ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight*, -fight-

fight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight (n.) การต่อสู้ See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง Syn. clash, encounter, riot Ops. retreat, yield
fight (vi.) ต่อสู้ See also: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, เข้าปะทะ, โจมตี Syn. collide, battle Ops. stop, quit
fight (vt.) ต่อสู้ See also: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, ปะทะ, โจมตี Syn. collide, battle
fight about (phrv.) ต่อสู้กับ...ในเรื่อง See also: ทะเลาะกับ...ในเรื่อง Syn. fight over
fight against (phrv.) ต่อสู้กัน See also: ทะเลาะกัน Syn. fight with
fight against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: ต่อต้าน
fight among (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight amongst
fight amongst (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight among
fight back (phrv.) ต่อสู้กลับ See also: โจมตีกลับ
fight back (phrv.) พยายามกลั้น (น้ำตา, หัวเราะ ฯลฯ) Syn. fight down
fight down (phrv.) พยายามกลั้น (น้ำตา) หรือข่มใจ Syn. fight back
fight for (phrv.) ต่อสู้เพื่อปกป้อง
fight for (phrv.) แข่งขันกับ...เพื่อ
fight off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ Syn. drive off
fight off (phrv.) พยายามอยู่ห่างจาก
fight on (phrv.) ต่อสู้ต่อไป
fight on (phrv.) ต่อสู้กันใน (สถานที่)
fight on (phrv.) โต้แย้ง See also: ขัดแย้ง, ต่อต้าน
fight out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through, slug out
fight out (phrv.) ทำให้ปรองดอง Syn. slug out
fight over (phrv.) ทะเลาะกันเพื่อ See also: ต่อสู้กันเพื่อ, แข่งขันกันเพื่อ Syn. fight about
fight shy of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง
fight through (phrv.) ต่อสู้กันจนรู้ผล See also: ต่อสู้จนยุติ Syn. fight out, slug out
fight through (phrv.) ต่อสู้เพื่อให้ยอมรับ
fight through (phrv.) ต่อสู้ผ่านหรือทำทางผ่าน
fight through (phrv.) ขัดแย้งตลอด See also: โต้แย้งทุกอย่าง, เป็นปรปักษ์ทุกเรื่อง
fight to (phrv.) ต่อสู้กันจนกว่าจะรู้ผล See also: ต่อสู้จนกว่าอีกฝ่ายจะแพ้หรือตาย
fight together (phrv.) ต่อสู้ร่วมกับ
fight together (phrv.) ต่อสู้กับ
fight with (phrv.) ต่อสู้กับ
fight with (phrv.) ร่วมกับ...ต่อสู้กับ
fight with (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. fight against
fighter (n.) นักสู้ See also: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ Syn. combatant, contender, warrior
fighter (n.) เครื่องบินประจัญบาน See also: เครื่องบินขับไล่
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot
fighter-bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย
fighting (n.) การรบ Syn. battle, combat
fighting (n.) การชกมวย See also: การต่อยมวย Syn. boxing
fighting (adj.) ซึ่งสู้รบกัน Syn. battling
fighting chance (idm.) โอกาสที่จะสำเร็จ (ถ้าพยายามให้ได้มา)
English-Thai: HOPE Dictionary
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้, Syn. contender
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
English-Thai: Nontri Dictionary
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
fighter(n) ผู้ต่อสู้,นักรบ,นักมวย,เครื่องบินรบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังก้า (v.) show to fight it out Syn. จังก้า
เข็ดข้อ (v.) be afraid to fight again Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด
เข็ดข้อเข็ดลำ (v.) be afraid to fight again Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดขยาด
การชน (n.) fight See also: encounter, engagement Syn. การต่อสู้
การต่อต้าน (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การเอาชนะ
การต่อสู้ (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การพยายาม, การต่อต้าน, การเอาชนะ
การต่อสู้ (n.) fight See also: encounter, engagement
การพยายาม (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การต่อสู้, การต่อต้าน, การเอาชนะ
การสู้ (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การต่อต้าน, การเอาชนะ
การเอาชนะ (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การต่อต้าน
ขับเคี่ยว (v.) fight See also: deal with, contend with Syn. แข่งขัน, ต่อสู้
ชน (v.) fight See also: battle, knock against, struggle, encounter, clash with, oppose Syn. ต่อสู้, ปะทะ
ณรงค์ (v.) fight Syn. ต่อสู้, ชิงชัย
ณรงค์ (v.) fight Syn. รณรงค์
ดวล (v.) fight See also: put up a fight, struggle Syn. ต่อสู้, ประมือ, ประลอง
ต่อกร (v.) fight See also: put up a fight, struggle Syn. ต่อสู้, ประมือ, ประลอง, ดวล
ต่อสู้ (v.) fight See also: battle, combat Syn. สู้รบ, รบ, ราวี
ตีรันฟันแทง (v.) fight See also: quarrel and fight, brawl
บู๊ (v.) fight
ประจญ (v.) fight See also: combat, battle, struggle, encounter, confront Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ Ops. ถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Whoever is mean to me, I'll fight back!ใครก็ตามที่ร้ายกับฉัน ฉันก็จะสู้ตอบ
You have to fight your destiny!เธอจะต้องสู้กับชะตากรรมของตนเอง
You're in no condition to fightคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
We are not here to fightพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
But she's too strong for you. You can't fight her.เเต่ท่านแข็งเเรงเกินกว่าคุณ คุณสู้ท่านไม่ได้หรอก
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12
This is what I think happened. The old man heard the fight a few hours earlier.นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการที่เกิดขึ้น ชายชราคนหนึ่งได้ยินเสียงการต่อสู้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้
I'll fight them until I die.ฉันจะต่อสู้กับมันจนตาย
"Oh, but I hope I do not have to fight again, " he thought.โอ้ แต่ฉันหวังว่าฉันจะได้ไม่ ต้องต่อสู้อีกครั้ง เขาคิดว่า.
"I hope so much I do not have to fight again. "ฉันหวังมากดังนั้นฉันจึงไม่ได้มี การต่อสู้อีกครั้ง

fight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 唇枪舌剑 / 唇槍舌劍] fight a battle of words; cross verbal swords
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, 争夺 / 爭奪] fight over; contest; vie over
死战[sǐ zhàn, ㄙˇ ㄓㄢˋ, 死战 / 死戰] fight to the death; desperate struggle
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 打成平手] to draw (a competition); to fight to a standstill
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, 一决雌雄 / 一決雌雄] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship
打翻身仗[dǎ fān shēn zhàng, ㄉㄚˇ ㄈㄢ ㄕㄣ ㄓㄤˋ, 打翻身仗] to work hard towards a turn-around; to fight to reverse sth
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, 斗牛 / 鬥牛] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
斗鸡[dòu jī, ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 斗鸡 / 鬥雞] cock fighting
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, 作战 / 作戰] combat; to fight
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, 酗酒滋事] drunken fighting; to get drunk and quarrel
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
交战[jiāo zhàn, ㄐㄧㄠ ㄓㄢˋ, 交战 / 交戰] fight; wage war
战事[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战事 / 戰事] fighting
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
战士[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战士 / 戰士] fighter; soldier; warrior
战机[zhàn jī, ㄓㄢˋ ㄐㄧ, 战机 / 戰機] fighter (aircraft)
战斗力[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, 战斗力 / 戰鬥力] fighting strength
战斗机[zhàn dòu jī, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 战斗机 / 戰鬥機] fighter (aircraft)
战斗者[zhàn dòu zhě, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄓㄜˇ, 战斗者 / 戰鬥者] fighter
[gé, ㄍㄜˊ, 挌] fight
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
交火[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, 交火] fire-fight; shooting
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
紫石英号[zǐ shí yīng hào, ㄗˇ ㄕˊ ㄏㄠˋ, 紫石英号 / 紫石英號] HMS Amethyst, Royal Navy corvette involved in a 1949 gunfight with the PLA on the Changjiang
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
戎机[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 戎机 / 戎機] opportunity for a fight; war

fight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses
ちゃんばら;チャンバラ[, chanbara ; chanbara] (n) sword fight
デスマッチ;デス・マッチ[, desumacchi ; desu . macchi] (n) fight to the finish (wasei
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight
刃物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight
分秒を争う[ふんびょうをあらそう, funbyouwoarasou] (exp,v5u) (id) there is no moment to lose; to fight with every minute and every second
切り合う;斬り合う[きりあう, kiriau] (v5u,vi) to fight with swords; to cross swords
善戦苦闘[ぜんせんくとう, zensenkutou] (n,vs) putting up a good fight against some odds
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight
大立ち回り[おおたちまわり, ootachimawari] (n) a fight or scuffle
戦い抜く[たたかいぬく, tatakainuku] (v5k) to fight to the bitter end
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight
敵と戦う[てきとたたかう, tekitotatakau] (v5u) to fight one's enemy
死ぬ迄戦う;死ぬまで戦う[しぬまでたたかう, shinumadetatakau] (v5u) to fight to the last (death)
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
涙塞き敢えず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
目潰し;目つぶし[めつぶし, metsubushi] (n) (1) sand, ash, etc., thrown in the eyes to blind someone; throwing something at someone's eyes to blind them; (2) poking someone's eyes during a fight to blind them
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil
立ち向かう[たちむかう, tachimukau] (v5u,vi) to fight against; to oppose; to face
腹が減っては戦は出来ぬ;腹が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach
負け犬[まけいぬ, makeinu] (n) (1) dejected loser; dog that has lost a fight (with its tail between its legs); (2) (sl) (derog) (See お一人様・おひとりさま・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30; (P)
逃げるが勝ち[にげるがかち, nigerugakachi] (exp) (id) He that fights and runs away may live to fight another day
雪合戦[ゆきがっせん, yukigassen] (n,vs) snowball fight
雪投げ[ゆきなげ, yukinage] (n) (See 雪合戦) snowball fight
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing)
ガンファイター[, ganfaita-] (n) gunfighter
ガンファイト[, ganfaito] (n) gunfight
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
ソバット[, sobatto] (n) kick-fighting (fre
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
格闘[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight

fight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[v. exp.] (ao hūa chon) EN: fight to the end FR:
บู๊[v.] (bū) EN: fight FR: combattre
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
ชนช้าง[v.] (chonchāng) EN: fight on elephant back FR:
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
ดวล[v.] (dūan) EN: duel ; contest ; fight FR:
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle FR:
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดฮัด[adj.] (heut-hat) EN: resentful ; disgruntled ; ready to fight FR: en colère
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
จำบัง[v.] (jambang) EN: fight FR:
จระบาน[v.] (jarabān) EN: fight FR:
จญ[v.] (jon) EN: confront ; fight FR:
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ[n. exp.] (kān tøsū ph) EN: fight for freedom FR: lutte pour la liberté [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กัด[v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds FR:
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination ; bite the bullet (loc.) FR: serrer les dents (loc.)
เข้าตี[v. exp.] (khao tī) EN: attack ; fight with FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดข้อเข็ดลำ[v.] (khetkhøkhet) EN: be afraid to fight again FR:
ก่อการทะเลาะวิวาท[v. exp.] (køkān thalǿ) EN: pick a fight ; start a fight FR:
มวยคู่อาฆาต[n. exp.] (mūay khū-āk) EN: grudge fight FR:
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยหมู่[n. exp.] (mūay mū) EN: melee ; dog fight FR:
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight ; battle ; engage in battle ; campaign FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
ปฏิยุทธ์[v.] (patiyut) EN: counter-attack ; fight back FR:
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
พันตู[v.] (phantū) EN: fight FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: strive ; struggle ; fight FR: lutter ; se battre

fight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kampfbegierig {adj}eager to fight
Kampffähigkeit {f}fitness to fight
Nahkampf {m} | im Nahkampf; Mann gegen Mannhand-to-hand fight | hand to hand
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight
Schneeballschlacht {f}snowball fight
Schlachtgetümmel {n}thick of fight
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open
Jäger {m} [mil.]fighter (aircraft)
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane)
Düsenjäger {m}jet fighter
Kampf {m}fighting
Nahkampf {m}dogfight
Nahkampf {m}infighting
Widerstandskämpfer {m}resistance fighter
Siamesischer Kampffisch {m} (Betta splendens) [zool.]siamese fighting fish
Straßenkampf {m}street fighting
Löschwasser {n}water for firefighting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight
Back to top