ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

field

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *field*, -field-

field ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
field (n.) ทุ่งนา See also: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต Syn. ground, plot, lot
field (n.) วงการ See also: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย Syn. branch, subject
field (vt.) รับลูกบอล See also: เก็บลูก, รับลูก Syn. catch, handle
field day (n.) วันเล่นกีฬา See also: วันแข่งขันกีฬา, วันรื่นเริง Syn. holiday
field day (n.) ช่วงเวลาแห่งความสุข See also: วันแห่งชัยชนะ, ช่วงประสบความสำเร็จ Syn. success, triumph, victory
field event (n.) กีฬากรีฑากลางแจ้ง (ไม่รวมประเภทลู่)
field general (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. signal caller
field glasses (n.) กล้องส่องทางไกล Syn. telescope
field hockey (n.) กีฬาฮอกกี้ Syn. hockey
field marshal (n.) ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
field of battle (n.) สนามรบ See also: สมรภูมิรบ Syn. battlefield
field of command (n.) คำสั่ง Syn. command
field of honor (n.) สนามรบ
field officer (n.) ทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ See also: นายพัน, ผู้พัน Syn. Major, Lieutenant Colonel, Colonel
field radio (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. two-way radio
field sport (n.) กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา) Syn. hunt, shooting
field trip (n.) การเรียนหรือเก็บข้อมูลนอกสถานที่
field wagon (n.) รถพยาบาล Syn. ambulance
fielder (n.) คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต Syn. ball chaser, shagger, fieldsman
fieldfare (n.) นกยุโรปจำพวก Turdus pilaris มีหัวสีเทาและปีกสีน้ำตาล
fieldplece (n.) ปืนสนาม
fieldsman (n.) คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต Syn. ball chaser, shagger, fielder
fieldstone (n.) หินธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ก่อสร้าง Syn. boulder, rock
fieldstrip (vt.) แยกชิ้นส่วนอาวุธเพื่อทำความสะอาด ซ่อมหรือตรวจสอบ
fieldwork (n.) การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง See also: การศึกษาภาคสนาม, การทำวิจัย, งานภาคสนาม, การออกสัมภาษณ์
fieldwork (n.) การทำป้อมปราการของทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
field marshalจอมพล
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
field tripn. การเรียนนอกสถานที่
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
fieldwork(n) งานภาคสนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field lengthความยาวเขตข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fieldเขตข้อมูลเขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
Field Tripsทัศนศึกษานอกสถานที่,การศึกษานอกสถานที่ [การแพทย์]
Fieldworkการฝึกภาคปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่ำ (v.) cut with a large field knife Syn. ถาง
เดินนา (v.) inspect a field for tax collection
ด้าน (n.) field See also: area Syn. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน
ท้องทุ่ง (n.) field See also: open field Syn. ท้องนา, ท้องไร่, ไร่นา, ทุ่งนา, ทุ่ง
ท้องไร่ (n.) field See also: open field Syn. ท้องนา, ไร่นา, ทุ่งนา, ทุ่ง
ทุ่ง (n.) field See also: farm, meadow, pasture Syn. สนามหญ้า, ทุ่งหญ้า, ที่โล่ง, ที่ราบ, ทุ่งกว้าง
ทุ่งกว้าง (n.) field See also: farm, meadow, pasture Syn. สนามหญ้า, ทุ่งหญ้า, ที่โล่ง, ที่ราบ
ทุ่งข้าว (n.) field See also: rice field, farm, meadow, pasture Syn. นา, ท้องนา
ทุ่งนา (n.) field See also: rice field, farm, meadow, pasture Syn. นา, ท้องนา, ทุ่งข้าว
นา (n.) field See also: farm Syn. ทุ่งนา, ท้องนา, ที่นา
ลาน (n.) field See also: pitch, lawn, court, play ground
สาขาวิชา (n.) field
สายงาน (n.) field See also: line
แขนง (n.) field See also: department Syn. สาขา
ไร่นา (n.) field Syn. ไร่, นา
เก้าอี้สนาม (n.) field chair
ปูนา (n.) field crab See also: genus Para-telphusa
กรีฑาประเภทลาน (n.) field events Ops. กรีฑาประเภทลู่
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
การศึกษานอกสถานที่ (n.) field trip
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
And while we're in the field of errors, I better correct one of mine.{\cHFFFFFF}And while we're in the field of errors, I better correct one of mine.
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก
Mrs. Kintner must've put her ad in Field Stream.คุณนายคินท์เนอร์คงลงโฆษณา ใน ฟิลด์ สตรีม เเน่ๆ
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน
This ain't a goddamn field trip, people.นี่ไม่ใช่การฝึกภาคสนาม
It's my job to get you ready for field combat.มันเป็นงานของผม ที่จะฝึกให้พวกคุณพร้อม สำหรับการต่อสู้ในพื้นที่จริง
If we cut across this field right here, we'll be there in an hour.ถ้าเราจะเดินลัดทุ่งตรงนี้ เราจะไปถึงที่นั่นในหนึ่งชั่วโมง
Indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้
This is Robert Griggs, he's a field officer of our local embassy.นี่คือโรเบิร์ต เกร็กNเขาเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสถานฑูตที่นี่
What happens in the field stays in the field, man.อะไรที่เกิดในสนามรบ ต้องอยู่แค่สนามรบ
It's just I've heard that sometimes farmers in the field ...ผมเคยได้ยินว่า บางครั้งเวลาชาวไร่เข้าไปในไร่...

field ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw)
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 经济学 / 經濟學] economics (as a field of study)
场论[chǎng lùn, ㄔㄤˇ ㄌㄨㄣˋ, 场论 / 場論] field theory (phys.)
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, 田赛 / 田賽] field events (athletics competition)
田径运动[tián jìng yùn dòng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 田径运动 / 田徑運動] track and field sports
郊游[jiāo yóu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, 郊游 / 郊遊] field trip; outing
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, 背包] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll
磁感应强度[cí gǎn yìng qiáng dù, ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 磁感应强度 / 磁感應強度] magnetic field density
量子场论[liàng zǐ chǎng lùn, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄔㄤˇ ㄌㄨㄣˋ, 量子场论 / 量子場論] quantum field theory
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, 音响 / 音響] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater)
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, 专业 / 專業] specialized field; main field of study (at university); major
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 比赛场 / 比賽場] stadium; playing field for a competition
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 田径 / 田徑] track and field (athletics)
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 田径赛 / 田徑賽] track and field competition
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, 航空港] airfield; aerodrome
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, 起落场 / 起落場] airfield; take-off and landing strip
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 机场 / 機場] airport; airfield
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
攻防[gōng fáng, ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ, 攻防] attack and defense; the midfield (in soccer)
薄田[bó tián, ㄅㄛˊ ㄊㄧㄢˊ, 薄田] barren field; poor land
战地[zhàn dì, ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ, 战地 / 戰地] battlefield
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, 战场 / 戰場] battlefield
疆场[jiāng chǎng, ㄐㄧㄤ ㄔㄤˇ, 疆场 / 疆場] battlefield
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 野战 / 野戰] battlefield operation
[zhěn, ㄓㄣˇ, 畛] border; boundary; field-path
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
棉田[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 棉田] cotton field
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
[yú, ㄩˊ, 畲 / 畬] cultivated field
景深[jǐng shēn, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄣ, 景深] depth of field
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, 领域 / 領域] domain; sphere; field; territory; area
[dì, ㄉㄧˋ, 地] earth; ground; field; place; land
电磁场[diàn cí chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄔㄤˇ, 电磁场 / 電磁場] electromagnetic fields
均田制[jūn tián zhì, ㄐㄩㄣ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ, 均田制] equal-field system of Wei of the Northern dynasties 北魏 and Tang 唐 dynasties
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field

field ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] (n) {comp} access control field
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
ガンマフィールド[, ganmafi-rudo] (n) gamma field
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog)
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector
データフィールド[, de-tafi-rudo] (n) {comp} data field
トウモロコシ畑;玉蜀黍畑[トウモロコシばたけ(トウモロコシ畑);とうもろこしばたけ(玉蜀黍畑), toumorokoshi batake ( toumorokoshi hatake ); toumorokoshibatake ( toumorokoshi hata] (n) corn field; maize field
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery
フィールドアスレチック[, fi-rudoasurechikku] (n) field athletic
フィールドアップグレード[, fi-rudoappugure-do] (n) {comp} field upgrade
フィールドホッケー[, fi-rudohokke-] (n) (See ホッケー) field hockey
フィールド競技[フィールドきょうぎ, fi-rudo kyougi] (n) field events
ポインターフィールド[, pointa-fi-rudo] (n) {comp} pointer field
メッカ[, mekka] (n) (1) Mecca; (2) centre for some field or activity (center); (P)
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
乾田[かんでん, kanden] (n) dry paddy field
佐官[さかん, sakan] (n) field officer
修学旅行[しゅうがくりょこう, shuugakuryokou] (n) excursion; field trip; school trip; (P)
共形場理論[きょうけいばりろん, kyoukeibariron] (n) conformal field theory (physics)
刈り田;刈田[かりた, karita] (n) harvested rice field
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.)
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P)
取材現場[しゅざいげんじょう, shuzaigenjou] (n) reporting location; interview location; field interview; on-the-scene coverage
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
右翼[うよく, uyoku] (adj-no) (1) right-wing; (n) (2) right field (e.g. in sport); right flank; right wing; (P)
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
塩田[えんでん, enden] (n) saltpan; field for drying salt; (P)
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P)
大犬の陰嚢[おおいぬのふぐり;オオイヌノフグリ, ooinunofuguri ; ooinunofuguri] (n) (uk) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell
大犬陰嚢[おおいぬふぐり;オオイヌフグリ, ooinufuguri ; ooinufuguri] (n) (uk) (See 大犬の陰嚢) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
データフィールド[でーたふぃーるど, de-tafi-rudo] data field
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE)
フィールドテスト[ふぃーるどてすと, fi-rudotesuto] field test
ポインターフィールド[ぽいんたーふぃーるど, pointa-fi-rudo] pointer field
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP)
[らん, ran] column, field
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field
磁界[じかい, jikai] magnetic field
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection
電界[でんかい, denkai] electric field
電界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
サブフィールド[さぶふぃーるど, sabufi-rudo] subfield
ビットフィールド[びっとふぃーるど, bittofi-rudo] bit-field
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field

field ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witt) EN: domain of science ; field of science FR: domaine de la science [m]
อังคณะ[n.] (angkhana) EN: yard ; field FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection FR:
ฟิลด์[n.] (fil = filt) EN: field FR: champ [m] ; rubrique [f]
ฟีลด์[n.] (fīn) EN: field FR:
ฟีลด์อันดับ[n. exp.] (fīn andap) EN: ordered field FR:
ฟีลด์เฉพาะ[n. exp.] (fīn chaphǿ) EN: prime field FR:
ฟีลด์จำกัด[n. exp.] (fīn jamkat) EN: finite field FR:
ฟีลด์จำนวน[n. exp.] (fīn jamnūan) EN: field number FR:
ฟีลด์ภาคขยาย[n. exp.] (fīn phāk kh) EN: extension field FR:
จิ้งหรีดดำ ; จิ้งหรีดทองดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: field cricket FR:
จิ้งหรีดทองดำ[n. exp.] (jingrīt thø) EN: field cricket ; house cricket ; African cricket ; Mediterranean field cricket ; two-spotted cricket FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
การฝึกงานภาคสนาม[n. exp.] (kān feukngā) EN: field practice FR:
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk pr) EN: field expérience FR: expérience de terrain [f]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān feuk pr) EN: field experience in law FR:
การศึกษานอกสถานที่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: field trip FR:
การศึกษาภาคสนาม[n. exp.] (kān seuksā ) EN: field study FR:
การทดสอบภาคสนาม[n. exp.] (kān thotsøp) EN: field test FR:
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil FR: terre agricole [f] ; champ [m] ; terrain [m] ; terre [f]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field ; branch ; subdivision FR: branche [f] ; domaine [m]
แขนงวิชา[n. exp.] (khanaēng wi) EN: special field ; subject area FR:
เขษตร[n.] (khasēt) EN: farmland ; field FR: champ [m]
เขตข้อมูล[n.] (khēt khømūn) EN: field FR: champ [m] ; rubrique [f]
คลี[n.] (khlī) EN: field hockey ; land hockey ; tikhy FR: jeu de tikhy [m]
คู่โค[n.] (khūkhō) EN: rice field tax FR:
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics FR: athlétisme [m]
กีฬาสี[n. exp.] (kīlā sī) EN: field day FR: joutes sportives [fpl]
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket FR:
กล้องสนาม[n.] (klǿngsanām) EN: field glasses ; binoculars FR:
กลุ่มบ่อน้ำมัน[n. exp.] (klum bø nām) EN: oil field FR: champ pétrolifère [m] ; gisement pétrolifère [m]
กร่ำ[v.] (kram) EN: cut with a large field knife FR:
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics ; athletic events FR: athlétisme [m]
แหล่งถ่านหิน[n. exp.] (laeng thānh) EN: coal field FR:
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
ลานสายตา[n. exp.] (lān saītā) EN: visual field FR: champ visuel [m]
ลงพื้นที่[v. exp.] (long pheūnt) EN: conduct a field study FR:

field ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field
Betragsfeld {n}amount field
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field
Artikelstammfeld {n}article master field
Hilfsfeld {n}auxiliary field
Binärfeld {n}binary field
Blockfeld {n}boulder field
Kommentarfeld {n}comment field
Kornfeld {n}corn field
Dunkelfeld {m}dark field
Schärfentiefenbereich {m}depth of field
Tiefenschärfe {f} [photo.]depth of field
Empfangsfeld {m}destination field
Feld {n} [phys.] | elektromagnetisches Feldfield | electromagnetic field
Schwerefeld {n}gravity field
Buhnenfeld {n}groyne field
Drehfeld {n} [electr.]rotating field
Eingabefeld {n}input field
Kettfeld {n}link field
Magnetometer {n}magnetic field meter
Reisfeld {n}paddy field
Sachbereich {m}area field
Wissensgebiet {n}science field
Sendefeld {n}sending field
Fachgebiet {n}special field
Schaltfeld {n}switch panel; switch field
Aufgabenfeld {n}task field
Urnenfelderkultur {f} [hist.]urn field culture
Vektorfeld {n} [math.]vector field
Ackerland {n}infield
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity
Feldweg {m}cart track; track across the fields
Zivilflugplatz {m}civil airfield
Kornfeld {n}cornfield
Damarasegler {m} [ornith.]Bradfield's Swift
Arbeitsgebiet {n}field of activity
Außendiensttechniker {m}field engineer
Baubesichtigung {f}field visit
Einsatzmöglichkeit {f}field of application
Erlebnisfeld {n}field of experience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า field
Back to top