ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finish*, -finish-

finish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finish (vt.) เสร็จ See also: เสร็จสิ้น Syn. complete, conclude, round off
finish (vt.) จบ See also: ยุติ, สำเร็จ Syn. end, terminate Ops. start, begin
finish (n.) ตอนจบ See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย Syn. end, conclusion, finale Ops. beginning, start
finish (vt.) กิน (จนหมด) See also: จัดการอาหาร (จนหมด) Syn. consume, devour, eat Ops. gather, store
finish (vt.) ชักเงา See also: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา Syn. lacquer, polish, coat Ops. roughen
finish (n.) พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ Syn. texture, surface
finish in (phrv.) สิ้นสุดที่ See also: จบลงที่ Syn. end in
finish line (n.) เส้นชัย See also: หลักชัย
finish off (phrv.) ทำให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ Syn. end off, finish up, mop up
finish off (phrv.) ทำลาย
finish off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ปราบ, กำจัด Syn. polish off
finish off (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆาตกรรม
finish up (phrv.) ทำให้เสร็จสิ้น Syn. end off, finish off, mop up, polish off
finish up (phrv.) จบลงด้วย Syn. end up, fetch up, land up
finish up (phrv.) ยุติ (การกระทำ) Syn. end up
finish up (phrv.) เข้าไปถึง Syn. end up
finish up (phrv.) สิ้นสุดด้วยสิ่งที่ไม่ดี Syn. end up
finish up (phrv.) ได้รับ Syn. end up
finish up nowhere (idm.) ไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. end up
finish with (phrv.) ทำให้...จบลงด้วย See also: สิ้นสุดด้วย, ทำให้เสร็จด้วย Syn. end with
finish with (phrv.) กำหนดวัน See also: ภายในวันที่ Syn. end with
finish with (phrv.) ตัดสัมพันธ์กับ Syn. end with
finish with (phrv.) ไม่ใช้ (คนหรือสิ่งของ) ต่อ Syn. be over, do with, get over
finish with (phrv.) หยุดลงโทษ
finished (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed, ended
finished (adj.) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์) See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว Syn. completed, done
finished (adj.) ไม่มีผลอีกต่อไป See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป Syn. doomed, ruined
finished (adj.) ที่มีทักษะสูง See also: มืออาชีพ, ชำนาญ Syn. accomplished, professional
finishing school (n.) โรงเรียนสอนการเรือนและการเข้าสังคมให้กับสตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
English-Thai: Nontri Dictionary
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
finish๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบสิ้น (v.) finish See also: end, stop, complete Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ Ops. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น
ตกแต่ง (v.) finish See also: prepare, fulfill, decorate, adorn Syn. ตระเตรียม, ทำให้เสร็จ
ทำให้เสร็จ (v.) finish See also: prepare, fulfill, decorate, adorn Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง
ปติยัต (v.) finish See also: prepare, fulfill, decorate, adorn Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง, ทำให้เสร็จ
สำเร็จ (v.) finish See also: accomplish, achieve, fulfil Syn. เสร็จ
แล้วเสร็จ (v.) finish See also: complete Syn. เสร็จ Ops. เริ่ม, เริ่มต้น
เส้นชัย (n.) finish line
ค้าง (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. หยุด, ชะงัก
ค้างอยู่ (v.) be unfinished See also: abandon half-way
ค้างเติ่ง (v.) be unfinished See also: be unsettled, be incomplete, be undone
คาราคาซัง (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
คาราคาซัง (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
ชิ่น (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. สิ้น, หมด
ติดอยู่ (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
ติดอยู่ (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
ร่วมหัวงาน (v.) almost finish See also: almost end
วาย (v.) be finished See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish Syn. หมดคราว, สิ้นคราว
สิ้น (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. หมด, จบ
สิ้นคราว (v.) be finished See also: go out of season (fruit), terminate, end, come to an end, peter out, finish Syn. หมดคราว
หมด (v.) be finished See also: come to an end, terminate Syn. สิ้น, จบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
I want you to finish this by tomorrowฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
I will finish what you startedฉันจะทำสิ่งที่คุณเริ่มต้นไว้ให้เสร็จ
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
You get all your work finished?คุณทำงานทั้งหมดเสร็จแล้วหรือ?
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
I haven't finished all I had to sayฉันยังพูดทั้งหมดที่ต้องพูดไม่จบเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน
You can finish your speech tomorrow.คุณสามารถจบ ในวันพรุ่งนี้คำพูดของคุณ
Let's go. I must complete my bust, two novels, finish my blueprints, begin my beguine.ฉันจะต้องกรอกหน้าอกของฉันสอง เล่ม
Now we can finish this up and get you out of here!เราต้องรีบส่งคุณไปจากนี่
Next year, after I finish the course,ปีหน้า, หลังเรียนจบ,
Stop it. I can't finish like that.หยุดมัน ฉันไม่สามารถเสร็จ เช่นนั้น
I'm sorry. I can't finish like that.ฉัน เมตร ขอโทษ ฉัน ไม่สามารถ เสร็จ เช่นนั้น
Aw shit, you can't finish any way.อ๊ะ อึ คุณ ไม่สามารถเสร็จ ทางใด ทางหนึ่ง
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย?
I would take you myself, but I'd never finish my statue.ฉันอยากจะพาเธอเข้าไปเอง แต่ฉันคงไปไม่ได้ ฉันต้องสร้างเทพีของฉันต่อ
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค?

finish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
毕业[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 毕业 / 畢業] graduation; to graduate; to finish school
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, 满师 / 滿師] to finish apprenticeship; to graduate
上下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, 上下班] to start and finish work
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs
[zāo, ㄗㄠ, 傮] finish, to go around
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 成品] finished goods; a finished product
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, 玩儿完 / 玩兒完] finished; to be done with sth
终点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 终点线 / 終點線] finishing line
[qì, ㄑㄧˋ, 讫 / 訖] finished
元元本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, 元元本本] from start to finish
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, 半半拉拉] incomplete; unfinished
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, 制成品] manufactured goods; finished product
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, 定当 / 定當] settled; ready; finished
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 了结 / 了結] to settle; to finish; to conclude; to wind up
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, 结束 / 結束] termination; to finish; to end; to conclude; to close
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ˋ, 余留事务 / 餘留事務] unfinished business
用完[yòng wán, ㄩㄥˋ ㄨㄢˊ, 用完] used up; finished
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude

finish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランクアップ[, kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei
し終える;為終える[しおえる, shioeru] (v1,vt) to finish
デスマッチ;デス・マッチ[, desumacchi ; desu . macchi] (n) fight to the finish (wasei
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
メークドラマ[, me-kudorama] (n) dramatic finish (wasei
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)
上塗;上塗り[うわぬり, uwanuri] (n,vs) (final) coat (of paint, plaster, glazing, etc.); finish
仕上げる[しあげる, shiageru] (v1,vt) to finish up; to complete; (P)
仕出かす;仕出来す;為出かす(oK);為出来す(oK)[しでかす, shidekasu] (v5s,vt) (uk) to make a mess; to perpetrate; to do; to finish up; to be guilty of
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P)
写真判定決勝[しゃしんはんていけっしょう, shashinhanteikesshou] (n) photo finish
刷り上げる[すりあげる, suriageru] (v1,vt) to finish printing; to print off
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
書き上げる(P);描き上げる;書きあげる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to write out or down; to finish writing; (P)
染め上げる[そめあげる, someageru] (v1,vt) to finish dyeing
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
為し終える;為しおえる[なしおえる, nashioeru] (v1,vt) to accomplish; to finish
皆まで言うな[みなまでいうな, minamadeiuna] (exp) don't finish what you're saying; stop what you're saying
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
途中棄権[とちゅうきけん, tochuukiken] (exp) did not finish (sporting term); DNF
防水加工[ぼうすいかこう, bousuikakou] (n) waterproof finish
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
ソッコー[, sokko-] (n) (sl) (finishing something) suddenly; abruptly
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired
ディフィニション[, deifinishon] (n) definition
デフィニション[, definishon] (n) definition
ハイデフィニション[, haidefinishon] (adj-f) high-definition (e.g. television)
マット[, matto] (n) (1) mat; (2) matte (metallurgical); (adj-na,n) (3) matte; matt; mat (finish, etc.); (P)
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete
Japanese-English: COMDICT Dictionary
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished

finish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
จบลง[v. exp.] (jop long) EN: end ; finish FR: se terminer ; prendre fin
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end FR:
จบสิ้น[v.] (jopsin) EN: finish ; end ; stop ; complete FR:
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
เก็บงาน[v.] (kepngān) EN: finish up a job ; put on the finishing touches FR: mettre la touche finale
ขัดเกลา[v.] (khatklao) EN: polish ; refine ; improve ; finish FR:
ขัดเงา[v.] (khat ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax ; give a glossy finish FR: polir ; faire briller ; cirer
กินข้าวหมดจาน[v. exp.] (kin khāo mo) EN: finish one's meal FR: terminer son assiette
กินไม่หมด[v. exp.] (kin mai mot) EN: not be able to finish one’s food FR: ne pas finir son assiette
เกลา[v.] (klao) EN: finish ; smooth ; polish FR: finir
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
เลิกงาน[v. exp.] (loēk ngān) EN: finish one's work ; clock out/off FR: terminer le travail ; quitter le travail
เลิกเรียน[v. exp.] (loēk rīen) EN: finish class ; school is over ; class is over FR: sortir de l'école ; l'école est finie
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up FR: conclure ; terminer
ลงท้าย[v.] (longthāi) EN: end up ; end ; finish ; wind up ; conclude FR: terminer ; conclure
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen cha) EN: finish banner FR: banderole d'arrivée [f]
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war FR: mettre un terme à la guerre
ปิด[v.] (pit) EN: close ; shut ; end ; finish FR: fermer ; clore ; clôturer ; terminer
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end ; terminate ; finish ; wind up ; cease ; complete FR: conclure ; clôturer ; finir
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; convert ; finish FR: traiter ; transformer
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done FR: accomplir ; achever
สำเร็จการศึกษา[v. exp.] (samret kāns) EN: graduate ; finish school FR: terminer ses études ; achever ses études
สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย[v. exp.] (samret kāns) EN: finish college FR:
เส้นชัย[n. exp.] (sen chai) EN: finish line FR: ligne d'arrivée [f]
เสร็จ[v.] (set) EN: finish ; complete ; come to an end FR: terminer ; achever ; finir ; être prêt
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
เสร็จสิ้นภารกิจ[v. exp.] (setsin phār) EN: finish the task FR: terminer une mission
สอยผ้า[v. exp.] (søi phā) EN: hem ; sew by hand ; finish by stitching FR:
สู้จนยินตา[v. exp.] (sū jon yin ) EN: fight to the finish FR:
สุด[v.] (sut) EN: end ; come to an end ; finish ; terminate FR:
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude FR: prendre fin ; se terminer
แต่งไม้[v. exp.] (taeng māi) EN: finish a piece of wood FR:
ทำให้เสร็จ[v. exp.] (thamhai set) EN: finish ; do until finished ; make complete ; complete FR: finir ; terminer ; achever
ทำเสร็จ[v. exp.] (tham set) EN: finish ; complete ; accomplish FR: achever
วาย[v.] (wāi) EN: finish ; end ; come to an end ; be over ; close down FR: finir ; terminer

finish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartsilberoberfläche {f}hard silver finish
Hartmantel {m}self-setting finish
Innenausführung {f}internal finish
Zielkamera {f}photo finish camera
Gehäuseoberfläche {f}shell finish
Oberflächenausführung {f}surface finish
Oberflächenbeschaffenheit {f}surface condition; surface finish
Appretbrecher {m} [textil.]finish breaker
Endoberfläche {f}finish plating
Feinschneiden {n} [techn.]finish blnaking
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Oberflächengüte {f}finish quality
Zielrichter {m}finish line judge
Fertigprodukt {n}finished product
Lack {m}finish
Aufmaß {n}measurement of finished work
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing
Rohzustand {n}raw state; unfinished state
Estrich {m} (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement
unfertig {adj}unfinished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finish
Back to top