ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fur*, -fur-

fur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fur (n.) ขนสัตว์ Syn. fleece, pelt, peltry
fur (n.) ผ้าขนสัตว์ See also: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
fur (n.) สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์
fur burger (sl.) ช่องคลอด
fur up (phrv.) ตกแต่งด้วยขนสัตว์
furbish up (phrv.) ขัดจนขึ้นเงา See also: ทำให้ดูใหม่เอี่ยม, ทำให้น่าดู
furbish up (phrv.) ทำใหม่ See also: เปลี่ยนใหม่
furcula (n.) กระดูกสองง่ามที่เป็นกระดูกหน้าอกของนก ใช้อธิษฐาน
furious (adj.) ซึ่งโกรธจัด See also: ซึ่งโกรธแค้น, ซึ่งโกรธมาก, ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก Syn. infuriated, mad, raging Ops. calm, placid, serene
furiousness (n.) ความโกรธจัด See also: ความเดือดดาล Syn. rage, wrath
furl (vi.) ม้วน See also: ห่อ, หุบ, พับ
furl (vt.) ม้วน See also: ห่อ, หุบ, พับ Syn. fold up, roll up
furl (n.) สิ่งที่เป็นม้วน หรือเป็นพับ
furl (n.) การพับ See also: การม้วน
furlong (n.) มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
furlough (n.) การพักงาน
furnace (n.) เตาหลอม
furnish (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับด้วย
furnish (vt.) จัดหาให้ (คำทางการ) Syn. equip, provide, supply
furnish to (phrv.) เปิดโอกาสให้กับ See also: จัดหาให้กับ
furnish weapons (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. prepare for combat
furnish with (phrv.) ตกแต่งด้วย
furnished (adj.) ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว Syn. equipped, well-appointed
furniture (n.) เครื่องเรือน See also: เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์
furniture van (n.) รถบรรทุกเครื่องเรือน Syn. removal van
furniture van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van
furor (n.) ความเกรี้ยวกราด See also: ความโกรธเกรี้ยว Syn. fury, madness, rage
furrier (n.) เปลือกที่ลอกออก Syn. skinner, flayer
furrow (n.) ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม) Syn. groove, rut
furrow (vt.) ทำให้เป็นร่อง See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow (n.) รอยย่น (บนหน้าผาก)
furrowed (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
furry (n.) ความเดือดดาล See also: การแสดงความโกรธแค้น Syn. anger
further (adj.) ซึ่งเพิ่มเข้ามา See also: ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม Syn. additional, more
further (adv.) มากขึ้น See also: เพิ่มขึ้น
further (vt.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม
furthermore (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้ Syn. besides, in addition, moreover
furthermost (adj.) ไกลที่สุด Syn. farthest, furthest
furthest (adj.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด Syn. farthermost
furthest (adv.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
fur(เฟอร์) n. หนังขนสัตว์ละเอียดนิ่มและหนา,สัตว์จำพวกที่มีขนยาวและนิ่ม
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
furcate(เฟอ'เคท) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้านสาขา.vi. กลายเป็นง่าม,แบ่งออกเป็นกิ่งก้านสา-ขา., See also: furcation n., Syn. forked,branching
furfurn. การเกิดสะเก็ดบนผิวหนังเช่นขี้รังแค,ขี้รังแค -pl. furfures
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
furnace(เฟอร์'เนส) n. เตา,การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด. vt. หลอมในเตา,เผาให้ร้อนในเตา.
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furred(เฟอด) adj. ซึ่งมีขนสัตว์,ซึ่งทำด้วยขนสัตว์
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line
furry(เฟอ'รี) adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์,มีขนยาว,ใส่หนังขนสัตว์,มีตะกอนก้นหม้อ., See also: furrily adv. furriness n.
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
furthermostadj. ไกลที่สุด
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest
furtive(เฟอ'ทิฟว) adj. ลึกลับ,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์., See also: furtively adv. furtiveness n., Syn. covert
furuncle(เฟอ'รังเคิล) n. ผี., See also: furuncular,furunculous adj.
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
English-Thai: Nontri Dictionary
fur(n) ขนสัตว์,เสื้อผ้าขนสัตว์
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furnace(n) เตาไฟ,เตาหลอมโลหะ
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
furrier(n) ช่างทำเสื้อผ้าขนสัตว์,คนขายเสื้อผ้าขนสัตว์
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
furry(adj) นุ่มอย่างขนสัตว์,มีขนยาว
further(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
furthest(adj) มากที่สุด
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fur of tongueฝ้าลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furfuraceous; scurfyเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnace brazingการแล่นประสานในเตาหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furuncle; boilฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furขน, ขนสัตว์, ดู hair [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Furfuralเฟอร์ฟูรัล [การแพทย์]
Furnace เตาหลอม, เตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Furunclesฝีเนื้อร้าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราดเกรี้ยว (v.) furious See also: infuriate, extremely angry, enrage Syn. เกรี้ยวกราด
ดุเด็ดเผ็ดมัน (adv.) furiously See also: violently, intensely Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน
ดุเดือดเลือดพล่าน (adv.) furiously See also: violently, intensely, unrestrained Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน
ร้ายแรง (adv.) furiously See also: violently, intensely, unrestrained Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน
เป็นฟืนเป็นไฟ (adv.) furiously See also: angrily, fiercely Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก
เตาสูบ (n.) furnace See also: forge
เครื่องตกแต่งบ้าน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องประดับบ้าน
เครื่องประดับบ้าน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน
เครื่องเรือน (n.) furniture See also: household furnishings Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน
เฟอร์นิเจอร์ (n.) furniture Syn. เครื่องเรือน
ศึกษาต่อ (v.) further study See also: continue to study
เรียนต่อ (v.) further study See also: continue to study Syn. ศึกษาต่อ
ลับๆ ล่อๆ (adj.) furtive See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ
ผลุบโผล่ (adv.) furtively See also: stealthily Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่
ลอกแลก (adj.) furtively See also: fidgetingly Syn. ล่อกแล่ก
กรดกำมะถัน (n.) sulfuric acid
การกางใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail
การใช้ใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail Syn. การกางใบ
ดาลโทสะ (v.) be furious See also: flare up, rage, be angry, be wrathful Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
We can't go any furtherพวกเราไม่สามารถไปต่อได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น
But it's the middle of summer. What'II I do with fur coats?แต่นี่มันกลางฤดูร้อน ฉันจะเอาเสื้อโค้ทไปทำอะไร
See? Fur too short.เห็นไหม ขนมันสั้นเกินไป
She also designed a line of faux fur panties... for her sorority's charity project.เธอยังออกแบบกางเกงใน เพื่อสมาคมการกุศลของเธออีก
I turn brown when the fungus in my fur dries.ขนฉันเป็นสีน้ำตาลตอนมันแห้ง.
She should be out of hospital in a few days when she stops coughing up fur balls.อีกสองสามวัน คงออกจากห้องพยาบาลได้ ตอนเธอเลิกไอออกมาเป็นขนแมว
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์
Claws of black steel fur as dark night.กรงเล็บที่ดูราวเหล็กกล้าสีมะเมื่อม ส่งประกายในคืนมืดมิด
We'd like to keep the fur on our bodies, thank you.เราต้องการเก็บรักษาขน ในร่างกายของเรา, ขอบคุณ
SHE ASKED ME WHERE YOUR FUR COAT WAS.คุณย่าถามว่าเสื้อโค้ทแม่อยู่ไหน
The guy wearing the fur sweater failed to mention one fairly significant security detail.หมอนั่นที่ใส่เสื้อขนสัตว์... ไม่ได้บอกอย่างนึง เรื่องระบบความปลอดภัย
He brought back a $20,000 tiger fur coat this time.ตอนนี้เขาเอาเสื้อขนเสือ ราคา$20,000 กลับมาด้วย

fur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, 肭] see 膃肭|腽肭, fur seal or its blubber
腽肭[wà nà, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, 腽肭 / 膃肭] fur seal or its blubber; see 膃肭獸|腽肭兽 and 膃肭臍|腽肭脐
腽肭脐[wà nà qí, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄑㄧˊ, 腽肭脐 / 膃肭臍] penis and testes of fur seal used in traditional Chinese medicine
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, 积愤 / 積憤] accumulated anger; pent-up fury
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 伙] assistant; furniture; partner
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, 火湖] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology)
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, 轮脚 / 輪腳] caster (furniture wheel)
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, 焦炭] coke (processed coal used in blast furnace)
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, 转炉 / 轉爐] converter (rotary furnace in steel making)
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, 丫巴儿 / 丫巴兒] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, 分叉] fork; bifurcation; to divide
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, 法兰克福 / 法蘭克福] Frankfurt (Germany)
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 法兰克福汇报 / 法蘭克福匯報] Frankfurter Allgemeine Zeitung
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, 且] further; moreover
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家 / 傢] furniture; tool
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, 家具 / 傢俱] furniture; also written 家俱
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, 再者] furthermore
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, 呋喃] furan (furfuran, used in making nylon)
呋喃西林[fū nán xī lín, ㄈㄨ ㄋㄢˊ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 呋喃西林] furacilinum
[zhèn, ㄓㄣˋ, 圳] furrow in field, small drainage
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, 家俱] furniture
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, 家俱] furniture; variant of 傢俱|家具
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 怒冲冲 / 怒沖沖] furiously
气不忿儿[qì bù fèn r, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄖ˙, 气不忿儿 / 氣不忿兒] furious; indignant
狂怒[kuáng nù, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄨˋ, 狂怒] furious
[jì, ㄐㄧˋ, 瘈] furious; hydrophobia; madness
熔矿炉[róng kuàng lú, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄌㄨˊ, 熔矿炉 / 熔礦爐] furnace
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, 摆设 / 擺設] furnish and decorate (a room)
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, 陈设 / 陳設] furnishings
[qí, ㄑㄧˊ, 畦] furrow; small plot of farm land
开犁[kāi lí, ㄎㄞ ㄌㄧˊ, 开犁 / 開犁] to start plowing; to plow the first furrow
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance

fur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist)
敷き皮;敷き革;敷皮;敷革[しきがわ, shikigawa] (n) (1) fur rug; fur cushion; (2) insole; inner sole
膃肭臍;膃肭獣[おっとせい;オットセイ, ottosei ; ottosei] (n) (uk) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus); Alaskan fur seal
舌苔[ぜったい, zettai] (n) fur (on one's tongue)
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis)
アーク炉[アークろ, a-ku ro] (n) arc furnace
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag
アウトフロー[, autofuro-] (n) outflow
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi)
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre
アクリフラビン[, akurifurabin] (n) acriflavine
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur)
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei
アフラトキシン[, afuratokishin] (n) aflatoxin
アフリカーンス[, afurika-nsu] (n) Afrikaans
アフリカーンス語[アフリカーンスご, afurika-nsu go] (n) Afrikaans (language)
アフリカの角[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer)
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^)
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators)
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
インフラ[いんふら, infura] infrastructure
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs)
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area
ケーゴーロクフレックス[けーごーろくふれっくす, ke-go-rokufurekkusu] K56flex
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame
コンフリクト[こんふりくと, konfurikuto] conflict (vs)
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag
デフラグ[でふらぐ, defuragu] Defrag
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder
フラグ[ふらぐ, furagu] flag
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
振る[ふる, furu] Thai: โบก English: to wave
振る[ふる, furu] Thai: ใช้อำนาจ
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow
触れる[ふれる, fureru] Thai: สัมผัส
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake

fur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอร์[n.] (foē) EN: fur FR: fourrure [f]
ขน[n.] (khon) EN: feather ; fur FR: plume [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
แอร์ฟูร์ท[n. prop.] (Aēfūt = Aēf) EN: Erfurt FR: Erfurt
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อนุกรมฟูเรียร์ = อนุกรมฟูริเยร์[n. exp.] (anukrom Fūr) EN: Fourier series FR:
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ดาลเดือด[v.] (dāndeūat) EN: be angry ; be boiling mad ; be infuriated ; be furious FR:
ดาลโทสะ[v.] (dānthōsa) EN: be furious FR:
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ด้วยความโกรธ[adv.] (dūay khwām ) EN: angrily FR: furieusement
ดุเดือดเลือดพล่าน[adv.] (dudeūat-leū) EN: furiously FR:
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle ; carbuncle FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m] ; clou [m]
เฟอร์บี้[TM] (Foēbī) EN: Furby FR:
เฟอร์นิเจอร์[n.] (foēnijoē) EN: furniture FR: ameublement [m] ; meubles [mpl]
แฟรงค์เฟิร์ต = แฟรงก์เฟิร์ต[n. prop.] (Fraēngfoēt) EN: Frankfurt FR: Francfort ; Francfort-sur-le-Main
แฟรงค์เฟิร์ต[TM] (Fraēngfoēt) EN: Frankfurt FR:
ฟูเรียร์ ; ฟูริเยร์[n. prop.] (Fūrīa ; Fūr) EN: Fourier FR: Fourier
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
ฮือ[v.] (heū) EN: furiously FR:
ฮอทด็อก = ฮอทดอก[n.] (høt-dǿk = h) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie FR: hot dog [m] ; saucisse de Francfort [f]
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
แก๊สมัสตาร์ด[n. exp.] (kaēt matsat) EN: sulfur mustard ; mustard gas FR: gaz moutarde [m] ; ypérite [m]
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์[n. exp.] (kaēt sanfoē) EN: sulfur dioxide ; sulphur dioxide FR: dioxyde de soufre [m]
กำมะถัน[n.] (kammathan) EN: sulphur ; sulfur (Am.) FR: soufre [m]
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:
การขจัดกำมะถัน[n. exp.] (kān khajat ) EN: desulfurization FR: désulfurisation [f]
กรรไกรตัดผม [n. exp.] (kankrai tat) EN: FR: ciseaux de coiffure [mpl] ; ciseaux de coiffeur [mpl]

fur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
Bleigitter {n} für Akkumulatorenaccumulator grid
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth.
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Assistentenprogramm {n} für ... [comp.]... wizard
Wiederholungszeichen {n} für Bezugszahlenasterisk indicator
Binärcode {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD)
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Futterplatz {m} für Vögelbird table
Schraube {f} (vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schraube
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Cord {n}; Raummaß für Holz (USA)cord
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Stütze {f} für das Queuecue rest
Tagesschlüssel {m} für Geheimcodedaily keying element
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ...
Kaution {f} (Wohnung) | für etw. eine Kaution hinterlegen (zahlen)deposit | to pay a deposit on sth.
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas
Pendelhalter {m} für Reibahlen [techn.]floating reamer chuck
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood
Grammage {f}; Flächengewicht für Papiergrammage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fur
Back to top