ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flood*, -flood-

flood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flood (n.) น้ำท่วม See also: อุทกภัย Syn. inundation, overflow
flood (vt.) ท่วม See also: ไหลบ่า, เจิ่ง, นอง, ล้น, เอ่อท้น Syn. overflow, inundate, submerge
flood (vi.) ไหลบ่า See also: ไหลล้น, ท่วม Syn. overflow Ops. stagnate
flood (vt.) เต็มไปด้วย See also: มากมายไปด้วย Syn. fill, cover
flood (vi.) หลั่งไหล Syn. flow, pour in
flood (n.) จำนวนมาก Syn. torrent, profusion
flood in (phrv.) เข้ามาอย่างท่วมท้น See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น Syn. flood into
flood into (phrv.) เข้ามาอย่างท่วมท้น See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น Syn. flood in
flood out (phrv.) ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะน้ำท่วม Syn. drown out
flood tide (n.) น้ำขึ้น
flood with (phrv.) ท่วมไปด้วย See also: ล้นไปด้วย, เจิ่งนองไปด้วย Syn. deluge with, inundate with, swamp with
flood with (phrv.) แน่นขนัดไปด้วย See also: เต็มไปด้วย (สิ่งของจำนวนมาก)
floodgate (n.) ประตูระบายน้ำ See also: ประตูน้ำ
flooding (adj.) ที่ไหลบ่า See also: ที่ท่วมล้น Syn. overflowing
floodlight (vt.) ฉายแสงไฟที่สว่างจ้าไปทั่วสนามหรือนอกบริเวณอาคาร
floodlight (n.) แสงไฟที่สว่างจ้าใช้ในสนามกีฬาหรือนอกอาคาร
floodlit (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ floodlight
English-Thai: HOPE Dictionary
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
floodlight n.v. (ส่อง) แสงสว่างจ้ามากที่มีลำกว้างใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flood controlการควบคุมน้ำท่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flood insuranceการประกันภัยน้ำท่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floodน้ำท่วม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
flood indexflood index, ดัชนีน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันน้ำทันฝน (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain Syn. ทันฤดูกาล
ทันฤดูกาล (adv.) in time for the flood season and rainy season See also: in time for tide or rain
หัวน้ำขึ้น (n.) start of the flood tide See also: turn of the tide Ops. หัวน้ำลง
ท่วม (v.) flood See also: inundate, submerge Syn. เอ่อ, ล้น, ท้น, กลบ
นอง (v.) flood See also: deluge, inundation, overflow Syn. ท่วม
น้ำท่วม (n.) flood See also: inundation, spate Syn. น้ำหลาก, อุทกภัย Ops. อัคคีภัย
ล้นตลาด (v.) flood See also: swamp, inundate, engulf
เจิ่ง (v.) flood See also: overflow, inundate, be in spate Syn. นอง, ล้น, ปริ่ม, เอ่อ, เปี่ยม Ops. แห้ง
ไหลบ่า (v.) flood Syn. หลาก, ท่วม, ล้น
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
น้ำขึ้น (n.) flood tide See also: rising tide, hide tide Syn. น้ำเกิด Ops. น้ำลง
ประตูระบายน้ำ (n.) floodgate
floodlit (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ floodlight
น้ำป่า (n.) flash flood
อุทกภัย (n.) flood See also: inundation, deluge Syn. น้ำท่วม
เกลื่อนกลาด (v.) be flooded See also: be full of, be found all over, be overwhelmed Syn. มากมาย, เยอะแยะ
เลือดเนื้อ (n.) flesh and flood See also: pound of flesh
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The flood hit this part of Old Town the hardest.เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่โอลด์ทาวน์.
Manny wants me to ask you if you'd like to escape the flood with us.แมนนี่ ให้ฉันถามเธอว่า ถ้าต้องการที่จะหนีน้ำท่วมกับพวกเรา
Escaping the flood is the perfect time to shed those unsightly pounds with Fast Tony's Disaster Diet.หนีน้ำท่วมคือเวลาที่เหมาะ ที่จะหลั่งปอนด์น่าเกลียดเหล่านั้น กับการลดน้ำหนักที่รวดเร็ว ของหายนะของโทนี่
As condolences flood in from all over the world, 8th U.S. Army Commander Greenfield held a rare press conference.ทั่วทั้งโลกต่างแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขา ผู้บัญชาการ กรีนฟิลด์ แห่งกองกำลังทหารที่8 ได้แถลงในงานสื่อข่าว
A flood of endorphins And serotonin was releasedเอนโดฟินมากเกินไปและ เซโรนินก็ถูกปล่อยออกมา
Just let the balls to flood in to Hong Kong.แค่ปล่อยให้ลิ่วล้อกระจายทั่วฮ่องกง
Look, if you flood my house, you're dead.นี่ ถ้าพวกนายทำบ้านฉันน้ำท่วมล่ะก็พวกนายตายแน่
Hey, you're gonna flood it, man.เฮ้ คุณจะทำให้น้ำมันท่วมถังนะ พวก
I'm not gonna flood it. She's not gonna flood, all right?ฉันไม่ทำน้ำมันท่วมถังหรอกน่า น้ำมันไม่ท่วมถังหรอก ตกลงไหม
The oceans will flood the West coast of every continent.น้ำทะเลจะท่วมเข้าทางชายฝั่งตะวันตก ของทุกทวีป
Wound up with a flood in their lower stacks last year.ท่อแตกทำให้น้ำท่วมชั้นใต้ดินเมื่อปีที่แล้ว
Uh, the flood weakened the ceiling in the O. R.น้ำที่ท่วมทำให้เพดานในOR อ่อนลง

flood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水害[shuǐ hài, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˋ, 水害] flood damage
水灾[shuǐ zāi, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ, 水灾 / 水災] flood; flood damage
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, 翻江倒海] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
泄洪闸[xiè hóng zhá, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄚˊ, 泄洪闸 / 洩洪閘] sluice-gate; flood discharge valve
抗涝[kàng lào, ㄎㄤˋ ㄌㄠˋ, 抗涝 / 抗澇] defenses against floods
洪水[hóng shuǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, 洪水] deluge; flood
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 喋] flowing flood; to chatter
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
大水[dà shuǐ, ㄉㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 大水] flood
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 洚] flood
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 洪] flood; surname Hong
洪涝[hóng lào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄠˋ, 洪涝 / 洪澇] flood; inundation; flooding
洪灾[hóng zāi, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄞ, 洪灾 / 洪災] flood
[lǎo, ㄌㄠˇ, 潦] flooded; heavy rain
[lào, ㄌㄠˋ, 涝 / 澇] flooded
大禹[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, 大禹] Yu the Great (c. 21st century BC) mythical leader who tamed the floods
[Yǔ, ㄩˇ, 禹] Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 次生灾害 / 次生災害] secondary disaster (e.g. epidemic following floods)
水闸[shuǐ zhá, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄚˊ, 水闸] sluice; water gate; waterlocks; floodgate; lock; dam
灾变说[zāi biàn shuō, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨㄛ, 灾变说 / 災變說] catastrophism (theory that geological changes are brought about by catastrophes such as the biblical flood
灾变论[zāi biàn lùn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 灾变论 / 災變論] catastrophism; the theory that geological change is caused by catastrophic events such as the Biblical flood
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 白茫茫] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness

flood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning
水門[すいもん, suimon] (n) sluice gate; water gate; flood gate
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
豪雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation
フラッディング[, furaddeingu] (n) {comp} flooding
フラッドライト;フラッド・ライト[, furaddoraito ; furaddo . raito] (n) floodlight
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
出水[しゅっすい;でみず, shussui ; demizu] (n,vs) flood; freshet; inundation
投光器[とうこうき, toukouki] (n) floodlight; floodlight projector
投光照明[とうこうしょうめい, toukoushoumei] (n) floodlighting
投光照明器[とうこうしょうめいき, toukoushoumeiki] (n) floodlight; floodlight projector
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水害地域[すいがいちいき, suigaichiiki] (n) flood-stricken region; flood-stricken area
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck
水魔[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters
注水[ちゅうすい, chuusui] (n,vs) pouring water; flooding; douche
洪水[こうずい, kouzui] (n) flood; (P)
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
浸水[しんすい, shinsui] (n,vs,adj-no) inundation; submersion; flood; (P)
湛水[たんすい, tansui] (n,vs) flooding; filling; inundation; submerging; clogging
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P)
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land
雪崩を打つ;なだれを打つ[なだれをうつ, nadarewoutsu] (exp,v5t) to surge like an avalanche; to flood; to swarm; to stampede
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フラッディング[ふらっでいんぐ, furaddeingu] flooding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded

flood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide FR: début de la marée montante [m]
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
การหลั่งไหล[n. exp.] (kān langlai) EN: flood ; flow ; influx FR: afflux [m]
การเตือนภัยน้ำท่วม[n. exp.] (kān teūoen ) EN: flood warning FR: alerte aux inondations [f]
ความเสียหายจากน้ำท่วม[n. exp.] (khwām sīahā) EN: flood damage FR: dégâts des inondations [mpl]
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
ไหลบ่า[v. exp.] (lai bā) EN: flood FR:
หลาก[v.] (lāk) EN: overflow ; flood FR: déborder ; inonder
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring FR: s'écouler ; se répandre
น้ำไหลหลาก[n. exp.] (nām lai lāk) EN: torrent ; rushing water ; sweeping flood FR: torrent [m]
น้ำหลากแผ่ซ่าน [n. exp.] (nām lāk pha) EN: sheet flood FR:
น้ำป่า[n.] (nāmpā) EN: flash flood FR:
น้ำท่วม[n. exp.] (nām thūam) EN: flood ; inundation ; spate FR: inondation [f]
น้ำท่วมฉับพลัน[n. exp.] (nām thūam c) EN: flash flood FR: crue subite [f]
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
เอ่อ[v.] (øe) EN: rise ; well up ; flood FR:
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม[n. exp.] (phū prasop ) EN: flood victims FR: victimes des inondations [fpl]
สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการและอุทกภัย (สบอช.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office Of The National Water And Flood Management Policy FR:
ทางระบายน้ำ[n. exp.] (thāng rabāi) EN: flood way ; waterway FR: canal d'évacuation [m]
ที่ราบลุ่ม[n. exp.] (thīrāp lum) EN: low land ; low alluvial plain ; floodplain ; flood plain FR: plaine alluviale [f] ; zone inondable [f] ; plaine inondable [f]
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ทุ่มตลาด[v.] (thumtalāt) EN: dump ; flood the market (with/by) FR:
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard FR: inondation [f] ; déluge [m]
ฟูม[adj.] (fūm) EN: soaked ; flooded FR:
เจิ่ง[adj.] (joeng) EN: flooded ; overflowing ; inundated FR:
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กล่น[v.] (klon) EN: be flooded ; be abundant FR:
โอฆสงสาร[n.] (ōkhasongsān) EN: The Four Floods of Defilement (sensual desire, existence, wrong views and ignorance) FR:
ประดัง[adj.] (pradang) EN: flooded (with) ; crowded FR:
ประตูระบายน้ำ[n. exp.] (pratū rabāi) EN: floodgate ; sluice gate ; water gate FR: écluse [f]
ทาม[n.] (thām) EN: river blank with occasional floods FR: plaine inondable [f]
ท้น[adj.] (thon) EN: flooded FR:
ถูกน้ำท่วม[adj.] (thūk nāmthū) EN: flooded ; inundated FR: inondé ; submergé ; sous eau

flood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Bemessungshochwasser {n}design flood
Informationsflut {f}information flood
Sintflut {f}the Flood
Hochwasserwahrscheinlichkeitsanalyse {f}probability analysis of flood records
Hochwasseranstieg {m}rising limb of flood
Flutkatastrophe {f}flood disaster
Hochwasserablaufberechnung {f}flood routing
Hochwasserbekämpfung {f}flood protection
Hochwasserdeich {m}flood protection dam
Hochwasserganglinie {f}flood hydrograph
Hochwassergeschädigte {m,f}flood victim
Hochwasserminderung {f}flood alleviation
Hochwassernotstand {m}flood emergency
Hochwasserrinne {f}flood channel
Hochwasserrückhalt {m}flood retention
Hochwasserscheitel {m}; höchster Wasserstand eines Hochwassersflood peak
Hochwasserschutz {m}flood control
Flutgewässer {n}floodwaters
Flutwasser {n}floodwater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flood
Back to top