ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fire*, -fire-

fire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fire (n.) เพลิง See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี Syn. flames, blaze, conflagration
fire (vt.) จุดไฟ See also: ก่อไฟ Syn. set on fire
fire (vt.) เติมเชื้อเพลิง
fire (vi.) ติด (เครื่องยนต์)
fire (vt.) ยิง See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) Syn. shoot, discharge, shell
fire (n.) การยิงปืนพร้อมๆกัน See also: การรัวปืน Syn. bombardment, salvo, volley
fire (vt.) ไล่ออก See also: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง Syn. dismiss, discharge, sack Ops. employ, engage
fire (vt.) ปลุกเร้า See also: กระตุ้นอารมณ์ Syn. rouse, stir, excite Ops. pacify, calm
fire (n.) ความกระตือรือร้น See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน Syn. enthusiasm, ardour, passion Ops. dullness, ennui
fire ahead (phrv.) เริ่ม (พูดคุย, ถามคำถาม) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fire away, go ahead
fire alarm (n.) สัญญาณเตือนไฟไหม้
fire at (phrv.) ยิงไปที่ See also: เล็งไปที่, มุ่งไปที่
fire at (phrv.) ยิงคำถาม See also: ตั้งคำถามไปยัง
fire away (phrv.) เริ่มยิง
fire away (phrv.) ยิงต่อเนื่อง
fire away (phrv.) สูญเสีย See also: เสีย, ใช้หมด
fire away (phrv.) เริ่มพูดคุยหรือถามคำถาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fire ahead, go ahead
fire back (phrv.) ยิงกลับ See also: ยิงตอบเพื่อป้องกันตัว
fire back (phrv.) ระเบิดเสียงดัง
fire beetle (n.) หิ่งห้อย Syn. fire fly
fire engine (n.) รถดับเพลิง Syn. fire truck
fire fly (n.) หิ่งห้อย Syn. fire beetle
fire into (phrv.) ยิงเข้าไปใน See also: ยิงขึ้นสู่
fire into (phrv.) ทำให้ตื่นเต้นใน (การกระทำ)
fire off (phrv.) เริ่มยิงด้วย
fire off (phrv.) รัวคำถาม See also: ยิงคำถาม
fire on (phrv.) ยิงไปที่ Syn. fire upon
fire over (phrv.) ยิงขึ้น(ข้างบน) See also: ยิงไปเหนือ
fire screen (n.) ฉากบังหน้าเตาไฟ See also: กรอบหน้าเตาไฟ Syn. fireguard
fire truck (n.) รถดับเพลิง
fire up (phrv.) ติดเครื่องยนต์
fire up (phrv.) ให้ความร้อน
fire up (phrv.) พลุ่งขึ้น (อารมณ์, ความโกรธ, ความร้อน, ความรุนเเรง) Syn. blaze up, flame out, flame up, flare out, flare up
fire up (phrv.) ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนใจ
fire upon (phrv.) ยิงไปที่ Syn. fire on
fire with (phrv.) กระตุ้น See also: ปลุกเร้า
firearm (n.) อาวุธปืนขนาดเล็ก
fireball (n.) ลูกไฟ
fireball (n.) ดาวตก See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้ Syn. meteor
fireboard (n.) หิ้งที่อยู่เหนือเตาผิง
English-Thai: HOPE Dictionary
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้
fire brigaden. หน่วยดับเพลิง,กองดับเพลิง
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
fire enginen. รถดับเพลิง
fire escapen. บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน
fire extinguishern. เครื่องดับเพลิง
fire fightn. การรบอย่างประปราย
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
fire powern. อำนาจกระสุนที่ยิง,กำลังกระสุนที่ยิง,จำนวนกระสุนที่ยิงได้.
fire stationสถานีดับเพลิง
firearm(ไฟ'เออะอาร์ม) n. อาวุธปืนขนาดเล็ก,อาวุธปืน
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
fireboatn. เรือดับเพลิง
fireboxn. ห้องลุกไหม้,ห้องเตา,กล่องสัญญาณเตือนไฟ
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
firefly(ไฟ'เออะไฟล) n. หิ่งห้อย, Syn. glowfly
fireguard(ไฟ'เออะการ์ด) n. กรอบโลหะหน้าเตาไฟ,ที่กั้นไฟ
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
firewalkn. การเดินลุยไฟ
firewardenn. พนักงานดับเพลิง,พนักงานป้องกันเพลิง
firewoodn. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง
fireworkn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
fireworksn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
English-Thai: Nontri Dictionary
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
firecracker(n) ประทัด
firefly(n) หิ่งห้อย
firelight(n) แสงไฟ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน
firewood(n) ฟืน
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fireไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
firearmอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firecracker weldingการเชื่อมปะทุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fire เปลวไฟ การเผาไหม้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้ความร้อนออกมามาก การที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Fire extinguishersเครื่องดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
Firebricksอิฐทนไฟ [TU Subject Heading]
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอยู่ไฟ (n.) lying by (/near) the fire after childbirth See also: lying near an open fire for warmth as well as sanitation
นั่งเทียน (v.) sit looking at a candle fire (in meditation)
มอญตีดั้ง (n.) kind of fire work which skips on the water
รุมไฟ (v.) keep the fire burning See also: make a smoldering fire Syn. สุมไฟ
อยู่ไฟ (v.) lie by the fire after childbirth See also: remain by a fire after parturition
เรือนไฟ (n.) size of fire in a lamp or lantern
กะหมอก (n.) fire Syn. ไฟ
ธาตุไฟ (n.) fire See also: flame, blaze
อัคคี (n.) fire Syn. ไฟ, อัคนิ, อัคนี
อัคคีภัย (n.) fire See also: conflagration, blaze Syn. ไฟไหม้
อัคนิ (n.) fire Syn. ไฟ, อัคคี, อัคนี
อัคนี (n.) fire Syn. ไฟ, อัคนิ, อัคคี
เดโช (n.) fire See also: heat Syn. ความร้อน
เพลิง (n.) fire See also: flame, blaze, conflagration Syn. ไฟ
เพลิงไหม้ (n.) fire See also: conflagration
ไฟ (n.) fire
ไฟ (n.) fire See also: flame, blaze Syn. ธาตุไฟ
ไล่ออก (v.) fire See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off Syn. เลิกจ้าง
รัวใส่ (v.) fire at See also: throw (at), hurl (at)
ธาตุไฟ (n.) fire element
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wanted to tell you that you're firedเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณถูกไล่ออกแล้ว
But first and foremost, you are firedแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณถูกไล่ออกแล้ว
I could be fired for thisฉันอาจถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้
I'm going to have you firedฉันจะไล่เธอออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
But you'll find one in the morning room. Of course, if you wish this fire lit now, madam...เชิญไปห้องนั่งเล่นเช้าจะดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการให้จุดไฟตอนนี้ล่ะก็
The fire brigade once got my head out of some railings.ดับเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยไห้หัวของฉัน ออก ของรั้วบาง คุณต้องการให้พวกเขา?
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน
Cannon fire or storm it's all the same to you!จะปืนใหญ่หรือพายุ ก็ค่าเท่ากัน
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ...
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง

fire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, 失火] catch fire; fire (alarm)
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 停火协议 / 停火協議] cease fire agreement
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
战火[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 战火 / 戰火] conflagration; the fire of war
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
地炉[dì lú, ㄉㄧˋ ㄌㄨˊ, 地炉 / 地爐] fire pit
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
火警[huǒ jǐng, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄥˇ, 火警] fire alarm
消防队[xiāo fáng duì, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ, 消防队 / 消防隊] fire brigade; fire department
消防车[xiāo fáng chē, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄔㄜ, 消防车 / 消防車] fire engine
灭火器[miè huǒ qì, ㄇㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ, 灭火器 / 滅火器] fire extinguisher
火鹤[huǒ hè, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ, 火鹤 / 火鶴] flaming lily (Anthurium andreanum Linden); fire crane flower
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, 水火不容] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water
射击[shè jī, ㄕㄜˋ ㄐㄧ, 射击 / 射擊] shoot; fire (ammunition)
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, 惹火烧身 / 惹火燒身] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
野火[yě huǒ, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˇ, 野火] wildfire; (spreading like) wildfire; bush fire; farm fire (for clearing fields)
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停战 / 停戰] armistice; cease fire
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, 炮火] artillery barrage; gunfire
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
[fēng, ㄈㄥ, 烽] beacon fire
[yè, ㄧㄝˋ, 烨 / 燁] blaze of fire; glorious
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 燬] blaze; destroy by fire
火堆[huǒ duī, ㄏㄨㄛˇ ㄉㄨㄟ, 火堆] bonfire; open fire
篝火[gōu huǒ, ㄍㄡ ㄏㄨㄛˇ, 篝火] bonfire
[shēn, ㄕㄣ, 燊] brisk; vigorous (of fire)
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, 焚毁 / 焚毀] burn down; destroy with fire
[pào, ㄆㄠˋ, 炮] cannon; gun; firecracker
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 弹夹 / 彈夾] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm)
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, 发火 / 發火] catch fire; ignite; detonate; get angry
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 停火] cease fire
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 停火线 / 停火線] cease-fire line
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, 大火] conflagration; large fire
交叉火力[jiāo chā huǒ lì, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, 交叉火力] crossfire

fire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンファイヤーテトラ;グリーン・ファイヤー・テトラ[, guri-nfaiya-tetora ; guri-n . faiya-. tetora] (n) green fire tetra (Aphyocharax rathbuni); redflank bloodfin
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm
ファイアインシュアランス[, faiainshuaransu] (n) fire insurance
ファイアストーム[, faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire)
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo)
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P)
一夜乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire
不審火[ふしんび, fushinbi] (n) fire under suspicious circumstances; arson
不知火(ateji)[しらぬい;しらぬひ, shiranui ; shiranuhi] (n) phosphorescent light; mysterious lights on the sea; sea fire
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
中台[ちゅうだい, chuudai] (n) (1) (obsc) exact center of the Garbhadhatu mandala; (2) platform upon which the fire is lit in a stone lantern
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned
乾式製錬[かんしきせいれん, kanshikiseiren] (n) fire refining
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed)
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster)
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
借り火[かりび, karibi] (n) borrowing fire; borrowed fire
側射[そくしゃ, sokusha] (n) flanking fire
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated)
半舷砲[はんげんほう, hangenhou] (n) broadside fire
半鐘[はんしょう, hanshou] (n) fire alarm; fire bell
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore
射掛ける;射かける[いかける, ikakeru] (v1,vt) to shoot or fire off an arrow
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance
山火事[やまかじ, yamakaji] (n) forest fire (on a mountain); wildfire; bushfire; (P)
引火[いんか, inka] (n,vs) catching fire
後の炭[のちのすみ, nochinosumi] (n) (See 後炭) second adding of charcoal to the fire (tea ceremony)
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace)
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades)
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P)
放火[ほうか, houka] (n,vs,adj-no) arson; set fire to; (P)
暇を出す[ひまをだす, himawodasu] (exp,v5s) (1) to fire someone; to discharge someone; (2) to divorce one's wife
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall
妨害[ぼうがい, bougai] crossfire
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall

fire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคคิ[n.] (akkhi) EN: fire FR: feu [m]
อัคคี[n.] (akkhī) EN: fire FR: feu [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze FR: incendie [m]
อัคนิ ; อัคนี[n.] (akni = akkh) EN: fire ; worship fire FR: feu [m]
อัง[v.] (ang) EN: warm over a fire FR:
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire FR: attiser un feu ; ventiler un feu
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: put out a fire ; extinguish a fire FR: éteindre le feu
ดับเพลิง[v. exp.] (dap phloēng) EN: put out a fire ; extinguish a fire FR: éteindre un feu ; éteindre les flammes
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟลุก[v. exp.] (fai luk) EN: be on fire FR:
ไฟลุกไหม้[v. exp.] (fai luk mai) EN: be on fire FR:
ไฟไหม้[n.] (fai mai) EN: fire ; burning ; conflagration FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟไหม้ป่า[n. exp.] (fai mai pā) EN: forest fire FR: feu de forêt [m]
ไฟป่า[n. exp.] (fai pā) EN: forest fire FR: feu de forêt [m]
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
ให้ออก[v.] (hai-øk) EN: dismiss ; fire ; lay-off ; oust FR:
ฮุด[v.] (hut) EN: blow to set on fire FR:
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer
จุดไฟ[v. exp.] (jut fai) EN: light a fire FR: allumer le feu ; enflammer ; bouter le feu ; embraser
จุดไฟเผา[v. exp.] (jut fai pha) EN: set on fire FR: incendier
กะหมอก[n.] (kamøk) EN: fire FR:
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao ph) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing FR:
การป้องกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: fire prevention FR:
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan ) EN: fire insurance FR: assurance incendie [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
ขมิ้นกับปูน[adj.] (khaminkappū) EN: incompatible as curcuma and lime ; incompatible as water and fire ; completely at odds FR:
เข้ากรรม[v.] (khaokam) EN: ie by the fire FR:
เขี่ยไฟ[v. exp.] (khīa fai) EN: poke the fire FR: tisonner le feu
ความทนไฟ[n. exp.] (khwām thon ) EN: fire resistance FR:
เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน[v. exp.] (koēt hēt fa) EN: house on fire FR: une maison a pris feu ; une maison a été la proie des flammes ; une maison flambe ; une maison prend feu
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite FR: allumer le feu ; faire du feu
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphl) EN: fire brigade ; fire department FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
กองกูณฑ์[n.] (køngkūn) EN: bonfire ; fire of warship FR:
กองเพลิง[n. exp.] (køng phloēn) EN: open-air fire FR:
กระสุนเพลิง[n. exp.] (krasun phlo) EN: incendiary ammunition ; fire shell FR:
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย[n. exp.] (krommathan ) EN: fire insurance policy FR:
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ) EN: dismiss an employee ; fire an employee FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
เล่นกับไฟ[v. exp.] (len kap fai) EN: play with fire FR: jouer avec le feu ; tenter le diable

fire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuertaufe {f}baptism of fire
Schrühen {n}bisque fire
Brandbereich {m}area subject to fire risk
Buschfeuer {n}bush fire
Brandmeldezentrale {f}central fire alarm system
Feuersgefahr {f}danger of fire
Feuertür {f}fire escape door; fire door
Schnellbrandofen {m}fast fire kiln
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation
Waldbrand {m}forest fire
Glimmbrand {m}smouldering fire
Feuerbüchse {f}inner fire box
Großfeuer {n}large fire
Kaminfeuer {n}open fire
Schnellfeuer {n} [mil.]rapid fire
Schnellfeuergeschütz {n} [mil.]rapid fire gun
Gewehrfeuer {n}rifle fire
schussbereit {adj}ready to fire
Brandherd {m}source of fire
Strohfeuer {n}straw fire
Schwarzkehlamarant {m} [ornith.]Vinaceous Fire Finch
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch
Bombardierung {f} [mil.]shellfire
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Brandgefahr {f}fire hazard
Brandschutzklappe {f}fire damper
Brandabschnitt {m}fire lobby
Chilekolibri {m} [ornith.]Green-backed Firecrown
Diademalethe {f} [ornith.]Fire-crested Alethe
Diamantamadine {f} [ornith.]Diamond Firetail Finch
Feuermeldeanlage {f}fire alarm system
Firewall {n} [comp.]firewall
Brandkatastrophe {f}fire disaster
Brandmelder {m}fire detector
Brandschaden {m}fire damage
Brandschutzventil {n}fire protection valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fire
Back to top