ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

food

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *food*, -food-

food ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
food (n.) อาหาร See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน Syn. nourishment, nutrition, cusine
food and drink (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. stimulant
food coloring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food colouring
food colouring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food coloring
food for thought (idm.) สิ่งที่ควรขบคิด See also: สิ่งที่ควรนึกถึง
food of the gods (n.) อาหารของพระเจ้า
foodstuff (n.) ของกิน See also: สิ่งบริโภค
English-Thai: HOPE Dictionary
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
English-Thai: Nontri Dictionary
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foodอาหาร [TU Subject Heading]
Food poisoningอาหารเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินสำรับ (v.) eat food in a set
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ตักบาตร (v.) give food offerings to a Buddhist monk See also: put food offerings into a Buddhist monk´s bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in the bowls of Buddhist priests in the morning Syn. ใส่บาตร
ทอดมันปลา (n.) name of Thai food made of fish Syn. ทอดมัน
ธารณะ (v.) indefinite offering food to a monk See also: undesignable offering food to a monk
ปลาเห็ด (n.) name of Thai food made of fish Syn. ทอดมันปลา, ทอดมัน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (n.) the Food and Drug Administration Syn. อย.
อย. (n.) The Food and Drug Administration Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
เลี้ยงพระ (v.) offer/present/give food alms to a Buddhist monk(s)
เลี้ยงโต๊ะจีน (v.) give Chinese food to guests
โรตี (n.) kind of Indian food made of flour See also: southern flat bread
ใส่บาตร (v.) offer food to monk Syn. ตักบาตร
ใส่บาตร (v.) put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl Syn. ตักบาตร Ops. รับบาตร
กระยาหาร (n.) food See also: foodstuff, cuisine Syn. อาหาร
ภักษา (n.) food See also: prey Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษ์
ภักษาหาร (n.) food
ภักษ์ (n.) food See also: prey Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษา
ภัต (n.) food Syn. อาหาร, ข้าว
ภัตตาหาร (n.) food Syn. อาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
We're hungry so we need some foodพวกเราหิวกัน ดังนั้นพวกเราต้องการอาหารบางอย่าง
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
Can I have my food, please?ขอฉันทานอาหารหน่อยได้ไหม?
You can't make a scene every time someone doesn't like your foodคุณไม่สามารถตีโพยตีพายทุกๆ ครั้งที่มีใครไม่ชอบอาหารของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
Grainger, I think we should have food sent in.{\cHFFFFFF}เกรนเจอร์ผมคิดว่าเราควรจะมี อาหารส่ง.
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์
Bobbie, Mr. Summers represents Food World.บ๊อบบี้ คุณซัมเมอร์เป็นตัวแทนฟู้ดเวิลด์
And Tanner, she is to eat bland food for about a week.คุณ แทนเนอร์, เธอต้องกิน อาหารอ่อนสัปดาห์นึง.
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์...

food ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 添加剂 / 添加劑] additive; food additive
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
禾谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 禾谷 / 禾穀] cereal; food grain
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
食物油[shí wù yóu, ㄕˊ ˋ ㄧㄡˊ, 食物油] cooking oil; food oil
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, 串烧 / 串燒] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
炸丸子[zhá wán zi, ㄓㄚˊ ㄨㄢˊ ㄗ˙, 炸丸子] croquettes; deep fried food balls
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, 速食店] fast food shop
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 速食餐厅 / 速食餐廳] fast food shop
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, 吃喝] food and drink; diet
吃穿[chī chuān, ㄔ ㄔㄨㄢ, 吃穿] food and clothing
小食中心[xiǎo shí zhōng xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 小食中心] Food court
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
产粮区[chǎn liáng qū, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄩ, 产粮区 / 產糧區] food growing area
[bèi, ㄅㄟˋ, 糒] food for a journey; cakes
粮农[liáng nóng, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄨㄥˊ, 粮农 / 糧農] food and agriculture; grain farmer
菜市场[cài shì chǎng, ㄘㄞˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 菜市场 / 菜市場] food market
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 新鲜 / 新鮮] fresh (experience, food etc); freshness
石油换食品项目[shí yóu huàn shí pǐn xiàng mù, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˋ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 石油换食品项目 / 石油換食品項目] Iraq Oil for Food Program
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004
熊掌[xióng zhǎng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄤˇ, 熊掌] bear paw (as food)
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
酥脆[sū cuì, ㄙㄨ ㄘㄨㄟˋ, 酥脆] crisp (of food)
嗷嗷待哺[áo áo dài bǔ, ㄠˊ ㄠˊ ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ, 嗷嗷待哺] cry piteously for food

food ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ性食品[アルカリせいしょくひん, arukari seishokuhin] (n) alkaline food
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
イタめし[, ita meshi] (n) (abbr) Italian food
エスニックフード[, esunikkufu-do] (n) ethnic food
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P)
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods)
コンビニエンスフード[, konbiniensufu-do] (n) convenience food
サルモネラ食中毒[サルモネラしょくちゅうどく, sarumonera shokuchuudoku] (n) salmonella food poisoning
ジャンクフード[, jankufu-do] (n) junk food
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware)
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
デビルズフードケーキ[, debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain)
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking
ファンシーフード[, fanshi-fu-do] (n) fancy food
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
ボツリヌス中毒[ボツリヌスちゅうどく, botsurinusu chuudoku] (n) botulism food poisoning
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food
ワゴンサービス[, wagonsa-bisu] (n) food wagon service; table-side service
下味[したあじ, shitaaji] (n) seasoning of food
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
佃煮[つくだに, tsukudani] (n) preserved food boiled in soy
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers
冷や飯を食う[ひやめしをくう, hiyameshiwokuu] (exp,v5u) (1) to depend on somebody for food and lodging; (2) to be treated coldly; to be kept in a low position
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

food ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารเบา[n. exp.] (āhān bao) EN: light meal ; light food FR: repas léger [m]
อาหารแช่แข็ง[n. exp.] (āhān chāe k) EN: frozen food FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi r) EN: irradiated food FR: nourriture irradiée [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farang) EN: French food ; French cuisine FR: cuisine française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfū) EN: fast food FR: fast-food [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารฮาลาล[n. exp.] (āhān hālān) EN: halal food FR: cuisine halal [f] = cuisine hallal [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food FR: cuisine indienne [f]
อาหารอินทรีย์[n. exp.] (āhān insī) EN: organic food FR: produit bio [m]
อาหารอีสาน[n. exp.] (āhān Īsān) EN: Isan food ; Isan cuisine ; Isaan dishes FR: cuisine Isan [f]
อาหารอิตาเลียน[n. exp.] (āhān Itālīe) EN: Italian food ; Italian cuisine FR: cuisine italienne [f]
อาหารใจ[n. exp.] (āhān jai) EN: spiritual food ; mental nourishment FR: nourriture spirituelle [f]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารการกิน[n. exp.] (āhān kān ki) EN: food FR: nourriture [f]
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung ) EN: convenience food FR:
อาหารกึ่งสุก[n. exp.] (āhān keung ) EN: precooked food FR: nourriture précuite [f]
อาหารข้างถนน[n. exp.] (āhān khāng ) EN: street food FR: cuisine de rue [f]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อาหารขยะ[n. exp.] (āhān khaya) EN: jung food FR:
อาหารคลีน[n. exp.] (āhān khlīn) EN: clean food FR:
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmk) EN: food for thought FR:
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารมาเลย์[n. exp.] (āhān Mālē) EN: Malaysian cuisine ; Malaysian food FR: cuisine malaise [f] ; cuisine malaisienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมอญ[n. exp.] (āhān Møn ) EN: Mon food FR:
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal ; heavy food FR: repas lourd [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารเป็นพิษ[n. exp.] (āhān pen ph) EN: food poisoning FR: intoxication alimentaire [f]
อาหารพื้นเมือง[n. exp.] (āhān pheūnm) EN: local food FR: cuisine du terroir [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajam) EN: daily food ; daily meal FR:

food ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food
Katzenfutter {n}cat food
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Hundefutter {n}dog food
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink
Fastfood {n} [cook.]fast food
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food
Frostfutter {n}frozen food
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry
Kindernahrung {f}infant food
Nahrungsaufnahme {f}ingestion of food
Futterneid {m}jealousy about food
Lebendfutter {n}live food
Tiernahrung {f}pet food
Mensaessen {n}refectory food; canteen food
Konserven {pl}tinned food; canned food
Futter {n} (für Tiere)food (for animals)
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods
Küchenmaschine {f}food processor
Lebensmittelabteilung {f}food department
Lebensmittelchemiker {m}food analyst
Lebensmittelhilfe {f}food aid
Lebensmittelindustrie {f}food industry
Lebensmittelmarke {f}food stamp
Lebensmittelproduktion {f}food production
Lebensmittelrationierung {f}food rationing
Lebensmitteltechnologie {f}food technology
Nährwert {m}food value
Nahrungskette {f}food chain
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Nahrungskettenschadstoff {m}food chain pollutant
Aufwärmküche {f}kitchen to reheat foods
Schwere {f} (von Wein, Essen)richness (of wine, food)
feste Nahrung {f}solid food; solids
Verderb {m} (von Lebensmitteln)spoilage (of food)
Rohkost {f}uncooked vegetarian food; raw fruit and vegetables
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า food
Back to top