ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fever*, -fever-

fever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fever (n.) การเป็นไข้ See also: การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้ Syn. pyrexia, delirium, feverishness, heat Ops. cold, coldness
fevered (adj.) ซึ่งเป็นไข้ See also: มีไข้ Syn. feverish
feverfew (n.) ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
feverish (adj.) เป็นไข้ See also: มีไข้, เกี่ยวกับไข้ Syn. febrile, hot, pyretic
feverish (adj.) ตื่นเต้น See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย Syn. hectic Ops. calm
feverishness (n.) การเป็นไข้ See also: การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้ Syn. pyrexia, delirium, heat Ops. cold, coldness
English-Thai: HOPE Dictionary
fever(ฟี'เวอะ) n. ไข้,อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ,โรคที่มีอาการไข้,ความตื่นเต้นอย่างมาก. vt. เป็นไข้.
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
English-Thai: Nontri Dictionary
fever(n) ไข้,ไข้หวัด,ความตื่นเต้น
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fever therapy; pyretherapy; pyretotherapyการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feverไข้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุมไข้ (v.) cure somebody of his fever by giving him an antipyretic See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever
ไข้ (n.) fever
ส่าไข้ (n.) fever blister See also: cold sore
กำเดา (n.) catarrhal fever Syn. ไข้กำเดา
ครั่นตัว (v.) feel feverish See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว
ครั่นเนื้อครั่นตัว (v.) feel feverish See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly Syn. ครั่นตัว
จับไข้ (v.) have a fever Syn. ป่วย, เป็นไข้ Ops. หายไข้, หายป่วย
ตัวร้อน (v.) have a fever See also: run a fever, run a temperature, become feverish, have a temperature Ops. ตัวเย็น
ร้อนจี๋ (v.) have a high fever See also: have a high temperature, run a fever Syn. ร้อนมาก Ops. เย็นเจี๊ยบ
ร้อนมาก (v.) have a high fever See also: have a high temperature, run a fever Ops. เย็นเจี๊ยบ
สะบัดร้อนสะบัดหนาว (v.) have a slight fever See also: have a hot and cold shivers
อีดำอีแดง (n.) scarlet fever See also: scarlatina
เป็นไข้ (v.) have a fever See also: get a flu, become feverish, run a fever Syn. ไม่สบาย, ป่วย, จับไข้, เจ็บป่วย
โรคไข้เหลือง (n.) yellow fever
ไข้กำเดา (n.) catarrhal fever
ไข้ป่า (n.) malaria fever See also: jungle fever Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น
ไม่สบาย (v.) have a fever See also: get a flu, become feverish, run a fever Syn. ป่วย, เจ็บป่วย
ไข้เหลือง (n.) yellow fever Syn. โรคไข้เหลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My fever is goneไข้ฉันหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you would like to cure the fever Called lifeถ้าเธออยากเยียวยารักษาไข้ ที่เรียกว่าชีวิต
The fever has robbed her of her milk and clouded her perception.ไข้ที่มีการปล้นของเธอนม ของเธอและฟุ้งรับรู้ของเธอ
I had a fever for a week. I was hospitalised.ฉันเป็นไข้อยู่อาทิตย์นึง รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
And did the fever take his five children?เขาเจอมั้ยที่โรคร้าย ฆ่าลูกเขาไป 5 คน เปล่า แต่ตอนจบเขาก็โดดเดี่ยว
He says the prisoner has a fever just like the other priest does.ท่านว่าไข้สูงเหมือนพระที่มาไม่ได้
Don't you think that's kind of weird... not remembering one cold or a-a fever or a sore throat?คุณไม่คิดว่าแปลกเหรอ ผมไม่เคยเจ็บป่วย ไม่แม้กระทั่งเจ็บคอ
I woke up with terrible hay fever and my eyes were burning.ผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการแพ้อากาศอย่างรุนแรง ตาบวมแสบ
Good news for all you hay fever and asthma sufferers.เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้เรณูดอกไม้ และผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ
I told you that she has a fever and her-- She's got a really cold sweat.-อาการเธอเป็นยังไง -เธอมีไข้เหงือออกตัวเย็น
And bring the fever medicine hereและเอายาแก้ไข้มาด้วย
We'll let Johnny Fever take care of her when he gets better.ปล่อยให้ จอห์นนี่ ฟีเวอร์ จัดการเธอเอง ตอนที่เขาอาการดีขึ้นดีกว่า
In which case you'll take a fever and die.ถ้าเป็นแบบนั้น ท่านจะเป็นไข้และตาย.

fever ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布氏杆菌病[bù shì gǎn jūn bìng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, 布氏杆菌病 / 布氏桿菌病] brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 出血性登革热 / 出血性登革熱] dengue hemorrhagic fever (DHF)
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 裂谷热病毒 / 裂谷熱病毒] Rift Valley fever virus
裂体吸虫[liè tǐ xī chóng, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, 裂体吸虫 / 裂體吸蟲] schistosome, parasitic flatworm causing snail fever (bilharzia or schistosomiasis)
罗汉病[luó hàn bìng, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄅㄧㄥˋ, 罗汉病 / 羅漢病] snail fever (bilharzia or schistosomiasis), disease caused by schistosome parasitic flatworm
黄热病毒[huáng rè bìng dú, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 黄热病毒 / 黃熱病毒] yellow fever virus
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退烧药 / 退燒藥] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)
典型登革热[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 典型登革热 / 典型登革熱] dengue fever
登革热[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 登革热 / 登革熱] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever
热病[rè bìng, ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ, 热病 / 熱病] fever; pyrexia
[bì, ㄅㄧˋ, 觱] fever; tartar horn
高热病[gāo rè bìng, ㄍㄠ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ, 高热病 / 高熱病] fever; high fever
高烧[gāo shāo, ㄍㄠ ㄕㄠ, 高烧 / 高燒] fever; high temperature
口蹄疫[kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ, 口蹄疫] foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever
花粉症[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, 花粉症] hay fever; seasonal allergic rhinitis
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, 花粉过敏 / 花粉過敏] hay fever
出血热[chū xuè rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄜˋ, 出血热 / 出血熱] hemorrhage fever
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 痁] malarial fever
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 恙虫病 / 恙蟲病] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever
副伤寒[fù shāng hán, ㄈㄨˋ ㄕㄤ ㄏㄢˊ, 副伤寒 / 副傷寒] paratyphoid fever
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, 鹦鹉热 / 鸚鵡熱] psittacosis (ornithosis; parrot fever)
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, 蓝耳病 / 藍耳病] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever
产褥热[chǎn rù rè, ㄔㄢˇ ㄖㄨˋ ㄖㄜˋ, 产褥热 / 產褥熱] postnatal fever; puerperal fever
风湿热[fēng shī rè, ㄈㄥ ㄕ ㄖㄜˋ, 风湿热 / 風濕熱] rheumatic fever
白蛉热[bái líng rè, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄜˋ, 白蛉热 / 白蛉熱] sandfly fever
喉痧[hóu shā, ㄏㄡˊ ㄕㄚ, 喉痧] scarlet fever
猩红热[xīng hóng rè, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄖㄜˋ, 猩红热 / 猩紅熱] scarlet fever
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, 斑疹热 / 斑疹熱] spotted fever
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, 磺胺] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever)
战壕热[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, 战壕热 / 戰壕熱] trench fever
波状热[bō zhuàng rè, ㄅㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄖㄜˋ, 波状热 / 波狀熱] undulant fever; brucellosis
黄热病[huáng rè bìng, ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ, 黄热病 / 黃熱病] yellow fever

fever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アルゼンチン出血熱[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever
ウイルス性出血熱[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever
ウエストナイル熱[ウエストナイルねつ, uesutonairu netsu] (n) West Nile fever
エボラ出血熱[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever
オウム病;鸚鵡病[おうむびょう(鸚鵡病);オウムびょう(オウム病), oumubyou ( oumu byou ); oumu byou ( oumu byou )] (n) psittacosis; parrot fever
デング熱[デングねつ, dengu netsu] (n) dengue fever
プール熱[プールねつ, pu-ru netsu] (n) pharyngoconjunctival fever
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis)
三日熱[みっかねつ, mikkanetsu] (n) tertian malaria (causing a fever that recurs every second day)
伝染性単核球症[でんせんせいたんかくきゅうしょう, densenseitankakukyuushou] (n) infectious mononucleosis; mono; glandular fever
咽頭結膜熱[いんとうけつまくねつ, intouketsumakunetsu] (n) pharyngoconjunctival fever
泉熱[いずみねつ, izuminetsu] (n) Izumi fever (resembles scarlet fever)
猩紅熱[しょうこうねつ, shoukounetsu] (n) scarlet fever
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever
知恵熱[ちえねつ;ちえぼとり, chienetsu ; chiebotori] (n) (1) teething fever; (2) developmental fever; fever that brings with it an intellectual or psycho-developmental growth spurt
腺熱[せんねつ, sennetsu] (n) (See 伝染性単核球症) mononucleosis; glandular fever
解熱剤[げねつざい, genetsuzai] (n) fever medicine; antipyretic; antifebrile
豚コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever
黄熱[こうねつ;おうねつ, kounetsu ; ounetsu] (n) yellow fever
黄熱病[おうねつびょう;こうねつびょう, ounetsubyou ; kounetsubyou] (n) yellow fever
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste
ウィダール反応[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever)
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever)
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood
枯草熱[こそうねつ, kosounetsu] (n) (obs) (See 花粉症) hay fever; pollinosis (allergy to pollen)
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P)
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic
熱感[ねつかん, netsukan] (n) feverish
熱気[ねつけ, netsuke] (n) feverish
熱病[ねつびょう, netsubyou] (n,adj-no) fever; febrile disease; (P)
瘧が落ちる[おこりがおちる, okorigaochiru] (exp,v1,vi) to wake from a fever-induced delirium
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P)
解熱[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P)

fever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวระ[n.] (chawara) EN: fever FR: fièvre [f]
ชวระ[v.] (chawara) EN: have a fever FR: avoir de la fièvre
ชวร[n.] (chūan) EN: fever FR: fièvre [f]
ชวร[v.] (chūan) EN: have a fever FR: avoir de la fièvre
ฟีเวอร์[n.] (fīwoē) EN: fever FR: fièvre [f]
อีดำอีแดง[n.] (īdam-īdaeng) EN: scarlet fever FR:
จับไข้[v.] (japkhai) EN: have a fever ; have a cold ; be feverish FR: avoir la fièvre
จับสั่น[n.] (japsan) EN: malaria fever ; malaria ; paludism FR: malaria [f] ; paludisme [m]
แก้ไข้[v. exp.] (kaē khai) EN: lower the temperature ; reduce fever FR: diminuer la fièvre
กำเดา[n.] (kamdao) EN: catarrhal fever FR: fièvre catarrhale [f]
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature ; temperature FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f] ; température [f]
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam da) EN: scarlet fever FR: scarlatine [f]
ไข้เหลือง [n. exp.] (khai leūang) EN: yellow fever FR: fièvre jaune [f]
ไข้เลือดออก[n.] (khai leūat ) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
ไข้ออกผื่น[n. exp.] (khai økpheū) EN: exanthematous fever FR:
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
ไข้รูมาติก[n. exp.] (khai rūmāti) EN: rheumatic fever FR: fièvre rhumatismale [f]
ไข้ส่า[n. exp.] (khai sā) EN: dengue fever FR: dengue [f] ; grippe tropicale [f]
ไข้หวัด[n.] (khaiwat) EN: cold ; cold with fever ; flu ; influenza FR: rhume [m] ; refroidissement [m]
กระพังโหม[n.] (kraphanghōm) EN: Skunkvine ; Stinkvine ; Chinese Fever Vine ; Sarcostemma secamone FR: Sarcostemma secamone
เหลือง[n.] (leūang) EN: yellow fever FR:
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing ; not feel well ; feel bad FR: être malade ; être souffrant
มีไข้[v. exp.] (mī khai) EN: have a fever FR: avoir de la température ; avoir de la fièvre ; faire de la température
เป็นไข้[v. exp.] (pen khai) EN: have a cold with fever ; be feverish ; have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be unwell FR: avoir de la fièvre ; être fiévreux
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
โรคฉี่หนู ; โรคไข้ฉี่หนู[n. exp.] (rōk chī nū ) EN: leptospirosis . Weil's syndrome . canicola fever . canefield fever . nanukayami fever . 7-day fever . Rat Catcher's Yellows . Fort Bragg fever . black jaundice . Pretibial fever FR: leptospirose [f] ; maladie du rat [f]
โรคไข้รูมาติก[n. exp.] (rōk khai rū) EN: rheumatic fever FR: fièvre rhumatismale [f]
โรคไข้ซิกา[n. exp.] (rōk khai Si) EN: Zika fever FR:
โรคมาลาเรียในดง[n. exp.] (rōk mālārīa) EN: jungle fever FR:
โรคไวรัสอีโบล่า[n. exp.] (rōk wairat ) EN: Ebola virus disease (EVD) ; Ebola hemorrhagic fever (EHF) ; Ebola FR: fièvre hémorragique Ebola [f]
ร้อนจี๋[v. exp.] (røn jī) EN: have a high fever FR:
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:
สะบัดร้อนสะบัดหนาว[v. exp.] (sabatrønsab) EN: have a slight fever ; have a hot and cold shivers FR:
ส่าไข้[n.] (sākhai) EN: fever blister ; roseola ; roseola infantum ; fever blebs FR:
ตัวร้อน[v. exp.] (tūa røn) EN: have a fever FR: avoir de la fièvre ; faire de la température
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish FR: état fébrile [m]
ครั่น[n.] (khran) EN: feel feverish ; get a chill FR:
ครั่นเนื้อครั่นตัว[v.] (khrannēuakh) EN: feel feverish ; have flu symptoms FR:
ครั่นตัว[v.] (khrantūa) EN: feel feverish FR:

fever ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindbettfieber {n}childbed fever
Wochenfieber {n}puerperal fever
Schweinepest {f} [med.]swine fever
Fieber {n} | Fieber habenfever | to run a fever; to run a temperature
Fieberhitze {f}feverish heat
Fiebertraum {m}feverish dream
fieberhaft {adj} | fieberhafter | am fieberhaftestenfeverish | more feverish | most feverish
Heuschnupfen {m} [med.]hay fever; hayfever
Malariafieber {n} [med.]marshfever
Mutterkraut {n} [bot.]feverfew
Scharlach {m} [med.]scarlet fever; scarlatina

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fever
Back to top