ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

few

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *few*, -few-

few ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
few (adj.) น้อย See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย Syn. hardly any, not many, scant Ops. many, numerous
few (n.) จำนวนไม่มาก See also: จำนวนน้อย
few (pron.) จำนวนน้อย See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
few and far between (idm.) น้อยมาก See also: อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก
fewer (adj.) น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer (pron.) จำนวนน้อยกว่า See also: สิ่งด้อยกว่า
fewness (n.) การมีอยู่น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
fewtrils(ฟิว' ทริลซฺ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อย (adj.) few See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด Ops. มาก
น้อยนิด (adj.) few See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty Syn. นิดหน่อย Ops. มาก
ความน้อย (n.) fewness See also: smallness, littleness, diminutive
fewer (adj.) น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
นิดเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
บางตา (v.) be few See also: be thin Syn. น้อย Ops. หนาตา
ฝ่ายข้างน้อย (adj.) a few See also: small number of Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย (adj.) a few See also: small number of Syn. ฝ่ายข้างน้อย Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
หน่อยเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
เคอร์ฟิว (n.) curfew
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
Just a few monthsแค่สองสามเดือน
Just for a few minutesแค่ไม่กี่นาที
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
I have a few things to say to you allฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกกับคุณทุกคน
He can wait a few more minutesเขารออีกสองสามนาทีได้น่า
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
You have got a few days off work, haven't you?คุณได้หยุดงานสองสามวัน ใช่ไหม?
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
I thought you were gonna take a few days offฉันคิดว่าคุณจะหยุดงานสักสองสามวัน
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว!
Just now, Mrs. Van Hopper. Just a few minutes ago.เมื่อกี้นี้เองค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ เมื่อไม่กี่นาทีก่อน
We may only have a few days, a few hours.เราอาจจะมีเวลาเเค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมง
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก
Darling, wait here a few moments. I'll see if I can find old Frank.คุณรออยู่นี่สักพักนะผมจะไปตามหาแฟรงค์
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
This is what I think happened. The old man heard the fight a few hours earlier.นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการที่เกิดขึ้น ชายชราคนหนึ่งได้ยินเสียงการต่อสู้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้

few ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia
只不过几年前[zhǐ bù guò jǐ nián qián, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 只不过几年前 / 只不過幾年前] only a few years ago; just a few years ago
几个月[jǐ ge yuè, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ, 几个月 / 幾個月] several months; the last few months
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, 寥落] sparse; few and far between
即日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, 即日] this or that very day; in the next few days
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, 不日] within the next few days; in a few days time
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 两 / 兩] both; two; ounce; some; a few; tael
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 寥] empty; lonesome; very few
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, 寡] few; widowed
[shǎo, ㄕㄠˇ, 少] few; little; lack
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 尟] few; rare
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 鲜 / 鮮] few; rare
[jǐ, ㄐㄧˇ, 几 / 幾] how much; how many; several; a few
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 零星] partial; fragmentary; scattered and few
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, 一些] some; a few; a little
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, 好几 / 好幾] several; quite a few
[xiē, ㄒㄧㄝ, 些] some; few; several; (a measure word)
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few

few ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P)
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words
七十古希[しちじゅうこき, shichijuukoki] (exp) Men seldom live to be seventy (Du Fu (c.712-c.770)); Few people live to be seventy
不日[ひならず;ふじつ, hinarazu ; fujitsu] (adv) in a few days; at an early date
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
数分間[すうふんかん, suufunkan] (exp) a few minutes; for a few minutes; for a number of minutes; for a period of a few minutes; for several minutes
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality)
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little
残り少ない;残りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining
近日中に[きんじつちゅうに, kinjitsuchuuni] (exp) one of these days; in a few days
過少[かしょう, kashou] (adj-na,n) too few
選ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P)
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
夜間外出禁止令[やかんがいしゅつきんしれい, yakangaishutsukinshirei] (n) curfew
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小の月[しょうのつき, shounotsuki] (n) (See 大の月) short month (i.e. having fewer than 31 days)
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P)
斯くも[かくも, kakumo] (adj-f) (uk) so (e.g. so much, so close, so many, so few)
晩鐘[ばんしょう, banshou] (n) evening bell; curfew
此れ丈;是丈[これだけ, koredake] (exp) (uk) so many (few); so much (little)
消灯令[しょうとうれい, shoutourei] (n) curfew
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters
門限[もんげん, mongen] (n) closing time; lockup; curfew
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days

few ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัน[X] (ban) EN: few ; little FR:
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
จำนวนน้อย (...จำนวนน้อย)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the minority ; few people FR: une minorité de ; un petit nombre de ... ; peu de personnes
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลายสิบ[X] (lāi sip) EN: a few tens FR: des dizaines ; plusieurs dizaines
หลายวันก่อน[adv.] (lāi wan køn) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan) EN: a few moments later FR: quelques instants plus tard
ไม่กี่คน[X] (mai kī khon) EN: few people FR:
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable
เมื่อหลายเดือนก่อน[adv.] (meūa lāi de) EN: a few months ago FR: il y a quelques mois
เมื่อหลายปีก่อน[adv.] (meūa lāi pī) EN: a few years ago FR: il y a plusieurs années ; il y a quelques années
เมื่อหลายวันก่อน[adv.] (meūa lāi wa) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately FR: récemment
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
น้อยนิด[adj.] (nøi nit) EN: few FR:
พอหอมปากหอมคอ [X] (phø høm pāk) EN: a few words FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
โหรงเหรง[adj.] (rōngrēng) EN: sparse ; few FR:
สักพัก[adv.] (sak phak) EN: shortly ; just a few minutes ; about a few minutes ; in a little bit ; in just a moment FR: quelques instants
สามสี่[X] (sām sī) EN: a few FR: quelques ; trois ou quatre
สามสี่วัน[X] (sām-sī wan) EN: a few days FR: quelques jours ; trois ou quatre jours
สองสาม[adj.] (søng-sām) EN: a few ; two or three FR: quelques ; deux ou trois ; quelques uns
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk ) EN: curfew FR: couvre-feu [m]
เคอร์ฟิว[n.] (khoēfiu) EN: curfew FR: couvre-feu [m]
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest ; minimum FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.)
ประกาศเคอร์ฟิว[v. exp.] (prakāt khoē) EN: declare curfew FR: décréter le couvre-feu
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (rabop sanyā) EN: Fiscal Early Warning System (FEWS) FR:
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

few ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Auserwählten {pl}the favored few [Am.]; the favoured few [Br.]
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest
Mutterkraut {n} [bot.]feverfew

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า few
Back to top