ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frame*, -frame-

frame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frame (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: โครงสร้าง Syn. scaffold, structure
frame (n.) กรอบ See also: กรอบหน้าต่าง, กรอบภาพ, กรอบประตู
frame (n.) โครง See also: ฉาก
frame (n.) ร่างกาย See also: โครงสร้างร่างกาย
frame (vt.) ใส่กรอบ See also: ตีกรอบ, วางกรอบ
frame (vt.) วางแผน See also: ร่าง Syn. organize, plan, prepare
frame (n.) ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์
frame (n.) รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง
frame (vt.) ใส่ร้าย (คำสแลง) See also: ใส่ความ
frame in (phrv.) ใส่วงกบ See also: ใส่กรอบ
frame up (phrv.) เขียน
frame up (phrv.) ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
framework (n.) ขอบข่ายงาน See also: โครงร่างงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
English-Thai: Nontri Dictionary
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frameกรอบ, กรอบความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
framework, conceptualกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frameเฟรม,รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ [การแพทย์]
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอบ (n.) frame See also: border, margin Syn. วง, ขอบ
กรอบเช็ดหน้า (n.) frame See also: window or door frame Syn. เช็ดหน้า, วงกบ
วง (n.) frame See also: border, margin Syn. ขอบ
ขอบข่าย (n.) framework See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit Syn. ขอบเขต
แผนงาน (n.) framework See also: frame, structure, plan Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย
โครงร่าง (n.) framework See also: frame, structure, plan Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน
กรอบประตู (n.) door frame
กรอบรูป (n.) picture frame See also: portrait frame
ข้างกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ
ข้างกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ
ฉลุลาย (v.) perform perforated framework
บานกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. ข้างกบ
วงกบ (n.) window frame See also: door frame Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า
แม่เตาไฟ (n.) fire-place with frame See also: frame for portable fire-places
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wasn't trying to frame youเขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
He is trying to frame meเขากำลังพยายามใส่ความฉันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า...
No. Don't look at my feet, keep my head up, my eyes open... tension in my arms, my frame locked, seat pulled up...ไม่ ต้องไม่มองต่ำ เชิดหน้าเอาไว้ ลืมตาขึ้น...
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ
I'm going to project myself into the main frame computer.ผมจะย้ายตัวเองลงสู่คอมพิวเตอร์หลัก
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล
Someone's hacking the main frame from the outside.มีบางคนเจาะ ระบบคอมพิวเตอร์หลักจากภายนอก
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต
The image of him in an open field strumming his guitar was fixed in my mind like a picture in a frame that was screwed to the wall and wouldn't come off.ฉันนึกถึงภาพของเขาบรรเลงกีตาร์อยู่กลางทุ่งกว้าง... ...มันยังติดอยู่ในใจฉันแน่นเหมือนภาพถ่าย ...ที่ถูกขันสกรูติดกำแพงไม่มีทางเอาออก
Like splicing a frame of pornography into family films.เอาน่า, ขอแค่นี้เอง ทำไม? ทำไม?
The frame is British, the gears are French, and the brakes are from...โครงรถเป็นของอาฟริกัน เกียร์เป็นของเยอรมัน เบรคเป็นของ...

frame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, 参照系 / 參照系] frame of reference; coordinate frame (math.)
参考系[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, 参考系 / 參考系] frame of reference
帧中继[zhèng zhōng jì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ, 帧中继 / 幀中繼] frame relay
帧格式[zhèng gé shì, ㄓㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 帧格式 / 幀格式] frame format
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 帧检验序列 / 幀檢驗序列] frame check sequence; FCS
讯框传送[xùn kuàng chuán sòng, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, 讯框传送 / 訊框傳送] frame relay
讯框传送服务[xùn kuàng chuán sòng fú wù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 讯框传送服务 / 訊框傳送服務] frame relay service
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, 惯性系 / 慣性系] inertial system; inertial frame (mechanics)
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, 心境] mood; mental state; frame of mind
心情[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 心情] mood; frame of mind
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 中伤 / 中傷] slander; calumny; to frame with false evidence
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, 帧首定界符 / 幀首定界符] start of frame delimiter
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, 烘笼 / 烘籠] bamboo drying frame
烘笼儿[hōng lóng r, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄖ˙, 烘笼儿 / 烘籠兒] bamboo drying frame
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, 绷子 / 繃子] embroidery frame; hoop; tambour
以太网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, 以太网络帧 / 以太網絡幀] Ethernet frame
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, 假案] fabricated legal case; frame-up
[zhèng, ㄓㄥˋ, 帧 / 幀] frame; one of a pair (scrolls); picture
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 框] frame; door frame
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, 框架] framework
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, 骨架] framework; skeleton
[guā, ㄍㄨㄚ, 栝] Juniperus chinensis; measuring-frame
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, 帧太长 / 幀太長] oversize frame; giant
相架[xiàng jià, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, 相架] picture frame
[táng, ㄊㄤˊ, 樘] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows
刚架[gāng jià, ㄍㄤ ㄐㄧㄚˋ, 刚架 / 剛架] rigid frame
架子[jià zi, ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 架子] shelf; frame; stand; skeleton
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 作马 / 作馬] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse
叉架[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, 叉架] trestle; X-shaped frame
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, 支架] trestle; support; frame; to prop sth up
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国气候变化框架公约 / 聯合國氣候變化框架公約] United Nations Framework Convention on Climate Change
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up
冤诬[yuān wū, ㄩㄢ , 冤诬 / 冤誣] unjust charge; frame-up
窗框[chuāng kuàng, ㄔㄨㄤ ㄎㄨㄤˋ, 窗框] window frame

frame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンフレーム[, o-punfure-mu] (n) open frame
キーフレーム[, ki-fure-mu] (n) {comp} key frame
キャビネットフレーム[, kyabinettofure-mu] (n) {comp} cabinet frame
コマンドフレーム[, komandofure-mu] (n) {comp} command frame
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback)
スペースフレーム[, supe-sufure-mu] (n) space frame
フォトフレーム[, fotofure-mu] (n) picture frame (with stand)
フレームイン[, fure-muin] (n) frame in
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard
マウンテンフレーム[, mauntenfure-mu] (n) {comp} mounting frame
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)
写真立て[しゃしんたて, shashintate] (n) (See 額・がく・1) picture frame (with stand); framed pictures
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
当世気質[とうせいかたぎ, touseikatagi] (n) the way of the world in our time; the frame of mind of the people nowadays
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
[とまら, tomara] (n) (1) (arch) (See 枢・くるる) cavities in the frame of a door used as part of a pivot hinge; (2) door
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder)
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse
気の持ちよう[きのもちよう, kinomochiyou] (exp) one's frame of mind; way one looks at things
物干し(P);物干(io)[ものほし, monohoshi] (n) frame for drying clothes; clotheshorse; (P)
琵琶笛;口琴[びやぼん, biyabon] (n) Edo-period mouth harp (with a hairpin-like frame and a long straight tongue)
竪框[たてがまち, tategamachi] (n) stile; vertical frame element on the left or right of a door or window
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
締まった体格[しまったたいかく, shimattataikaku] (n) firm build; well-knit frame
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P)
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
額縁(P);額ぶち[がくぶち, gakubuchi] (n) frame (e.g. picture frame, decorative door frame, etc.); (P)
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame)
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
フレーマ[, fure-ma] (n) framer
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
フレームアップ[, fure-muappu] (n) frame-up
フレームワーク[, fure-muwa-ku] (n) framework
メーンフレーム[, me-nfure-mu] (n) mainframe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence
フレームバッファ[ふれーむばっふぁ, fure-mubaffa] frame buffer
フレームベース[ふれーむべーす, fure-mube-su] frame based
フレームリレー[ふれーむりれー, fure-murire-] frame relay
フレームリレーサービス[ふれーむりれーさーびす, fure-murire-sa-bisu] frame relay service
フレームレート[ふれーむれーと, fure-mure-to] frame rate
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
フレームロック[ふれーむろっく, fure-murokku] framelock (vs)
メインフレーム[めいんふれーむ, meinfure-mu] mainframe
[わく, waku] frame, border
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard

frame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
จักรยานผู้ชาย[n. exp.] (jakkrayān p) EN: boy's frame FR: vélo pour homme [m]
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān p) EN: girl's frame FR: vélo pour dame [m]
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame FR:
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame FR: structure [f]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
กรอบอ้างอิง[n. exp.] (krøp āng-in) EN: frame of reference ; reference frame FR:
กรอบเช็ดหน้า[n.] (krøpchetnā) EN: window frame FR:
กรอบกระจก[n. exp.] (krøp krajok) EN: frame ; photo frame FR:
กรอบหน้าต่าง[n. exp.] (krøp nātāng) EN: window frame FR: cadre de fenêtre [m]
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame FR: cadre de porte [m] ; embrasure de porte [f] ; embrasure [f]
กรอบรูป[n.] (krøprūp) EN: picture frame FR: cadre [m] ; cadre de photo [m] ; cadre photo [m]
กรอบแว่นตา[n. exp.] (krøp waentā) EN: spectacle frame FR: monture de lunettes [f]
ปรักปรำคนดี[v. exp.] (prakpram kh) EN: frame up an innocent person ; incriminate innocent person FR:
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop FR:
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame FR: dénigrer ; diffamer
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: rattan carrying rack ; rattan carrying frame FR:
เตียงไม้[n. exp.] (tīeng māi) EN: wooden bed frame FR: lit en bois [m]
ตีกรอบ[v. exp.] (tī krøp) EN: make a border ; make a frame FR:
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]
บาน[n.] (bān) EN: [classif.: doors, windows, mirrors, frames, screens, other flat things] FR: [classif. : portes, fenêtres, miroirs, cadres, écrans, autres objets plats]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework ; inkling FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบข่ายงาน[n. exp.] (khøpkhāi ng) EN: scope of the work ; framework FR: cadre de travail [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
โครงสร้างทั่วไป[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: regulatory framework FR:
กรอบแนวคิดในการวิจัย[n. exp.] (krøp naēokh) EN: conceptual framework FR:
ลำตัวเครื่องบิน[n. exp.] (lam tūa khr) EN: fuselage ; airframe FR: fuselage [m]
แม่บทการบัญชี[n. exp.] (maēbot kān ) EN: accounting framework FR:
แม่เตาไฟ[n.] (maētaofai) EN: framed fireplace FR:
แผนงาน[n. exp.] (phaēn-ngān) EN: framework ; work planning ; plan ; road map FR: plan de travail [m]

frame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame
Traggestell {n}bearer frame
Brillenfassung {f}spectacle frame
Frühbeet {n}cold frame
Diamantrahmen {m}diamond frame
Zeichenrahmen {m}drawing frame
Bodenrahmen {m}floor frame
Baumstütze {f} [naut.]gallows frame
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV)
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame
Bilderrahmen {m}picture frame
Wechselrahmen {m}picture frame (with a removeable back); mat
Stickrahmen {m}tambour; tambour frame
Katzrahmen {m}trolley frame
Baugröße {f}frame size; size
Bezugssystem {n}frame of reference
Gehäusemasse {f}frame ground
Gestellbelegung {f}frame layout
Kulissenproblem {n}frame problem
Rahmenhandlung {f}frame story
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching
Steilwandzelt {n}frame tent
Teppichstange {f}frame for beating carpets
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot)
Großrechner {m}; Mainframe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frame
Back to top