ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fragile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fragile*, -fragile-

fragile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fragile (adj.) เปราะแตกง่าย See also: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย Syn. flimsy, frail Ops. sturdy
fragile (adj.) บอบบาง See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
fragileness (n.) เปราะบาง
English-Thai: HOPE Dictionary
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
English-Thai: Nontri Dictionary
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragile X syndromeกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอบบาง (adj.) fragile See also: slight, feeble Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน Ops. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง
เปราะบาง (v.) fragile See also: be easily broken Syn. บอบบาง, เปราะ Ops. แข็งแรง, หนา
บอบบาง (v.) be fragile See also: be delicate, be breakable, be brittle, be flimsy, be frail Syn. เปราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This boy is at a fragile point right now.ปัญหาของเด็กคนนั้นอยู่ที่หัวใจเปราะบาง
I do understand. He is at a fragile point. He's got problems.ชั้นเข้าใจ หัวใจเปราะบางเข้าใจมั้ย เขามีปัญหา
How such a fragile girl can do the work?ผู้หญิงบอบบางแบบเธอทำไม่ไหวหรอก
Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive.ดูซิว่าเปราะบางอย่างน่าทุเรศเเค่ไหน อ่อนเเอเเบบนี้อยู่ไม่รอดหรอก
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น
It is small, and it is fragile and it is the only thing in the world worth having.เศษเสี้ยวน้อยนิด, และเปราะบาง... ...แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเดียว ในโลกที่ฉันอยากจะมีไว้.
We send the severed bodies and the fragile hearts back to Xerxes' feet.พระองค์ลงโทษพวกมัน สัตว์ประหลาดที่เซอร์สิสพา มาไกลค่อนโลก
Edie's too fragile right now.ตอนนี้อีดี้อ่อนไหวเกินไป
What,you think I'm too fragile to handle your sex life?เธอคิดว่าฉันอ่อนไหวเกินไปที่จะรับเรื่อง ชีวิตเซ็กส์ของเธอไม่ได้งั้นเหรอ
Find out why ruthie's bones are so fragile in the first place?หาว่าทำไมกระดูกของรูธี่เปราะง่าย
How fragile life really is.ชีวิตของคนเราช่างเปราะบางจริงๆ
There are many ways to define Our fragile existence.มีหลายวิธีที่จะนิยามความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ของเรา

fragile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
易碎[yì suì, ㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, 易碎] brittle; fragile
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, 娇贵 / 嬌貴] pampered; fragile; finnicky
纤弱[xiān ruò, ㄒㄧㄢ ㄖㄨㄛˋ, 纤弱 / 纖弱] fragile; delicate
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 清脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 轻脆 / 輕脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆

fragile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed)
蒲柳の質[ほりゅうのしつ, horyuunoshitsu] (n) delicate health; fragile health
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light
傷つきやすい;傷付きやすい;傷つき安い;傷付き安い[きずつきやすい, kizutsukiyasui] (adj-i) fragile; brittle; delicate; sensitive
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable
割れ物注意[われものちゅうい, waremonochuui] (n) Fragile; Handle With Care
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily
線が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive
脆い[もろい, moroi] (adj-i) brittle; fragile; tender-hearted; (P)

fragile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy FR: fragile ; frêle
ชอบแตก[adj.] (chøp taēk) EN: fragile FR:
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile FR:
เกรียบ[adj.] (krīep) EN: brittle ; fragile ; crisp ; crispy FR: cassant ; fragile
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
เปราะบาง[adj.] (prǿ bāng) EN: fragile ; delicate FR:
ระวังของแตก[X] (rawang khøn) EN: fragile FR: fragile ; attention fragile
แตกง่าย[adj.] (taēk ngāi) EN: fragile ; brittle FR: fragile ; cassant ; friable
ถนิมสร้อย[adj.] (thanimsøi) EN: delicate ; frail ; fragile FR: délicat ; frêle
ถูกทำลายได้ง่าย[adj.] (thūk thamlā) EN: fragile ; vulnerable FR: fragile ; vulnérable
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

fragile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; zerbrechlich; schwach; brüchig {adj} | gebrechlicher | am gebrechlichstenfragile | more fragile | most fragile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fragile
Back to top