ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feather*, -feather-

feather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feather (n.) ขนนก See also: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก Syn. plume, wing
feather (vt.) ปกคลุมด้วยขนนก See also: ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
feather (vi.) พายเรือแบบกรรเชียง See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
feather tick (n.) ผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน Syn. pillow, cushion
featherbedding (n.) การจัดให้มีคนมากเกินความจำเป็น
featherbrain (n.) คนโง่ See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า Syn. bungler
featheredge (n.) ขอบที่คม See also: ขอบที่บางมาก
featheredge (vt.) ทำขอบให้บาง See also: ลับขอบให้บาง
feathers (n.) ขนนก Syn. mantle
featherstitch (n.) การเย็บแบบซิกแซ็ก
featherweight (n.) น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม) See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
featherweight (n.) นักมวยรุ่นน้ำหนักเบา See also: นักกีฬาชนิดอื่นที่มีพิกัดน้ำหนักเบา
featherweight (n.) สิ่งของหรือคนที่มีน้ำหนักเบา
featherweight (n.) คนไม่สำคัญ See also: สิ่งไม่สำคัญ
featherweight (adj.) เบา See also: ไม่สำคัญ, เกี่ยวกับพิกัดนักมวยรุ่นเบา
feathery (adj.) ที่มีขนนกปกคลุม Syn. downy, fluffy, plumed
feathery (adj.) ซึ่งอ่อนนุ่มและเบาเหมือนขนนก See also: เหมือนขนนก
English-Thai: HOPE Dictionary
feather(เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. .
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Featheryขนนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนนก (n.) feather See also: plumage, pinion, bird feather Syn. ขน
กราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย, หางแพน
ขนไก่ (n.) chicken feather
ตองกราย (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. หางแพน
พนมหางนกยูง (n.) sheaf of peacock´s tail feather
มยุรฉัตร (n.) sheaf of peacock´s tail feather Syn. พนมหางนกยูง
รำแพน (v.) spread tail-feathers See also: strut about with tail-feathers spread (as a peacock)
หางแพน (n.) Spotted featherback See also: Notopterus chitala Syn. ตองกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when she arrived in the new country, the immigration officials pulled the swan away from her, leaving the woman fluttering her arms and with only one swan feather for a memory.แต่เมื่อเธอมาถึงประเทศใหม่ จนท.ตรวจคนเข้าเมืองแย่งหงส์ไปจากเธอ ทิ้งไว้เพียงแต่วงแขนที่สั่นระริกของเธอ
For a long time now, the woman had wanted to give her daughter the single swan feather and tell her,นับเป็นเวลานานมาแล้ว ที่หญิงคนนั้นอยากมอบขนนั่น ให้กับลูกสาวแล้วบอกเธอว่า
For a long time now, the woman wanted to give her daughter the single swan feather and tell her...เป็นเวลานานมาแล้ว ผู้หญิงต้องการจะมอบขนหงส์ชิ้นนี้... ให้กับลูกสาวของเธอแล้วบอกเธอว่า...
"This feather may look worthless,"ขนนกชิ้นนี้อาจจะดูไร้ค่า
I will tell them this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions.ฉันจะบอกพวกเขาว่า ขนหงส์นี้อาจดูไร้ค่า แต่มันมาจากแดนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของฉัน
Three of a kind - Birds of a feather - Now and foreverมีอยู่สามประเภท ขนนก / จากนี้และตลอดไป
The feather of a black rooster.หยาดฝนเที่ยงคืน 12 หยด ขนไก่ตัวผู้
Just shut your eyes and imagine you're back in your own bed with a soft mattress and a lovely feather pillow.Just shut your eyes... ...and imagine you're back in your own bed... ...with a soft mattress and a lovely feather pillow.
It so happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.มันบังเอิญว่านกฟีนิกซ์ ที่ให้ขนหางในไม้ของคุณนี่ ได้ให้ขนอีกอัน
I think we're going to need another feather over here.เราต้องการขนนกอีกอันครับ
Twenty girls in feather boas prancing around like circus ponies.Twenty girls in feather boas prancing around like circus ponies.
That's why I disliked the saying "Birds of a feather flocked together".ฉันถึงได้เกลียดสุภาษิตที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม"

feather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽毛笔[yǔ máo bǐ, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, 羽毛笔 / 羽毛筆] feather pen
[yì, ㄧˋ, 翳] feather screen; to screen; to shade
翿[dào, ㄉㄠˋ, 翿] feather banner or fan
青葙[qīng xiāng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 青葙] feather cockscomb (Celosia argentea)
青葙子[qīng xiāng zi, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, 青葙子] feather cockscomb (Celosia argentea)
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
[yǔ, ㄩˇ, 羽] feather
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, 羽冠] feathered crest (of bird)
羽毛[yǔ máo, ㄩˇ ㄇㄠˊ, 羽毛] feather; plumage; plume
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, 身披羽毛] feathered
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
尾羽[wěi yǔ, ㄨㄟˇ ㄩˇ, 尾羽] tail feathers
尾羽龙[wěi yǔ lóng, ㄨㄟˇ ㄩˇ ㄌㄨㄥˊ, 尾羽龙 / 尾羽龍] caudipteryx (a feathered dinosaur)
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
换羽[huàn yǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, 换羽 / 換羽] to molt; to change feathers
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
角蛋白[jiǎo dàn bái, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 角蛋白] keratin (protein forming nails and feathers etc)
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
[zhèn, ㄓㄣˋ, 鸩 / 鴆] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 翎] tail feathers

feather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight)
フェザー[, feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane
大羽[おおばね, oobane] (n) contour feather; quill feather
懐を肥やす[ふところをこやす, futokorowokoyasu] (exp,v5s) to feather one's own nest
海鰓[うみえら;ウミエラ, umiera ; umiera] (n) (uk) sea pen (any coelenterate of the family Pennatulidae or related families); sea feather
羽箒[はぼうき;はねぼうき, habouki ; hanebouki] (n) feather duster
類は友を呼ぶ[るいはともをよぶ, ruihatomowoyobu] (exp,v5b) birds of a feather flock together
馬は馬連れ[うまはうまづれ, umahaumadure] (exp) (id) Birds of a feather flock together
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
フェザーカット[, feza-katto] (n) feathercut
フェザー級[フェザーきゅう, feza-kyuu] (n) featherweight
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired)
叩き[はたき, hataki] (n) (feather) duster; (P)
川蝉;翡翠;魚狗[かわせみ;ひすい(翡翠);しょうびん(翡翠);カワセミ, kawasemi ; hisui ( hisui ); shoubin ( hisui ); kawasemi] (n) (1) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis); (2) (ひすい only) (See 硬玉,軟玉,ジェイド,翡翠色) jade (gem); (3) (ひすい only) beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers
[せい, sei] (n) flag (esp. originally a flagpole-topping streamer made of feathers)
甲矢;兄矢;早矢[はや, haya] (n) (See 乙矢) arrow with feathers that curve to the left (the first of two arrows to be fired)
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P)
羽団扇[はうちわ, hauchiwa] (n) Japanese fan made of feathers
羽布団;羽蒲団;羽根蒲団[はねぶとん, hanebuton] (n) down (feather) quilt
羽弁[うべん, uben] (n) vexillum; vane (of a feather)
羽枝[うし, ushi] (n) barb (of a feather)
羽毛[うもう, umou] (n,adj-no) feathers; plumage; down; (P)
羽毛恐竜[うもうきょうりゅう, umoukyouryuu] (n) feathered dinosaurs
羽翼[うよく, uyoku] (n,vs) (1) wings and feathers; (2) assistance; aid; help; someone's right hand
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P)
鴎髱[かもめづと, kamomeduto] (n) chignon resembling a seagull's spread tail feathers (Edo-period women's hairstyle)

feather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.) FR: léger comme une plume (fig.)
ขน[n.] (khon) EN: feather ; fur FR: plume [f]
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: chicken feather FR: plume de poulet [f]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather FR: plume [f] ; plume d'oiseau [f] ; plumage [m]
ขนนกกระจอกเทศ[n. exp.] (khon nok kr) EN: ostrich feather FR: plume d'autruche [f]
ไม้ขนไก่[n.] (māi khon ka) EN: feather duster FR: plumeau [m]
ไม้ปัดฝุ่น[n. exp.] (māi pat fun) EN: feather duster FR: plumeau [m]
พัดขนนก[n. exp.] (phat khon n) EN: feather fan FR:
ปลาสลาด[n. exp.] (plā salāt) EN: Grey Feather Back ; Notopterus notopterus FR:
ปลาตองลาย[n. exp.] (plā tøng lā) EN: Blanc's striped feather back FR:
วิชาตัวเบา[n. exp.] (wichā tūa b) EN: the art of body lightness ; feather step skill ; chi FR:
แกงป่าลูกชิ้นปลากราย[n. exp.] (kaēngpā lūk) EN: jungle curry with fishballs and featherback fish FR:
แกงป่าปลากราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with featherback fish FR:
กราย[n.] (krāi) EN: clown featherback ; clown knifefish ; spotted knifefish ; Chitala ornata FR: Chitala ornata
กระแตหางขนนก[n. exp.] (krataē hāng) EN: Feather-tailed Treeshrew ; Ptilocercus lowii FR: Ptilocercus lowii
แมลงปอเข็มหางยาวสีขาว[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
แมลงปอเข็มยาวเข่าดำ[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
ไผ่เหลืองทอง[n. exp.] (phai leūang) EN: Yellow running bamboo ; Moso bamboo ; Feathery bamboo FR:
ปลากราย[n. exp.] (plā krāi) EN: featherback ; spotted featherback ; clown featherback ; Clown Knife Fish = Clown Knifefish FR:
รำแพน[v.] (ramphaēn) EN: spread tail-feathers FR:
ตองกราย[n.] (tøngkrāi) EN: Spotted featherback FR:

feather ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daune {f}downy feather
Pfauenfeder {f}peacock feather
Schlafittchen {n} (Rockschoß)wing feather
Straußenfeder {f}ostrich feather
Deckbett {n}feather bed
Federstaub {m}feather dust
Kehrwisch {m}feather duster
Staubwedel {m}feather duster
Röhrenwurm {m} [zool.]feather duster worm
(Vogel-) Feder {f}feather
Federgewicht {n} [sport]featherweight
Gefieder {n}feathering; feathers
Stoppelfeder {f}pinfeather
aufgedonnert {adj}in full feathers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feather
Back to top