ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

festival

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *festival*, -festival-

festival ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
festival (n.) เทศกาล See also: วันเทศกาล, งานฉลอง Syn. gala, celebration, festivity
festival (adj.) ซึ่งเฉลิมฉลอง See also: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง Syn. convivial, joyous Ops. funeral, mournful
English-Thai: HOPE Dictionary
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
English-Thai: Nontri Dictionary
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, เทศกาลศารท
ศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, วันศารท, เทศกาลศารท
เทศกาลศารท (n.) annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month Syn. สารท, วันศารท
การฉลอง (n.) festival See also: celebration, festivity
งานรื่นเริง (n.) festival See also: party, fair Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง
นักขัตฤกษ์ (n.) festival See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday
มหกรรม (n.) festival See also: celebration, festivity Syn. การฉลอง
สารท (n.) festival See also: religious festival at the tenth lunar month
เทศกาล (n.) festival See also: festival season, feast, celebration, season
งานปี (n.) annual festival See also: annual festivity, annual fair Syn. งานประจำปี
นางเทพี (n.) queen of the sowing festival
ประเพณีลอยกระทง (n.) Loy Kratong Festival See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in November
ลอยกระทง (n.) Loy Kratong Festival See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in November Syn. ประเพณีลอยกระทง
วันศารทจีน (n.) Chinese autumn festival Syn. เทศกาลศารทจีน
วันสงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year
ศารทจีน (n.) Chinese autumn festival Syn. วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
สงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year Syn. วันสงกรานต์
เทพี (n.) queen of the sowing festival Syn. นางเทพี
เทศกาลศารทจีน (n.) Chinese autumn festival Syn. วันศารทจีน
โมงครุ่ม (n.) kind of musical performance during royal festivals
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
Do you often go to that festival?คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps on journey to rice festival we will all see one.Perhaps on journey to rice festival we will all see one.
Now start preparing for the July festival with Lady Han Sure.ลำบากเจ้าแล้ว งั้นแต่นี้ไป เจ้าก็ช่วย ฮันซังกุงเตรียมของเซ่นไหว้ ที่จะใช้ในเทศกาลเดือนเจ็ด
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ
Student Music Festival Band Applicationการประกวดวงดนตรีนักเรียน
We just found out. An annual music festival in the cityเราพึ่งรู้ว่า มีการประกวดทุกปีในเมือง
Say, we heard back from the Musical Festival have you?เอาละเราได้คำตอบรับการประกวด แล้วพวกเธอล่ะ
Our conductor, Ozawa, can't make it to the festival tomorrowอ.โอซาวะ ไปนำวงให้เราในวันพรุ่งนี้ไม่ได้
Well uh... But there's a festival this weekendก็ไม่เชิง แต่ว่า สุดสัปดาห์นี้จะมีงานเทศกาล
Want to go to the festival this Saturday?อยากไปงานเทศกาลวันเสาร์มั๊ย?
60th Agency of Cultural Affairs Art Festival participating pieceผลงานเข้าร่วมเทศกาลศิลปะวัฒธรรมครั้งที่ 60
I thought this was festival seating.ฉินคิดว่านี่คือการแสดง
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย

festival ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万灵节[wàn líng jié, ㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 万灵节 / 萬靈節] All Saints' Day (Christian festival on 2nd November)
耶稣升天节[Yē sū shēng tiān jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣升天节 / 耶穌升天節] Ascension day (Christian festival forty days after Easter)
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
圣烛节[Shèng zhú jié, ㄕㄥˋ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, 圣烛节 / 聖燭節] Candlemas (Christian Festival on 2nd February)
花灯[huā dēng, ㄏㄨㄚ ㄉㄥ, 花灯 / 花燈] colored lantern (used at Lantern festival 元宵節|元宵节)
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 基督圣体节 / 基督聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 圣体节 / 聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 五月节 / 五月節] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month)
重五[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重五] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
重午[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重午] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, 社火] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc)
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, 节期 / 節期] festival season
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中元] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, 中元普渡] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 元宵节 / 元宵節] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, 酸奶节 / 酸奶節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, 雪顿 / 雪頓] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 雪顿节 / 雪頓節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
棕枝全日[zōng zhī quán rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ, 棕枝全日] Palm Sunday (Christian Festival one week before Easter)
过节[guò jié, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 过节 / 過節] to celebrate a festival; after the celebrations (i.e. once the festival is over)
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 九月九日忆山东兄弟 / 九月九日憶山東兄弟] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维)
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, 古尔邦节 / 古爾邦節] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar
团年[tuán nián, ㄊㄨㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 团年 / 團年] Spring festival family reunion
萨噶达娃节[Sà gá dá wá jié, ㄙㄚˋ ㄍㄚˊ ㄉㄚˊ ㄨㄚˊ ㄐㄧㄝˊ, 萨噶达娃节 / 薩噶達娃節] Tibetan festival on 15th April marking Sakyamuni's birthday
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
屠妖节[Tú yāo jié, ㄊㄨˊ ㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 屠妖节 / 屠妖節] Deepavali (Hindu festival)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
节庆[jié qìng, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ, 节庆 / 節慶] festival
收获节[shōu huò jié, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 收获节 / 收穫節] harvest festival
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, 节日 / 節日] holiday; festival
月饼[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, 月饼 / 月餅] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival)
年画儿[nián huà er, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙, 年画儿 / 年畫兒] New Year (Spring Festival) picture
社戏[shè xì, ㄕㄜˋ ㄒㄧˋ, 社戏 / 社戲] theatrical performance (e.g. on religious festival)

festival ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオマンテ;イヨマンテ[, iomante ; iyomante] (n) Ainu bear festival (ain
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969)
オリンピア祭[オリンピアさい, orinpia sai] (n) (See オリンピック) Festival of Zeus (held at Olympia every four years from 776 BCE to 393 BCE)
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama)
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P)
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P)
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture)
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.)
ねぶた祭り[ねぶたまつり, nebutamatsuri] (n) nighttime festival in Aomori
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P)
三社祭[さんじゃまつり, sanjamatsuri] (n) Sanja Festival (Asakusa Shrine in Tokyo; third weekend of May)
上巳[じょうし;じょうみ, joushi ; joumi] (n) (See 五節句) March 3rd of the lunar calendar (one of the five annual festivals); dolls festival; peach festival
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata)
五月幟[ごがつのぼり;さつきのぼり, gogatsunobori ; satsukinobori] (n) Boys' Festival paper-carp streamers
例年祭[れいねんさい, reinensai] (n) annual festival
例祭[れいさい, reisai] (n) regular festival; annual festival
元始祭[げんしさい, genshisai] (n) Shinto Festival of Origins (January 3rd)
初節供;初節句[はつぜっく, hatsuzekku] (n) baby's first annual festival
十日夜[とおかんや;とおかや, tookanya ; tookaya] (n) Harvest festival held on the night of the tenth day of the tenth month (to send the rice paddy gods back to the mountains after harvest)
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
奇祭[きさい, kisai] (n) strange festival; festival with bizarre or unusual ritual
学園祭[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival
宵山[よいやま, yoiyama] (n) (See 宵宮) small festival on the eve of the main festival (esp. of the Gion festival)
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
山鉾[やまぼこ, yamaboko] (n) festival float mounted with a decorative halberd
川開き[かわびらき, kawabiraki] (n) festival marking the start of boating season
年祭り[としまつり, toshimatsuri] (n) annual festival
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry
春日祭[かすがまつり, kasugamatsuri] (n) Kasuga Festival (held at Kasuga Taisha Shrine in Nara on March 13)
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods

festival ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักพระ[n. prop.] (Chakphra ) EN: Chak Phra ; Chak Phra Festival FR:
เช็งเม้ง[n. prop.] (Cheng Mēng) EN: Qingming Festival ; Ching Ming Festival ; Tomb-Sweeping Day FR:
การฉลอง[n.] (kān chaløng) EN: celebration ; festival FR: fête [f] ; célébration [f]
กฐินกาล[n.] (kathinnakān) EN: Kathin festival FR:
ลอยกระทง[n. prop.] (Løikrathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
มหกรรม[n.] (mahakam) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity FR: célébration [f] ; culte [m] ; fête [f]
มหกรรมดนตรี[n. exp.] (mahakam don) EN: music festival FR:
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานบุญพระธาตุหลวง[n. prop.] (Ngān Bun Ph) EN: That Luang festival FR:
งานฉลอง[n. exp.] (ngān chaløn) EN: celebration ; fete ; party ; festival ; carnival FR: célébration [f] ; fête [m] ; festival [m] ; carnaval [m]
งานโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Ngān Khōnom) EN: National Dairy Cow Festival FR:
งานงิ้ว[n. exp.] (ngān ngiū) EN: Chinese opera festival FR:
งานรื่นเริง[n. exp.] (ngān reūnro) EN: festival ; party ; celebration ; festivities ; entertainment FR: gala [m]
งานสงกรานต์[n. exp.] (ngān Songkr) EN: Songkran Festival FR: fête du Songkran [f]
งานเทศกาล[n.] (ngān thētsa) EN: festival ; carnival FR: festival [m] ; carnaval [m]
งานเทศกาลดนตรี[n. exp.] (ngān thētsa) EN: music festival FR: festival de musique [m]
งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน[org.] (Ngān Thētsa) EN: Book Festival for Young People FR:
งานวัด[n. exp.] (ngān wat) EN: temple fair ; temple festival FR: fête du temple [f]
พิธีกรรมกินเจ[n. exp.] (phithīkam k) EN: Chinese vegetarian festival FR:
ประกวดนางนพมาศ[n. exp.] (prakūat Nān) EN: beauty contest held during the Loi Kratong festival FR:
ประเพณีบุญบั้งไฟ[n. exp.] (praphēnī bu) EN: fireworks festival ; Bang Fai rocket festival FR:
ประเพณีลอยกระทง[n. exp.] (praphēnī Lø) EN: Loy Kratong Festival FR: tradition du Loy Krathong [f]
ประเพณีสงกรานต์[n. exp.] (praphēnī So) EN: Songkran Festival FR: tradition du Songkran [f]
ศารท[n.] (sāt) EN: autumn merit-making festival FR:
สารท[n.] (sāt) EN: festival ; religious festival at the tenth lunar month ; autumnal merit-making ceremony FR: cérémonie [f] ; festival [m]
ศารทจีน[n. prop.] (Sāt Jīn ) EN: The Ghost Festival ; The Hungry Ghost Festival ; Zhong Yuan Jie ; Yu Lan Jie FR:
สงกรานต์[n. prop.] (Songkrān) EN: Songkran Festival ; Thai New Year ; Water Festival FR: Songkran [m] ; fête du Songkran [f] ; Nouvel an thaï [m]
เทพี[n.] (thēphī) EN: beauty queen ; queen of the sowing festival ; beautiful queen who leads the agricultural festival FR:
เทศกาล[n.] (thētsakān [) EN: festival ; feast ; red-letter day ; celebration FR: festivité [m] ; festival [m]
เทศกาล[n.] (thētsakān [) EN: season ; festival season ; season for merit-making ; season for local festivals FR: saison [f]
เทศกาลกินเจ[n. prop.] (Thētsakān K) EN: Chinese Vegetarian Festival ; Vegetarian Festival FR:
เทศกาลหนัง[n. exp.] (thētsakān n) EN: film festival FR: festival du film [m]
เทศกาลออกพรรษา[n. exp.] (thētsakān Ø) EN: end of the Buddhist Lent festival FR:
เทศกาลภาพยนตร์[n. exp.] (thētsakān p) EN: film festival FR: festival du film [m]
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์[n. prop.] (Thētsakān P) EN: Cannes Film Festival ; The Cannes International Film Festival FR: Festival International du Film de Cannes ; Festival de Cannes
เทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (thētsakān S) EN: Songkran festival FR: festivités du Songkran [fpl] ; congé du Songkran [m]
เทศกาลเทียน[n. exp.] (thētsakān t) EN: candle festival FR:
ทีปาวลี[n. prop.] (Thīpāwalī) EN: Dīpāvalī ; Deepavali ; festival of lights FR:
ทิวาลี[n. prop.] (Thiwalī ) EN: Diwālī ; Diwali ; festival of lights FR:

festival ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erntedankfest {n}harvest festival
Musikfestspiele {f}music festival
Fest {n}festival
Festhalle {f}festival hall
Altstadtfest {n}festival in the old town

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า festival
Back to top