.] (khaen kin) EN: feel constrained to eat ; force oneself to eat FR: se forcer à manger
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:

feel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
Ohnmacht {f} | sich der Ohnmacht nahe fühlenfaint | to feel faint
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens{felt; felt} | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate
Abschwächen {m} des Lenkgefühlslightness of steering feel
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure
Kaffeelöffel {m} | Kaffeelöffel
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling
Fühlerlehrenband {n}feeler gauge stock
Fühlerlehre {f}feeler gauge
Schwächegefühl {n}feeling of faintness
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity
Sprachgefühl {n}feeling for language
Völlegefühl {n}feeling of fullness
abtasten; fühlen | abtastend; fühlend | abgetastet; gefühltto feel {felt; felt} | feeling | felt
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling
Gefühllosigkeit {f}unfeelingness
gefühllos {adj} | gefühlloser | am gefühllosestenunfeeling | more unfeeling | most unfeeling
gefühllos {adv}unfeelingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel
Back to top