ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fashion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fashion*, -fashion-

fashion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fashion (n.) แฟชั่น See also: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม Syn. manner, method, style
fashion (vt.) ทำให้เป็นรูปร่าง See also: ทำให้เป็นลวดลาย Syn. create, make, shape
fashion after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
fashion after (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion from (phrv.) ทำมาจาก Syn. form from, make from, make of, make out of
fashion on (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
fashion on (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion out of (phrv.) ทำมาจาก Syn. form after, make from, make of, make out of
fashion to (phrv.) ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม) See also: ทำให้เข้ากับ
fashion upon (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
fashion upon (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashionable (adj.) ทันสมัย See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย Syn. popular, up-to-date, stylish Ops. old-fashioned, outdated
fashionable person (n.) คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสำอาง, คนหรูหรา
fashionably (adv.) ตามสมัย See also: ตามความนิยม, อย่างนำสมัย
fashioner (n.) ช่างออกแบบเสื้อผ้า See also: นักออกแบบ, ดีไซเนอร์ Syn. designer
English-Thai: HOPE Dictionary
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น,รูปแบบ,วิธีการ,สิ่งที่กำลังนิยมกัน,แบบสมัยนิยม,คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม,ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make,style,mode,shape,form
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated
English-Thai: Nontri Dictionary
fashion(n) รูปแบบ,แบบ,สมัย,แฟชั่น,สมัยนิยม
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมัยนิยม (n.) fashion See also: vogue (word), mode Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม
แฟชั่น (n.) fashion See also: vogue (word), mode Syn. แบบอย่าง, ความนิยม
ตามสมัย (adv.) fashionably See also: stylishly, in vogue, up to date Syn. ตามสมัยนิยม
ตามสมัยนิยม (adv.) fashionably Syn. ตามแฟชั่น
ตามแฟชั่น (adv.) fashionably See also: in fashion Syn. ตามสมัยนิยม Ops. ล้าหลัง
คร่ำครึ (adj.) old-fashioned See also: out-of-date, antiquated, outmoded Ops. ทันสมัย, ล้ำสมัย
ครึ (adj.) old-fashioned See also: obsolete, outmoded, obsolescent
เก่าก่อน (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archaic, primeval Syn. เก่า, เก่าแก่
เชย (v.) be old-fashioned See also: be outdated, be dated, be out of date, be unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
เชย (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
เชยระเบิด (v.) be very unfashionable Syn. เชย Ops. ทันสมัย
เชยแหลก (v.) be very unfashionable Syn. เชย, เชยระเบิด Ops. ทันสมัย
เร่อร่า (adj.) old-fashioned See also: out of date, outdated, outmoded Syn. ล้าสมัย
โบราณ (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archaic, primeval Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you did it for fashion Or some voice insideOh, you did it for fashion Or some voice inside
And one of these for the wife. Loves her fashion mags.แล้วนี่ให้เมียผม นิตยสารแฟชั่น
I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of.I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of.
Yes, but your major is fashion merchandising.ก็จริง เเต่ว่าเธอเรียนเเผนกการจัดการเเฟชั่น
I have a bachelor's degree in fashion merchandising... from CULA, and I was a Zeta Lambda Nu sweetheart... president of my sorority, Delta Nu... and last year, I was homecoming queen.ฉันจบปริญญาตรี เอกแฟชั่นดีไซน์ จากซียูแอลเอ และฉันเป็นเทพีเซต้า แลมบาด้า นู เป็นประธานสมาคมนักศึกษาสตรี
You think that I am in the fashion show?ผมว่าคุณแก้ผ้าไป แหล่มเลย
Which is better? That, or choosing photos for your vacuous fashion magazine?แล้วอะไรดีกว่ากันล่ะ ที่คุณคอยเลือกรูปแฟชั่นสุดเริ่ดไว้ลงนิตยสารงั้นรึ
We'll help you set a new fashion trend!พวกเราจะช่วยเธอให้เธอทันสมัย
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย
Being raised by a man put me behind in the makeup and fashion departments.การเลี้ยงดูจากผู้ชาย ย่อมทำให้ฉันห่างไกลจาก เรื่องการแต่งตัว และแฟชั่นเริ่ดหรู
Indeed, a co-ordinator with a sense of fashion like Eunchae is so rare, don't you think?จริง ๆ แล้ว ผู้จัดการที่มี sense เรื่องแฟชั่นเหมือนอึนแชนี่หายากนะ คุณว่ามั้ย
Great. Inside of you is a fashion model waiting to throw up.เจ๋งเป้ง ในตัวนายมีความเป็นซูเปอร์โมเดลแฝงอยู่ รอให้นายสำรอกมันออกมานะ

fashion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
[xīng, ㄒㄧㄥ, 兴 / 興] flourish; it is the fashion to; to become popular
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 高档服装 / 高檔服裝] haute couture; high fashion clothing
塑造成[sù zào chéng, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, 塑造成] to shape into; to mould (into some form); to fashion into
[mǐ, ㄇㄧˇ, 靡] extravagant; go with fashion; not
时尚[shí shàng, ㄕˊ ㄕㄤˋ, 时尚 / 時尚] fashion
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ, 时兴 / 時興] fashionable; popular
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ, 风靡 / 風靡] fashionable
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ, 新潮] modern; fashionable
八仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, 八仙桌] old fashioned square table to seat eight people
过时[guò shí, ㄍㄨㄛˋ ㄕˊ, 过时 / 過時] old-fashioned
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, 不兴 / 不興] out of fashion; outmoded; impermissible; can't
陈规[chén guī, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ, 陈规 / 陳規] outmoded conventions; old-fashioned ways
陈规陋习[chén guī lòu xí, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陈规陋习 / 陳規陋習] outmoded conventions; old-fashioned ways
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
废旧[fèi jiù, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, 废旧 / 廢舊] worn out; old fashioned and dilapidated

fashion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブファッション[, autoobufasshon] (n) out of fashion
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion
イヤラウンドファッション[, iyaraundofasshon] (n) year-round fashion
エスニックファッション[, esunikkufasshon] (n) ethnic fashion
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion
トップモード[, toppumo-do] (n) latest fashion (wasei
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
ファッションコーディネーター[, fasshonko-deine-ta-] (n) fashion coordinator
ファッションマッサージ[, fasshonmassa-ji] (n) fashion massage
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women)
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei
ブティック[, buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre
リクルートファッション[, rikuru-tofasshon] (n) recruit fashion
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei
ワンワンスタイル[, wanwansutairu] (n) (X) (vulg) doggie fashion sexual activity (wasei
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion
廃る[すたる, sutaru] (v5r) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
廃れる;頽れる[すたれる, sutareru] (v1,vi) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style)
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style)
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ゴシックロリータ[, goshikkurori-ta] (n) (See ゴスロリ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion)
ゴスロリ[, gosurori] (n) (abbr) (See ゴシックロリータ) Gothic and Lolita (type of teenage fashion)
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion)
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion

fashion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบเสื้อ[n. exp.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion FR: patron [m]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāip) EN: fashion photographer FR: photographe de mode [m]
แฟชั่น[n.] (faēchan) EN: fashion ; vogue FR: mode [f] ; vogue [f]
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show FR: défilé de mode [m]
แฟชั่นวีค[n. exp.] (faēchan wīk) EN: fashion week FR:
ขวะไขว่เขวี่ย[v.] (khwākhwaikh) EN: move about in helter-skelter fashion FR:
แม่ก็คือแม่[X] (maē kø kheū) EN: woman who displays fashion fierceness ; woman who displays self-confidence FR:
นักออกแบบแฟชั่น[n. exp.] (nak økbaēp ) EN: fashion designer FR: créateur de mode [m]
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
รองเท้าแฟชั่น[n. exp.] (røngthāo fa) EN: fashion shoe FR: chaussures mode [fpl]
สมัยนิยม[n.] (samainiyom) EN: vogue ; mode ; fashion of the period FR: vogue [f] ; mode [f]
ศูนย์กลางแฟชั่น[n. exp.] (sūnklāng fa) EN: fashion hub FR:
ตะเบ็งมาน[n.] (tabengmān) EN: scarf worn halter fashion ; way of wearing a scarf [crossed over the bosom and tied at the back of the neck] FR:
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: make fashion photographs ; take fashion photographs FR:
วิธี[n.] (withī) EN: method ; way ; means ; procedure ; process ; fashion ; mode ; form ; manner FR: méthode [f] ; moyen [m] ; mode [m] ; solution [f] ; façon [f] ; pratique [f] ; manière [f] ; procédure [f] ; approche [f]
อย่างเจ้า[n. exp.] (yāng jao) EN: as a prince ; in princely fashion FR: comme un prince ; à la manière d'un prince
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
เชย[adj.] (choēi) EN: old-fashioned ; outdated ; rustic FR:
ไดโนเสาร์[adj.] (dainōsao) EN: old-fashioned ; obsolete FR:
หัวโบราณ[X] (hūa bōrān) EN: old-fashioned ; conservative FR: vieux jeu
หัวโบราณ[adj.] (hūabōrān) EN: conservative ; old-fashioned ; out-of-date FR: conservateur ; ringard ; vieux jeu
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
การแปรเปลี่ยน[n.] (kān praēplī) EN: change ; refashion FR:
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
คร่ำครึ[adj.] (khramkhreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent ; out-of-date ; antiquated FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
กริ๊งกร๊าง[interj.] (kring krāng) EN: [sound of an old-fashioned telephone ringing] FR: Dring !
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
นำสมัย[adj.] (namsamai) EN: modern ; up-to-date ; fashionable FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing FR:
เป็นที่นิยม[adj.] (pen thī niy) EN: popular ; fashionable ; stylish ; trendy FR: populaire ; tendance
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated FR: passé de mode ; obsolète
สมัยเก่า[adj.] (samaikao) EN: old-fashioned FR: démodé ; passé de mode ; ringard (fam.)
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled FR: moderne ; actuel ; contemporain
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: unconventional ; adverse ; unfashionable FR:
ตามความนิยม[adj.] (tām khwām n) EN: fashionably ; modern FR:

fashion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modeerscheinung {f}temporary fashion
altmodisch {adv}out of fashion
Art {f}fashion
elegant; modern; modisch {adj}fashionable
Modeschöpfer {m}fashion designer; couturier
Modeschöpferin {f}fashion designer; couturiere
Modeartikel {m}fashionable article
modisch {adj} | modischer | am modischstenfashionable | more fashionable | most fashionable
verrückt; sexy {adj} (Mode)kinky (fashion)
Modefan {m}fashionista
modern {adv}fashionably
Modenarr {m}fashionmonger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fashion
Back to top